De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geintegreerde eerstelijns Zorg (GEZ)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geintegreerde eerstelijns Zorg (GEZ)"— Transcript van de presentatie:

1 Geintegreerde eerstelijns Zorg (GEZ)

2 Agenda Definities en achtergrond Wat is GEZ? Wat komt hierbij kijken?
Wat levert het op? Wat is nodig om zover te komen?

3 Als begin: samenwerken

4 Definities Integrale zorg versus Geïntegreerde zorg
Integraal: Querido (1955): elke arts bekijkt de gezondheid vanuit somatisch, psychisch en maatschappelijk perspectief. Integrale zorg wordt geboden door elke professional, of deze nu in team werkt of als solist. Geïntegreerde zorg: teamwork. De verschillende disciplines werken afgestemd en gecoördineerd samen. Geïntegreerde zorg is altijd integraal, maar integrale zorg hoeft niet geïntegreerd te zijn.

5 Uitgangspunt “Samenhangende, geïntegreerde zorg verlaagt de kosten en verbetert de kwaliteit van zorg. Een geïntegreerde eerste lijn vormt hiervan de ruggengraat. Samenhang in de zorg moet leiden tot een geïntegreerd zorgaanbod, dat aansluit op de behoefte van de populatie.” Uitgangspunt van Minister Klink in ‘Een dynamische eerstelijn’ en Minister Schippers in ‘Zorg en ondersteuning in de buurt’ en ‘Basiszorg’.

6 Kenmerken GEZ Mensgerichtheid (vs. ziekte oriëntatie)
Populatiegerichtheid (vs. individu) Veelomvattende, vervlochten zorg Coördinatie van multidisciplinaire zorg (vs. monodisciplinaire focus) Versterkte poortwachter (vs. vrije toegang tot 2e lijn)

7 Wat is GEZ Sinds 2007 beleidsregel NZa voor samenwerkingsinitiatieven:
samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns producten Geïntegreerde samenwerking (GEZ-module): structurele samenwerking met verschillende disciplines in de eerstelijn vastgelegd in overeenkomst (rechtspersoon) en beleidsplan minimaal huisartsenzorg hierin vertegenwoordigd daarnaast nog minimaal 3 andere disciplines (afh. van zorgverzekeraar)

8 Wat is GEZ Financiering van GEZ: gelden worden door zorgverzekeraars toegekend Gekoppeld aan huisartsfinanciering Basistarief met variabele toeslag Minimaal 7500 patiënten in GEZ: ± 3 normpraktijken Zorgverzekeraars voeren verschillend beleid op de beleidsregels GEZ wordt door zorgverzekeraars gestimuleerd: Krachtige samenwerking in de eerstelijn Stimuleren van substitutie van tweede naar eerstelijn

9 Doel GEZ Komen tot goede en efficiënte zorg
Uitwisselen van kennis, vaardigheden en ervaringen tussen verschillende hulpverleners en disciplines Ruimte voor taakdifferentiatie en specialisatie Wijkgericht en populatiegericht werken is beter te organiseren (o.a. betere afstemming met andere partijen zoals 2e lijn, welzijn, thuiszorgorganisaties, korte lijnen) Lokale inkoop van programma’s wordt mogelijk

10 Doel GEZ Gevolg: Nodig: meer zorgcoördinatie,
meer substitutie van tweede naar eerstelijn voorkomen dat zorg dubbel geleverd wordt Nodig: goede onderlinge afspraken en samenwerking zorgprotocollen die bijdragen aan verbeterde kwaliteit van zorg goede organisatie eerstelijn

11 Wat betekent GEZ voor hulpverleners?
Maken van een strategische keuze: klaar voor de toekomst? onderhandelingspositie zorgverzekeraar, ziekenhuis krachtiger eerstelijns organisatie samen optrekken, vertrouwen in elkaar en de toekomst van de eerstelijn meer capaciteit en kennisdeling afstemmen op niveau patiëntengroepen service voor patiënten verder verbeteren vanuit eigen praktijk samenwerken, integreren op wijk niveau (+ WMO, welzijn)

12 Wat betekent GEZ voor hulpverleners?
Activiteiten samen oppakken, kosten en risico’s delen Mogelijk opgeven van stukje autonomie Genereren van een eigen instroom van patiënten Samen presenteren naar de patiënt toe Krachtige organisatie: bedrijfsvoering, management vraagt aandacht Financiële middelen voor management, inhuren van krachten Financiële middelen voor zorgprogramma’s

13 Vraag Wat zie je vanuit je eigen vakgebeid als mogelijkheden om samen te werken en hoe zou je dat aan willen pakken?

14 GEZ: opbouwen en implementeren
Investering (tijd) nodig voor aanvraag GEZ GEZ-organisatie opbouwen Nadenken over te betrekken partijen Opstellen van ‘zorgaanbodplan’ Met elkaar werken aan ontwikkelen en uitvoeren van zorgprogramma’s Hoe verhoudt zich de ontwikkeling van (regionale) zorgketens (DM, COPD, CVRM) tot meer wijkgerichte ontwikkelingen als GEZ en populatiegerichte zorg en welzijn?

15 GEZ: voor en met wie? Wijkscan: Samenwerken met:
Informatie over wijk / buurt (oa demografisch) Gezondheidstoestand Welzijnsvragen Financiële situatie Samenwerken met: Welke disciplines Welke personen Welke instanties

16 Visie en plan Waar naartoe werken?
Wat is de ambitie over 3 tot 5 jaar? Wat gaan we doen, gezien de behoeften nu en straks in de wijk? Welke activiteiten horen hierbij Hoe organiseren we dit Hoe ziet de organisatie en de financiering van dit alles er uit

17 Ter illustratie…

18 Intermezzo Hoe zie je de eigen positie als hulpverlener in het krachtenveld, ook in relatie met het toenemend consumentengedrag van cliënten en de (virtuele) netwerkontwikkeling (zowel fysiek en E-health)

19 Tot slot: samenwerken

20 Dank voor jullie aandacht!


Download ppt "Geintegreerde eerstelijns Zorg (GEZ)"

Verwante presentaties


Ads door Google