De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Silvia Goddijn Jos Borsboom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Silvia Goddijn Jos Borsboom"— Transcript van de presentatie:

1 Silvia Goddijn Jos Borsboom
Innoveren door… nieuwe verbindingen

2 Programma 1. Kort voorstellen 2. Nieuwe verbindingen: inleiding
3. Pitchen koppels 4. Zoeken naar verbinding koppels 5. Uitkomst: pitch 2 mooiste verbindingen 6. Afsluiting

3 Wie wij zijn Jos Borsboom Syntens Innovatiecentrum werktuigbouwer
Koptekst Wie wij zijn werktuigbouwer businessdeveloper, strateeg en verbinder product, dienst, organisatie of proces kennisontwikkeling, productontwikkeling en diensteninnovatie De ondernemer ‘prettig ongerust’ maken! Nieuwe energie, kansen, groeien, doen! Syntens is het innovatienetwerk voor ondernemers Die ondernemend Nederland vooruit wil helpen! Jos Borsboom Syntens Innovatiecentrum Voettekst

4 Wie wij zijn Silvia Goddijn Syntens Innovatiecentrum
Koptekst Wie wij zijn bedrijfkunde, verandermanagement zaken helder krijgen, stappenplan, verbinden facilitator passie voor (gezonde) voeding Weet u waarvoor u uw onderneming runt? En is dat nog gelijk aan toen u destijds begon? Syntens is het innovatienetwerk voor ondernemers Die ondernemend Nederland vooruit wil helpen! Silvia Goddijn Syntens Innovatiecentrum Voettekst

5 Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB
Koptekst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB is krachtig antwoord Bewustmaken, sparren, verbinden en helpen realiseren van innovaties Syntens Innovatiecentrum laat de Nederlandse economie groeien door het versterken van innovatie in het midden- en kleinbedrijf Feit: werk en welvaart hangen meer dan ooit af van de concurrentiekracht van Nederland in een snel veranderende wereld. Wens: Nederland wil een ambitieus en toonaangevend land zijn in Europa en in de wereld. Antwoord hierop is innovatie. Innoverende bedrijven groeien sneller en zijn gemiddeld succesvoller op de markt. Innoverende bedrijven benutten nieuwe kennis, passen nieuwe technologie eerder toe en voeren vernieuwingen door. Syntens maakt ondernemers bewust van de mogelijkheden die zij hebben om te innoveren en helpt ondernemers concreet om daarin stappen te zetten die leiden tot resultaat voor de onderneming. Het grote en persoonlijke netwerk van Syntens zoals kennispartners, ondernemers, overheids- en brancheorganisaties strekt zich uit over de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie en is regionaal beschikbaar en toegankelijk. Door nieuwe verbindingen binnen dit netwerk te leggen, bijvoorbeeld tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en kennisinstellingen, ontstaan op de markt gerichte innovaties die resulteren in nieuwe business. Zo dragen de activiteiten van Syntens indirect bij aan een extra omzet bij het Nederlandse bedrijfsleven van enkele honderden miljoenen euro’s. Nieuwe verbinding, nieuwe business Voettekst

