De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRIEFING MASTERPROEF 18 November 2010 Meertalige bedrijfscommunicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRIEFING MASTERPROEF 18 November 2010 Meertalige bedrijfscommunicatie."— Transcript van de presentatie:

1 BRIEFING MASTERPROEF 18 November 2010 Meertalige bedrijfscommunicatie

2 I. DE STAGE

3 Richtlijnen bedrijfsstage : bijlagen  Documenten met mogelijke contacten voor stageplaatsen – Dossier met stage-aanbod voor dit academiejaar – Overzicht gerealiseerde stages

4 Richtlijnen bedrijfsstage : bijlagen  Documenten te gebruiken als je solliciteert voor je stage – Voorstelling MTB voor bedrijven – Uitleg concept stage – Attest verzekering – Stagecontract

5 Richtlijnen bedrijfsstage : bijlagen  Documenten ter illustratie – Evaluatieformulier voor het bedrijf – Attest spoorabonnement  Document te bezorgen aan de coördinator – Stageprofiel

6 Richtlijnen bedrijfsstage : bijlagen  Ook voor de scriptie – Richtlijnen m.b.t. plagiaat en bronnenvermelding

7 Richtlijnen bedrijfsstage : Ter inzage in de MTB bibliotheek  Voor meer te weten over concrete stage- inhoud – Naslagwerken over alle aspecten van bedrijfscommunicatie – Scripties: opgelet, vanaf dit jaar is het scriptieconcept zeer grondig gewijzigd. Scripties uit vorige jaren kunnen dus niet langer als voorbeeld dienen

8 Richtlijnen bedrijfsstage : verzekering en stagecontract  Consulteer http://www.ugent.be : – op pagina ‘voor studenten’- ‘studentenadministratie’-‘verzekeringen en stage’  Voor vragen allerlei : – Mevrouw Inge Moyson (Juridische dienst) – Inge.Moyson@ugent.be – tel 09 264 31 40

9 Hoe begin je eraan?  Alle ondernemingen komen in aanmerking (profit/non profit, privé/overheid, groot/klein, binnenland/buitenland enz)  Een sector/bedrijf/afdeling/job-inhoud kiezen die je ligt  Let wel : een ernstige keuze maken die kan dienen als referentie bij latere sollicitaties en die je de nodige onderzoeksruimte biedt met het oog op de scriptie

10 Hoe begin je eraan?  Nu beginnen  Verschillende contacten tegelijk leggen  Bedrijven telefonisch contacteren om te vragen wie je moet aanschrijven  Sollicitatiebrief of -mail + CV sturen

11 Hoe begin je eraan?  In de sollicitatiebrief/mail o.a. – MTB kort voorstellen – motiveren waarom je stage wil doen in het betreffende bedrijf – beschrijven wat voor soort stage je wil doen  hoe meer je laat blijken dat je weet wat je wil, hoe meer kans op een positief antwoord  aandringen op een stage van niveau! – streven naar een onderhoud

12 Hoe begin je eraan?  In die sollicitatiebrief/mail ook melden – dat de stage verplicht is om het diploma te behalen – dat je door de universiteit verzekerd bent – dat de universiteit beschikt over een standaardstagecontract  Ter ondersteuning de betreffende documenten in bijlage meesturen

13 Hoe begin je eraan?  Tijdens het volgende mondelinge onderhoud – aandringen op een stagebegeleider in het bedrijf – aandringen op een precieze omschrijving van de inhoud van de stage en exploreren welke communicatie-gerelateerde onderzoeksmogelijkheden de stageplaats biedt.

14 Hoe begin je eraan?  Als je uiteindelijk meerdere aanbiedingen hebt – de juiste keuze maken – bedrijven correct informeren in geval van weigering – eventueel medestudenten aan bedrijf voorstellen – eventueel vrijgekomen stageplaats doorspelen aan medestudenten

15 Hoe begin je eraan?  Als je een definitieve stageplaats hebt – het ingevulde document ‘stageprofiel’ aan de coördinator bezorgen – het standaardstagecontract in het drievoud opmaken  in de rubriek ‘artikel 3:stageverantwoordelijke aan de Universiteit’ volgende gegevens invullen : – Prof. Dr. E. Roegiest – Vakgroep LW20 – Tel 09 264 40 51/Fax 09 264 41 76

16 Hoe begin je eraan?  het standaardstagecontract in het drievoud zelf ondertekenen en bedrijf laten ondertekenen  de 3 exemplaren afgeven aan de coördinator: hij laat prof. Roegiest en rector ondertekenen  de Universiteit houdt 1 exemplaar ; de coördinator stuurt je 2 exemplaren terug, nl. 1 voor jezelf en 1 voor het bedrijf

