De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie Handboek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie Handboek"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie Handboek
PowerPoint presentatie

2 Hoofdstuk 7 Concerncommunicatie

3 7. Concerncommunicatie Concerncommunicatie heeft vijf kerntaken:
1. Dichten van de ‘kloof’ tussen:  identiteit - gewenste identiteit  imago - gewenst imago. 2. Lading geven aan de organisatie als merk. 3. Organiseren van de communicatie van de organisatie. 4. Bepalen van de ‘rode draad’ en de boodschap. 5. Bepalen van de visuele identiteit.

4 7. Concerncommunicatie Figuur 7.1 Opbouw concerncommunicatieplan

5 7. Concerncommunicatie Financiële communicatie
Figuur 7.2 Financiële communicatie

6 7. Concerncommunicatie Middelen financiële communicatie
Figuur 7.3 Veelgebruikte middelen voor financiële communicatie

7 7. Concerncommunicatie Taken communicatieafdeling bij jaarverslag:
Adviseren over te behandelen onderwerpen Bewaken van budget Redigeren van teksten Selecteren van illustraties en foto's Aansturen van ontwerper, copywriter en fotograaf Bewaken van huisstijl Verspreiden van jaarverslag Verzorgen van publiciteit

8 7. Concerncommunicatie Belangrijke actoren
Figuur 7.4 Mogelijke actoren van een organisatie

9 7. Concerncommunicatie Stappenplan public affairs
Stap 1 Actoren in kaart brengen en hun belangen/ posities bepalen Stap 2 Strategische allianties onderzoeken Stap 3 Tegenstellingen vaststellen, medestanders vinden Stap 4 Zoeken naar het optimaal haalbare, naar compromissen Stap 5 Strategie implementeren

10 7. Concerncommunicatie Middelen bij public affairs
Figuur 7.7 Veelgebruikte middelen bij public affairs

11 7. Concerncommunicatie Publieksgroepen community relations
Figuur 7.9 Publieksgroepen community relations

12 7. Concerncommunicatie Externe doelgroepen reageren negatiever op
uitspraken van een organisatie als: De crisis ongewoon van aard is. De crisis te voorkomen is. Er geen duidelijkheid is over de beslissingen. De beslissingen als ‘unfair’ worden gezien. Er te weinig aandacht is voor de slachtoffers.

13 7. Concerncommunicatie Aandachtspunten crisisplan:
Zorg voor één communicatiepunt en communicatielijnen. Maak duidelijk wie de woordvoerder is. Bepaal wie lid is van het crisisteam. Stel vast wie de belangrijkste doelgroepen zijn. Bepaal hoe u de doelgroep het snelst kunt benaderen. Zorg dat de woordvoerder altijd bereikbaar is. Zorg voor goede adreslijsten. Zorg voor een centrale persruimte. Zorg voor een call-center voor telefonische vragen. Zorg dat er checklists klaar liggen.

14 7. Concerncommunicatie Taak van de communicatiemedewerkers
bij het in kaart brengen van een conflict is het vaststellen van: De belangrijkste actoren Het issue De context

15 7. Concerncommunicatie Middelen arbeidsmarktcommunicatie
Figuur 7.10 Middelen arbeidsmarktcommunicatie

16 7. Concerncommunicatie Corporate advertising Issue advertising
Vorm van adverteren waarbij de organisatie zich richt op het bevorderen van een (openbare) discussie met overheid en publiek over actuele zaken die het functioneren van de organisatie beïnvloeden. Advocacy advertising Hierbij richt de organisatie zich op een actueel onderwerp dat negatieve gevolgen voor een organisatie kan hebben. Als de organisatie passief blijft, is de kans op imagobeschadiging groot.

17 7. Concerncommunicatie Soorten bijeenkomsten: Congres Conferentie
Seminar Symposium Workshop

18 7. Concerncommunicatie Verschillende soorten bladen Huisorgaan
Sponsored magazine E-zine

19 7. Concerncommunicatie Voorlichting
Wet Openbaarheid van Bestuur omvat: Passieve informatieplicht Actieve informatieplicht Steeds gezien vanuit de zender.

