De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRIEFING MASTERPROEF: Stage MTB 29 November 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRIEFING MASTERPROEF: Stage MTB 29 November 2012."— Transcript van de presentatie:

1 BRIEFING MASTERPROEF: Stage MTB 29 November 2012

2 I. DE STAGE

3 1. Duur en periode  Voor de stage ◦ Vanaf 29 april tot 23 augustus 2013 ◦ Minimum 5 weken ◦ Bij voorkeur een doorlopende periode ◦ Een 2 de stage in juli-augustus is mogelijk

4 1. Duur en periode  Voor de stage ◦ Idealiter een contactmoment in februari waarin je het bedrijf leert kennen en de onderzoekspistes afbakent ◦ Na overleg met de stagebegeleider en scriptiebegeleider leg je tegen begin maart een onderzoeksvraag vast

5 1. Duur en periode  Voor de scriptie ◦ Eerste zittijd :  indienen op vrijdag 21 juni ◦ Tweede zittijd :  indien de stage eindigt voor 15 juli  indienen op vrijdag 2 augustus  indien de stage eindigt na 15 juli  indienen op vrijdag 16 augustus

6 2. Hoe begin je eraan?  Alle ondernemingen komen in aanmerking (profit/non profit, privé/overheid, groot/klein, binnenland/buitenland)  Een sector/bedrijf/afdeling/job-inhoud kiezen die je ligt  Let wel : een ernstige keuze maken die kan dienen als referentie bij latere sollicitaties en die je de nodige onderzoeksruimte biedt met het oog op de scriptie

7 2. Hoe begin je eraan? Voorbeelden stages  Communicatiebureaus: Porter Novelli, Akkanto, Hill & Knowlton, Ketchum Pleon, Whyte, Interel,… ◦ Social media monitoring, persanalyse ◦ Opvolging projecten klanten/portfolio bureau ◦ Consultancy training sessions en persevents organiseren ◦ Communicatieplan opstellen tov stakeholders ◦ Public affairs, crisiscommunicatie  HR-bureaus: Rara Avis, Search & Selection ◦ Wervingscommunicatie: Young Prozzz community

8 2. Hoe begin je eraan? Voorbeelden stages  Bedrijven: specifieke afdeling ◦ AB InBev: externe comm: brand PR, opvolging persrelaties, persberichten, CSR projecten ◦ Club Med marketing: nationale promotiecampagnes uitwerken, comparatief onderzoek marksegmenten België/Europese context ◦ Delhaize Belgium: analyse impact CSR strategie, benchmarkstudie ◦ Persdienst FVVL, Bozar of musea: voorbereiding communicatie Klarafestival, persberichtgeving & contacten journalisten, opstellen e-zines, uitbouwen online-communicatie

9 2. Bijlagen  1. Bundel : 1.Sollicitatie: voorstelling MTB + praktische toelichtingen bij stage 2.Stageprofiel 3.Attest treinabonnement  2. Documenten met mogelijke contacten voor stageplaatsen ◦ Dossier met stage-aanbod voor dit academiejaar 2012-2013 ◦ Overzicht gerealiseerde stages 2004-2012

10 2. Hoe begin je eraan?  Nu beginnen  Verschillende contacten tegelijk leggen  Sollicitatiebrief of -mail + CV sturen  Bedrijven telefonisch contacteren om te vragen wie je moet aanschrijven  Plaats stage: binnen- of buitenland

11 2. Hoe begin je eraan?  In de sollicitatiebrief/mail o.a. ◦ MTB kort voorstellen ◦ motiveren waarom je stage wil doen in het betreffende bedrijf ◦ beschrijven wat voor soort stage je wil doen  hoe meer je laat blijken dat je weet wat je wil, hoe meer kans op een positief antwoord  aandringen op een stage van niveau! ◦ streven naar een onderhoud

12 2. Hoe begin je eraan?  In die sollicitatiebrief/mail ook melden ◦ dat de stage verplicht is om het diploma te behalen ◦ dat je door de universiteit verzekerd bent ◦ dat de universiteit beschikt over een standaardstagecontract  Ter ondersteuning de betreffende documenten in bijlage meesturen

13 2. Hoe begin je eraan?  Tijdens het volgende mondelinge onderhoud ◦ aandringen op een stagebegeleider in het bedrijf ◦ aandringen op een precieze omschrijving van de inhoud van de stage en exploreren welke communicatie-gerelateerde onderzoeksmogelijkheden de stageplaats biedt.

14 2. Hoe begin je eraan?  Als je uiteindelijk meerdere aanbiedingen hebt ◦ de juiste keuze maken ◦ bedrijven correct informeren in geval van weigering ◦ eventueel medestudenten aan bedrijf voorstellen ◦ eventueel vrijgekomen stageplaats doorspelen aan medestudenten

15 2. Hoe begin je eraan?  Als je een definitieve stageplaats hebt ◦ het ingevulde document ‘stageprofiel’ aan de coördinator bezorgen ◦ het standaardstagecontract invullen via de online webapplicatie van de Ugent  https://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/ verzekering/stage/verplichte-stage-nded.htm https://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/ verzekering/stage/verplichte-stage-nded.htm  in de rubriek ‘stageverantwoordelijke aan de Universiteit’ volgende gegevens invullen :  Tom Bruyer  Vakgroep LW06  Tel 09 264 40 5