17 Wat is een goede stage-inhoud?  De stage moet een bedrijfscommunicatieve en taal- en tekstgerichte inhoud hebben : marketingcommunicatie, corporate communicatie, arbeidsmarktcommunicatie, interne/externe communicatie  De stage laat je toe je vreemde talenkennis aan te wenden

18 Wat is een goede stage-inhoud?  Deze inhoud kan je uitwerken in om het even welke afdeling (of meerdere afdelingen) waar communicatiestrategieën aan bod komen.  Kies ook je stage in functie van het onderzoekspotentieel dat ze inhoudt met het oog op de scriptie

19 Wat is een goede stage-inhoud?  Stage is zeker geen vakantiejob!  Streven naar een win-win situatie : – door je universitaire kennis bied je het bedrijf je expertise aan op het vlak van (onderzoek naar) bedrijfscommunicatie – jij leert iets bij omdat je kennis maakt met de praktijk en de realiteit van het bedrijfsleven

20 Wat is een goede stage-inhoud? Het is belangrijk dat je op je stageplek naast uitvoerende taken ook voldoende ruimte krijgt voor je onderzoek.

21 Voorbeelden van afdelingen en taken  Public relations – Meewerken aan communicatie naar externe stakeholders  Uitwerken communicatiecampagne  Redactie van webpagina’s, blogs, brochures, milieurapporten, persberichten,…  Organisatie van een extern event – Doorlichting van communicatietools  Analyse website, persberichten, …  Interne communicatie – Doorlichting van communicatietools  Analyse van het intranet, het bedrijfsblad, … – Meewerken aan de communicatie naar de medewerkers  Redactie van webpagina’s voor het intranet, van newsletters, van artikels voor het bedrijfsblad  Organisatie van een intern event

22 Voorbeelden van afdelingen en taken  Marketingafdeling – Meewerken aan communicatie naar doelgroepen  Redactie van webpagina’s, POS-materiaal, folders, handleidingen voor producten, direct mails… – Doorlichting van communicatietools  Analyse website, folders, …

23 Voorbeelden van afdelingen en taken  HR-afdeling – Meewerken aan een campagne in het kader van recruteringscommunicatie  Redactie van webpagina voor recrutering, jobadvertenties,..

24 Voorbeelden van bedrijven en taken  Reclamebureau – Aanleveren van tekstmateriaal voor campagnes (copywriting)

25 Voorbeelden van bedrijven en taken  PR-bureau – Ondersteunend onderzoek i.v.m lopende campagnes: persanalyse, …) – Aanleveren van tekstmateriaal voor campagnes (redactie van persberichten, milieurapporten, brochures, …)

26 De sleutel van het succes  Tijdens de sollicitatie : – getuigen van een positieve en geïndividualiseerde belangstelling voor het bedrijf – gemotiveerdheid bewijzen

27 De sleutel van het succes  Tijdens de stage – doelgerichtheid – dynamisme – creativiteit – aanpassingsvermogen – flexibiliteit – openheid – getuigen van brede ontwikkeling

28 Deontologie  Nauwe familieleden kunnen geen stagebegeleiders zijn  Opgelet met het opnemen van vertrouwelijke documenten in de scriptie (navraag doen bij stagebegeleider + contract UGent)  Expliciet zijn in de scriptie : – bronnen vermelden in de onderzoekspaper – eigen inbreng in een opdracht duidelijk omschrijven in het stageverslag www.warp-art.be

29 Duur en periode  Voor de stage – Idealiter een contactmoment waarin je het bedrijf leert kennen en de onderzoeksvraag formuleert – Na overleg met de stagebegeleider en scriptiebegeleider leg je tegen maandag 21 februari de onderzoeksvraag vast – die vraag dient gerelateerd aan een van de thema’s

30 Duur en periode  Voor de stage – Vanaf 2 mei tot 26 augustus 2011 – Bij voorkeur een doorlopende periode – Minimum 5 weken.