20 Hoofdstuk 8 Marketingcommunicatie

21 8. Marketingcommunicatie
Marketingmix bestaat uit: Product Prijs Plaats Promotie Personeel

22 8. Marketingcommunicatie
Groeistrategieën van Ansoff Bestaand product Nieuw product Bestaande markt Marktpenetratie Productontwikkeling Nieuwe markt Marktontwikkeling Diversificatie

23 8. Marketingcommunicatie
Productlevenscyclus Introductiefase Groeifase Volwassenheidsfase Eindfase

24 8. Marketingcommunicatie
Positionering Informationele positionering Transformationele positionering Tweezijdige positionering Uitvoeringspositionering

25 8. Marketingcommunicatie
Soorten marketing communicatie Themacommunicatie Actiecommunicatie Langdurig Thematische reclame sponsoring Winkelinrichting Verpakking Direct mail Kortdurend Beursdeelname Events Direct marketing Sales promotie Displays

26 8. Marketingcommunicatie
Business-to-business communicatie Consumentenmarkt Reclame Sales promotion Persoonlijke verkoop Public relations B-to-B markt Belangrijk Minder belangrijk

27 8. Marketingcommunicatie
Marketingcommunicatiemix Figuur 8.3 Marketingcommunicatiemix

28 8. Marketingcommunicatie
Reclame Voordelen Nadelen Bereikt veel mensen in korte tijd Kosten per contact zijn laag Snelle naams- en merkbekendheid Contactduur is kort Overdaad leidt tot irritatie en zapgedrag Veel herhaling nodig om effectief te zijn

29 8. Marketingcommunicatie
Reclameplan: Onderzoek Reclamedoelgroep Reclamedoelstellingen Budget Strategie Campagneontwikkeling en mediakeuze Uitvoering en evaluatie

30 8. Marketingcommunicatie
Reclamestrategieën: Globale strategie Adaptiestrategie Differentiatiestrategie

31 8. Marketingcommunicatie
Soorten reclame: Collectieve reclame Combinatiereclame Ideële reclame

32 8. Marketingcommunicatie
Internet Voordelen Nadelen Initiatief ligt bij gebruiker Tweezijdige uitwisseling van informatie Te raadplegen in eigen tempo 24 uur per dag Combinatie van informatie opvragen, bestellen en betalen Specifieke informatie voor specifieke doelgroepen Goed actueel te houden Kosten voor onderhoud Zender is afhankelijk van zoekgedrag ontvanger Opvragen van foto's en illustraties vraagt veel tijd

33 8. Marketingcommunicatie
Functies van internet Informatie-uitwisseling Consultatieve informatie Verkooptransacties Distributie informatieproducten

34 8. Marketingcommunicatie
Takenpakket internet Figuur 8.8 Takenpakket internet

35 8. Marketingcommunicatie
Links op sites Link Hyperlink Logo Banner Icoon Grafisch Tekstueel

36 8. Marketingcommunicatie
Direct marketing: Direct mail Telefonische verkoop of SMS

37 8. Marketingcommunicatie
Stappenplan Direct Marketing Figuur 8.9 Stappenplan direct marketing

38 8. Marketingcommunicatie
DM-communicatie Voordelen Nadelen Rechtstreekse benadering bespaart kosten van tussenpersonen en advertentiecampagnes. Aanbod kan goed op wensen en voorkeuren van individuele klant worden afgestemd. Kleine doelgroepen kunnen met gerichte boodschap benaderd worden. Kwaliteit van adressenbestand bepaalt het succes. Opzetten en bijhouden databestand is arbeidsintensief. Verwerken van respons en geven van follow up dienen zorgvuldig te gebeuren. Kost veel tijd. Inbreuk op privacy wordt soms als negatief ervaren.

