De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Missie eHealthNu Harry Nienhuis, vz. werkgroep ZIP-Café, 9 februari 2010 Krachtenbundeling voor een doorbraak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Missie eHealthNu Harry Nienhuis, vz. werkgroep ZIP-Café, 9 februari 2010 Krachtenbundeling voor een doorbraak."— Transcript van de presentatie:

1 Missie eHealthNu Harry Nienhuis, vz. werkgroep ZIP-Café, 9 februari 2010 Krachtenbundeling voor een doorbraak

2 Barrières slechten Financiering Wet- en Regelgeving Cultuur en draagvlak bij zorgvrager Draagvlak medische professionals Aanbod diensten en knowhow Medical evidence beperkt of ontbreekt Uniformering en standaardisatie

3 Hoe? Precompetatieve afspraken Diabetes en Hartfalen als eerste casus Verkennen barrières en oplossingen met deelnemers en participanten Uitwerkingen oplossingen Bestuurlijk draagkracht (verzekeraars, industrie, kennisinstellingen, ZIP)

4 Doel Patiënt centraal Toekomst: In 2020 eHealth diensten landelijk beschikbaar In 2012 eHealth diensten voor DM en CHF landelijk beschikbaar En ……….

5 Doel

6 Nederlandse Vereniging voor eHealth Vijf jaar ondernemend met eHealth in Nederland ZIP café Chris Flim 9 februari 2010

7 –is de vereniging voor eHealth en telemedicine in Nederland, opgericht in 2005 –vertegenwoordigt Nederland in de International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH) Doel NVEH: Structureel en verantwoord verankeren van eHealth in Nederland Door: –Bijdragen aan eHealth beleid en standaarden –Stimuleren van eHealth onderwijs en wetenschap –Stimuleren eHealth awareness –Samenwerking met partners: patiëntenverenigingen, overheid, zorgverzekeraars, zorgverleners, industrie, onderzoek en onderwijs –Internationale samenwerking –Stimuleren eHealth ondernemerschap! NVEH

8 De NVEH verstaat onder eHealth: - Het gebruik van innovatieve ICT, met name internet, om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. - Onder eHealth vallen daarmee ook zorg-op-afstand toepassingen zoals telemedicine en telecare. - Bij de NVEH staat de kwaliteit van de zorgverlening voorop bij de toepassing van eHealth. - eHealth betekent volgens de NVEH vooral ‘empowerment’. Empowerment van de patiënt, burger maar ook van de zorgverleners. eHealth?

9 NVEH visie = EU eHealth visie Met dank aan EU DG INFSO ICT for Health

10 NVEH activiteiten

11 NVEH werkt samen… in concrete projecten …..

12 Ondernemen met eHealth?

13 Jaarlijks symposium NVEH Tijd: Dinsdag 23 maart 2010 van 16.00 tot 18.00 uur. Locatie: Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam eHealth ondernemerschap simplistisch?

14 Wat kan de NVEH voor jou doen ? En wat kan jij voor de NVEH doen? Contact: Chris Flim, Secretaris NVEH www.nveh.nl www.flimprojectmanagement.nl Secretaris@nveh.nl +31 6 141 338 23

15 Missie Syntens versterken van het innovatievermogen van MKB-ondernemingen, aanzetten tot succesvol innoveren en hiermee zichtbaar een bijdrage leveren aan duurzame groei. >>> eHealth-groei

16 SYNTENS helpt ondernemers beter, eerder en sneller innoveren SYNTENS: Is een professionele en onafhankelijke voorlichtings- en adviesorganisatie voor het MKB Stimuleert innovaties bij MKB- ondernemers met 250 ervaren adviseurs (verspreid over het land) Heeft een groot netwerk van ondernemers en schakelt tussen overheden en kennisinstellingen. Syntens werkt laagdrempelig; de dienstverlening wordt betaald uit publieke middelen

17 Sector Human Health Life sciences / biotechnologie Medische technologie Zorg Inmiddels veel ervaring in de zorg, In samenwerking met VWS: e-Awareness sessies bestuurders in de zorg Kleinschalig wonen met domotica Haalbaarheidstudie Kleinschalig Wonen en dementie Ook: ACTIZ-brancheprogramma Toolkit ZOA

18 Samenwerking met NVEH in eHealth-brancheprogramma Nederland Digitaal in Verbinding (NDiV) van EZ Naast de 5 deelnemers: NL-breed / www.ehealthwijzer.nlwww.ehealthwijzer.nl Inzet Syntens dienstverlening tbv innovatie stimulering: –Individuele begeleiding/klankborden/netwerken –Clusters voor samenwerkende ondernemers/instellingen –Workshops (1000 per jaar op velerlei innovatiegebieden) Contact willem.schroeijers@syntens.nl 06 55 82 44 22 www.syntens.nl www.syntens.nl/sectoren/gezondheid.aspx Focus: eHealth


Download ppt "Missie eHealthNu Harry Nienhuis, vz. werkgroep ZIP-Café, 9 februari 2010 Krachtenbundeling voor een doorbraak."

Verwante presentaties


Ads door Google