De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

InEen, voor zorg dicht bij de burger! 13 maart 2014 slotbijeenkomst Op een lijn - ZonMw 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "InEen, voor zorg dicht bij de burger! 13 maart 2014 slotbijeenkomst Op een lijn - ZonMw 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 InEen, voor zorg dicht bij de burger! 13 maart 2014 slotbijeenkomst Op een lijn - ZonMw 2

3

4 WAARVOOR INEEN?

5 BETEKENIS VAN INEEN Organisatiegraad eerste lijn verhogen en versterken eerstelijnszorgorganisaties Voor betere prestaties (triple aim): kwaliteit patiëntervaring kosteneffectiviteit Door samenwerking met: leden zorgprofessionals patiënten (4P-model: predictief, preventief, persoonlijk, participatief) 5

6 6

7 7 Thema’s (programma’s) Accounts (ledengroepen) Bekostiging en contractering Kwaliteitsbeleid Zorgvernieuwing en onderzoek Organisatieontwikkeling en governance Strategische communicatie Juridische en fiscale zaken Datamanagement, benchmark, LSP P&O, Cao’s en arbeidsmarkt Keten acute zorg Gezondheidscentra Huisartsenposten Zorggroepen EDC’s ROS-en Verenigingszaken Ledenservice MATRIXORGANISATIE BUREAU

8 PORTFOLIO 8

9 FOCUS 2014 1.Bekostiging eerstelijnszorg en benodigde infrastructuur 2.Implementatie bestuurlijk akkoorden eerste lijn en GGZ 3.Zorgprogramma’s verbreden, verdiepen, uitbreiden, inclusief farmacie diagnostiek en ggz 4.Keten acute zorg 5.BTW-vraagstukken 6.Kwaliteitsbeleid acute zorg en ketenzorg 7.Organisatieontwikkeling eerste lijn en governance 8.Arbeidsmarkt en kwaliteit personeel 9.Datamanagement en LSP en VZVZ voor informatie-uitwisseling 10.Strategische communicatie, lobby en positionering 11.Verenigingsorganisatie en Ledenservice 9

10 RAAKVLAKKEN OP EEN LIJN 1.Zorginhoudelijke vernieuwing 2.Organisatieontwikkeling en governance 3.Bekostiging en infrastructuur eerste lijn 4.Onderzoek 5.Ontwikkeling kennis- en implementatie-infrastructuur 6.Strategische communicatie en lobby 10

11 WAT IS ER NODIG? NB 1:koplopers hebben de weg gevonden naar Op een lijn of bijvoorbeeld de proeftuinen. NB 2:kloof tussen koplopers, peloton en de ‘bus’. Signalen uit het veld: Naast fundamenteel, langlopend wetenschap onderzoek behoefte aan praktijkgericht, kortdurend onderzoek; Opzet mag breder. Denk aan de psychosociale aspecten van organisatieverandering; Doel: grotere groep eerstelijns zorgorganisaties in transitie brengen. 11

12 WAT IS ER NODIG? Dus: Voorzetten van programmatische investeringen op organisatieontwikkeling binnen de eerste lijn; Versterken kennisinfrastructuur m.o.o. implementatie; Sturen op samenhang in onderzoeksagenda (nadruk op praktijkgericht en praktijkgestuurd onderzoek); Fundamenteel onderzoek richten op de evaluatie van experimentele ontwikkelingen; Kortcyclisch onderzoek richten op sturingsinformatie binnen de eerste lijn. 12

13 13


Download ppt "InEen, voor zorg dicht bij de burger! 13 maart 2014 slotbijeenkomst Op een lijn - ZonMw 2."

Verwante presentaties


Ads door Google