39 8. Marketingcommunicatie
Customer Relationship Management (CRM) Figuur 8.10 Klantenpiramide

40 8. Marketingcommunicatie
CRM is een samenspel tussen Figuur 8.11 Kernelementen customer relationship management

41 8. Marketingcommunicatie
Redenen om voor CRM te kiezen: Sneller zien welke acties succesvol zijn. Minder geld uitgeven aan onrendabele klanten. Aanbod beter afstemmen op de klanten. Snel reageren veranderingen van de klant. Klanten gerichter en persoonlijker aanspreken. Bestaande klanten vasthouden en verwennen.

42 8. Marketingcommunicatie
Persoonlijke verkoop Voordelen Nadelen Informatie wordt afgestemd op individuele afnemer Directe benadering waarmee u weerstanden wegneemt Grote mogelijkheid tot beïnvloeding Hoge kosten per contact Erg arbeidsintensief Effect wordt erg bepaald door kwaliteit van de buitendienstmedewerkers

43 8. Marketingcommunicatie
Sales promotie Voordelen Nadelen Verhoogt snel de naamsbekendheid Resultaat is nauwkeurig te berekenen Effect op de afzet is meteen te zien Veel stunten, tast de status van het merk aan Minder marge op producten

44 8. Marketingcommunicatie
Aanpak sales promotie Prijsacties Cash refund Alternatieve prijsacties Bonusverpakkingen Sampling/premiums Cross-selling

45 8. Marketingcommunicatie
Beurzen Voordelen Nadelen Beursbezoekers komen op eigen initiatief en staan open voor informatie. Direct contact met doelgroepen. Gesprekken zijn op ‘neutraal’ terrein. Zicht op concurrentie. Demonstratie van nieuwe producten . Beursbezoekers krijgen veel informatie ineens. Wat blijft hangen? Beurscontacten zijn meestal oppervlakkig. Beursdeelname vraagt grote investering in tijd en geld.

46 8. Marketingcommunicatie
Soorten beurzen: Horizontale beurs Verticale beurs Trade mart

47 8. Marketingcommunicatie
Stappenplan beursdeelname Figuur 8.12 Stappenplan beursdeelname

48 8. Marketingcommunicatie
Winkelcommunicatie Voordelen Nadelen Verstrekken van informatie aan de klant waardoor er geen kosten zijn voor het verkooppersoneel. Klant wordt direct gestuurd naar het kopen van het product. Consument krijgt een ‘overload’ aan informatie. Weinig ruimte in de winkel.

49 8. Marketingcommunicatie
Sponsoring Voordelen Nadelen Positief imago van gesponsorde straalt af op sponsor. Snel grote naamsbekendheid. Vele mogelijkheden voor relatiemanagement. Imago sponsor kan aangetast worden door negatieve gebeurtenissen zoals rellen. Sponsor afhankelijk van professionaliteit van de gesponsorde. Sponsor van sportevenementen afhankelijk van resultaten gesponsorde.

50 8. Marketingcommunicatie
Sponsoring Wel een communicatieve tegenprestatie Donaties Geen tegenprestaties

51 8. Marketingcommunicatie
Soorten sponsoring: Sportsponsoring Kunst- en cultuursponsoring Sociale sponsoring Events Fundraising

52 8. Marketingcommunicatie
Sponsoring: Duur van contract Branche-exclusiviteit Sponsorbeleid Communicatieve tegenprestaties Bijkomende kosten

53 8. Marketingcommunicatie
Marketing-pr Voordelen Nadelen Creëert positieve sfeer/imago rond product/dienst. Vergemakkelijkt verkoopproces. Draagt bij aan het corporate imago. Vrij indirect want de effecten zijn moeilijk te meten. Mede afhankelijk van berichtgeving van derden (zoals de pers).

