De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie Handboek PowerPoint presentatie. Hoofdstuk 7 Concerncommunicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie Handboek PowerPoint presentatie. Hoofdstuk 7 Concerncommunicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie Handboek PowerPoint presentatie

2 Hoofdstuk 7 Concerncommunicatie

3 7. Concerncommunicatie Concerncommunicatie heeft vijf kerntaken: 1. Dichten van de ‘kloof’ tussen:   identiteit - gewenste identiteit   imago - gewenst imago. 2. Lading geven aan de organisatie als merk. 3. Organiseren van de communicatie van de organisatie. 4. Bepalen van de ‘rode draad’ en de boodschap. 5. Bepalen van de visuele identiteit.

4 7. Concerncommunicatie Figuur 7.1Opbouw concerncommunicatieplan

5 7. Concerncommunicatie Financiële communicatie Figuur 7.2Financiële communicatie

6 7. Concerncommunicatie Middelen financiële communicatie Figuur 7.3Veelgebruikte middelen voor financiële communicatie

7 7. Concerncommunicatie Taken communicatieafdeling bij jaarverslag:  Adviseren over te behandelen onderwerpen  Bewaken van budget  Redigeren van teksten  Selecteren van illustraties en foto's  Aansturen van ontwerper, copywriter en fotograaf  Bewaken van huisstijl  Verspreiden van jaarverslag  Verzorgen van publiciteit

8 7. Concerncommunicatie Belangrijke actoren Figuur 7.4 Mogelijke actoren van een organisatie

9 7. Concerncommunicatie Stappenplan public affairs Stap 1Actoren in kaart brengen en hun belangen/ posities bepalen Stap 2Strategische allianties onderzoeken Stap 3Tegenstellingen vaststellen, medestanders vinden Stap 4Zoeken naar het optimaal haalbare, naar compromissen Stap 5Strategie implementeren

10 7. Concerncommunicatie Middelen bij public affairs Figuur 7.7Veelgebruikte middelen bij public affairs

11 7. Concerncommunicatie Publieksgroepen community relations Figuur 7.9Publieksgroepen community relations

12 7. Concerncommunicatie Externe doelgroepen reageren negatiever op uitspraken van een organisatie als:  De crisis ongewoon van aard is.  De crisis te voorkomen is.  Er geen duidelijkheid is over de beslissingen.  De beslissingen als ‘unfair’ worden gezien.  Er te weinig aandacht is voor de slachtoffers.

13 7. Concerncommunicatie Aandachtspunten crisisplan:  Zorg voor één communicatiepunt en communicatielijnen.  Maak duidelijk wie de woordvoerder is.  Bepaal wie lid is van het crisisteam.  Stel vast wie de belangrijkste doelgroepen zijn.  Bepaal hoe u de doelgroep het snelst kunt benaderen.  Zorg dat de woordvoerder altijd bereikbaar is.  Zorg voor goede adreslijsten.  Zorg voor een centrale persruimte.  Zorg voor een call-center voor telefonische vragen.  Zorg dat er checklists klaar liggen.

14 7. Concerncommunicatie Taak van de communicatiemedewerkers bij het in kaart brengen van een conflict is het vaststellen van:  De belangrijkste actoren  Het issue  De context

15 7. Concerncommunicatie Middelen arbeidsmarktcommunicatie Figuur 7.10Middelen arbeidsmarktcommunicatie

16 7. Concerncommunicatie Corporate advertising  Issue advertising Vorm van adverteren waarbij de organisatie zich richt op het bevorderen van een (openbare) discussie met overheid en publiek over actuele zaken die het functioneren van de organisatie be ï nvloeden.  Advocacy advertising Hierbij richt de organisatie zich op een actueel onderwerp dat negatieve gevolgen voor een organisatie kan hebben. Als de organisatie passief blijft, is de kans op imagobeschadiging groot.

