De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koptekst Inspiratie voor innovatie Bas Bongers Woensdag 29 juni 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koptekst Inspiratie voor innovatie Bas Bongers Woensdag 29 juni 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Koptekst Inspiratie voor innovatie Bas Bongers Woensdag 29 juni 2011
Nieuwe verbindingen Inspiratie voor innovatie Bas Bongers Woensdag 29 juni 2011 Nieuwe verbindingen, inspiratie vanuit behoeften Behoeften van mensen hebben door de eeuwen heen geleid tot innovaties. Er zijn duizenden innovaties gedaan om behoeften te vervullen op het gebied van energie, voeding, kleding, onderdak, veiligheid etc. De samenleving is ingericht om in de vele verschillende behoeften te voorzien. Steeds vaker blijkt echter dat de behoeften van mensen niet enkelvoudig te zijn, maar samengesteld. Zo verwachten mensen dat voeding niet alleen de honger stilt maar ook bijdraagt aan en goede gezondheid. Of dat scholen niet alleen zorgen voor goed onderwijs maar ook een bijdrage leveren aan gezondheid, veilige samenleving en ontspanning. Vraag aan de groep…Wie kan er nog een voorbeeld noemen? Deze ontwikkeling is al decennia aan de gang en wij verwachten dat deze de komende jaren nog een groter vlucht zal nemen. Het is slim op hier op in te spelen. Er zullen nieuwe verbindingen tussen organisaties worden gelegd met als gevolg baanbrekende of radicale innovaties. Zeker voor het MKB liggen hier vele kansen. Voettekst

2 Programma Innovatie; wat is dat Nieuwe verbindingen
Koptekst Programma Innovatie; wat is dat Nieuwe verbindingen 10 trends ( ) Aan de slag met nieuwe verbindingen Voettekst

3 Programma Presentatie Syntens 19:00-19:20 uur
Koptekst Programma Presentatie Syntens :00-19:20 uur Voorstelronde en vaststellen behoeften 19:20-19:50 uur Koppeling met invullers van behoefte 19:50-20:20 uur Afsluiting :20-20:30 uur Vandaag hebben we het over nieuwe verbindingen. Nieuwe verbindingen leiden tot inspiratie voor innovatie. Dus business. Om aan de slag te gaan met nieuwe verbindingen is het goed om een stuk historie te laten zien. Hoe zijn innovaties in het verleden tot stand gekomen. Een stuk achtergrond over ontwikkelingen en trends geeft wellicht de nodige inspiratie om op zoek te gaan in uw netwerk, bij uw samenwerkingspartners, klanten, leveranciers om de juiste vragen te stellen. We gaan samen aan de slag en u krijgt van ons een simpel stappenplan om te komen tot nieuwe business door nieuwe verbindingen. Voettekst