54 8. Marketingcommunicatie
Marketing-pr: Ontwikkelen van markten Aanvullen van bestaande informatie Organiseren van tradepromotieacties Benaderen van kleine doelgroepen

55 8. Marketingcommunicatie
Checklist marketingcommunicatieplan 1. Is de communicatiestrategie gekoppeld aan het marketingbeleid? 2. Is de concurrentie duidelijk in beeld gebracht? 3. Zijn de doelgroepen voldoende gesegmenteerd? 4. Zijn de marketingcommunicatiedoelen realistisch omschreven? 5. Is de strategiekeuze helder? 6. Is er een positioneringstrategie bepaald? 7. Zijn de juiste marketingcommunicatie-instrumenten geselecteerd?

56 8. Marketingcommunicatie
8. Is er een propositie die de doelgroep aanspreekt? 9. Is er een onderscheidend concept dat breed inzetbaar is? 10. Is er een mediastrategie met duidelijke keuzes en opties? 11. Is er een begroting opgesteld? 12. Is de lijn logisch tussen: analyse, strategie, concept en media? 13. Is er nagedacht over een mogelijke evaluatie?

57 Hoofdstuk 9 Media

58 9. Media Visueel Auditief Audiovisueel Krant Folder Affiche Boek Radio
CD Televisie Film Dia + geluid Internet

59 9. Media Nederlandse persbureaus: Algemeen Nederlands Persbureau
Gemeenschappelijke Persdienst

60 9. Media Dagbladen Voordelen Nadelen Massaal bereik Actueel
Advertenties op korte termijn te plaatsen Sterke binding met lezers Reproductiekwaliteit is matig Landelijk bereik is duur Moeilijk bereik van specifieke doelgroepen Advertentie heeft korte levensduur Jongeren en lager opgeleiden lezen minder De balden vaak oppervlakkig gelezen

61 9. Media Huis-aan-huisbladen Voordelen Nadelen Groot bereik
Geografische segmentatie mogelijk door regio-edities Relatief lage advertentiekosten Beperkt communicatievermogen Verschijnen slechts op bepaalde dagen, meestal eens per week

62 9. Media Tijdschriften: Vrouwenbladen Margriet, Libelle, Viva,
Mannenbladen Playboy, FHM, Man Roddelbladen Privé, Story, Weekend Radio/tv-bladen Veronicagids Opiniebladen Elsevier, Vrij Nederland Special interest bladen Oor, Eigen Huis & Tuin

63 9. Media Tijdschriften Voordelen Nadelen
Redactionele inhoud sluit meestal aan bij aangeboden producten Drukkwaliteit is hoog Betrouwbare informatiebron voor doelgroep Lange levensduur Inserts zijn mogelijk (folders, monsters) Lange aanlevertermijn Hoge productiekosten Bouwen pas na weken het bereik op Mensen zijn soms op meerdere bladen geabonneerd Oplage is sterk afhankelijk van de losse verkoop

64 9. Media Televisiesponsoring: Billboarding Product placement
Inscript sponsoring Price sponsoring Programmaparticipatie Infomercial

65 9. Media Televisie Voordelen Nadelen Hoge attentiewaarde en hoog
communicatievermogen door combinatie Van bewegend beeld, kleur en geluid Landelijk bereik Gedwongen confrontatie Snel een hoog bereik Kan sterk inwerken op emotie Mogelijkheden voor programmaparticipatie en sponsoring Vluchtig medium Boodschap moet eenvoudig zijn en over te brengen in 20 – 30 seconden Hoge kosten voor zowel de productiekosten als de inschakelkosten Relatief lange productietijd Toename aantal zenders dus minder bereik Toenemend zapgedrag

66 9. Media Bioscopen Voordelen Nadelen Geografische segmentatie mogelijk
Relatief hoge attentiewaarde Alternatief bij een verbod op tv-reclame Klein bereik Hoge productiekosten

67 9. Media Radioreclame Voordelen Nadelen Relatief goedkoop
Groot bereik onder werkenden en automobilisten Relatief lage productiekosten Geschikt om te verwijzen naar internet Lange uitzendtijd mogelijk Programmasponsoring mogelijk Doelgroepsegmentatie mogelijk Boodschap krijgt weinig aandacht door de vluchtige verwerking Voor hoog bereik en sterk effect zijn veel herhalingen nodig

