De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRIEFING MASTERPROEF: Stage MTB

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRIEFING MASTERPROEF: Stage MTB"— Transcript van de presentatie:

1 BRIEFING MASTERPROEF: Stage MTB
29 November 2012

2 I. DE STAGE

3 1. Duur en periode Voor de stage Vanaf 29 april tot 23 augustus 2013
Minimum 5 weken Bij voorkeur een doorlopende periode Een 2de stage in juli-augustus is mogelijk

4 1. Duur en periode Voor de stage
Idealiter een contactmoment in februari waarin je het bedrijf leert kennen en de onderzoekspistes afbakent Na overleg met de stagebegeleider en scriptiebegeleider leg je tegen begin maart een onderzoeksvraag vast

5 1. Duur en periode Voor de scriptie Eerste zittijd : Tweede zittijd :
indienen op vrijdag 21 juni Tweede zittijd : indien de stage eindigt voor 15 juli indienen op vrijdag 2 augustus indien de stage eindigt na 15 juli indienen op vrijdag 16 augustus

6 2. Hoe begin je eraan? Alle ondernemingen komen in aanmerking (profit/non profit, privé/overheid, groot/klein, binnenland/buitenland) Een sector/bedrijf/afdeling/job-inhoud kiezen die je ligt Let wel : een ernstige keuze maken die kan dienen als referentie bij latere sollicitaties en die je de nodige onderzoeksruimte biedt met het oog op de scriptie

7 2. Hoe begin je eraan? Voorbeelden stages
Communicatiebureaus: Porter Novelli, Akkanto, Hill & Knowlton, Ketchum Pleon, Whyte, Interel,… Social media monitoring, persanalyse Opvolging projecten klanten/portfolio bureau Consultancy training sessions en persevents organiseren Communicatieplan opstellen tov stakeholders Public affairs, crisiscommunicatie HR-bureaus: Rara Avis, Search & Selection Wervingscommunicatie: Young Prozzz community

8 2. Hoe begin je eraan? Voorbeelden stages
Bedrijven: specifieke afdeling AB InBev: externe comm: brand PR, opvolging persrelaties, persberichten, CSR projecten Club Med marketing: nationale promotiecampagnes uitwerken, comparatief onderzoek marksegmenten België/Europese context Delhaize Belgium: analyse impact CSR strategie, benchmarkstudie Persdienst FVVL, Bozar of musea: voorbereiding communicatie Klarafestival, persberichtgeving & contacten journalisten, opstellen e-zines, uitbouwen online-communicatie

9 2. Bijlagen 1. Bundel : Sollicitatie: voorstelling MTB + praktische toelichtingen bij stage Stageprofiel Attest treinabonnement 2. Documenten met mogelijke contacten voor stageplaatsen Dossier met stage-aanbod voor dit academiejaar Overzicht gerealiseerde stages

10 2. Hoe begin je eraan? Nu beginnen
Verschillende contacten tegelijk leggen Sollicitatiebrief of -mail + CV sturen Bedrijven telefonisch contacteren om te vragen wie je moet aanschrijven Plaats stage: binnen- of buitenland

11 2. Hoe begin je eraan? In de sollicitatiebrief/mail o.a.
MTB kort voorstellen motiveren waarom je stage wil doen in het betreffende bedrijf beschrijven wat voor soort stage je wil doen hoe meer je laat blijken dat je weet wat je wil, hoe meer kans op een positief antwoord aandringen op een stage van niveau! streven naar een onderhoud

12 2. Hoe begin je eraan? In die sollicitatiebrief/mail ook melden
dat de stage verplicht is om het diploma te behalen dat je door de universiteit verzekerd bent dat de universiteit beschikt over een standaardstagecontract Ter ondersteuning de betreffende documenten in bijlage meesturen

13 2. Hoe begin je eraan? Tijdens het volgende mondelinge onderhoud
aandringen op een stagebegeleider in het bedrijf aandringen op een precieze omschrijving van de inhoud van de stage en exploreren welke communicatie-gerelateerde onderzoeksmogelijkheden de stageplaats biedt.

14 2. Hoe begin je eraan? Als je uiteindelijk meerdere aanbiedingen hebt
de juiste keuze maken bedrijven correct informeren in geval van weigering eventueel medestudenten aan bedrijf voorstellen eventueel vrijgekomen stageplaats doorspelen aan medestudenten

15 2. Hoe begin je eraan? Als je een definitieve stageplaats hebt
het ingevulde document ‘stageprofiel’ aan de coördinator bezorgen het standaardstagecontract invullen via de online webapplicatie van de Ugent https://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/ verzekering/stage/verplichte-stage-nded.htm in de rubriek ‘stageverantwoordelijke aan de Universiteit’ volgende gegevens invullen : Tom Bruyer Vakgroep LW06 Tel