6 Onze aanpak Matchmaker
Koptekst Onze aanpak Matchmaker Door de ondernemer in contact te brengen met kennisinstellingen en medeondernemers kan een ondernemer zijn innovatieambitie ook echt realiseren. Sparringpartner Syntens geeft ondernemers richting en inzicht in hun eigen vernieuwing. Waar liggen de beste kansen? En welke kennis is er nodig? Syntens Innovatiecentrum laat de Nederlandse economie groeien door het versterken van innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Onze aanpak kenmerkt zich door ondernemers richting en inzicht te geven in hun eigen vernieuwing, hen te matchen met de juiste kennis- en ondernemerspartners en hen te helpen bij het waarmaken van nieuwe business. Sparringpartner: Het zit in de genen van de Nederlandse ondernemer om kansen te zien. Alleen: hoe zie je door de bomen nog het bos als je zoveel wilt ondernemen als klein of middelgroot bedrijf? Dan mis je focus. Syntens is sparringpartner voor ondernemers. Om de ondernemer richting en inzicht in zijn eigen situatie te geven. Waar liggen de beste kansen? Welke kennis is er nodig om dit te verwezenlijken? Wie heeft die kennis en hoe ontsluiten we die kennis? Matchmaker: Door de ondernemer in contact te brengen met kennispartners zoals TNO, universiteiten en hogescholen of een medeondernemer met ervaring, kan een ondernemer zijn wens om te innoveren ook realiseren met behulp van de kennis van derden. Zo overbrugt Syntens het gat tussen enerzijds de vraag naar innovatie en anderzijds de mogelijkheid om een bedrijf te laten meegroeien met die innovatiebehoefte. Syntens maakt die match. Syntens brengt de grootste R&D afdeling van Nederland naar de ondernemer. Met effect: Syntens laat je niet los. Nadat de doelstellingen zijn bepaald en kennis voor de ondernemer is ontsloten, kan Syntens functioneren als trajectbewaker. Syntens helpt de ondernemer bij het daadwerkelijk waarmaken van de doelstellingen. Niet als eindverantwoordelijke - dit is en blijft de ondernemer zelf - maar met de juiste begeleiding, aandacht en service zorgt Syntens ervoor dat een ondernemer ook werkelijk een slag kan maken. Met effect Nadat de innovatiedoelstellingen zijn bepaald en kennispartners zijn gevonden functioneert Syntens als trajectbewaker. Met de juiste begeleiding en coaching kan de ondernemer groeien. Voettekst

7 Innovatiegroeimodel Duurzame groei Effecten Concrete Innovaties Kansen
Koptekst Innovatiegroeimodel Duurzame groei Effecten Omzet Toegevoegde waarde Netto winst Export Werkgelegenheid Concrete Innovaties Kansen Product & Dienst Markt & Marketing Technologie & ICT Organisatie & Proces We hanteren in onze aanpak het innovatiegroeimodel. Dit is gericht op: het creëren van voorwaarden om te kunnen innoveren: het innovatievermogen. het benutten van innovatiekansen: het werken aan nieuwe producten, markten, technologie en organisatie. het gericht zijn op innovatie-effecten: nieuwe omzet, werkgelegenheid etc. Deze innovatievoorwaarden, kansen en effecten kan de Syntensadviseur concreet bij uw onderneming in beeld brengen met behulp van onze Innovatiescan. Deze scan meet met concrete indicatoren uw innovatiepositie en ontwikkelpunten bij het realiseren van uw innovatie-ambitie. Innovatievermogen Voorwaarden Strategie Organisatie & Processen Cultuur Financiering Vaardigheden Verkrijgen van kennis & technologie Genereren van ideeën Vermarkten van nieuwe producten Exploiteren van nieuwe producten Voettekst

8 Grensverleggend kijken

9 Betere verbindingen voor échte innovatie

10 Betere verbindingen voor échte innovatie

11 Betere verbindingen voor échte innovatie

12 Betere verbindingen voor échte innovatie

13 Betere verbindingen voor échte innovatie

14 Betere verbindingen voor échte innovatie

15 Nieuwe verbindingen inspiratie voor innovatie
doelen: elkaar leren kennen nieuwe verbindingen leggen oefenen met over je eigen grenzen heenkijken

16 Ondernemen betekent inspelen op behoeften en trends
Koptekst IO Ondernemen betekent inspelen op behoeften en trends Ondernemen betekent inspelen op behoeften en trends Voettekst