17 7. Concerncommunicatie Soorten bijeenkomsten:  Congres  Conferentie  Seminar  Symposium  Workshop

18 7. Concerncommunicatie Verschillende soorten bladen  Huisorgaan  Sponsored magazine  E-zine

19 7. Concerncommunicatie Voorlichting Wet Openbaarheid van Bestuur omvat:  Passieve informatieplicht  Actieve informatieplicht Steeds gezien vanuit de zender.

20 Hoofdstuk 8 Marketingcommunicatie

21 8. Marketingcommunicatie Marketingmix bestaat uit:  Product  Prijs  Plaats  Promotie  Personeel

22 8. Marketingcommunicatie Groeistrategieën van Ansoff Bestaand productNieuw product Bestaande marktMarktpenetratieProductontwikkeling Nieuwe marktMarktontwikkelingDiversificatie

23 8. Marketingcommunicatie Productlevenscyclus 1. Introductiefase 2. Groeifase 3. Volwassenheidsfase 4. Eindfase

24 8. Marketingcommunicatie Positionering  Informationele positionering  Transformationele positionering  Tweezijdige positionering  Uitvoeringspositionering

25 8. Marketingcommunicatie Soorten marketing communicatie ThemacommunicatieActiecommunicatie LangdurigThematische reclame sponsoring Winkelinrichting Verpakking Direct mail KortdurendBeursdeelname Events Direct marketing Sales promotie Displays

26 8. Marketingcommunicatie Business-to-business communicatie Consumentenmarkt Reclame Sales promotion Persoonlijke verkoop Public relations B-to-B markt Persoonlijke verkoop Sales promotion Reclame Public relations Belangrijk Minder belangrijk

27 8. Marketingcommunicatie Marketingcommunicatiemix Figuur 8.3Marketingcommunicatiemix

28 8. Marketingcommunicatie Reclame VoordelenNadelen oBereikt veel mensen in korte tijd oKosten per contact zijn laag oSnelle naams- en merkbekendheid oContactduur is kort oOverdaad leidt tot irritatie en zapgedrag oVeel herhaling nodig om effectief te zijn

29 8. Marketingcommunicatie Reclameplan:  Onderzoek  Reclamedoelgroep  Reclamedoelstellingen  Budget  Strategie  Campagneontwikkeling en mediakeuze  Uitvoering en evaluatie

30 8. Marketingcommunicatie Reclamestrategieën:  Globale strategie  Adaptiestrategie  Differentiatiestrategie

31 8. Marketingcommunicatie Soorten reclame:  Collectieve reclame  Combinatiereclame  Ideële reclame

32 8. Marketingcommunicatie Internet VoordelenNadelen oInitiatief ligt bij gebruiker oTweezijdige uitwisseling van informatie oTe raadplegen in eigen tempo o24 uur per dag oCombinatie van informatie opvragen, bestellen en betalen oSpecifieke informatie voor specifieke doelgroepen oGoed actueel te houden oKosten voor onderhoud oZender is afhankelijk van zoekgedrag ontvanger oOpvragen van foto's en illustraties vraagt veel tijd

33 8. Marketingcommunicatie Functies van internet 1. Informatie-uitwisseling 2. Consultatieve informatie 3. Verkooptransacties 4. Distributie informatieproducten

34 8. Marketingcommunicatie Takenpakket internet Figuur 8.8 Takenpakket internet

35 8. Marketingcommunicatie Links op sites Link Hyperlink Logo Banner IcoonGrafisch Tekstueel

36 8. Marketingcommunicatie Direct marketing:  Direct mail  Telefonische verkoop  E-mail of SMS

37 8. Marketingcommunicatie Stappenplan Direct Marketing Figuur 8.9 Stappenplan direct marketing

38 8. Marketingcommunicatie DM-communicatie VoordelenNadelen oRechtstreekse benadering bespaart kosten van tussenpersonen en advertentiecampagnes. oAanbod kan goed op wensen en voorkeuren van individuele klant worden afgestemd. oKleine doelgroepen kunnen met gerichte boodschap benaderd worden. o Kwaliteit van adressenbestand bepaalt het succes. o Opzetten en bijhouden databestand is arbeidsintensief. o Verwerken van respons en geven van follow up dienen zorgvuldig te gebeuren. o Kost veel tijd. o Inbreuk op privacy wordt soms als negatief ervaren.

