De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE SCRIPTIE MTB, 2012-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE SCRIPTIE MTB, 2012-2013."— Transcript van de presentatie:

1 DE SCRIPTIE MTB,

2 OVERZICHT VAN DE NAMIDDAG
Facts and figures Hands-on workshop Een case

3 Facts and figures Hoe ziet een MTB-scriptie er uit?
Hoe pak ik de onderzoekspaper aan? Wat doe ik als mijn scriptie klaar is? Hoe ziet de begeleiding er uit? Waarop wordt de scriptie beoordeeld? Verdediging scriptie

4 1. Hoe ziet een MTB-scriptie er uit?
Twee grote delen Een onderzoekspaper van woorden Een stageverslag van woorden (+ bijlagen)

5 1. Hoe ziet een MTB-scriptie er uit?
De onderzoekspaper omvat: Executive summary +keywords (5 – 10) Een of meerdere onderzoeksvragen Methode & Data Theoretisch kader & Relevante literatuur Analyse en Resultaten Discussie en Conclusies Bibliografie

6 1. Hoe ziet een MTB-scriptie er uit?
De onderzoekspaper omvat: Een of meerdere onderzoeksvragen Methode & Data Theoretisch kader & Relevante literatuur Analyse en Resultaten Discussie en Conclusies Bibliografie Dit dient een academische paper te zijn waarin je toont dat je op zelfstandige wijze communicatie-onderzoek kan uitvoeren dat relevant is voor het bedrijf! Het moet gaan om empirisch onderzoek.

7 1. Hoe ziet een MTB-scriptie er uit?
De onderzoekspaper omvat: Een of meerdere onderzoeksvragen Methode & Data Theoretisch kader & Relevante literatuur Analyse en Resultaten Discussie en Conclusies Bibliografie Dit dient een academische paper te zijn waarin je toont dat je op zelfstandige wijze communicatie-onderzoek kan uitvoeren dat relevant is voor het bedrijf! Het moet gaan om empirisch onderzoek. Gebruik de achtergrond van je eerste masterdiploma.

8 1. Hoe ziet een MTB-scriptie er uit?
Het stageverslag omvat: Korte voorstelling van het bedrijf en de stageplek Beschrijving van de stageopdracht Oplijsting en toelichting van taken en resultaten Persoonlijke evaluatie van de stage Relevante bijlagen

9 1. Hoe ziet een MTB-scriptie er uit?
Het stageverslag omvat: Korte voorstelling van het bedrijf en de stageplek Beschrijving van de stageopdracht Oplijsting en toelichting van taken en resultaten Persoonlijke evaluatie van de stage Relevante bijlagen Hieruit moet overtuigend blijken dat je stage op MTB-niveau was! Geef duidelijk aan wat jij precies gedaan hebt. Wees selectief met de bijlagen (bijv. vertalingen, mailings, communicatieplan, marketingplan,…)

10

11 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. (En zorg ervoor dat die ruimte en potentieel voor onderzoek biedt.)

12 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. Tips: - bespreek bij het vastleggen van je stage met het bedrijf welk thema voor je scriptie in aanmerking komt - versier een voorbereidend contactmoment (bv. een halve dag meelopen) om het bedrijf beter te leren kennen

13 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. Een paar voorbeelden: - het bedrijf gaat een belangrijke persconferentie opzetten en wil graag het hele proces van voorbereiding doorlichten

14 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. Een paar voorbeelden: - het bedrijf gaat een belangrijke persconferentie opzetten en wil graag het hele proces van voorbereiding doorlichten - de werknemers zijn niet tevreden over het personeelsblad en het bedrijf wil weten hoe dat komt

15 2. Hoe pak ik de onderzeoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. Een paar voorbeelden: - het bedrijf gaat een belangrijke persconferentie opzetten en wil graag het hele proces van voorbereiding doorlichten - de werknemers zijn niet tevreden over het personeelsblad en het bedrijf wil weten hoe dat komt - sollicitatiegesprekken duren veel te lang: daar moet iets aan gedaan…

16 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. Opgelet: je hoeft niet je hele stage aan je thematiek te wijden (maar je moet er natuurlijk wel voldoende tijd voor krijgen)

17 2.Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. 3. Leg je thema voor aan een kandidaat-begeleider van de afdeling Taal en Communicatie.