17 Kondratiev-golven De Kondratiev Cyclus Introductie
In de jaren 20 van de vorige eeuw onderzocht een Russische economisch wetenschapper genaamd Nikolai Dimitrievitch Kondratiev ( ) een fenomeen, welke zich al bijna 1 1/2 eeuw voordien afspeelde en dat was de relatie van de lange golf in goederenprijzen en investeringsgedrag, zowel t.a.v. hoogtepunten als van dieptepunten. Hij vergeleek reeksen Europese statistieken, mits voorradig, vanaf 1789 tot en met Hierdoor kreeg hij zicht op de ontwikkelingen over diverse perioden van de voorgaande 140 jaar. Hij merkte hier een lange golf op, welke elk ongeveer 54 jaar duurde, met daarin vier cycli. De cycli zelf verdeelde hij onder in vier seizoenen, te weten lente, zomer, herfst en winter. Vanwege zijn controversiële inzichten werd Nikolai Kondratiev in 1938 gearresteerd en op last van Jozef Stalin in datzelfde jaar geëxecuteerd. Introductie Lente – Opbouwfase De indeling van deze Kondratiev-seizoenen is als volgt: Zomer – Consolidatiefase Herfst – Plateaufase Dit is de opbouwfase binnen deze lange golf en volgt altijd een depressieof crisisfase. Deze periode duur ongeveer jaar en gaat gepaard met inflatoire groei, met name in de productie- en consumentenprijzen, d.w.z. bedrijven hebben minder concurrentie te duchten, vanwege de liquidatie in de voorafgaande periode en kunnen daardoor de prijzen naar boven toe aanpassen. De bedrijven hebben geen schulden (meer) en hebben een lage koers/winstverhouding, dus is dit een zeer winstgevende periode voor investeerders, zowel in deze bedrijven als starters, die dankzij de hogere prijzen de markt kunnen betreden. Al met al een lucratieve tijd om te beleggen in effecten en onroerend goed, maar slecht voor edelmetalen en andere grondstoffen. 1. Lente Winter – Liquidatiefase Prijzen stijgen langzaam tezamen met de economische vooruitgang. De rente en inflatie blijven laag, de aandelen en onroerend goed zijn zeer laag gewaardeerd. De infrastructuur wordt verder uitgebouwd of opnieuw opgebouwd (na de ‘trogoorlog’). Verder blijft de inflatieverwachting laag. Oudere ondernemers hebben nog geen vertrouwen in de economie, want de schrik van de crisis (winter) zit er nog goed in. Niemand breidt de productiecapaciteit uit zonder orders van buitenaf. De jongere ondernemers breiden daarentegen wel uit en winnen aan marktaandeel. De maatschappij heeft over de afgelopen jaar deflatie bevochten en heeft daardoor te veel productiecapaciteit afgestoten en gesaneerd. De vraag was kunstmatig laag gehouden, dus is men nu meer geneigd om huizen te kopen en duurzame producten aan te schaffen. De jongere ondernemers spelen hier veel beter op in, dus winnen keer op keer meer marktaandeel, vooral vanwege hun goede inschatting m.b.t. inflatie en economische groei. Vandaar dat zij vanzelf de topondernemers worden. De werkloosheid daalt verder, de lonen en prijzen stijgen, vanwege de lichte inflatie. Er vindt een verfijning van de bestaande technologie plaats i.p.v. innovatie (uitvinding). De schulden zijn laag, omdat in de crisis alle schulden zijn gesaneerd. Langzaam maar zeker beginnen de schulden weer te groeien, waardoor zich dit aan het einde van de lenteperiode naar een maximaal niveau begeeft, wat dus de groei beperkt. Tezamen met een in gang zijnde oorlog luidt dit het einde in van de lente. Al met al een lucratieve tijd om te beleggen in effecten en onroerend goed. Maar slecht voor edelmetalen en andere grondstoffen. De meest recente ‘lenteperiode’ was van Deze fase betreft de consolidatiefase en heeft als consequentie, dat er een versteviging ontstaat van de economie, gevolgd door een uitdunning van een groot aantal waninvesteringen, hetgeen een eerste liquidatiegolf betekent in de K-cyclus. Dit stadium houdt altijd een periode in van ‘stagflatie’, d.w.z. een economische stagnatie (weinig tot geen groei) met een hogere inflatie. Voor investeerders in aandelen betekent dit een afbouw en uiteindelijke deflatie (afname) van vermogen. Het kenmerkt ook een hausse-markt in edelmetalen, onroerend goed en andere goederen. 