39 8. Marketingcommunicatie Customer Relationship Management (CRM) Figuur 8.10 Klantenpiramide

40 8. Marketingcommunicatie CRM is een samenspel tussen Figuur 8.11 Kernelementen customer relationship management

41 8. Marketingcommunicatie Redenen om voor CRM te kiezen: oSneller zien welke acties succesvol zijn. oMinder geld uitgeven aan onrendabele klanten. oAanbod beter afstemmen op de klanten. oSnel reageren veranderingen van de klant. oKlanten gerichter en persoonlijker aanspreken. oBestaande klanten vasthouden en verwennen.

42 8. Marketingcommunicatie Persoonlijke verkoop VoordelenNadelen oInformatie wordt afgestemd op individuele afnemer oDirecte benadering waarmee u weerstanden wegneemt oGrote mogelijkheid tot beïnvloeding oHoge kosten per contact oErg arbeidsintensief oEffect wordt erg bepaald door kwaliteit van de buitendienstmedewerkers

43 8. Marketingcommunicatie Sales promotie VoordelenNadelen oVerhoogt snel de naamsbekendheid oResultaat is nauwkeurig te berekenen oEffect op de afzet is meteen te zien oVeel stunten, tast de status van het merk aan oMinder marge op producten

44 8. Marketingcommunicatie Aanpak sales promotie  Prijsacties  Cash refund  Alternatieve prijsacties  Bonusverpakkingen  Sampling/premiums  Cross-selling

45 8. Marketingcommunicatie Beurzen VoordelenNadelen oBeursbezoekers komen op eigen initiatief en staan open voor informatie. oDirect contact met doelgroepen. oGesprekken zijn op ‘neutraal’ terrein. oZicht op concurrentie. oDemonstratie van nieuwe producten. oBeursbezoekers krijgen veel informatie ineens. Wat blijft hangen? oBeurscontacten zijn meestal oppervlakkig. oBeursdeelname vraagt grote investering in tijd en geld.

46 8. Marketingcommunicatie Soorten beurzen:  Horizontale beurs  Verticale beurs  Trade mart

47 8. Marketingcommunicatie Stappenplan beursdeelname Figuur 8.12 Stappenplan beursdeelname

48 8. Marketingcommunicatie Winkelcommunicatie VoordelenNadelen oVerstrekken van informatie aan de klant waardoor er geen kosten zijn voor het verkooppersoneel. oKlant wordt direct gestuurd naar het kopen van het product. oConsument krijgt een ‘overload’ aan informatie. oWeinig ruimte in de winkel.

49 8. Marketingcommunicatie Sponsoring VoordelenNadelen oPositief imago van gesponsorde straalt af op sponsor. oSnel grote naamsbekendheid. oVele mogelijkheden voor relatiemanagement. oImago sponsor kan aangetast worden door negatieve gebeurtenissen zoals rellen. oSponsor afhankelijk van professionaliteit van de gesponsorde. oSponsor van sportevenementen afhankelijk van resultaten gesponsorde.

50 8. Marketingcommunicatie  Sponsoring Wel een communicatieve tegenprestatie  Donaties Geen tegenprestaties

51 8. Marketingcommunicatie Soorten sponsoring:  Sportsponsoring  Kunst- en cultuursponsoring  Sociale sponsoring  Events  Fundraising

52 8. Marketingcommunicatie Sponsoring:  Duur van contract  Branche-exclusiviteit  Sponsorbeleid  Communicatieve tegenprestaties  Bijkomende kosten

53 8. Marketingcommunicatie Marketing-pr VoordelenNadelen oCreëert positieve sfeer/imago rond product/dienst. oVergemakkelijkt verkoopproces. oDraagt bij aan het corporate imago. oVrij indirect want de effecten zijn moeilijk te meten. oMede afhankelijk van berichtgeving van derden (zoals de pers).

