De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marc Bruijnzeels directeur. Brief Schippers 14 okt 2011 Echter wel VVD/CDA: meer nadruk op keuzevrijheid en vrij ondernemerschap o.a. via gereguleerde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marc Bruijnzeels directeur. Brief Schippers 14 okt 2011 Echter wel VVD/CDA: meer nadruk op keuzevrijheid en vrij ondernemerschap o.a. via gereguleerde."— Transcript van de presentatie:

1 Marc Bruijnzeels directeur

2 Brief Schippers 14 okt 2011 Echter wel VVD/CDA: meer nadruk op keuzevrijheid en vrij ondernemerschap o.a. via gereguleerde winst

3 Structuurnota van Hendriks (1974) Uitgangspunten • Samenhang 1 e lijn en ziekenhuisplannnig • Dichter bij de mensen: versterkte 1 e lijn • Stimulering gezondheidscentra met hulpverleners in dienstverband • Versterking invloed bevolking • Functieverdeling ziekenhuis en 1 e lijn met substitutie als invalshoek

4 Uit de verkiezingsprogramma’s 26-07-10 Meer zorg in de buurt, meer wijkverpleegkundigen, sterkere eerste lijn

5 Twee culturen in de eerste lijn Ziektespecifiek • individuele aanpak • zorgstandaarden • episode bekostiging • zorggroepen • integratie 1 e en 2 e lijn • 1,5 e lijns centra Community • populatie aanpak • zorgprogramma’s • GEZ module • gezondheidscentra • integratie 1 e en 0 e lijn • van ZZ naar GG OndernemersrationaliteitMaatschappelijke rationaliteit

6 De goede richting? Betere uitkomsten?

7 Buitenlandse voorbeelden 26-07-10

8 The Triple Aim: Care, Health, And Cost The remaining barriers to integrated care are not technical; they are political. Preconditions for this include the enrollment of an identified population, a commitment to universality for its members, and the existence of an organization (an “integrator”) that accepts responsibility for all three aims for that population. The integrator’s role includes at least five components: -partnership with individuals and families, -redesign of primary care, -population health management, -financial management, -macro system integration. Berwick et al. Health Policy 2008

9 Substitutie bereik je door populatiemanagement DM2 CVRM ? Eerste lijn Tweede lijn

10 Voorkomen van meerdere ziekten bij > 55 jaar

11 Overlap tussen 65-plussers met multimorbiditeit, beperkingen en kwetsbaarheid Multimorbiditeit 12 Kwetsbaarheid 2 Beperkingen 4 2 13 8 7 52

12 Definities populatiemanagement The coordination of care delivery across a population to improve clinical and financial outcomes, through disease management, case management and demand management (McGraw Hill 2002) “the technical field of endeavor which utilizes a variety of individual, organizational and cultural interventions to help improve the morbidity patterns (i.e., the illness and injury burden) and the health care use behavior of defined populations”. (Hillman 2008)morbidity

13 Eén geïntegreerde voorziening? cardio orthopedie dermatologie 26-07-10 fysiotherapiehuisartsapotheek welzijn thuiszorg diagnostiek

14 Oplossingsrichting: populatie gerichte zorg en welzijnsorganisaties • Mens gericht • Populatie oriëntatie • Veelomvattend • Coördinatie • Laagdrempelig poortwachter Bron: B. Starfield 2010

15 Dimensies van geïntegreerde zorg Klinische proces Ondersteunende proces Management proces Micro Meso Macro Externe omgeving Gedeelde Verantwoordelijkheid

16 Financiering van de populatiegerichte zorg Zorgverzekeringswet AWBZ WMO WPG? Patiënt/consument Subsidies Projecten

17 Financiering = sturing door de overheid Verrichtingen Episode bekostiging /DBC of DOT Gedifferentieerd abonnement GEZ Populatie bekostiging

18 . Figuur: op weg naar geïntegreerde eerstelijnszorg in Nederland Op weg naar integratie ……… Klinische integratie: talloze voorbeelden van aandoeningspecifieke ketenzorg, weinig voorbeelden van mensgericht integraal casemanagement Functionele integratie: meer dan 90% is aangesloten bij monodisc zorggroepen. Slechts 30% huist fysiek met andere disciplines Professionele integratie: veel monodisc onderlinge toetsing, vrijwel geen multidisc uitwisseling zoals FTO Organisatorische integratie: een enkele organisatievorm met gedeelde governance structuur Systemische integratie: experimenteren met populatiebekostiging

19 Zorg in de toekomst •Gezondheidswinst per €: gedifferentieerd tarief •Populatiemanagement •Populatiegerichte geïntegreerde zorg- en welzijnsorganisatievorm •Transparantie over kwaliteit van zorg en kosten per patiënt •Shared Savings •Cultuurverandering richting systemische integratie

20 Almere – Den Haag klik op plaatje vor interactieve kaart 4.2 Zorgaanbod: Huisartsen Pagina 18 Almere

21 Alle Terschellinggangers (n=94)

22 Overwegingen •Oplossing voor kostenexplosie, dus nu effectmaten daarvoor inrichten. •Is Nederland hier klaar voor? •Waar je voor betaalt, krijg je veel van! Mijn onderbuikgevoel: Gooien we over drie jaar het kind met het badwater weg?


Download ppt "Marc Bruijnzeels directeur. Brief Schippers 14 okt 2011 Echter wel VVD/CDA: meer nadruk op keuzevrijheid en vrij ondernemerschap o.a. via gereguleerde."

Verwante presentaties


Ads door Google