2. Zomer De inflatie wordt steeds hoger en de groei neemt af. De stagflatie is structureel van aard. Er volgen ernstige recessies, maar men speculeert steeds op een hogere inflatie, d.m.v. aandelen en onroerend goed op te bieden. De wat ouder geworden jongere ondernemers blijven een hogere inflatie verwachten en stemmen hun productiecapaciteit daar steeds op af. Daaropvolgend wordt de economie door de ernstigste recessie getroffen in decennia en tast de ‘oude economiebedrijven’ ernstig aan, waardoor gemengde signalen worden afgegeven over de staat van de economie. De productiviteit daalt en de werkloosheid stijgt. De inflatie stijgt tot ongekende hoogte. Deze periode luidt het einde in van de zomer. De uitwerking van deze periode zorgt ervoor, dat mensen zich gaan aanpassen aan de volgende periode oftewel de consolidatie- of plateaufase. 3. Herfst Voor investeerders in aandelen betekent dit een afbouw en uiteindelijke vermindering van vermogen. Het kenmerkt ook een hausse-markt in edelmetalen, onroerend goed en andere goederen. De laatste ‘zomerperiode’ deed zich voor van Dit stadium heeft betrekking op de plateaufase en betekent een disinflatoire groei, d.w.z. veel bedrijven concurreren op de internationale markt, waardoor er een prijsdrukkend effect optreedt m.b.t. zowel grondstoffen, halffabrikaten als eindproducten. Na de zomerperiode stabiliseren zich deze prijzen en de economie begint de 2e groeifase, maar is niet meer zo dynamisch als de lentefase. Deze fase betreft een hausse-markt in onroerend goed en effecten en kenmerkt zich door een prijsafname in goederen en edelmetalen (baisse-markt). De ‘herfst-periode’ is de meest expansionele periode in de cyclus. Hierdoor ontstaat er een massagedrag vanwege irrationele toekomstverwachtingen, vaak vergezeld van een excessief kredietbeleid. Dit is het stadium, waar veel lucht wordt geblazen in de economie, daarbij geholpen door enorme liquide injecties van centrale banken en/of bancaire sector. De consumenten- en producentenprijzen vertonen nu desinflatie, welke een afnemende prijsstijging betekent. De oudere ondernemers geloven niet, dat de inflatie aan het afnemen is, dus gaan deze door met het verder uitbouwen van de productiecapaciteit. Deze ondernemers hebben hun hele leven gegokt op inflatie, dus in hun ogen is desinflatie of deflatie onmogelijk. De goederenprijzen en rentestanden zakken. De lagere prijzen kunnen geen nieuwe productiecapaciteit dekken, zodat een nieuwe generatie van jonge ondernemers zorgt voor fusies en overnames. Het is nu goedkoper geworden om bezit aan te kopen dan het te laten bouwen. Aandelen en onroerend goed stijgen enorm in prijs tezamen met bedrijfsobligaties, waardoor er een zeepbel ontstaat, welke onder andere wordt aangewakkerd door bancair of centrale bankbeleid via fiat- of fractioneel geld. Bovendien ontstaat een algemeen beeld, dat er een nieuw tijdperk is aangebroken en deze dan met name wordt aangeduid als bijv. New Era (20er jaren vorige eeuw) of New Economy (90er jaren vorige eeuw) om de zeepbel en opgeblazen lucht te verklaren. De massa denkt in deze fase, dat dit nieuwe aangebroken tijdperk recessies of marktcorrecties tot het verleden maken. Dit betreft een ontkenningsfase van de meerderheid van de bevolking. Het is op dit punt, dat consumenten en bedrijven bereid zijn om langetermijnschulden aan te gaan, vanwege het valse vertrouwen, dat men heeft in de economie. De private schuld bereikt daardoor in deze periode een maximale hoogte, waardoor het mogelijk is dat d.m.v. een kleine terugval in werkgelegenheid, rentestijging of goederenprijsstijging een situatie wordt gecreëerd, zodat de rente op de schuld moeilijk tot niet kan worden terugbetaald. Deze fase betreft dan ook een hausse-markt in onroerend goed en effecten en kenmerkt zich door een prijsafname in goederen en edelmetalen (baisse-markt). De ‘herfst-periode’ is de meest expansionele periode in de cyclus, waardoor het ook wel expansie- of plateaufase wordt genoemd. Deze periode deed zich voor van en van Deze periode begint altijd met een klap (eerste krach), gepaard gaande met een plotselinge afname van vermogen (onroerend goed en aandelenkapitaal), weldra gevolgd door een deflatie van producenten- en consumentenprijzen. Deze deflatie wordt veroorzaakt door het faillissement van bedrijven en later dat van huishoudens (consumenten), tezamen met een gehele inkrimping van de werkelijke kapitaalbasis (reële financiële bronnen). Deze kapitaalbasis was al verwaterd door de fiat- en fractioneel geldpraktijken van de centrale bank of bancaire sector tijdens de herfstperiode. 