54 8. Marketingcommunicatie Marketing-pr:  Ontwikkelen van markten  Aanvullen van bestaande informatie  Organiseren van tradepromotieacties  Benaderen van kleine doelgroepen

55 8. Marketingcommunicatie Checklist marketingcommunicatieplan 1. Is de communicatiestrategie gekoppeld aan het marketingbeleid?  2. Is de concurrentie duidelijk in beeld gebracht?  3. Zijn de doelgroepen voldoende gesegmenteerd?  4. Zijn de marketingcommunicatiedoelen realistisch omschreven?  5. Is de strategiekeuze helder?  6. Is er een positioneringstrategie bepaald?  7. Zijn de juiste marketingcommunicatie-instrumenten geselecteerd? 

56 8. Marketingcommunicatie 8. Is er een propositie die de doelgroep aanspreekt?  9. Is er een onderscheidend concept dat breed inzetbaar is?  10. Is er een mediastrategie met duidelijke keuzes en opties?  11. Is er een begroting opgesteld?  12. Is de lijn logisch tussen: analyse, strategie, concept en media?  13. Is er nagedacht over een mogelijke evaluatie? 

57 Hoofdstuk 9 Media

58 9. Media Visueel Auditief Audiovisueel oKrant oFolder oAffiche oBoek oRadio oCD oTelevisie oFilm oDia + geluid oInternet

59 9. Media Nederlandse persbureaus:  Algemeen Nederlands Persbureau  Gemeenschappelijke Persdienst

60 9. Media Dagbladen VoordelenNadelen oMassaal bereik oActueel oAdvertenties op korte termijn te plaatsen oSterke binding met lezers oReproductiekwaliteit is matig oLandelijk bereik is duur oMoeilijk bereik van specifieke doelgroepen oAdvertentie heeft korte levensduur oJongeren en lager opgeleiden lezen minder oDe balden vaak oppervlakkig gelezen

61 9. Media Huis-aan-huisbladen VoordelenNadelen oGroot bereik oGeografische segmentatie mogelijk door regio-edities oRelatief lage advertentiekosten oBeperkt communicatievermogen oVerschijnen slechts op bepaalde dagen, meestal eens per week

62 9. Media Tijdschriften:  VrouwenbladenMargriet, Libelle, Viva,  MannenbladenPlayboy, FHM, Man  RoddelbladenPrivé, Story, Weekend  Radio/tv-bladenVeronicagids  OpiniebladenElsevier, Vrij Nederland  Special interest bladenOor, Eigen Huis & Tuin

63 9. Media Tijdschriften VoordelenNadelen oRedactionele inhoud sluit meestal aan bij aangeboden producten oDrukkwaliteit is hoog oBetrouwbare informatiebron voor doelgroep oLange levensduur oInserts zijn mogelijk (folders, monsters) oLange aanlevertermijn oHoge productiekosten oBouwen pas na weken het bereik op oMensen zijn soms op meerdere bladen geabonneerd oOplage is sterk afhankelijk van de losse verkoop

64 9. Media Televisiesponsoring:  Billboarding  Product placement  Inscript sponsoring  Price sponsoring  Programmaparticipatie  Infomercial

65 9. Media Televisie VoordelenNadelen oHoge attentiewaarde en hoog communicatievermogen door combinatie oVan bewegend beeld, kleur en geluid oLandelijk bereik oGedwongen confrontatie oSnel een hoog bereik oKan sterk inwerken op emotie oMogelijkheden voor programmaparticipatie en sponsoring oVluchtig medium oBoodschap moet eenvoudig zijn en over te brengen in 20 – 30 seconden oHoge kosten voor zowel de productiekosten als de inschakelkosten oRelatief lange productietijd oToename aantal zenders dus minder bereik oToenemend zapgedrag

66 9. Media Bioscopen VoordelenNadelen oGeografische segmentatie mogelijk oRelatief hoge attentiewaarde oAlternatief bij een verbod op tv-reclame oKlein bereik oHoge productiekosten

67 9. Media Radioreclame VoordelenNadelen oRelatief goedkoop oGroot bereik onder werkenden en automobilisten oRelatief lage productiekosten oGeschikt om te verwijzen naar internet oLange uitzendtijd mogelijk oProgrammasponsoring mogelijk oDoelgroepsegmentatie mogelijk oBoodschap krijgt weinig aandacht door de vluchtige verwerking oVoor hoog bereik en sterk effect zijn veel herhalingen nodig