18 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. 3. Leg je thema voor aan een kandidaat-begeleider van de afdeling Taal en Communicatie. Je kiest die kandidaat-begeleider op basis van * de taal (Frans of Engels; je maiortaal = de taal van je scriptie; wie beide maiores volgt, mag kiezen) *de expertise van de begeleiders (zie handout)

19 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. 3. Leg je thema voor aan een kandidaat-begeleider van de afdeling Taal en Communicatie. “Act now”: alle kandidaat-begeleiders hebben een max. aantal studenten dat ze kunnen “aannemen” – we werken op een ‘first come, first served basis”.

20 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. 3. Leg je thema voor aan een kandidaat-begeleider van de afdeling Taal en Communicatie. Je kan, in functie van de vereiste expertise, ook een assistent of prof van buiten de afdeling aanspreken om je te begeleiden, maar neem hierover eerst contact op met Tom Bruyer.

21 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. 3. Leg je thema voor aan een kandidaat-begeleider van de afdeling Taal en Communicatie. 4. Bezorg je thema met akkoord van je begeleider aan Tom Bruyer ten laatste op vrijdag 29 maart.

22 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. 3. Leg je thema voor aan een kandidaat-begeleider van de afdeling Taal en Communicatie. 4. Bezorg je thema met akkoord van je begeleider aan Tom Bruyer ten laatste op vrijdag 29 maart. 5. Begin je al voor de start van je stage grondig in te lezen in het thema. Journal of Business Communication Management Communication Quarterly Business Communication Quarterly IEEE Transactions on Professional Communication Technical Communication Technical Communication Quarterly => FULL TEXT (via Ugent, VPN) of IBL

23 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. 3. Leg je thema voor aan een kandidaat-begeleider van de afdeling Taal en Communicatie. 4. Bezorg je thema met akkoord van je begeleider aan Tom Bruyer ten laatste op vrijdag 29 maart. 5. Begin je al voor de start van je stage grondig in te lezen in het thema. 6. Werk van bij het begin van je stage aan je onderzoek.

24 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. 3. Leg je thema voor aan een kandidaat-begeleider van de afdeling Taal en Communicatie. 4. Bezorg je thema met akkoord van je begeleider aan Tom Bruyer ten laatste op vrijdag 29 maart. 5. Begin je al voor de start van je stage grondig in te lezen in het thema. 6. Werk van bij het begin van je stage aan je onderzoek.  denk na over opzet: kwantitatief - kwalitatief, etnografisch – experimenteel, tekstanalyse, usability testing, …

25 2. Hoe pak ik de onderzoekspaper aan?
1. Leg zo snel mogelijk je stageplek vast. 2. Ga op zoek naar een thema voor je onderzoekspaper. 3. Leg je thema voor aan een kandidaat-begeleider van de afdeling Taal en Communicatie. 4. Bezorg je thema met akkoord van je begeleider aan Tom Bruyer ten laatste op vrijdag 29 maart. 5. Begin je al voor de start van je stage grondig in te lezen in het thema. 6. Werk van bij het begin van je stage aan je onderzoek.  denk na over opzet: kwantitatief - kwalitatief, etnografisch – experimenteel, tekstanalyse, usability testing, …  verzamel tijdig data, neem interviews of enquêtes af, etc.

26 3. Wat doe ik als mijn scriptie klaar is?
scriptie indienen in 2 exemplaren bij de Facultaire Studentenadministratie Indien nodig voeg een confidentialiteitsdocument (NDA) toe: voor de eerste zittijd : op 21 juni voor de tweede zittijd : afhankelijk van de einddatum van je stage Indien de stage eindigt voor 15 juli: indienen op 2 augustus Indien de stage eindigt voor 31 juli: indienen op 16 augustus 1 exemplaar aan stagebegeleider bezorgen scriptie ook on-line indienen