4. Winter begin – bezorgdheid (na 1e financiële klap) 1-2 jaar Tijdens het begin van de winter bodemen goederenprijzen en goud verder uit, voordat deze beginnen aan een langjarige opmars tijdens de crisis. De psyche van de massa wordt gekenmerkt tijdens deze winterperiode door 4 stadia: midden – paniek (na finale ineenstorting), 5-9 jaar midden – angst (na meerdere (mini)krachs) 3-4 jaar Het kenmerk van deze tijd is een groot aantal bedrijfsfaillissementen, een ineenstorting van het economisch systeem, wat voornamelijk gebaseerd is op excessieve liquiditeit (fiat- of fractioneel geld), een vlucht naar waardemiddelen (edelmetalen), vanuit papier. Het luidt tevens het einde in van het wereldgeldsysteem (Pond Sterling, US Dollar, Yen, Euro etc.). Als voorbeeld; op dit moment is de dollar 1% goudgedekt, de euro 15% goudgedekt, de yen 3% goudgedekt en de Zwitserse frank 30% goudgedekt. eind – gelatenheid (stabilisatie markten) jaar Veel opgebouwde (papieren) rijkdom wordt vernietigd, zodra de reële financiële middelen verdwijnen, daardoor het krediet ernstig wordt beperkt. Zowel het bankroet als de werkloosheid zullen groeien en werken als een sneeuwbal door in de economie, waardoor de waarde van overige bezittingen verder in waarde zullen zakken, want de deflatie is een continu-proces (zie bijvoorbeeld Joegoslavië 1987, Japan 1989, Indonesië 1997, Rusland 1998, Turkije en Argentinië 2001). De sociaal-maatschappijke orde loopt gevaar om totaal ontredderd te raken en kan uitmonden in gewapende conflicten of revoluties of opstanden. Krediet wordt niet meer gecreëerd en consumenten zijn niet meer in staat om geld uit te geven. Het vertrouwen daalt verder. Het prijsniveau is dusdanig aan het zakken, dat de consumenten hun aankopen verder uitstellen, omdat men weet, dat deze aankopen in de (nabije) toekomst toch goedkoper wordt. Wanneer het consumentenvertrouwen op het dieptepunt is aangekomen, faalt daarmee ook het vertrouwen in het bancaire systeem en ontstaat er een laatste enorme vlucht uit papierwaarden (effecten, projecten, bedrijven met schulden, papiergeld) naar vaste waarden (zoals duurzame goederen, bedrijven zonder schulden, edelmetalen). Tegelijkertijd heeft men veel last van valutacrises, wanneer het krediet inkrimpt en rentes zullen stijgen. Buitenlanders vluchten uit de valuta van landen, die het meest gelieerd zijn aan de ergste excessen (dollar, yen en in mindere mate de euro). Conclusie Deze periode werd gekenmerkt door deflatie en de laatste winter was tussen De verwachting is dat de aankomende winter al begonnen is en dat deze tussen zal plaatsvinden. Op het dieptepunt van de crisis ontstaat er veelal een ‘dieptepunt- of trogoorlog’, van waaruit een nieuwe geopolitieke afstemming volgt, die bepalend is voor de volgende cyclus (de 2e wereldoorlog was een voorbeeld van zo’n trogoorlog). De Kondratiev-cyclus is een proces, dat zich afspeelt gedurende diverse perioden over een lange termijn, de cyclus is belangrijk genoeg om aan te geven in welke periode men op het moment bevindt. Periodekenmerken zijn lente (inflatie), zomer (stagflatie), herfst (desinflatie) en winter (deflatie). De centrale bank en bancaire sector spelen hierbij een grote rol, omdat sinds 1914 alleen fiat- en fractioneel geld wordt geproduceerd, wat leidt tot verheviging van economische excessen, de zeepbeleconomie kan dan tot ongekende hoogte stijgen en langdurig van aard zijn, waardoor het dal extra diep zal zijn na het zeepbelstadium. Dit is helaas gebeurd in de jaren 30 van de vorige eeuw en staat ons jammer genoeg weer te wachten in het begin van deze eeuw