68 9. Media Buitenreclame:  Billboards  borden  Abri's  bushokjes  Mupi’s  reclamezuiltjes

69 9. Media Buitenmedia VoordelenNadelen oMassaal bereik oHoge attentiewaarde en hoge contactfrequentie oRelatief lage kosten oGeografische selectie oGeschikt als herinneringsreclame oGeringe concurrentie door beperkte beschikbaarheid oVandalisme en beschadigingen kunnen effectiviteit in bereik verlagen oBoodschap moet kort en eenvoudig zijn oWeinig mogelijkheden voor doelgroepsegmentatie

70 9. Media Mediaselectie:  Oplage  Bereik  Dekking  Kosten per duizend  Budget  Communicatievermogen  Beschikbaarheid van medium

71 9. Media Bereik:  Gemiddeld bereik  Totaal bereik  Cumulatief bereik  Actueel bereik  Brutobereik  Nettobereik

72 9. Media Argumenten voor minder dan drie confrontaties  vooral bestaande klanten als doelgroep  een grote belangstelling  unieke eigenschap of actie  een spraakmakend concept. Argumenten voor meer dan drie confrontaties  een weerbarstige doelgroep  een herintroductie  geen belangrijke verschillen met concurrerende merken  merkherkenning is gewenst.

73 9. Media Gelijke plaatsingen Figuur 9.2Constante plaatsing

74 9.Media Plaatsing met pulsen Figuur 9.3Plaatsing met pieken

75 9. Media Communicatievermogen:  Technische eigenschappen  Context van het medium  Confrontatiesituatie  Context van het medium

76 9. Media Kosten van advertentie:  Het type blad  De plaats in het blad  GA Gewone advertentie  IM Ingezonden mededelingen  VP Voorpagina-advertentie  Het formaat van de advertentie  Het kleurgebruik  Het contract

77 Hoofdstuk 10 Omgaan met de pers

78 10. Omgaan met de pers Nieuwswaarde:  Voor veel mensen van belang is  Uit een gezaghebbende bron komt  Om een actuele zaak gaat  Een menselijk element bevat

79 10. Omgaan met de pers Persbeleid:  Wie is belast met de perscontacten?  Wie mag welke informatie geven?  Wie wordt op de hoogte gehouden over perszaken?

80 10. Omgaan met de pers Basisprincipes voor alle perscontacten:  Niet communiceren is dodelijk  Bereikbaarheid voor commentaar  Hoor en wederhoor

81 10. Omgaan met de pers Actief persbeleid:  Verzenden van persberichten  Verzorgen van persconferentie  Aanbieden van interview  Organiseren van een informele persontmoeting

82 10. Omgaan met de pers Journalist Communicatie- medewerker Directie/ woordvoerder

83 10. Omgaan met de pers Advies communicatiemedewerker:  Q&A-lijst / Vraag & antwoord  Kernboodschappen

84 10. Omgaan met de pers De persconferentie:  Er is zeer belangrijk nieuws.  Er zijn veel vragen te verwachten.  Er is sprake van een complex onderwerp.  Er wordt een product getoond.

85 10. Omgaan met de pers Figuur 10.2Soorten perscontacten

86 10. Omgaan met de pers Vaste onderdelen persbericht:  Aanduiding afzender  Datum/plaats  Regelafstand  Headline of kop(regel)  Rest van de tekst  Eerste alinea of lead  Witmarge  Pagina-aanduiding  Woordverwijzing  Aanduiding bijlage(n)  Afsluitteken  Nadere informatie  Aanduiding persbericht

87 10. Omgaan met de pers Fotobijschriften:  Leggen relaties uit  Noemen de plaats en tijd  Leggen nadruk op details

88 10. Omgaan met de pers Praktische tips voor een persbericht:  Breng informatie objectief  Vermijd de verleden tijd  Stuur uw persbericht gericht  Zet het persbericht online