16 2. Hoe begin je eraan?  het standaardstagecontract in het drievoud zelf ondertekenen en bedrijf + UGent laten ondertekenen  de Universiteit houdt 1 exemplaar ; je krijgt 2 exemplaren terug, nl. 1 voor jezelf en 1 voor het bedrijf

17 3. Richtlijnen bedrijfsstage : Ter inzage in de MTB bibliotheek  Om meer te weten over concrete stage- inhoud ◦ Naslagwerken over alle aspecten van bedrijfscommunicatie ◦ Scripties vanaf 2010 (‘nieuw scriptieconcept’): stageverslag + onderzoekspaper. ◦ Scripties uit vorige jaren kunnen dus niet langer als voorbeeld dienen

18 3. Richtlijnen bedrijfsstage : verzekering en stagecontract  Consulteer http://www.ugent.be : ◦ op pagina ‘voor studenten’- ‘studentenadministratie’-‘verzekeringen en stage’  Voor vragen allerlei : ◦ Mevrouw Inge Moyson (Juridische dienst) ◦ Inge.Moyson@ugent.be ◦ tel 09 264 31 40

19 4. Wat is een goede stage- inhoud?  Deze inhoud kan je uitwerken in om het even welke afdeling (of meerdere afdelingen) waar communicatiestrategieën aan bod komen.  Kies ook je stage in functie van het onderzoekspotentieel dat ze inhoudt met het oog op de scriptie

20 4. Wat is een goede stage- inhoud?  De stage moet een bedrijfscommunicatieve en taal- en tekstgerichte inhoud hebben : marketingcommunicatie, corporate communicatie, crisiscommunicatie, interne/externe communicatie, HR, PR,…  De stage laat je toe je vreemde talenkennis aan te wenden (dus bij voorkeur geen exclusief Nederlandstalige stage)

21 4. Wat is een goede stage- inhoud?  Stage is zeker geen veredelde vakantiejob  Streven naar een win-win situatie : ◦ door je universitaire kennis bied je het bedrijf je expertise aan op het vlak van (onderzoek naar) bedrijfscommunicatie ◦ jij leert iets bij omdat je kennis maakt met de praktijk en de realiteit van het bedrijfsleven

22 4. Wat is een goede stage- inhoud? Het is belangrijk dat je op je stageplek naast uitvoerende taken ook voldoende ruimte krijgt voor je thesis-onderzoek.

23 5. Voorbeelden van afdelingen en taken  Public relations ◦ Meewerken aan communicatie naar externe stakeholders  Uitwerken communicatiecampagne  Redactie van webpagina’s, blogs, brochures, milieurapporten, persberichten,…  Organisatie van een extern event ◦ Doorlichting van communicatietools  Analyse website, persberichten, …  Interne communicatie ◦ Doorlichting van communicatietools  Analyse van het intranet, het bedrijfsblad, … ◦ Meewerken aan de communicatie naar de medewerkers  Redactie van webpagina’s voor het intranet, van newsletters, van artikels voor het bedrijfsblad  Organisatie van een intern event

24 5. Voorbeelden van afdelingen en taken  Marketingafdeling ◦ Meewerken aan communicatie naar doelgroepen  Redactie van webpagina’s, POS-materiaal, folders, handleidingen voor producten, direct mails…  Meewerken aan nieuwe marketingstrategie, marketingcommunicatieplan ◦ Doorlichting van communicatietools  Analyse website, folders, …

25 5. Voorbeelden van afdelingen en taken  HR-afdeling ◦ Meewerken aan een campagne in het kader van recruteringscommunicatie  Redactie van webpagina voor recrutering, jobadvertenties  Optimalisering assessments en HR-testen

26 5. Voorbeelden van bedrijven en taken  Reclamebureau ◦ Aanleveren van tekstmateriaal voor campagnes (copywriting)

27 5. Voorbeelden van bedrijven en taken  PR-bureau ◦ Ondersteunend onderzoek i.v.m lopende campagnes: persanalyse, online monitoring) ◦ Aanleveren van tekstmateriaal voor campagnes (redactie van persberichten, duurzaamheidrapporten, brochures)

28 6. De sleutel van het succes  Tijdens de sollicitatie : ◦ getuigen van een positieve en geïndividualiseerde belangstelling voor het bedrijf ◦ gemotiveerdheid bewijzen

29 6. De sleutel van het succes  Tijdens de stage ◦ doelgerichtheid ◦ dynamisme ◦ creativiteit ◦ aanpassingsvermogen ◦ flexibiliteit ◦ openheid ◦ getuigen van brede ontwikkeling

30 7. Deontologie  Nauwe familieleden kunnen geen stagebegeleiders zijn  Opgelet met het opnemen van vertrouwelijke documenten in de scriptie (navraag doen bij stagebegeleider + NDA-contract UGent)  Expliciet zijn in de scriptie : ◦ bronnen vermelden in de onderzoekspaper ◦ eigen inbreng in een opdracht duidelijk omschrijven in het stageverslag

31 II. DE SCRIPTIE

32  Briefing scriptie: donderdag 14 februari 2013 ◦ Uiteenzetting “onderzoekspaper” en “stageverslag” ◦ Bespreking onderwerpen & verdeling promotoren


Download ppt "BRIEFING MASTERPROEF: Stage MTB 29 November 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google