en is op dit moment al aan de gang. De oorspronkelijke Kondratiev-cyclus is verlengd van de oorspronkelijke 54 jaar in het begin van de 20e eeuw naar ca. 65 jaar nu, wat vermoedelijk als oorzaak heeft, dat de leeftijdsverwachting hoger is geworden in vergelijking met de afgelopen 50 jaar. Ook wordt de mogelijkheid geopperd, dat het kapitaal via diverse methoden tijdens de inflatoire perioden van de 3 seizoenen (lente, zomer en herfst) vloeit van het welvarendste deel (ca. 20%) van de bevolking naar de rest van de bevolking (ca. 80%). Dit geschiedt d.m.v. lonen, investeringen en het opzetten van nieuwe bedrijven. Tijdens de deflatoire periode (winter), daarentegen, vloeit dit kapitaal weer terug naar de rijkste 20% van de bevolking, dit gaat d.m.v. afnemend vermogen, verlaging of stabilisatie van lonen en de liquidatie van bedrijven. Er vindt een vorm van Pareto-formule plaats (d.w.z. 80% van al het bezit wordt door 20% van de bevolking beheerd). Omdat het wereldvalutasysteem voornamelijk gebaseerd is op papierwaarde is de verwachting ook, dat tijdens deze crisis dit valutasysteem wellicht in elkaar zal storten, d.w.z. de werelddollareconomie verdwijnt. Hetzelfde is ook in de 30er jaren van de vorige eeuw voorgekomen, waardoor de nep-goudstandaard (fractionele goudstandaard), ingevoerd in 1914 en gebaseerd op het Britse pond sterling, uiteindelijk in elkaar zakte. Deze inzakking heeft geleid in 1944 tot de oprichting van het Bretton Woods valutasysteem, hieruit zijn een aantal organisaties voortgekomen ter controle van dit zelfde wereldvalutasysteem, zoals IMF, Wereldbank, GATT (nu WTO) en OESO. In 1971 werd de dollar volledig losgekoppeld van de goudprijs, waardoor de dollar effectief een fiatmunt werd en Bretton Woods daarmee ten grave werd gedragen. Als reactie wilden de Europese landen een eigen valutasyteem in het leven roepen als gemeenschappelijk ijkpunt. Dit werd de ‘Slang’ en deze duurde tot 1979, waarop dit overging in het EMS (Europees Monetair Stelsel). In 1992 stortte dit systeem ineen en werd de roep om een algemene munt in te voeren steeds luider. Deze roep leidde toen tot de invoering van de euro in 1999, een collectieve munt bestaande uit 12 verschillende valuta en maar voor zo’n 15% goudgedekt, wat betekent, dat de euro voor 85% uit ongedekte fiduciaire middelen bestaat. De verwachting is daarom ook, dat deze munt het einde van de crisis niet zal halen. Wat in feite zal geschieden over het aankomend decennium is een complete sanering van de schuldenlast, zowel bij de overheid als bij consumenten en bedrijven, deze bedraagt wereldwijd zo’n miljard dollar. De private en publieke schuldenlast is zo hoog opgelopen, dat deze onmogelijk in de aankomende deflatoire periode kan worden terugbetaald en vele landen zullen moeite hebben om zelfs de rente daarop te voldoen. Voeg daar de enorme derivatentijdbom bij van internationale financiële instituten (ca miljard dollar), dan vormt deze periode daarmee ook een algemeen correctieproces t.a.v. de opgebouwde overheids-, consumenten- en bedrijfsexcessen van de afgelopen seizoensperioden. De (westerse) verzorgingstaat zal moeten worden afgebouwd, omdat deze eenvoudigweg onbetaalbaar is geworden en diegenen die hiervan afhankelijk zijn zullen dus een lange pijnlijke aanpassing te wachten staan, d.w.z. uitkeringen en subsidies. Voeg daaraan toe, dat deze correctie gebeurt tijdens het begin van de pensionering van de geboortegolvers, dan zullen veel hooggespannen verwachtingen niet uitkomen m.b.t. de oudedags- en pensioenvoorziening. Alles in ogenschouw genomen is dan een algemene inkrimping (crisis) niet meer te vermijden. De sociale en maatschappelijke orde loopt grote kans om volledig ontregeld te geraken tijdens de winterfase en kan zorgdragen voor een zogenaamde groot gewapend conflict te weten een ‘trog- of dieptepuntoorlog’ De laatste trogoorlog, die heeft plaatsgevonden, was de 2e wereldoorlog en zoals men weet heeft deze oorlog ertoe bijgedragen, dat er een versnelde en gewelddadige liquidatie van nagenoeg alle uitstaande schulden heeft plaatsgevonden