31 Duur en periode  Voor de scriptie – voor de eerste zittijd : – indienen op maandag 13 juni – voor de tweede zittijd :  indien de stage eindigt voor 15 juli – indienen op maandag 8 augustus  indien de stage eindigt voor 31 juli – indienen op dinsdag 16 augustus  indien de stage eindigt na 31 juli – indienen op maandag 29 augustus

32 Plaats van de stage  Binnen- of buitenland  Op eigen initiatief

33 II. DE SCRIPTIE

34 Administratieve procedure voor de scriptie  de Facultaire Studentenadministratie heeft jullie ondertussen gevraagd on-line de titel voor de scriptie invullen + de promotor – ‘titel later te bepalen’ – Promotor: wordt in een eerste fase aangeduid op basis van taal. Wijzigingen zijn mogelijk vanaf februari na het vastleggen van de onderzoeksvraag. – De scriptie wordt in de majortaal geschreven

35 Administratieve procedure voor de scriptie  Dien je scriptie in 2 exemplaren in bij de Facultaire Studentenadministratie – voor de eerste zittijd : op 13 juni – voor de tweede zittijd : op 8, op 16 of op 29 augustus  Bezorg aan de Facultaire Studentenadministratie ook een kopij van je titelblad  Dien je scriptie elektronisch in via http://studadmin.flwi.ugent.be http://studadmin.flwi.ugent.be  Bezorg 1 exemplaar aan je stagebegeleider( uit beleefdheid)

36 Scriptie : inhoud  Twee grote delen – Een onderzoekspaper van 7.500 woorden – Een stageverslag van 2.500 woorden (zonder bijlagen)

37 Scriptie : inhoud De onderzoekspaper: - Onderzoeksvraag - Methode & Data - Analyse en Resultaten - Discussie en Conclusies - Bibliografie  Dit dient een academische paper te zijn waarin je toont dat je op zelfstandige wijze tekstgerelateerd communicatie- onderzoek kan uitvoeren dat bovendien relevant is voor het bedrijf! Het moet gaan om empirisch onderzoek op basis van tekstdata.

38 Scriptie : inhoud Het stageverslag: - Korte voorstelling van de stageplek - Beschrijving van de stageopdracht - Beschrijving van taken en resultaten  Hieruit moet overtuigend blijken dat je stage op MTB-niveau was!  Geef duidelijk aan wat jij precies gedaan hebt.  Stop teksten e.d. in bijlage.

39 Scriptie: timing Na afloop van het contactmoment finaliseer je een onderzoeksvraag.Die vraag leg je voor aan een kandidaat-promotor. Je kiest die kandidaat-promotor op basis van zijn/haar expertise (cf. handout).

40 Scriptie: timing Na overleg met je kandidaat-promotor dien je je (herwerkte) vraag in bij Tom Bruyer, met vermelding van je promotor.

41 Begeleiding van de stage  Voor alle praktische en andere vragen: Tom Bruyer

42 Begeleiding van de scriptie  Voor praktische zaken (o.a. deadline indienen): Tom Bruyer  Inhoudelijk: je promotor.

43 Taal van de scriptie  De hoofdtaal  Wie beide maiores volgt mag kiezen  Bijlagen behoud je in de oorspronkelijke taal

44 Evaluatie  De coördinator stuurt naar het bedrijf een mail met vraag voor evaluatie  Het eindresultaat van de scriptie wordt bepaald door het cijfer dat de lezers toekennen  De scriptie telt voor 15 studiepunten

45 Beoordelingscriteria  De redactionele kwaliteit van de scriptie  De relevantie en waarde van de onderzoeksvraag  De rijkheid van de data  De methodologische basis  De wetenschappelijke kwaliteit van de analyses en conclusies

46 Beoordelingscriteria : globaal  Blijk geven van creativiteit  Analytisch en synthetisch vermogen  Persoonlijke visie  Bij plagiaat beslist de examencommissie of je scriptie al dan niet onontvankelijk verklaard wordt

47 WAT MOET JE NU ONTHOUDEN?

48 Bij het zoeken van de stage  Je hebt heel wat bronnenmateriaal  Kom naar de panelavond vanavond 18 november om 20u in auditorium A (Blandijnberg 2)

49 Bij het zoeken van de stage  Bedrijf eventueel verzekeringsattest UGent bezorgen

50 Als je een stage gevonden hebt  Inhoud ter goedkeuring voorleggen aan prof.dr. E. Roegiest (via de coördinator)  Stageovereenkomst in drievoud invullen en ondertekend door jezelf en het bedrijf aan de coördinator bezorgen. Die laat prof. dr. E. Roegiest en de rector tekenen.  Stageprofiel ingevuld aan de coördinator bezorgen : op basis daarvan vraagt hij later een evaluatie aan het bedrijf.

