De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie van meer geïntegreerde eerste lijn Succes en Faalfactoren Marc Bruijnzeels directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie van meer geïntegreerde eerste lijn Succes en Faalfactoren Marc Bruijnzeels directeur."— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie van meer geïntegreerde eerste lijn Succes en Faalfactoren Marc Bruijnzeels directeur

2 Grote probleem 26-07-10

3 Buitenlandse voorbeelden 26-07-10

4 The Triple Aim: Care, Health, And Cost The remaining barriers to integrated care are not technical; they are political. Preconditions for this include the enrollment of an identified population, a commitment to universality for its members, and the existence of an organization (an “integrator”) that accepts responsibility for all three aims for that population. The integrator’s role includes at least five components: -partnership with individuals and families, -redesign of primary care, -population health management, -financial management, -macro system integration. Berwick et al. Health Policy 2008

5 Populatie gerichte zorg en welzijnsorg Ziektespecifieke zorggroepen Multidiscipl samenwerking Monodisc groep solist Verspreiding van innovatie

6 % huisartspraktijken met andere disciplines op één locatie en met formeel contract stagneert Bron: Hansen J et al. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn. Nivel 2012

7 Wel intensivering van samenwerking 26-07-10

8 Dimensies van geïntegreerde zorg Klinische proces Ondersteunende proces Management proces Micro Meso Macro Externe omgeving Gedeelde Verantwoordelijkheid

9 . Figuur: op weg naar geïntegreerde eerstelijnszorg in Nederland Op weg naar integratie ……… Klinische integratie: talloze voorbeelden van aandoeningspecifieke ketenzorg, weinig voorbeelden van mensgericht integraal casemanagement Functionele integratie: meer dan 90% is aangesloten bij monodisc zorggroepen. Slechts 30% huist fysiek met andere disciplines Professionele integratie: veel monodisc onderlinge toetsing, vrijwel geen multidisc uitwisseling zoals FTO Organisatorische integratie: een enkele organisatievorm met gedeelde governance structuur Systemische integratie: experimenteren met populatiebekostiging

10 Vijf bouwstenen voor een populatiegerichte zorg- en welzijnsorganisatie 1.Populatiemanagement 2.Geïntegreerde zorg 3.Risico stratificatie 4.Visie op substitutie 5.Klinisch leiderschap

11 Hoe implementeren we nu deze gedachte? 26-07-10

12 Implementatiefactoren uit de literatuur – vooral rijtjes Uitdagingen 1.Overtuig mensen van het probleem 2.Overtuig mensen van de oplossing 3.Adequaat data- en monitoringsysteem 4.Realistische ambities in projectcontext Praktische oplossingen 1.Gebruik harde gegevens en storytelling 2.Duidelijke meetbare positieve impact van de oplossing 3.Regel toegang tot data, train mensen en kwaliteitsborging 4.Match doelstellingen en ambities binnen projectfase Dixons Wood D et al. BMJ Qual Saf 2012;21:876–884

13 Uitdagingen 5.Organisationele context, cultuur en capaciteit 6.Silodenken en gebrek aan staff betrokkenheid 7.Gebruik de wortel en de zweep 8.Verzeker borging na projectfase 9.Niet beoogde side effects 10.Leiderschap Praktische oplossingen 5.Verduidelijk noodzakelijke capaciteiten en ondersteun 6.Werk met gemeenschappelijke doelen en gebruik dezelfde taal. 7.Gebruik incentives en negatieve consequenties 8.Projectdenken en afhankelijkheid van enkele personen vermijden 9.Wees bereid om te leren en te adopteren 10.Delicate balans tussen visionair en gevoel voor verhoudingen Dixons Wood D et al. BMJ Qual Saf 2012;21:876–884

14 Hoe implementeren we nu deze gedachte? “Wat ontbreekt, is een instrumentarium dat de verbinding verzorgt en het gat tussen idee en realisatie ligt.” Ten Have S et al. In Holland/Belgium Management Review 2011 26-07-10

15 Model Promiic 2.0 26-07-10 Theory of BusinessTheory of ChangeTheory of Execution ContextAanleidingVeranderhistorie MissieScopeAmbitie/Noodzaak StrategieVeranderdoelenConsensus OrganisatieVeranderstrategieLeiderschap CapaciteitenVeranderaanpakkenVerandervermogen MensenInterventiesMiddelen GedragResultaatPrestatie indicatoren EvaluatieConsolidatieMonitoring

16 Wat hebben we vandaag gezien? 26-07-10

17 Rationale: idee in logische en visionaire zin Succesfactoren: Goede probleemanalyse Gezamenlijke missie/visie: verbeelden! Ambities uitspreken Noodzaak/behoefte voorzien van de deelnemers Win-win 26-07-10

18 Focus: organisatiewaarden, strategie en structuur Slaag of faal factoren Financiën zonder schotten Tijd ICT Organisatie structuur Instrumentkeuze 26-07-10

19 Energie: inspiratie, motivatie, vermogens, leiderschap, kennis en middelen Slaagfactoren Leiders in plaats van managers Wees je eigen leider: individueel enthousiasme Betrokkenheid professional en zorgverzekeraar: veranderbereidheid Denk in kleine stapjes Inspirerende trekkers 26-07-10

20 Verbinding: sturing, saamhorigheid en samenhang Slaagfactoren Aansluiten bij bestaande structuren Elkaar leren kennen, bijv gezamenlijke inspirerende bijeenkomst Patiënt/burger erbij betrekken Contact en communicatie Vakman die als verbinder optreedt, gebruik sleutelfiguren 26-07-10

21 Effect: beoogde, ervaren of concrete effect Slaagfactoren Meten is weten Spiegel Resultaten project vastleggen in reguliere zorg 500 niet-westerse vrouwen zijn gaan sporten Leren van een project dat niet succesvol is. 26-07-10

22 All together now! 26-07-10

23 Noodzaak R&D naar proces van meer implementatie Figuur uit artikel 26-07-10

24 Uitdaging van het JVEI: De Eerste Lijn Transformeert ook naar een professionele R&D 26-07-10


Download ppt "Implementatie van meer geïntegreerde eerste lijn Succes en Faalfactoren Marc Bruijnzeels directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google