68 9. Media Buitenreclame: Billboards  borden Abri's  bushokjes
Mupi’s  reclamezuiltjes

69 9. Media Buitenmedia Voordelen Nadelen Massaal bereik
Hoge attentiewaarde en hoge contactfrequentie Relatief lage kosten Geografische selectie Geschikt als herinneringsreclame Geringe concurrentie door beperkte beschikbaarheid Vandalisme en beschadigingen kunnen effectiviteit in bereik verlagen Boodschap moet kort en eenvoudig zijn Weinig mogelijkheden voor doelgroepsegmentatie

70 9. Media Mediaselectie: Oplage Bereik Dekking Kosten per duizend
Budget Communicatievermogen Beschikbaarheid van medium

71 9. Media Bereik: Gemiddeld bereik Totaal bereik Cumulatief bereik
Actueel bereik Brutobereik Nettobereik

72 9. Media Argumenten voor minder dan drie confrontaties
vooral bestaande klanten als doelgroep een grote belangstelling unieke eigenschap of actie een spraakmakend concept. Argumenten voor meer dan drie confrontaties een weerbarstige doelgroep een herintroductie geen belangrijke verschillen met concurrerende merken merkherkenning is gewenst.

73 9. Media Gelijke plaatsingen Figuur 9.2 Constante plaatsing

74 9.Media Plaatsing met pulsen Figuur 9.3 Plaatsing met pieken

75 9. Media Communicatievermogen: Technische eigenschappen
Context van het medium Confrontatiesituatie

76 9. Media Kosten van advertentie: Het type blad De plaats in het blad
 GA Gewone advertentie  IM Ingezonden mededelingen  VP Voorpagina-advertentie Het formaat van de advertentie Het kleurgebruik Het contract

77 Hoofdstuk 10 Omgaan met de pers

78 10. Omgaan met de pers Nieuwswaarde: Voor veel mensen van belang is
Uit een gezaghebbende bron komt Om een actuele zaak gaat Een menselijk element bevat

79 10. Omgaan met de pers Persbeleid: Wie is belast met de perscontacten?
Wie mag welke informatie geven? Wie wordt op de hoogte gehouden over perszaken?

80 10. Omgaan met de pers Basisprincipes voor alle perscontacten:
Niet communiceren is dodelijk Bereikbaarheid voor commentaar Hoor en wederhoor

81 10. Omgaan met de pers Actief persbeleid: Verzenden van persberichten
Verzorgen van persconferentie Aanbieden van interview Organiseren van een informele persontmoeting

82 10. Omgaan met de pers Directie/ Communicatie- woordvoerder medewerker
Journalist Communicatie- medewerker Directie/ woordvoerder

83 10. Omgaan met de pers Advies communicatiemedewerker:
Q&A-lijst / Vraag & antwoord Kernboodschappen

84 10. Omgaan met de pers De persconferentie:
Er is zeer belangrijk nieuws. Er zijn veel vragen te verwachten. Er is sprake van een complex onderwerp. Er wordt een product getoond.

85 10. Omgaan met de pers Figuur 10.2 Soorten perscontacten

86 10. Omgaan met de pers Vaste onderdelen persbericht:
Aanduiding afzender Datum/plaats Regelafstand Headline of kop(regel) Rest van de tekst Eerste alinea of lead Witmarge Pagina-aanduiding Woordverwijzing Aanduiding bijlage(n) Afsluitteken Nadere informatie Aanduiding persbericht

87 10. Omgaan met de pers Fotobijschriften: Leggen relaties uit
Noemen de plaats en tijd Leggen nadruk op details

88 10. Omgaan met de pers Praktische tips voor een persbericht:
Breng informatie objectief Vermijd de verleden tijd Stuur uw persbericht gericht Zet het persbericht online

