De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marc Bruijnzeels directeur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marc Bruijnzeels directeur"— Transcript van de presentatie:

1 Marc Bruijnzeels directeur
Populatiebekostiging: Rol voor professionals? Marc Bruijnzeels directeur 1

2 Brief Schippers 14 okt 2011 Echter wel VVD/CDA:
Brief Schippers 14 okt 2011 Echter wel VVD/CDA: meer nadruk op keuzevrijheid en vrij ondernemerschap o.a. via gereguleerde winst 2 2

3 Structuurnota van Hendriks (1974)
Uitgangspunten Samenhang 1e lijn en ziekenhuisplannnig Dichter bij de mensen: versterkte 1e lijn Stimulering gezondheidscentra met hulpverleners in dienstverband Versterking invloed bevolking Functieverdeling ziekenhuis en 1e lijn met substitutie als invalshoek

4 Uit de verkiezingsprogramma’s
Meer zorg in de buurt, meer wijkverpleegkundigen, sterkere eerste lijn

5 Twee culturen in de eerste lijn
Ziektespecifiek individuele aanpak zorgstandaarden episode bekostiging zorggroepen integratie 1e en 2e lijn 1,5e lijns centra Community populatie aanpak zorgprogramma’s GEZ module gezondheidscentra integratie 1e en 0e lijn van ZZ naar GG Disease management Community care Ondernemersrationaliteit Maatschappelijke rationaliteit

6 De goede richting? Betere uitkomsten?

7 Buitenlandse voorbeelden
Kinsingertal

8 The Triple Aim: Care, Health, And Cost
The remaining barriers to integrated care are not technical; they are political. Preconditions for this include the enrollment of an identified population, a commitment to universality for its members, and the existence of an organization (an “integrator”) that accepts responsibility for all three aims for that population. The integrator’s role includes at least five components: partnership with individuals and families, redesign of primary care, population health management, financial management, macro system integration. Berwick et al. Health Policy 2008

9 Substitutie bereik je door populatiemanagement
Eerste lijn Tweede lijn DM2 CVRM ? 9 9

10 Voorkomen van meerdere ziekten bij > 55 jaar
Samenwerking met de ziekenhuis- en verpleeghuiszorg Oostrom, S.H. van, Picavet, H.S.J., Gelder, B.M. van, Lemmens, L.C., Hoeymans, N., Verheij, R.A., Schellevis, F.G., Baan, C.A. Multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking: gegevens van huisartsenpraktijken. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2011, 155(A3193)

11 Samenwerking met Welzijn en thuiszorg
Overlap tussen 65-plussers met multimorbiditeit, beperkingen en kwetsbaarheid Multimorbiditeit 12 Kwetsbaarheid 2 Beperkingen 4 52 Samenwerking met Welzijn en thuiszorg 8 2 13 7

12 Definities populatiemanagement
The coordination of care delivery across a population to improve clinical and financial outcomes, through disease management, case management and demand management (McGraw Hill 2002) “the technical field of endeavor which utilizes a variety of individual, organizational and cultural interventions to help improve the morbidity patterns (i.e., the illness and injury burden) and the health care use behavior of defined populations”. (Hillman 2008)

13 Eén geïntegreerde voorziening?
cardio orthopedie dermatologie fysiotherapie huisarts apotheek welzijn thuiszorg diagnostiek

14 Oplossingsrichting: populatie gerichte zorg en welzijnsorganisaties
Huisartspraktijk is de spil Mens gericht Populatie oriëntatie Veelomvattend Coördinatie Laagdrempelig poortwachter Je kan het niet alleen! Bron: B. Starfield 2010

15 Dimensies van geïntegreerde zorg
Externe omgeving Macro Management proces Normatieve integratie Ondersteunende proces Meso In ons model van geïntegreerde zorg worden in ieder geval 6 dimensies van integratie onderscheiden. Dit zijn service (of klinische) integratie: dat is integratie van het primaire proces bij de zwangere. Hier gaat het erom of zorgverleners met elkaar 1 vloeiend proces van zorg uitvoeren. De tweede dimensie is professionele integratie: hier gaat het erom of zorgverleners met elkaar de zorg ook afstemmen, nascholen en verantwoording naar elkaar afleggen: standaarden, VSVs en perinatale audits zijn goede voorbeelden. De derde dimensie is functionele integratie: hierin gaat het erom dat de ondersteunende processen als kwaliteitsbeleid, ict, financien, HRM etc met elkaar worden afgestemde en geïntegreerd. Bij organisatorische integratie gaat het om de vraag in welke mate de verschillende organisaties met elkaar zijn geintegreerd, van losse verbanden in netwerkorganisaties of uiteindelijk één gefuseerde organisatie met één governance structuur. Bij systemische integratie is ook alles eromheen met dezlefde integratie bezig: keten dbc s van zorgverzekeraars, patienten die naar 1 georganiseerd verband willen (met of zonder keuzevrijheid) etc. Voor al deze dimensies is een vorm van normatieve integratie nodig. Iedereen dient wel op een of andere wijze dezelfde missie, visie te delen. Op elke dimensie kan men de fasering van integratie toepassen: van seggregatie, naar afstemming, naar coordinatie en naar integratie. Elke organisatie wordt door een aantal vragen op deze dimensies van organisatie ingedeeld. Het wordt dan duidelijker waar de organisaties in verschillen en in de regressie analyses kunnen we vaststellen welke dimensies van integratie meer of minder van invloed zijn op de uitkomstmaten. Gedeelde Verantwoordelijkheid Klinische proces Micro

16 Financiering van de populatiegerichte zorg
Zorgverzekeringswet AWBZ WMO WPG? Patiënt/consument Subsidies Projecten

17 Financiering = sturing door de overheid
Episode bekostiging /DBC of DOT Gedifferentieerd abonnement GEZ Gezondheidswinst per € Populatie bekostiging Verrichtingen

18 Op weg naar integratie ………
. Systemische integratie: experimenteren met populatiebekostiging Organisatorische integratie: een enkele organisatievorm met gedeelde governance structuur Professionele integratie: veel monodisc onderlinge toetsing, vrijwel geen multidisc uitwisseling zoals FTO Functionele integratie: meer dan 90% is aangesloten bij monodisc zorggroepen. Slechts 30% huist fysiek met andere disciplines Klinische integratie: talloze voorbeelden van aandoeningspecifieke ketenzorg, weinig voorbeelden van mensgericht integraal casemanagement Figuur: op weg naar geïntegreerde eerstelijnszorg in Nederland

19 Zorg in de toekomst Gezondheidswinst per €: gedifferentieerd tarief
Populatiemanagement Populatiegerichte geïntegreerde zorg- en welzijnsorganisatievorm Transparantie over kwaliteit van zorg en kosten per patiënt Shared Savings Cultuurverandering richting systemische integratie

20 Regionaal maatwerk Almere – Den Haag 4.2 Zorgaanbod: Huisartsen
                                                                                                                                                                   klik op plaatje vor interactieve kaart                                                                                                                                                               4.2 Zorgaanbod: Huisartsen Pagina 18                      Almere Almere – Den Haag Regionaal maatwerk

21 Alle Terschellinggangers (n=94)
21 21

22 Professionals moeten het doen
Overwegingen Oplossing voor kostenexplosie, dus nu effectmaten daarvoor inrichten. Is Nederland hier klaar voor? Waar je voor betaalt, krijg je veel van! Mijn onderbuikgevoel: Gooien we over drie jaar het kind met het badwater weg? Professionals moeten het doen


Download ppt "Marc Bruijnzeels directeur"

Verwante presentaties


Ads door Google