16 2. Hoe begin je eraan? het standaardstagecontract in het drievoud zelf ondertekenen en bedrijf + UGent laten ondertekenen de Universiteit houdt 1 exemplaar ; je krijgt 2 exemplaren terug, nl. 1 voor jezelf en 1 voor het bedrijf

17 3. Richtlijnen bedrijfsstage : Ter inzage in de MTB bibliotheek
Om meer te weten over concrete stage- inhoud Naslagwerken over alle aspecten van bedrijfscommunicatie Scripties vanaf 2010 (‘nieuw scriptieconcept’): stageverslag + onderzoekspaper. Scripties uit vorige jaren kunnen dus niet langer als voorbeeld dienen

18 3. Richtlijnen bedrijfsstage : verzekering en stagecontract
Consulteer : op pagina ‘voor studenten’- ‘studentenadministratie’-‘verzekeringen en stage’ Voor vragen allerlei : Mevrouw Inge Moyson (Juridische dienst) tel

19 4. Wat is een goede stage-inhoud?
Deze inhoud kan je uitwerken in om het even welke afdeling (of meerdere afdelingen) waar communicatiestrategieën aan bod komen. Kies ook je stage in functie van het onderzoekspotentieel dat ze inhoudt met het oog op de scriptie

20 4. Wat is een goede stage-inhoud?
De stage moet een bedrijfscommunicatieve en taal- en tekstgerichte inhoud hebben : marketingcommunicatie, corporate communicatie, crisiscommunicatie, interne/externe communicatie, HR, PR,… De stage laat je toe je vreemde talenkennis aan te wenden (dus bij voorkeur geen exclusief Nederlandstalige stage)

21 4. Wat is een goede stage-inhoud?
Stage is zeker geen veredelde vakantiejob Streven naar een win-win situatie : door je universitaire kennis bied je het bedrijf je expertise aan op het vlak van (onderzoek naar) bedrijfscommunicatie jij leert iets bij omdat je kennis maakt met de praktijk en de realiteit van het bedrijfsleven

22 4. Wat is een goede stage-inhoud?
Het is belangrijk dat je op je stageplek naast uitvoerende taken ook voldoende ruimte krijgt voor je thesis-onderzoek.

23 5. Voorbeelden van afdelingen en taken
Public relations Meewerken aan communicatie naar externe stakeholders Uitwerken communicatiecampagne Redactie van webpagina’s, blogs, brochures, milieurapporten, persberichten,… Organisatie van een extern event Doorlichting van communicatietools Analyse website, persberichten, … Interne communicatie Analyse van het intranet, het bedrijfsblad, … Meewerken aan de communicatie naar de medewerkers Redactie van webpagina’s voor het intranet, van newsletters, van artikels voor het bedrijfsblad Organisatie van een intern event

24 5. Voorbeelden van afdelingen en taken
Marketingafdeling Meewerken aan communicatie naar doelgroepen Redactie van webpagina’s, POS-materiaal, folders, handleidingen voor producten, direct mails… Meewerken aan nieuwe marketingstrategie, marketingcommunicatieplan Doorlichting van communicatietools Analyse website, folders, …

25 5. Voorbeelden van afdelingen en taken
HR-afdeling Meewerken aan een campagne in het kader van recruteringscommunicatie Redactie van webpagina voor recrutering, jobadvertenties Optimalisering assessments en HR-testen

26 5. Voorbeelden van bedrijven en taken
Reclamebureau Aanleveren van tekstmateriaal voor campagnes (copywriting)

27 5. Voorbeelden van bedrijven en taken
PR-bureau Ondersteunend onderzoek i.v.m lopende campagnes: persanalyse, online monitoring) Aanleveren van tekstmateriaal voor campagnes (redactie van persberichten, duurzaamheidrapporten, brochures)

28 6. De sleutel van het succes
Tijdens de sollicitatie : getuigen van een positieve en geïndividualiseerde belangstelling voor het bedrijf gemotiveerdheid bewijzen

29 6. De sleutel van het succes
Tijdens de stage doelgerichtheid dynamisme creativiteit aanpassingsvermogen flexibiliteit openheid getuigen van brede ontwikkeling

30 7. Deontologie Nauwe familieleden kunnen geen stagebegeleiders zijn
Opgelet met het opnemen van vertrouwelijke documenten in de scriptie (navraag doen bij stagebegeleider + NDA-contract UGent) Expliciet zijn in de scriptie : bronnen vermelden in de onderzoekspaper eigen inbreng in een opdracht duidelijk omschrijven in het stageverslag

31 II. DE SCRIPTIE

32 Briefing scriptie: donderdag 14 februari 2013
Uiteenzetting “onderzoekspaper” en “stageverslag” Bespreking onderwerpen & verdeling promotoren


Download ppt "BRIEFING MASTERPROEF: Stage MTB"

Verwante presentaties


Ads door Google