89 10. Omgaan met de pers De persmap:
Een kopie van eerder verstuurde persbericht(en) Voor publicatie geschikte foto's Achtergrondinformatie

90 10. Omgaan met de pers Onjuiste weergave in de pers:
Contact met journalist Hoofdredacteur benaderen Raad voor de Journalistiek Civiele procedure

91 Hoofdstuk 11 Tekst en beeld

92 11. Tekst en beeld Kenmerken van de doelgroep: Leeftijd en geslacht
Opleiding en voorkennis Belang van de ontvanger Consumentgericht of business-to- business

93 11. Tekst en beeld Inhoud bij informerende teksten: Wie Wat Waar
Wanneer Waarom

94 11. Tekst en beeld Inhoud bij wervende teksten AIDA-formule:
A = Attention I = Interest D = Desire A = Action

95 11. Tekst en beeld Zinsniveau: Zinslengte Tangconstructie
Passieve zinnen Naamwoordstijl

96 11. Tekst en beeld Woordniveau: Moeilijke woorden
Omslachtig taalgebruik Ouderwets taalgebruik Afkortingen

97 11. Tekst en beeld Vaste onderdelen in een artikel: Kop
Chapeau (bovenkop) Intro of lead Tussenkopjes Tekstblokken Kader/satelliet Streamers Slot

98 11. Tekst en beeld Brochure: drukwerk dat is gehecht
Folder: één vel dat één of een aantal keren gevouwen is Leaflet of flyer: simpele vorm van folder

99 11. Tekst en beeld Vaste onderdelen van een brochure: Cover Tekst
Kopjes illustraties Feedback-stimulus Adresgegevens

100 11. Tekst en beeld Vaste onderdelen van een nieuwsbrief: Kop Afzender
Tussenkopjes Tekst

101 11. Tekst en beeld Opbouw advertentie Figuur 11.1 Opbouw advertentie

102 11. Tekst en beeld Vaste onderdelen van een advertentie:
Heading of kop Bodycopy Kader Visual/illustraties Pay off

103 11. Tekst en beeld Voorbeelden pay off:
Het grote voordeel Albert Heijn Connecting People Nokia Melk, de Witte Motor Melk Sence & Simplicity Philips

104 11. Tekst en beeld Direct mail: Een product of dienst verkopen
De weg voor de buitendienstmedewerkers te effenen Contact met de klant houden Een gewenst imago creëren Oude klanten terugkrijgen Relaties voor een beurs uitnodigen Een aanbieding doen

105 11. Tekst en beeld Vaste onderdelen direct mail: Envelop Brief
Drukwerk Antwoordmogelijkheid

106 11. Tekst en beeld Leesbaarheid testen Methode Flesch:
De gemiddelde zinslengte en de gemiddelde woordlengte

107 11. Tekst en beeld Methode Langer: ook interesse en vakkennis
Eenvoud o o o o Complexiteit eenvoudige weergave o o o o o complexe weergave korte zinnen o o o o o lange zinnen gangbare woorden o o o o o niet-gangbare woorden vakwoorden verklaard o o o o o vakwoorden niet verklaard concreet o o o o o abstract aanschouwelijk o o o o o niet-aanschouwelijk Geordendheid o o o o o Ongeordendheid onderverdeling o o o o o geen onderverdeling overzichtelijk o o o o o onoverzichtelijk onderscheid o o o o o geen onderscheid rode draad zichtbaar o o o o o rode draad ontbreekt opsomming in volgorde o o o o o willekeurig relevant o o o o o irrelevant Beknoptheid o o o o o Breedsprakigheid te kort o o o o o te lang alleen hoofdzaken o o o o o veel bijzaken gedrongen o o o o o breed op doel geconcentreerd o o o o o afdwalend kortaf o o o o o uitvoerig ieder woord noodzakelijk o o o o o veel overbodige woorden