89 10. Omgaan met de pers De persmap:  Een kopie van eerder verstuurde persbericht(en)  Voor publicatie geschikte foto's  Achtergrondinformatie

90 10. Omgaan met de pers Onjuiste weergave in de pers:  Contact met journalist  Hoofdredacteur benaderen  Raad voor de Journalistiek  Civiele procedure

91 Hoofdstuk 11 Tekst en beeld

92 11. Tekst en beeld Kenmerken van de doelgroep:  Leeftijd en geslacht  Opleiding en voorkennis  Belang van de ontvanger  Consumentgericht of business-to- business

93 11. Tekst en beeld Inhoud bij informerende teksten:  Wie  Wat  Waar  Wanneer  Waarom

94 11. Tekst en beeld Inhoud bij wervende teksten AIDA-formule: A = Attention I= Interest D= Desire A = Action

95 11. Tekst en beeld Zinsniveau:  Zinslengte  Tangconstructie  Passieve zinnen  Naamwoordstijl

96 11. Tekst en beeld Woordniveau:  Moeilijke woorden  Omslachtig taalgebruik  Ouderwets taalgebruik  Afkortingen

97 11. Tekst en beeld Vaste onderdelen in een artikel:  Kop  Chapeau (bovenkop)  Intro of lead  Tussenkopjes  Tekstblokken  Kader/satelliet  Streamers  Slot

98 11. Tekst en beeld  Brochure: drukwerk dat is gehecht  Folder: één vel dat één of een aantal keren gevouwen is  Leaflet of flyer: simpele vorm van folder

99 11. Tekst en beeld Vaste onderdelen van een brochure:  Cover  Tekst  Kopjes  illustraties  Feedback-stimulus  Adresgegevens

100 11. Tekst en beeld Vaste onderdelen van een nieuwsbrief:  Kop  Afzender  Tussenkopjes  Tekst

101 11. Tekst en beeld Opbouw advertentie Figuur 11.1 Opbouw advertentie

102 11. Tekst en beeld Vaste onderdelen van een advertentie:  Heading of kop  Bodycopy  Kader  Visual/illustraties  Pay off

103 11. Tekst en beeld Voorbeelden pay off:  Het grote voordeel - Albert Heijn  Connecting People - Nokia  Melk, de Witte Motor - Melk  Sence & Simplicity - Philips

104 11. Tekst en beeld Direct mail:  Een product of dienst verkopen  De weg voor de buitendienstmedewerkers te effenen  Contact met de klant houden  Een gewenst imago creëren  Oude klanten terugkrijgen  Relaties voor een beurs uitnodigen  Een aanbieding doen

105 11. Tekst en beeld Vaste onderdelen direct mail:  Envelop  Brief  Drukwerk  Antwoordmogelijkheid

106 11. Tekst en beeld Leesbaarheid testen  Methode Flesch: De gemiddelde zinslengte en de gemiddelde woordlengte

107 11. Tekst en beeld  Methode Langer: ook interesse en vakkennis Eenvoudo o o o Complexiteit eenvoudige weergaveo o o o ocomplexe weergave korte zinneno o o o olange zinnen gangbare woorden o o o o oniet-gangbare woorden vakwoorden verklaardo o o o ovakwoorden niet verklaard concreeto o o o oabstract aanschouwelijko o o o oniet-aanschouwelijk Geordendheido o o o oOngeordendheid onderverdelingo o o o ogeen onderverdeling overzichtelijko o o o oonoverzichtelijk onderscheido o o o ogeen onderscheid rode draad zichtbaaro o o o orode draad ontbreekt opsomming in volgordeo o o o owillekeurig relevanto o o o oirrelevant Beknoptheido o o o oBreedsprakigheid te korto o o o ote lang alleen hoofdzakeno o o o oveel bijzaken gedrongeno o o o obreed op doel geconcentreerdo o o o oafdwalend kortafo o o o ouitvoerig ieder woord noodzakelijko o o o oveel overbodige woorden relevanto o o o oirrelevant