27 3.Wat doe ik als mijn scriptie klaar is?
Voor elke scriptie maken de lezers een verslag. Na de deliberatie van de leescommissie zijn die verslagen in te zien bij Tom Bruyer kan je bij Tom Bruyer een kopie krijgen van de evaluatie van het bedrijf dat je bij latere sollicitaties als referentie kan meesturen

28 4. Hoe ziet de begeleiding er uit?
Voor praktische zaken (o.a. deadline indienen): Tom Bruyer Inhoudelijk: je begeleider

29 4. Hoe ziet de begeleiding er uit?
Voor praktische zaken (o.a. deadline indienen): Tom Bruyer Inhoudelijk: je begeleider  maak tijdig afspraken ivm bereikbaarheid: je begeleider zal in juli en/of augustus wellicht een tijd met vakantie zijn; wacht dus zeker niet met je scriptie tot je stage af is!

30 4. Hoe ziet de begeleiding er uit?
Voor praktische zaken (o.a. deadline indienen): Tom Bruyer Inhoudelijk: je begeleider  maak tijdig afspraken ivm bereikbaarheid: je begeleider zal in juli en/of augustus wellicht een tijd met vakantie zijn ; wacht dus zeker niet met je scriptie tot je stage af is! NIET: begeleiders lezen in principe geen tekst na. Taalfouten zijn uiteraard je eigen verantwoordelijkheid! WEL: begeleiders kunnen raad geven ivm focus onderzoeksvraag, aanpak methode, verzamelen data, tips literatuur, …

31 5. Waarop wordt mijn scriptie beoordeeld?
De redactionele kwaliteit van de scriptie De relevantie en waarde van de onderzoeksvraag De rijkheid van de data De methodologische basis De wetenschappelijke kwaliteit van de analyses en conclusies

32 5. Waarop wordt mijn scriptie beoordeeld? (vervolg)
Blijk geven van creativiteit Analytisch en synthetisch vermogen Persoonlijke visie Bij plagiaat beslist de examencommissie of je scriptie al dan niet onontvankelijk verklaard wordt

33 6. VERDEDIGING SCRIPTIE Na het indienen van de scriptie, verdedigt iedereen zijn/haar thesisonderzoek. Deze mondelinge verdediging (25% totaalscore) omvat Pitch 5 min: voorstelling onderzoek: vraag, methode, resultaten Max. 5 slides Vragenronde 10 min: met de promotor, de 2de lezer en evtle derden die de scriptie niet gelezen hebben In de taal van de scriptie: Frans/Engels Data per zittijd: 1ste zittijd: woensdag 26 juni 2de zittijd: donderdag 29 & vrijdag 30 augustus

34 HANDS-ON WORKSHOP Op zoek naar een thema Data/Methode Literatuur

35 1. Op zoek naar een thema Stel… je loopt, net als KvH, stage bij een groot verzekeringsbedrijf en je takenpakket omvat o.a.: Opzetten van een nieuw intranet Meewerken aan het opstellen van ‘corporate values’ Redigeren van persberichten, product flyers en artikelen voor het bedrijfsmagazine Waarover zou jij je scriptie schrijven en hoe zou je een en ander aanpakken?

36 1. Op zoek naar een thema KvH koos voor een scriptie-onderwerp dat los stond van zijn stage-opdrachten en vertrok daarbij vanuit de volgende vaststelling: Het verzekeringsbedrijf heeft het moeilijk om nieuwe werknemers van Generation Y te recruteren! Welke specifieke onderzoeksvraag zou jij formuleren?

37 1. Op zoek naar een thema De vraag van KvH: Welke stappen moet het bedrijf zetten om meer Gen Y’ers aan te trekken? (gem. leeftijd nu is 47) De subvragen van KvH: Wat zijn de carrièreverwachtingen van Gen Y’ers? Via welke kanalen kan het bedrijf hen bereiken? Hoeveel Gen Y’ers willen in de verzekeringssector gaan? Hoe goed kennen Gen Y’ers het bedrijf? Wat vinden de Gen Y’ers ervan om te moeten samenwerken met oudere generaties? Wat vind je van deze vragen?

38 2. DATA/METHODE Vertrekkend van je onderzoeksvraag, hoe ga jij de zaken concreet aanpakken? a. Welke data wil je bestuderen?

