De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatieve arrangementen Over slim bezuinigen Henk Wesseling, 6 jan 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatieve arrangementen Over slim bezuinigen Henk Wesseling, 6 jan 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Innovatieve arrangementen Over slim bezuinigen Henk Wesseling, 6 jan 2011

2 Echt bezuinigen eist........... 2

3 Waar staan we en wat moet 3

4 Gemeenten bereiden zich voor 4  Bezuinigingen zijn niet genegeerd (€ 900 miljoen, ongeveer 5 %)  Snijden in eigen personeel en inhuur (maar waar is de visie op eigen rol, kwaliteiten en vaardigheden)  Deregulering  Geen verhoging sociale lasten; OZB zeer verschillende keuzes  Versterken innovatief vermogen stad en regio  Versterking regionale samenwerking, maar óók nieuwe bedrijven aantrekken (bron Nicis) (

5 Analyses nog beperkt 5  City marketing en citybranding  Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid burgers  Twee stromingen in het sociale beleid  Duurzaamheid is een centraal topic  Erkenning dat innovaties nodig zijn, zeer verschillende aanpakken  Focus op eigen actoren en regio, en niet zozeer op Rijk

6 Mooie interactieve procesvoering 6

7 Nadere analyse/prioriteiten 7  Vooral investeren in de structuurkenmerken van stad en regio - arbeidsmarkt - onderwijs - massaal en snel verbeteren bestaande woningvoorraad - verbeteren en variëren van woonmilieus  Herdefinieer het sociale beleid: wat wel, wat niet, de échte doelgroepen  Kies voor kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit bij alle korte termijn incidenten en crisissen (bron Nicis)

8 Tussen kaasschaaf en hakken liggen innovatieve arrangementen....... 8

9 Kerntaken discussie maar een term minder kosten sociaal beleid met zelfredzame burgers minder kosten sociaal beleid door meer ondernemerschap minder kosten ruimtelijke ordening met beter publiek privaat minder kosten sport door schaal voorzieningen met verbetering kwaliteit minder kosten bibliotheek door beleid informatiedragers minder kosten ambtelijke organisatie die innovatie organiseert 9

10 10 werkpro- cessen ketenin- richting product maatsch. effect Kaasschaaf incrementeelradicaal minder inkoop redesign/inform onderhoud afstemming / uitbesteden herschikken/ prijs /subs. samenwerking minder franje E- diensten inkomen naar assortiment werk kwaliteit/prijs goedkoper burgeropstell wegen diensten Innovatieketen

11 11 werkpro- cessen ketenin- richting product maatsch. effect Kaasschaaf incrementeelradicaal Tactisch strategisch Hakken

12 Voorbeeld één sociale dienst Drechtsteden: Effect: meer arbeidsparticipatie/betere werking regionale arbeidsmarkt Product: inkomen naar werk; workfirst, instroombeperking Keten: werkplein regionaal, uitbesteding werkprocessen: schaalvoordeel; informatisering, fraudebestrijding effectiever enz. enz. Resultaat: 5 mln. apparaatskosten; inhaal als nadeelgemeente WWB Innovatieketen: verbonden stappen als innovatie arrangementen 12

13 Voorbeeld servicecentrum Drechtsteden Alle middelenfuncties uit Drechtsteden in regionale organisatie Effect: beter functionerende organisaties/klanttevredenheid/verbondenheid Product: betere en goedkopere services, standaardisering Keten: samenwerking;/fusie functies; uitbesteding werkprocessen: schaal. standaardisering, informatisering (serviceplein) Beoogd resultaat: 6 mln apparaatskosten; meer tevredenheid; gaat niet vanzelf 13

14 Varia Stadsbeheer Dordrecht van productie naar regieorganisatie Concentratie van sportvelden met overgang naar kunstgrasvelden ondersteuning marktgedomineerde projectontwikkeling met nadere randvoorwaarden van ontwikkeling E-dienstverleniing met beperking fysieke loketten tot afspraken Vastgoedsanering Aanbod welzijnsvoorzieningen optimaliseren en concentreren vormen van het nieuwe werken 14

15 Lastig, moeilijk, risico’s en teleurstelling? 15

16 Succesfactoren Denken in investeringen: Businesscase investeringsgeld transitiekosten/risico’s Continuïteit in steun Heldere uitgangspunten en besluitvorming/proces Volhouden over de tijd en bij tegenslag Overdracht randvoorwaarden over politieke periode Uitgangspunten maken uit Vertrouwen en verantwoordelijkheid; eist wat veerkracht samenleving; wel of niet markt 16

17 Innoverende organisatie Gericht op innoveren gericht op eigen effectiviteit en effciency hoogwaardige strategische capaciteit snelle interventiemacht deskundige specialistische organisaties 17

18 18

19 19 " The road ahead will be long. Our climb will be steep”.


Download ppt "Innovatieve arrangementen Over slim bezuinigen Henk Wesseling, 6 jan 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google