De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A LS ‘M EER VAN H ETZELFDE ’ GEEN O PTIE IS : H ET C HRONIC C ARE M ODEL B ERT V RIJHOEF B IJZONDER H OOGLERAAR C HRONISCHE Z ORG Z ORG, W ETENSCHAP +

Verwante presentaties


Presentatie over: "A LS ‘M EER VAN H ETZELFDE ’ GEEN O PTIE IS : H ET C HRONIC C ARE M ODEL B ERT V RIJHOEF B IJZONDER H OOGLERAAR C HRONISCHE Z ORG Z ORG, W ETENSCHAP +"— Transcript van de presentatie:

1 A LS ‘M EER VAN H ETZELFDE ’ GEEN O PTIE IS : H ET C HRONIC C ARE M ODEL B ERT V RIJHOEF B IJZONDER H OOGLERAAR C HRONISCHE Z ORG Z ORG, W ETENSCHAP + T ECHNOLOGIE, 18 M EI 2011

2 Als 'meer van hetzelfde' geen optie is: het Chronic Care Model De zorg voor mensen met chronische ziekten kent veel uitdagingen. Er is sprake van een suboptimale kwaliteit van deze zorg, een stijgende zorgvraag en krapte aan de aanbodzijde. ‘Niets doen’ of ‘meer van hetzelfde’ zijn geen opties. Dus moet er iets anders gebeuren. Een bruikbaar raamwerk hiervoor is het Chronic Care Model. In deze workshop wordt toegelicht wat de essentie is van dit framework, alsook waar uw strategische en inhoudelijke keuzes dient te maken bij de invulling ervan in de praktijk. Z ORG, W ETENSCHAP + T ECHNOLOGIE, 18 M EI 2011

3 Voorbeeld

4 1+1=2

5 1+1=2 1+1=3

6 1+1=2 1+1=3 2=3?

7 Chronische (gezondheids)problemen

8 Als organisaties worden geplaagd door chronische problemen biedt leiderschap een oplossing

9 Als chronische zorg wordt geplaagd door organisatieproblemen biedt ketenzorg een oplossing

10 Als organisaties worden geplaagd door chronische problemen biedt leiderschap een oplossing Als chronische zorg wordt geplaagd door organisatieproblemen biedt ketenzorg een oplossing Leiderschap=ketenzorg?

11 Organisaties en problemen Inventarisatie onder 23.000 managers en andere medewerkers uit diverse sectoren: -37% heeft een duidelijk beeld van wat hun organisatie wil bereiken en waarom -13% heeft vertrouwen in en werkt samen met andere afdelingen -20% ziet een duidelijk verband tussen hun taken en de doelen van de organisatie -20% is enthousiast over de doelen van hun team en organisatie

12 Organisaties en problemen Inventarisatie onder 23.000 managers en andere medewerkers uit diverse sectoren: -63% heeft dubbele of verborgen agenda -87% heeft gebrek aan vertrouwen -80% wilt ter compensatie meer regels en controle alsook dat anderen zich veranderen om hun eigen positie te verbeteren -80% wordt gedreven door angst, apathie en/of verveling

13 “data is de nieuwe olie”

14 The 7 Habits of highly effective people by Stephen R Covey A

15 Van afhankelijk individu naar een leider: 1.Wees pro-actief 2.Begin met het einddoel voor ogen 3.Belangrijke zaken eerst 4.Denk in termen van “win-win” 5.Probeer eerst te begrijpen en dan begrepen te worden 6.Werk synergetisch (“derde weg”) 7.Streef voortdurend naar vernieuwing van basisintelligenties (IEPS/Q) The 7 Habits of highly effective people by Stephen R Covey

16 Van afhankelijk individu naar een leider: 1.Wees pro-actief 2.Begin met het einddoel voor ogen 3.Belangrijke zaken eerst 4.Denk in termen van “win-win” 5.Probeer eerst te begrijpen en dan begrepen te worden 6.Werk synergetisch (“derde weg”) 7.Streef voortdurend naar vernieuwing van basisintelligenties (IEPS/Q) 8.Inspireren van anderen in het ontdekken van hun drijfveren The 8 Habits of highly effective people by Stephen R Covey

17 Leiderschapsrollen: 1.Pathfinding: gezamenlijk uitstippelen van koers 2.Alignment: systemen bedenken die de organisatie stroomlijnen en ondersteunen 3.Empowerment: uitdagen van passies en talenten van anderen 4.Modelling: geef zelf het goede voorbeeld en neem verantwoordelijkheid “Als organisaties worden geplaagd door chronische problemen biedt leiderschap een oplossing” Stephen R Covey

18 Chronische gezondheidsproblemen

19 Belemmeringen in huidige systeem: – te weinig samenhang tussen preventie en curatie – te weinig gebruikmaking van mogelijkheden chronisch zieken zelf – onvoldoende afstemming tussen multiple disciplines in de zorg Bron: Kamerstuk 13/06/2008 Programmatisch aanpak van chronische ziekten Knelpunten in chronische zorg

20 Een veelbelovend concept is dat van de programmatische aanpak; ook wel aangeduid met de internationale term ‘disease management’. De programmatische aanpak stelt de patiënt centraal en voorziet in een zoveel mogelijk sluitende keten van vroegtijdige onderkenning, (geïndiceerde of zorggerelateerde) preventie, zelfmanagement en goede zorg. De zorgstandaard is de basis voor de programmatische aanpak. Deze beschrijft waar goede zorg voor een specifieke aandoening minimaal aan moet voldoen, gezien vanuit het patiëntenperspectief. Bron: Kamerstuk 13/06/2008 Programmatisch aanpak van chronische ziekten Oplossingsrichtingen voor chronische zorg

21

22 Wees proactief

23 Begin met einddoel voor ogen

24 Wees proactief Begin met einddoel voor ogen Belangrijke zaken eerst

25 Wees proactief Begin met einddoel voor ogen Belangrijke zaken eerst Win-win

26 Wees proactief Begin met einddoel voor ogen Belangrijke zaken eerst Win-win Eerst begrijpen, dan begrepen worden

27 Wees proactief Begin met einddoel voor ogen Belangrijke zaken eerst Win-win Eerst begrijpen, dan begrepen worden Werk synergetisch

28 Wees proactief Begin met einddoel voor ogen Belangrijke zaken eerst Win-win Eerst begrijpen, dan begrepen worden Werk synergetisch Vernieuw basisintelligenties

29 Wees proactief Begin met einddoel voor ogen Belangrijke zaken eerst Win-win Eerst begrijpen, dan begrepen worden Werk synergetisch Vernieuw basisintelligenties Inspireren van anderen

30 The Chronic Care Model: Evidence of Impact How do we best care for chronically ill? [Coleman et al. 2009]

31 Take home message Als organisaties worden geplaagd door chronische problemen biedt leiderschap een oplossing Als chronische zorg wordt geplaagd door organisatieproblemen biedt ketenzorg een oplossing ketenzorg = leiderschapsrollen + …. + ….

32 Ter afsluiting http://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg


Download ppt "A LS ‘M EER VAN H ETZELFDE ’ GEEN O PTIE IS : H ET C HRONIC C ARE M ODEL B ERT V RIJHOEF B IJZONDER H OOGLERAAR C HRONISCHE Z ORG Z ORG, W ETENSCHAP +"

Verwante presentaties


Ads door Google