39 2. DATA/METHODE Vertrekkend van je onderzoeksvraag, hoe ga jij de zaken concreet aanpakken? a. Welke data wil je bestuderen? - enquêtering van Gen Y’ers - personeelsadvertenties van het bedrijf voorleggen aan een panel van Gen Y’ers - sollicitatiegesprekken met Gen Y’ers opnemen en analyseren (incl. interviews achteraf) - Gen Y’ers die al voor het bedrijf werken aan de tand voelen in een focus groep gesprek - …

40 2. DATA/METHODE Vertrekkend van je onderzoeksvraag, hoe ga jij de zaken concreet aanpakken? b. Welke methode ga je gebruiken?

41 2. DATA/METHODE Vertrekkend van je onderzoeksvraag, hoe ga jij de zaken concreet aanpakken? b. Welke methode ga je gebruiken? - kwalitatief: etnografisch (interviewing), tekstversies vergelijken, best practices in kaart brengen, case bestuderen, … - kwantitatief: statistische verwerking van enquêteresultaten, …

42 2. DATA/METHODE Welke tools kan je gebruiken voor je onderzoek? - Kwalitatief: Nvivo, Dedoose - Kwantitatief: SPSS, Qualtrics - Online monitoring tools: netvibes.com

43 3. LIteratuur Hoe en waar ga je op zoek naar nuttige publicaties? Wat is het nut van die literatuur?

44 3. LIteratuur Drie voorbeelden: Wat kan je er uit halen?
Welke van de drie vind je het inspirerendst?

45 EEN CASE

46

47 Who is to blame/responsible?

48 “the forgotten stepchildren of the newsroom” (AJR 1997)

49 A linguistic-ethnographic investigation into the role of sub-editing
at a broadsheet newspaper

50 Research Questions What is the impact of sub-editing on the final news product? Who is the sub-editor? (what is it he does exactly: his role, his tasks) How does sub-editing fit in the daily news production process? What ‘power’ does the sub-editor hold over the final news product?

51 Participant observation => “to make the invisible visible” (Cottle 2000)
Case studies (expertise) Data: field notes, audio recordings of (storyboard) meetings & newsroom interactions, semi-structured interviews with sub-editors & journalists, tutorials led by chief ‘subbers’

52 (Linguistic) actions by sub-editor
Advice to junior journalists by Christopher McKane (former sub-editing chief The Times): “Look carefully at how it (the story) was subbed – far too few reporters bother to compare their original copy with the published version”

53

54 Into the ‘field’ “It is in the big, highly-tuned newspapers that the craft of subbing is developed to the highest degree” (Sellers 1986) Flemish broasheet (Juni 2012, Oktober 2012–Februari 2013) Dutch-speaking Circulation: 53,860 ‘Independent’ en ‘progressive’ Brussels HQ

55 Fieldwork “It is in the big, highly-tuned newspapers that the craft of subbing is developed to the highest degree” (Sellers 1986) De Morgen Flemish (Dutch-speaking) Circulation: 53,860 Presents itself as independent and progressive Brussels HQ October 2012 – February 2013

56 Fieldwork “It is in the big, highly-tuned newspapers that the craft of subbing is developed to the highest degree” (Sellers 1986) De Morgen Flemish (Dutch-speaking) Circulation: 53,860 Presents itself as independent and progressive Brussels HQ October 2012 – February 2013

57 Fieldwork: research design
‘the story of a story’, ‘from pitch to page’ “In the ethnography of journalism, ‘following the story’ must often be a fruitful approach.” (Boyer & Hannerz 2006) Such analyses: “may become intriguingly complex as one realizes that after a local interplay of interests and competences at the point of origin, a story may bounce back and forth between stringers, bureaus and desks in different locations, involve competitions between parallel intermediary channels of news flow, translations and reinterpretations at different points of the passage, and then final editing before reaching its audience destination. We see interesting possibilities for a versatile media ethnography here.” (Boyer & Hannerz 2006)

58

59

60 Future Plans: The Rik Torfs Case

61


Download ppt "DE SCRIPTIE MTB, 2012-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google