4 Actualiteit dicteert denken over de toekomst
Men springt nauwelijks over grenzen eigen tijd heen

5 Visie 2025

6 2. Hoe behoeften leiden tot nieuwe verbindingen
Koptekst 2. Hoe behoeften leiden tot nieuwe verbindingen Tijdperk van olie en auto ~ 1920 Industriële revolutie ~ 1771 Tijdperk van stoom en spoorwegen ~1829 Informatietijdperk ~ 1971 Nicolay Kondratiev. Russische denker over economischegolfbewegingen Samenleving onderhevig aan golfbewegingen die elk zo’n 50 jaar duren. Elke golfbeweging wordt veroorzaakt door een revolutionaire ontwikkeling die in de decennia daarna tal van innovaties en productiviteit met zich meebrengt. Economisch succes hangt af van de wijze waarop de maatschappij zo’n ontwikkeling exploiteert. Niet van lonen, rente of staatsuitgaven. DRIJVERS VOOR INNOVATIE Cyclus bestaat uit 4 seizoenen Inmiddels bevinden we ons in het 5e tijdperk (informatievoorziening) Wat wordt de 6e cyclus? Het gedachtengoed van Kondratiev wordt niet door iedereen geaccepteerd. Er wordt gezegd dat er teveel ruimte is voor subjectiviteit en dat er onduidelijkheid is over het begin en einde van een golf. Het gedachtegoed zoals is uitgewerkt door de economen Schumpeter-Freeman-Perez wordt wel algemeen geaccepteerd. De zes tijdperken. Wat zijn de innovaties geweest die de tijdperken ingeluid hebben? Industriele revolutie De eerste industriele revolutie (in de 18e eeuw) draaide op waterkracht, kanalen en katoen, en bracht de textielnijverheid van het platteland naar de fabriek. Dat betekende relatief minder werkgelegenheid op het platteland, maar dat kon ook want de Engelse wetenschapper Jethro Tull vond al in 1701 de zaaimachine uit, liet ossen door paarden vervangen, ontwikkelde een schoffelmachine en propageerde mest. Binnen een eeuw verdubbelde de Europese bevolking. 2. Tijdperk van stoom en spoorwegen De tweede industriele revolutie draaide (vanaf 1830) op stoom, bracht de spoorwegen en droeg er aan bij dat goedkoop Amerikaans graan de Europese markt overstroomde. 3. Tijdperk van staal en electriciteit De derde golf (vanaf 1875) met staal, electriciteit en zware metaalindustrie deed er nog een schepje boven op. Het bracht de Eiffeltoren en stalen stoomschepen met nog meer graan. De graancrisis werd in Europa de basis voor landbouwbeleid en in Nederland voor landbouwvoorlichting, -onderwijs en kwaliteitsmanagement. Zo werkt een industriele golf in alle hoeken van de economie door. 4. Tijdperk van olie en auto Daarna kwam de vierde golf met olie, (petro)chemie en daarmee de auto met massaproductie (plastics!) voor de welvarende mens. Door de twee (niet helemaal exogene) wereldoorlogen duurde het even voor de innovatie was uitgewerkt, maar eind jaren 60 begon het vast te lopen. De gevolgen voor het platteland van deze industriele revolutie waren enorm. Nog meer mensen vertrokken naar de stad, de tractor verving het paard en de mensen. De chemie leverde de kunstmest en de bestrijdingsmiddelen die de productie omhoog joegen en ook een milieuprobleem bracht, dat in de jaren zeventig manifest werd. 5. Informatietijdperk En sinds de zeventiger jaren hebben we de vijfde golf: de informatie- en telecommunicatierevolutie, waarvan de effecten op de landbouw en het platteland nog fors onderschat worden. De combinatie van het goedkope transport (en de verkregen welvaart) uit de vierde golf en de goedkope communicatie uit de ICT-golf maakt de globalisering tot zo’n krachtig verschijnsel. Dit tijdperk is volgens Nefiodow het eerste die niet door technologie is gedreven, maar is gebaseerd op een intellectuele factor. 6. Tijdperk van de gezondheid In het volgende tijdperk komt de nadruk te liggen op de psycho-sociale aspecten (fysiek, mentaal en sociaal). Informatie zal in de volgende golf een belangrijke rol spelen. Maar de informatiemarkt verandert van karakter. Niet gegevensverwerking, databanken of internet zullen gespreksonderwerp zijn, maar de kwaliteit van leven. Deze verschuiving vindt ook plaats in de milieusector, de biotechnologie en de zontechnologie. Van deze segmenten wordt in de zesde golf een grote groei verwacht. Maar de grootste groei, bovengemiddeld, wordt verwacht in de gezondheidssector. In de breedste zin van het woord, van gezondheidszorg tot aan new age cursussen. Op dit moment vindt er nog veel productiviteitsverspilling plaats. Dor het toenemende belang dat aan de psycho-sociale elementen wordt gehecht, zal deze markt evenwel de grote sprong voorwaarts maken. Europa heeft grote kans om een sterke positie in te nemen. De medische technologie en milieutechnologie staan op hoog niveau, er is een uitgebreid gezondheidsnetwerk, de vraag naar ecologische producten stijgt, er is een grote behoefte om de milieuproblematiek aan te pakken en men is gevoelig voor psycho-sociale kwesties. In elk van de golven was er een “grondstof” die erg goedkoop werd: waterkracht, steenkool, stoom, staal, olie, rekenkracht. Voor elke golf is ook een doorbraak moment aan te geven. Een technologie of aanpak waar tot die tijd ook wel al mee werd geexperimenteerd, maar die door de doorbraak vleugels en navolging krijgt. De T-Ford (het doorbraak product van de olie- en chemiegolf) was niet de eerste auto. Eerder werden er al auto’s gebouwd, zowel op stoom als ethanol als benzine - maar vooral als speeltje voor de rijken. Bij de T-Ford was er ineens sprake van massaproductie, dankzij de lopende band (door Henry Ford afgekeken van een slachterij); het produkt werd gemeengoed, en infrastructuur (wegen, suburbs) werden er op aangepast. Op dezelfde wijze had de Intel chip van Gordon Moore in 1971 al jaren voorlopers in de transistors en computers, maar ineens was er een computer op een chip en per anderhalfjaar verdubbelt daarvan de capaciteit. Tijdperk van Staal en elektriciteit ~ 1875 Tijdperk van Milieu en Nano techn. Voettekst