51 Als je scriptie klaar is  scriptie indienen in 2 exemplaren bij de Facultaire Studentenadministratie – voor de eerste zittijd : op 7 juni – voor de tweede zittijd : op 6, op 17 of 31 augustus, afhankelijk van de einddatum van je stage – 1 exemplaar aan stagebegeleider bezorgen – scriptie ook on-line indienen  in je stageverslag het document Tabel met beschrijving stage voegen

52 Achteraf  Voor elke scriptie maken de lezers een verslag.  Na de deliberatie van de leescommissie – zijn die verslagen in te zien bij prof. dr. G. Jacobs (Secretaris van de Examencommissie) – kan je bij de coördinator een kopij krijgen van de evaluatie van het bedrijf dat je bij latere sollicitaties als referentie kan meesturen

53 SUCCES ERMEE!

54 Overzicht  Op zoek naar een thema voor je scriptie  Op zoek naar een begeleider  Hoe ziet een scriptie er uit?  Wat is communicatie-onderzoek?

55 Op zoek naar een thema voor je scriptie Bij het vastleggen van je stage bespreek je met het bedrijf welk thema voor je scriptie in aanmerking komt:  Een probleem waar het bedrijf op dit moment mee worstelt  Een uitdaging voor de toekomst waar ze nog maar weinig van af weten  Een tekstgenre dat ’s grondig moet aangepakt  …

56 Op zoek naar een thema voor je scriptie Een paar voorbeelden  het bedrijf gaat een belangrijke persconferentie opzetten en wil graag het hele proces van voorbereiding tot follow-up doorgelicht zien

57 Op zoek naar een thema voor je scriptie Een paar voorbeelden  het bedrijf gaat een belangrijke persconferentie opzetten en wil graag het hele proces van voorbereiding doorlichten  de werknemers zijn niet tevreden over het personeelsblad en het bedrijf wil weten hoe dat komt

58 Op zoek naar een thema voor je scriptie Een paar voorbeelden  het bedrijf gaat een belangrijke persconferentie opzetten en wil graag het hele proces van voorbereiding doorlichten  de werknemers zijn niet tevreden over het personeelsblad en het bedrijf wil weten hoe dat komt  sollicitatiegesprekken duren veel te lang: daar moet iets aan gedaan…

59 Op zoek naar een thema voor je scriptie Idealiter krijg je de kans om op een voorbereidend contactmoment (bv. een halve dag meelopen) het bedrijf beter te leren kennen en de haalbaarheid van je thema in te schatten.

60 Op zoek naar een thema voor je scriptie Opgelet:  het mag maar moet nog geen specifieke onderzoeksvraag zijn  het is mogelijk dat je je thema in de loop van je stage wat moet bijsturen  je hoeft niet je hele stage aan deze thematiek te wijden (maar je moet er natuurlijk wel voldoende tijd voor krijgen)

61 Op zoek naar een begeleider Vervolgens ga je op zoek naar een begeleider. Bekijk daarvoor de themalijstjes van de verschillende begeleiders (zie handout). Maak een afspraak voor een gesprek. Dien ten laatste op maandag 21 februari bij Tom Bruyer een ingevuld formulier in dat ondertekend is door je inhoudelijk begeleider (zie handout).

62 Op zoek naar een begeleider Je kan, met het oog op aanvullende expertise, ook een tweede begeleider van buiten de vakgroep inschakelen. Die krijgt dan de rol van co-promotor.

63 Hoe ziet een scriptie er uit? Vooraf: je schrijft in je major-taal. Twee delen, elk met eigen bijlagen: - Stageverslag - Onderzoekspaper

64 Hoe ziet een scriptie er uit?  Stageverslag van 2.500 woorden: - beknopte voorstelling van het bedrijf en de werkplek - oplijsting en toelichting stage-opdrachten - persoonlijke evaluatie

65 Hoe ziet een scriptie er uit?  Onderzoekspaper van 7.500 woorden, incl.: - onderzoeksvraag - methode - data - relevante literatuur - resultaten - discussie en conclusies; verder onderzoek

66 Communicatie-onderzoek? - Aandacht voor taal/tekst en empirische component zijn essentieel - Kan vanuit verschillende invalshoeken: * taalkundig (bv. discours-analyse), sociologisch (bv. conversatie-analyse), … * kwalitatief (bv. interviewing, focusgroepgesprek, …) v. kwantitatief (enquêtes, …) * case study v. corpus

67 Communicatie-onderzoek? Zodra je een thema en begeleider hebt (half feb.) kan je je al beginnen inlezen rond methodes, genres, etc. Wacht hiervoor niet tot je stage begint, want dan is er nog maar weinig tijd!

68 Communicatie-onderzoek? Interessante tijdschriften: Journal of Business Communication Management Communication Quarterly Technical Communication Journal of Business and Technical Communication Technical Communication Quarterly IEEE Transactions in Professional Communication


Download ppt "BRIEFING MASTERPROEF 18 November 2010 Meertalige bedrijfscommunicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google