18 Industriële revolutie ~ 1771

19 Tijdperk van stoom en spoorwegen ~1829

20 Tijdperk van staal en elektriciteit ~ 1875

21 Tijdperk van olie en auto ~ 1920

22 Informatietijdperk ~ 1971

23 Tijdperk van de gezondheid ~nu

24 Ondernemen betekent inspelen op behoeften/trends
Koptekst Ondernemen betekent inspelen op behoeften/trends Zelfontwikkeling Erkenning Sociaal contact Bestaanszekerheid Dia indien nodig. In ieder geval snel er doorheen. Inleiding bij deze dia afsluiten met:De afgelopen 20 jaar zijn de ontwikkelingen en trends zodanig dat behoeften van mensen steeds meer een combinatie worden van meerdere behoeften. Primaire biologische behoeften Voettekst

25 Samengestelde behoeften
Koptekst Samengestelde behoeften Kleding Kunst Communicatie Onderdak Sport Transport Voorbeelden van samengestelde behoeften: Energie en ontspanning: Energie die een persoon opwekt door te bewegen wordt omgezet in licht en warmte. Voeding en onderwijs: Op school wordt verantwoord maar wel trendy gegeten e gedronken. Kleding, veiligheid en communicatie: traceerbare opvallende kleding uitgerust met een GPS-locatiesysteem… Voeding Religie Gezondheid Veiligheid Onderwijs Werk Energie Ontspanning Voettekst

26 Samengestelde behoeften

27 Tijdperk van de gezondheid ~ nu

28 Pitchronde 1 minuut per persoon stel je kort voor
vertel in welke behoefte je voorziet vertel je sterkste punt licht jouw invulling van de behoefte toe

29 Samengestelde behoeften
Noodzaak tot innovatie: Nieuwe verbindingen

30 Dat vraagt om een nieuwe ondernemer

31 Nieuwe ondernemer Heeft visie en passie voor vernieuwing.
Koptekst Nieuwe ondernemer Heeft visie en passie voor vernieuwing. Doet niets meer alleen, is een netwerker. Is continu op zoek naar nieuwe verbindingen. Is transparant in doen en laten. Is een kennisondernemer. Is maatschappelijk betrokken. Past spiritueel management toe, redeneert vanuit waarden. Experimenteert en ontwikkelt in co-creatie. Investeert in nieuwe business-concepten. Gebruikt nieuwe ICT-toepassingen. De noodzaak tot nieuwe verbindingen vraagt om een nieuw soort ondernemer. Ze er al maar goed om je hiervan bewust te zijn. (karakter)eigenschappen van de nieuwe ondernemer zijn….. Voettekst

32 Megatrends (2010 – 2020)

33 Lang gezond willen leven
Megatrends Gezondheid heeft een prijs

34 Alles groen Megatrends Ecodesign

35 Authenticiteit en geluk
Megatrends Vrienden en familie centraal

36 Schaarse tijd, ruimte en aandacht
Megatrends Waar kan ik nog alleen zijn?

37 Alleen het beste Megatrends Over de top vakanties

38 Ervaringen Megatrends Je moet het meegemaakt hebben

39 Digitaal verbonden Megatrends Overal technologie

40 Welzijn Obesitas Regie over eigen leven

41 Bio- & Nano-technologie
Technologische revoluties

42 Lang gezond willen leven
Richting health Megatrends Gezondheid heeft een prijs

43 Voeding - Toekomst

44 Robot

45 Virtuele zorg Versmelten fysieke en digitale wereld

46 Technologie in lichaam

47 E - Health

48 Kies een trend Op zoek naar nieuwe verbindingen

49

50

51 Op zoek naar nieuwe verbindingen

52

53 In gesprek over innovatie?
088 – Jos M. Borsboom 06 –

54 Voorbeeld diabetes voorbeeld BG Star Apple diabetes


Download ppt "Silvia Goddijn Jos Borsboom"

Verwante presentaties


Ads door Google