108 11. Tekst en beeld Beoordeling proef 0 Huisstijl Zijn alle aspecten van de huisstijl op de juiste manier toegepast?ja/nee 0 Lettertype Is de tekst goed leesbaar? Denk ook aan ouderen.ja/nee 0 Route door de tekst Klopt de inhoudsopgave en de paginanummering? ja/nee 0 Rasters en diapositieve tekst Is de diapositief gezette tekst voldoende leesbaar?ja/nee Is de tekst met daaronder een raster nog voldoende leesbaar?ja/nee 0 Foto's Zijn de foto's scherp en helder?ja/nee Zijn de foto's groot genoeg?ja/nee

109 11. Tekst en beeld 0 Fotobijschriften Staan alle bijschriften bij de goede illustraties?ja/nee 0 Koppen Trekken de koppen aandacht?.ja/nee 0 Tekst Zijn er geen type- of spelfouten ja/nee Zijn de woorden op de juiste manier afgebroken?ja/nee 0 Adresgegevens Zijn de contactgegevens als adres, telefoon, website en e-mail juist vermeld?ja/nee

110 11. Tekst en beeld Druktechnieken:  Offsetdruk  Hoogdruk  Zeefdruk  Digitaal drukken

111 11. Tekst en beeld Druktechnieken: offsetdruk VoordelenNadelen 0 Relatief goedkope en snelle techniek 0 Resultaat is een redelijk scherp beeld en een krachtige kleur ook op minder glad papier 0 Geen echt doorslag-gevend nadeel

112 11. Tekst en beeld Druktechnieken: zeefdruk VoordelenNadelen oGeschikt voor kleine oplagen oBruikbaar voor zachte materialen oMogelijk op gebogen oppervlakten oNiet geschikt voor grote oplagen oNiet geschikt voor kleine letters oNiet geschikt voor reproductie van kleine foto's

113 11. Tekst en beeld Afwerken:  Snijden  Vouwen  Binden  Veredelen

114 11. Tekst en beeld Checklist offerteaanvraag drukwerk o De oplage o Het afgewerkt formaat plano = als het drukwerk ongevouwen is o Kleurgebruik o Papiersoort en papiergewicht (grammen per vierkante meter) o Afwerking en veredeling o Soort proef (printerproef, drukproef of alleen PDF-file) o Afleveringsdatum en -adres

115 11. Tekst en beeld PMS Het Pantone Matching System: Internationaal systeem voor kleurwaarden

116 11. Tekst en beeld Papierformaten:  A0Superposter  A1Dubbele pagina van een krant  A2Krantenpagina (4x A4)  A3Tabloid (2x A4)  A4Briefpapier  A5Gevouwen A4  A6Briefkaart

117 11. Tekst en beeld Audiovisuele producties Fase 1  Wat is de boodschap?  Voor welke doelgroep is de boodschap?  Hoe vaak en waar bereikt het de ontvangers?  Wat willen we bij de doelgroep bereiken?  Hoe lang moet de productie mee?  Hoe groot is het budget?  Wat is de levertijd?  Welke afspeelapparatuur is aanwezig?  Zijn er anderstalige versies nodig?

118 11. Tekst en beeld Fase 2  De reden voor de AV-productie  De relatie met andere communicatiemiddelen  De communicatiedoelstelling  De doelgroep  De globale inhoud  De gewenste stijl / tone of voice  Het begeleidend materiaal  De eventuele versies in andere talen  Het budget  De deadline

119 11. Tekst en beeld Fase 3 De synopsis: de hoofdlijnen van een programma op één à twee A4 Fase 4 Het scenario: de synopsis tot in detail ingevuld waardoor een scenario wordt verdeeld in verschillende scènes

120 11. Tekst en beeld Fase 5 Het draaiboek voor alle medewerkers Fase 6 De opname Fase 7 Proefmontage/postproductie Fase 8 Evaluatie

121 11. Tekst en beeld Website Content en onderhoud Organisatie In- en extern bekendmaken Site bouwen Doel/doelgroepen bepalen Budget bepalen

122 11. Tekst en beeld Takenpakket internet Beleid Technisch onderhoud Content Structuur Webbeheerder Webmaster Redacteurs