7 Piramide van Maslow (1908-1970)
Koptekst Piramide van Maslow ( ) Behoefte Zelfontwikkeling Kunst, religie, spiritualiteit Behoefte aan Erkenning Ontspanning, sport Behoefte aan Sociaal contact Transport, communicatie Behoefte Bestaanszekerheid Gezondheid, veiligheid, werk, onderwijs Nieuwe verbindingen gaat uit van: Grote golfbewegingen/ontwikkelingen Trends Behoeften Behoeften zijn drijfveren voor innovatie. Ze inspireren uitvinders en ondernemers en leiden zo tot innovatie. Als je kan inspelen op de behoeften van mensen, dan is er een markt. Daarom is het ook zo interessant om inzicht te hebben in die behoeften. Een van de manieren om daar meer over te weten te komen is de behoeftenpiramide van Maslow. Over Maslow behoeften: Deze pyramide bevat vijf stadia van behoeften. Ze zijn hierarchisch. Maslow stelt dat eerst een laag van de behoefte ingevuld moet voordat men de hoger gelegen behoeften gaat invullen. Primaire biologische behoeften Fysieke behoeften. Energie, voeding, kleding, onderdak 2. Bestaanszekerheid het individu gaat in groepen organiseren. Behoeften gezondheid, veiligheid, werk, onderwijs. 3. Sociaal contact contacten al dan niet in de eigen groep, worden belangrijk. Behoeften transport en transparantie 4. Waardering en erkenning verhoging van competentie en aanzien binnen de groep, maar vooral ook de status in sociaal verband is belangrijk geworden. Behoeften ontspanning, sport 5. Zelfontplooiing. persoonlijkheid en mentale groeimogelijkheden blijven ontwikkelen behoeften kunst, religie, spiritualiteit. Primaire biologische behoeften Fysieke behoeften:energie, voeding, Kleding, onderdak Voettekst

8 Nieuwe verbindingen voor samengestelde behoeften
Koptekst Nieuwe verbindingen voor samengestelde behoeften Andere manier van visuele weergave + stukje herhaling voor beklijven Voettekst

9 Samengestelde behoeften
Koptekst Samengestelde behoeften Vragen om nieuwe verbindingen Ontwikkelingen en trends beinvloeden Behoeften De huidige maatschappij, ontwikkelingen en trends maakt dat we samengestelde behoeften als mens hebben Oertijd behoefte onderdak = hutje, nu zijn mijn behoefte ta.v. mijn huis: onderdak, ontspanning, veiligheid, energie en wellicht in de toekomst nog andere? Dit biedt kansen Dit biedt kansen voor het MKB Dit biedt kansen voor u! (Stilte moment) Hoe? Door nieuwe verbindingen aan te gaan met andere partijen, om in samenwerking met elkaar te kunnen inspelen op de samengestelde behoeften. Voettekst

10 Nieuwe verbinding, nieuwe business

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Wat is uw nieuwe concept!
Voor wie lost dit een probleem op? Wie heb je nodig om dit verder te ontwikkelen?

36 In gesprek over innovatie?
Koptekst In gesprek over innovatie? 088 – #syntens In gesprek over innovatie? Dit kan per mail, via de chat, per telefoon. U kunt ons bereiken van 8 tot 8 uur via U komt dan direct in contact met één van onze innovatieadviseurs. Verder kunt u ook via twitter uw vraag stellen. Eerst meer inspiratie opdoen? Kijk op onze website hoe andere ondernemers het doen. Syntens Syntens Syntens innovatieadviseur Syntens Voettekst


Download ppt "Koptekst Inspiratie voor innovatie Bas Bongers Woensdag 29 juni 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google