108 11. Tekst en beeld Beoordeling proef 0 Huisstijl
     Zijn alle aspecten van de huisstijl op de juiste manier toegepast? ja/nee 0   Lettertype Is de tekst goed leesbaar? Denk ook aan ouderen. ja/nee 0   Route door de tekst Klopt de inhoudsopgave en de paginanummering? ja/nee 0 Rasters en diapositieve tekst Is de diapositief gezette tekst voldoende leesbaar? ja/nee Is de tekst met daaronder een raster nog voldoende leesbaar? ja/nee 0  Foto's Zijn de foto's scherp en helder? ja/nee Zijn de foto's groot genoeg? ja/nee

109 11. Tekst en beeld 0 Fotobijschriften
Staan alle bijschriften bij de goede illustraties? ja/nee 0   Koppen    Trekken de koppen aandacht? . ja/nee 0   Tekst Zijn er geen type- of spelfouten ja/nee      Zijn de woorden op de juiste manier afgebroken? ja/nee 0  Adresgegevens   Zijn de contactgegevens als adres, telefoon, website en juist vermeld? ja/nee

110 11. Tekst en beeld Druktechnieken: Offsetdruk Hoogdruk Zeefdruk
Digitaal drukken

111 11. Tekst en beeld Druktechnieken: offsetdruk Voordelen Nadelen
 0 Relatief goedkope en snelle techniek 0 Resultaat is een redelijk scherp beeld en een krachtige kleur ook op minder glad papier  0 Geen echt doorslag-gevend nadeel

112 11. Tekst en beeld Druktechnieken: zeefdruk Voordelen Nadelen
Geschikt voor kleine oplagen Bruikbaar voor zachte materialen Mogelijk op gebogen oppervlakten Niet geschikt voor grote oplagen Niet geschikt voor kleine letters Niet geschikt voor reproductie van kleine foto's

113 11. Tekst en beeld Afwerken: Snijden Vouwen Binden Veredelen

114 11. Tekst en beeld Checklist offerteaanvraag drukwerk De oplage
Het afgewerkt formaat plano = als het drukwerk ongevouwen is Kleurgebruik Papiersoort en papiergewicht (grammen per vierkante meter) Afwerking en veredeling Soort proef (printerproef, drukproef of alleen PDF-file) Afleveringsdatum en -adres

115 11. Tekst en beeld PMS Het Pantone Matching System:
Internationaal systeem voor kleurwaarden

116 11. Tekst en beeld Papierformaten: A0 Superposter
A1 Dubbele pagina van een krant A2 Krantenpagina (4x A4) A3 Tabloid (2x A4) A4 Briefpapier A5 Gevouwen A4 A6 Briefkaart

117 11. Tekst en beeld Audiovisuele producties Fase 1 Wat is de boodschap?
Voor welke doelgroep is de boodschap? Hoe vaak en waar bereikt het de ontvangers? Wat willen we bij de doelgroep bereiken? Hoe lang moet de productie mee? Hoe groot is het budget? Wat is de levertijd? Welke afspeelapparatuur is aanwezig? Zijn er anderstalige versies nodig?

118 11. Tekst en beeld Fase 2 De reden voor de AV-productie
De relatie met andere communicatiemiddelen De communicatiedoelstelling De doelgroep De globale inhoud De gewenste stijl / tone of voice Het begeleidend materiaal De eventuele versies in andere talen Het budget De deadline

119 11. Tekst en beeld Fase 3 De synopsis: de hoofdlijnen van een
programma op één à twee A4 Fase 4 Het scenario: de synopsis tot in detail ingevuld waardoor een scenario wordt verdeeld in verschillende scènes

120 11. Tekst en beeld Fase 5 Het draaiboek voor alle medewerkers Fase 6
De opname Fase 7 Proefmontage/postproductie Fase 8 Evaluatie

121 11. Tekst en beeld Website Doel/doelgroepen bepalen Budget bepalen
Content en onderhoud Organisatie In- en extern bekendmaken Site bouwen Doel/doelgroepen bepalen Budget bepalen