123 11. Tekst en beeld Mogelijkheden van links Link Hyperlink Logo Banner IcoonGrafisch Tekstueel

124 Hoofdstuk 12 Uitvoering van communicatie

125 12. Uitvoering van communicatie Voordelen van een briefing:  De organisatie moet nadenken over de huidige marktpositie  Ze geeft de plaats van de opdracht in de communicatiemix aan  Ze maakt het mogelijk een communicatiecampagne te evalueren

126 12. Uitvoering van communicatie Niveaus in de communicatiebriefing Figuur 12.4Niveaus communicatiebriefing

127 12. Uitvoering van communicatie Algemene briefing:  Omvang en prestaties  Visie en missie  Organisatiedoelstellingen en strategie  Structuur en cultuur  Imago en identiteit  SWOT

128 12. Uitvoering van communicatie Marketingbriefing:  Marktontwikkelingen  Concurrentie  Positionering  Marketingdoelen en -doelgroepen

129 12. Uitvoering van communicatie Communicatiebriefing:  Concrete omschrijving probleem  Communicatiedoelgroepen  Communicatiedoel  Propositie  Randvoorwaarden  Planning  Rapportage

130 12. Uitvoering van communicatie Propositie:  Wat beloven we de afnemer?  Wat brengen we voor onderscheidend voordeel?  Waarom wil de afnemer ons merk?  Welke waarden en ambities stralen we uit?  Hoe willen we ons merk positioneren?

131 12. Uitvoering van communicatie Verschillende positioneringen voor melk:  Melk geeft energie  Melk is lekker  Melk is natuurlijk  Melk bevat veel natuurlijke bouwstoffen

132 12. Uitvoering van communicatie Conceptontwikkeling:  Effectconcept  Associatieconcept  Explicatieconcept  Vergelijkingsconcept

133 12. Uitvoering van communicatie Criteria voor het beoordelen van een Concept:  Communicatiedoel  Eenvoud  Consistentie  Stijl  Onderscheid

134 12. Uitvoering van communicatie Organisatieschema reclamebureau Directie AccountCreatieMediaplanningAdministratieStudio ArtCopy

135 12. Uitvoering van communicatie Organisatieschema communicatiebureau Directie Senior medewerker Junior medewerker Assistent

136 12. Uitvoering van communicatie Goede samenwerking tussen de opdrachtgever en het bureau:  Bepaal wat de verwachtingen zijn  Leg belangrijke zaken schriftelijk vast  Stel vast wie verantwoordelijk is  Maak een goede tijdplanning  Durf risico te nemen  Evalueer de samenwerking regelmatig

137 12. Uitvoering van communicatie Bureauselectie Figuur 12.3Stappenplan bureauselectie

138 12. Uitvoering van communicatie Honorering:  Uurvergoeding op basis van nacalculatie  Vaste projectprijs

139 12. Uitvoering van communicatie Auteursrecht heeft betrekking op o.a:  Teksten, speeches  Foto's, films, websites  Muzikale composities  Schilderijen, bouwwerken, letterontwerpen  Producten van industriële vormgeving  Lay-out  Computerprogramma's

140 12. Uitvoering van communicatie  Auteursrecht hoef je niet aan te vragen  Het auteursrecht verloopt na 70 jaar

141 12. Uitvoering van communicatie Citaatrecht  Het is toegestaan uit werk van anderen te citeren als je de bron vermeldt Portretrecht  Iedereen heeft portretrecht  De naam van de fotograaf moet altijd worden vermeld bij de foto

142 12. Uitvoering van communicatie Auteursrecht organisaties:  Benelux Merkenbureau  Buma: Bureau voor Muziekauteursrecht  Stemra: Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten voor Auteurs  Stichting Beeldrecht  Stichting Reprorecht

143 12. Uitvoering van communicatie Externe informatiebronnen:  Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit  Pyttersen’s Nederlandse Almanak  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden


Download ppt "Communicatie Handboek PowerPoint presentatie. Hoofdstuk 7 Concerncommunicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google