De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ontwikkelen van modulaire ouderenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ontwikkelen van modulaire ouderenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Het ontwikkelen van modulaire ouderenzorg
Het ontwikkelen van modulaire ouderenzorg Combineer standaardisatie en maatwerk Monique van der Laan Manda Broekhuis Marjolein van Offenbeek 12 april 2013

2 Veranderende rol zorgprofessionals
Toekomstige vraag Aanbod van zorg Veranderende rol zorgprofessionals Hoe past mijn bijdrage in de ‘dienst’ die door organisatie geleverd wordt Meer ‘management-minded’ Naast maatwerk, transparantie en standaardisatie belangrijke KPI’s Complexe zorgvraag: multi-morbiditeit, meerdere chronische aandoeningen (vergrijzing) Standaardisatie en transparantie Steeds verdergaande specialisatie en mogelijkheden Input van verschillende disciplines nodig om complexe zorgvragen te beantwoorden Combinatie maatwerk en standaardisatie wordt steeds belangrijker Zorg professionals worden steeds meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van organisatorische capaciteiten

3 En daarmee ook… … zorg professionals dienen zelf een actievere rol spelen in het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken die: Professionele inhoud en goede organisatie weerspiegelen Maatwerk en standaardisatie combineert

4 Doel Een multidisciplinaire groep zorg professionals zelf een nieuwe manier laten ontwikkelen om professionele inhoud en organisatie te combineren die voorziet in een balans tussen maatwerk en standaardisatie Agenda Waar heeft het onderzoek plaats gevonden? Theorie Hoe zag het proces er uit? Wat heeft het opgeleverd?

5 Centrum X Nieuw op te zetten centrum gericht op het leveren van zorg en dienstverlening aan thuiswonende 65+ers Focus: ondersteuning bieden aan huisartsen in diagnostiek en vervolgens vraaggerichte interventies bieden aan 65+ers Doelen: Vraaggerichtheid en efficiëntie combineren in aanbod Professionele inbreng goed organiseren in producten die het centrum gaat leveren Modulariteit

6 Modulariteit Concept:
Modulariteit Concept: a.) het opdelen van een dienst in hanteerbare bouwstenen (= modules) die later opnieuw gebruikt kunnen worden (concept wel, capaciteit niet) b.) het combineren van deze bouwstenen/modules, indien op een juiste wijze geïmplementeerd, leidt tot een uniek voordeel Module: Duidelijk functie Afhankelijkheden binnen een module Standaardisatie

7 Voorbeeld riksja travel: http://www.riksjatravel.nl/
Voorbeeld riksja travel:

8 Uitgangspunten Doormiddel van modulair ontwerpen, professionele inhoud goed organiseren in diensten die het centrum gaat leveren Doormiddel van modulair ontwerpen, maatwerk en standaardisatie combineren

9 Opzet proces ontwikkelen modules
Opzet proces ontwikkelen modules 8 multidisciplinaire bijeenkomsten met: Verpleeghuisarts, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, verpleegkundig specialist, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, dietisten, manager thuiszorg, advisseur client adviescentrum, psycholoog, maatschappelijk werker, apotheker (intern en extern) Tussendoor: Ondersteuning bieden aan kleinere groepen Contact via mail Interviews: Deelnemers proces Management Ervaringen proces, resultaat, verwachtingen resultaat toekomst

10 Processtappen (1) Doelstellingen benoemen per doelgroep
Processtappen (1) Doelstellingen benoemen per doelgroep Voorbeeld: Mobiliteit en fitheid bevorderen Wat kan er inhoudelijk geboden worden om in deze doelstellingen te voorzien Voorbeelden bij doelstelling ‘Mobiliteit en fitheid bevorderen’ Trainen spieren Trainen vaardigheden Trainen conditie Voedingsadvies

11 Processtappen (2) Welke van deze inhoudelijke componenten worden vaak samen aangeboden (modules benoemen) Vb: Trainen spierfuncties en vaardigheden + voedingsadvies = module ‘fit en mobiel’ Wie gaat wat wanneer leveren Proces beschrijvingen en AAD schema’s als middel om de organisatie en afhankelijkheden in kaart te brengen

12 Resultaat 3 minimale diagnostiek modules
Resultaat 3 minimale diagnostiek modules 4 intensieve diagnostiek modules 11 interventie modules

13 Uitgangspunt 1 Doormiddel van modulair ontwerpen, professionele inhoud goed organiseren in diensten die het centrum gaat leveren De professionals hebben gezamenlijk ontwikkeld: 12 multidisciplinaire modules 8 monodisciplinaire modules Overdracht

14 Rollen professionals en management
Rollen professionals en management Professionals Early adopters  hielpen anderen Focusten zich vooral op hun positie in het nieuwe centrum Ondersteunen het idee, maar uitvoering monodisciplinair Management Veel professionals misten interactie met management Het management zag mogelijkheden voor verbetering nadat de modules ontwikkeld waren

15 Uitgangspunt 2 Doormiddel van modulair ontwerpen, maatwerk en standaardisatie combineren Knip tussen (minimale) diagnostiek en interventie modules Variëteit creëren met minimum aantal standaard modules Standaard modules, “maar hoe intensief we dat doen of welke apparaten moet je individueel aanpassen” (fysiotherapeut)

16 Conclusie Professionals van verschillende disciplines zijn gezamenlijk in staat om multidisciplinaire en monodisciplinaire modules te ontwikkelen Deze modules reflecteren zowel standaardisatie als maatwerk door: Combinatie beperkt aantal standaard modules Personaliseren van modules gedurende levering Het ontwerpen van modules draagt bij aan combineren organisatie en inhoudelijke professionaliteit Bijdragen verschillende disciplines vastleggen in organisatorisch concept: modules Door expliciet te maken ‘wat’ geleverd wordt kan discussie gevoerd worden over de organisatie (‘wie’, ‘wanneer’ en ‘hoe’)

17 Discussie Wat levert het volgens u op om professionals zelf een nieuwe manier laten ontwikkelen om professionele inhoud en organisatie te combineren? Hoe zou u een ontwikkel project vormgeven Wat voor type dienst? Wie betrekken? Welke stappen?

18 Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?


Download ppt "Het ontwikkelen van modulaire ouderenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google