122 11. Tekst en beeld Takenpakket internet Beleid Webbeheerder Structuur
Technisch onderhoud Content Structuur Webbeheerder Webmaster Redacteurs

123 11. Tekst en beeld Mogelijkheden van links Link Hyperlink Logo Banner
Icoon Grafisch Tekstueel

124 Hoofdstuk 12 Uitvoering van communicatie

125 12. Uitvoering van communicatie
Voordelen van een briefing: De organisatie moet nadenken over de huidige marktpositie Ze geeft de plaats van de opdracht in de communicatiemix aan Ze maakt het mogelijk een communicatiecampagne te evalueren

126 12. Uitvoering van communicatie
Niveaus in de communicatiebriefing Figuur 12.4 Niveaus communicatiebriefing

127 12. Uitvoering van communicatie
Algemene briefing: Omvang en prestaties Visie en missie Organisatiedoelstellingen en strategie Structuur en cultuur Imago en identiteit SWOT

128 12. Uitvoering van communicatie
Marketingbriefing: Marktontwikkelingen Concurrentie Positionering Marketingdoelen en -doelgroepen

129 12. Uitvoering van communicatie
Communicatiebriefing: Concrete omschrijving probleem Communicatiedoelgroepen Communicatiedoel Propositie Randvoorwaarden Planning Rapportage

130 12. Uitvoering van communicatie
Propositie: Wat beloven we de afnemer? Wat brengen we voor onderscheidend voordeel? Waarom wil de afnemer ons merk? Welke waarden en ambities stralen we uit? Hoe willen we ons merk positioneren?

131 12. Uitvoering van communicatie
Verschillende positioneringen voor melk: Melk geeft energie Melk is lekker Melk is natuurlijk Melk bevat veel natuurlijke bouwstoffen

132 12. Uitvoering van communicatie
Conceptontwikkeling: Effectconcept Associatieconcept Explicatieconcept Vergelijkingsconcept

133 12. Uitvoering van communicatie
Criteria voor het beoordelen van een Concept: Communicatiedoel Eenvoud Consistentie Stijl Onderscheid

134 12. Uitvoering van communicatie
Organisatieschema reclamebureau Directie Account Creatie Mediaplanning Administratie Studio Art Copy

135 12. Uitvoering van communicatie
Organisatieschema communicatiebureau Directie Senior medewerker Junior medewerker Assistent

136 12. Uitvoering van communicatie
Goede samenwerking tussen de opdrachtgever en het bureau: Bepaal wat de verwachtingen zijn Leg belangrijke zaken schriftelijk vast Stel vast wie verantwoordelijk is Maak een goede tijdplanning Durf risico te nemen Evalueer de samenwerking regelmatig

137 12. Uitvoering van communicatie
Bureauselectie Figuur 12.3 Stappenplan bureauselectie

138 12. Uitvoering van communicatie
Honorering: Uurvergoeding op basis van nacalculatie Vaste projectprijs

139 12. Uitvoering van communicatie
Auteursrecht heeft betrekking op o.a: Teksten, speeches Foto's, films, websites Muzikale composities Schilderijen, bouwwerken, letterontwerpen Producten van industriële vormgeving Lay-out Computerprogramma's

140 12. Uitvoering van communicatie
Auteursrecht hoef je niet aan te vragen Het auteursrecht verloopt na 70 jaar

141 12. Uitvoering van communicatie
Citaatrecht Het is toegestaan uit werk van anderen te citeren als je de bron vermeldt Portretrecht Iedereen heeft portretrecht De naam van de fotograaf moet altijd worden vermeld bij de foto

142 12. Uitvoering van communicatie
Auteursrecht organisaties: Benelux Merkenbureau Buma: Bureau voor Muziekauteursrecht Stemra: Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten voor Auteurs Stichting Beeldrecht Stichting Reprorecht

143 12. Uitvoering van communicatie
Externe informatiebronnen: Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit Pyttersen’s Nederlandse Almanak Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden


Download ppt "Communicatie Handboek"

Verwante presentaties


Ads door Google