De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg De ‘COPC’-oefening voor studenten derde bachelor geneeskunde Ugent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg De ‘COPC’-oefening voor studenten derde bachelor geneeskunde Ugent."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg De ‘COPC’-oefening voor studenten derde bachelor geneeskunde Ugent

2 COPC Wat is de ‘COPC’-week? –Doelstellingen –Praktisch verloop Achtergrond –Wat is een gemeenschap? –Gemeenschapsgerichte eerstelijnszorg: methodes en mogelijkheden Concreet voor praktijk

3 COPC - doelstelling Kennismaken met multidisciplinaire eerste lijn. Kennismaken met ‘patiënten’ buiten het ziekenhuis: welke zijn hun problemen en prioriteiten. Inzicht verwerven in de relatie tussen je leefomstandigheden en je gezondheid. Een gemeenschapsdiagnose opstellen.

4 COPC – voor wie 260 Studenten geneeskunde jaar 3 – geen klinische ervaring 4 studenten Sociale Agogiek 7 studenten Master in Sociaal Werk 2 studenten Master in de Sociologie 6 studenten Master in de gezondheidsvoorlichting en –bevordering 2 studenten Master in de verpleeg- en vroedkunde 1 student van het schakelprogramma tot Master in het management en beleid van de gezondheidszorg 1 student van het schakelprogramma tot Master in de verpleeg- en vroedkunde

5 COPC - verloop MAANDAG 9u-11u: introductie in de wijken (24 studenten) –Praktisch verloop (15’) –Wijkvoorstelling (30’) Studie patiëntendossier (4 studenten) –Informed consent –Medische en sociale situatie Voorbereiding patiënten interview (45’)

6 COPC - verloop MAANDAG (11u-19u) + DINSDAG (8u30- 12u) Groepjes van 4 studenten Interview patiënt (60’) Verwerking interview + voorbereiding interviews hulpverleners Interviews hulpverleners (30’ * 3)

7 Patiënten interview Studenten bereiden zich voor adhv fiche. Studenten bevragen medische en sociale aspecten. Patiënt wordt aangemoedigd om te vertellen over hoe het is te leven in de wijk met zijn problemen. Ziet de patiënt oplossingen? Voor zijn problemen, voor de wijk? Hoe is de relatie met de hulpverleners?

8 Hulpverlener interview 30 minuten. Heel kort verslag van patiënten gesprek Wat doet u voor de patiënt? Wat doet u(w dienst) in de wijk (voor andere patiënten)? Hoe ziet u toekomst van patiënt? Welke zijn volgens u typische kenmerken van de wijk?

9

10 COPC - verloop DINSDAG (13u-17u) 25 studenten + 1 tutor Elke patiënt voor voorgesteld : –Wie is onze patiënt? (belangrijke sociale en medische kenmerken, wat viel op, hoe verliep het interview?) –Wat doen zijn hulpverleners? –Wat leerden patiënt en de hulpverleners ons over de wijk? –Wat viel ons op in de wijk? –ENKELE TREFWOORDEN die de wijk karakteriseren adhv model Dahlgren

11 COPC - verloop DINSDAG 17u: eerste lijst met kenmerken en indrukken van de wijk Wat moeten we verder nog weten over de wijk, waar zijn we nog niet zeker van: waar zoeken we dit op? Vragen stellen, verdelen, afspreken.

12

13 COPC - verloop WOENSDAG 8u30 – 10u Opzoekwerk 15 studenten Gesprek met lokaal opbouwwerk (5 studenten) Gesprek met gebiedsgerichte werking (5 studenten) 10u: 25 studenten + 1 tutor: stand van zaken

14 COPC - verloop WOENSDAG 11u – 17u Gemeenschapsdiagnose 1 probleem gedetailleerd uitwerken –Oa adhv Dahlgren Nadenken over poster voor wijk Voorbereiden presentatie: afspreken wie doet wat.

15 COPC - verloop VRIJDAG 9u-12u (groep van 25) Presentatie voorbereiden en oefenen VRIJDAG 14u-17u (groep van 100) Presentatie voor collega studenten, hulpverleners en vakgroepleden.

16 Diverse bevolking, volks karakter Kansarmoede en achterstelling Dichtbevolkte stadswijk –15.000 mensen, kleine oppervlakte Dienst stedenbeleid en internationale betrekkingen

17

18

19 COPC - evaluatie Studenten worden gequoteerd op basis van inzet tijdens de sessies op dinsdag en woensdag De groepspresentaties krijgen een groepspunt (/25 studenten)

20 Wat is een gemeenschap? Een gemeenschap is een groep mensen die interageren. Een groep die samenleeft in sociale cohesie en in gezamenlijke omstandigheden. De individuen zijn verbonden door culturele, politieke, sociaaleconomische elementen, of ze hebben gemeenschappelijke doelstellingen.

21

22

23 Wat is een gemeenschap? De territoriale benadering: nadruk op gezamenlijke leefomstandigheden eigen aan een bepaald geografisch afgebakend gebied De doelgroep benadering: de hulpverlening bakent een doelgroep af op basis van een gemeenschappelijk kenmerk van deze groep, meestal een gezondheidsrisico (bv. gedrag, leeftijd, opleidingsniveau,…) Via de invalshoek van de intermenselijke interactie, de sociale participatie, het vertrouwen tussen mensen, gemeenschappelijkheid van normen, waarden, belangen: sociale groepsvorming, op basis van cohesie.

24 Wat is een gemeenschap? Wij kiezen voor een territoriale benadering: Dat is hanteerbaar Dat is eerlijk (rechtvaardig /‘equity’) Dat is kosten-effectief Dat is relevant voor de gezondheid Opgelet: mogelijke afwezigheid van sociale cohesie, gezamenlijke waarden.

25 ‘Community’: relevantie gezondheidszorg? De levensstijl/gezondheidsgedrag varieert naargelang je gemeenschap(?) –Cultuur (ook bvb ‘kansarmencultuur’) –Financiën (opleidingsniveau) Woonomgeving beïnvloedt gezondheid (?) –Extreme situaties –Vlaanderen? Sociale cohesie is positief gerelateerd met gezondheid

26 Methodes 1.Omschrijving en afbakening gemeenschap 2.Opsporen van de gezondheidsproblemen GEMEENSCHAPSDIAGNOSE 3. Interventie 4. Evaluatie en bijsturing

27 De COPC-cirkel: stappen in het proces

28 ‘Community diagnosis’ Onderzoekt gezondheid in relatie tot sociale en fysische leefomgeving Lokale kennis linken met andere bronnen Doel: in kaart brengen van gezondheidsnoden en aanwezige hulpbronnen

29

30

31 Concreet 26/3-30/3/2012 Patiënten rekruteren + hulpverleners Fiches samenstellen Studenten ontvangen op maandagochtend Ruimte op dinsdagnamiddag? 1 tutor

32 Patiënten rekruteren 1 uur spreken met 4 studenten 3 hulpverleners: –Individueel: mw, ha, vp, kine, psycholoog of psychiater, poetshulp, gezinsbegeleiding –Wijkgebonden: sociale recherche, school, straathoekwerk,… Patiënten geven een beeld van de wijk: representatief?

33 Ten slotte Presentatie: allemaal welkom Evaluatie in praktijk: tegen mei 2012 Ondersteuning VG Huisartsgeneeskunde


Download ppt "Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg De ‘COPC’-oefening voor studenten derde bachelor geneeskunde Ugent."

Verwante presentaties


Ads door Google