De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 13 scholen, 15 locaties  2400 leerlingen  5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3)  4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5)  3 scholen: tussen.

Verwante presentaties


Presentatie over: " 13 scholen, 15 locaties  2400 leerlingen  5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3)  4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5)  3 scholen: tussen."— Transcript van de presentatie:

1

2  13 scholen, 15 locaties  2400 leerlingen  5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3)  4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5)  3 scholen: tussen 50 en 100 leerlingen (3)  1 school: minder dan 50 leerlingen (2)

3 - 30 %

4

5 JMGMVesters1950©kpnmail.nl

6 Steenderen: St.Joannes (PRO8) De Akker (Gelderveste) De Steenuil (IJsselgraaf) St.Martinus Baak (PRO8) St.Willibrordus Olburgen (PRO8)

7 SteenderenBaakOlburgenTotaal 2010164525 2009238738 2008204125 2007228434 2006329546 20052615344 20043213247 20032514544 20023016551

8 School201220162020 De Akker775751 De Steenuil464337 St.Joannes1129261 St.Martinus634238 St.Willibrordus27 Totalen325261214 - 33%

9  Overeengekomen een nieuw schoolgebouw te realiseren op voorwaarde dat de Steenderse scholen fuseren.  Op basis van de leerlingaantallen in Baak en Olburgen is besloten alle (5) scholen in het nieuwe gebouw te huisvesten.

10  Kwaliteit van onderwijs is de eerste doelstelling van elke school. Dat vereist een zekere schaal en voldoende geld. Ook vraagt het om voldoende tijd voor / kwaliteit van:  het onderwijskundig leiderschap  de interne begeleiding (passend onderwijs)  moderne leermiddelen  adequate huisvesting

11  Een goed pedagogisch klimaat: voorkomen dat er te kleine leeftijdsgroepen ontstaan (“groep Joep”);  Algemene opvatting: jaargroepen van minder dan 5 leerlingen beperken de kansen op gevarieerde sociale ervaringen.

12  Een goed didactisch programma. Opbrengstgericht werken is lastig op relatief kleine scholen (<100 leerlingen). B.v. bij drie leerjaren in één lokaal. Aantal didactische effectieve werkvormen (coöperatief leren) kan niet optimaal toegepast worden. Realiseren van streefdoelen wordt zwaarder op kleine scholen (commissie Meijerink)

13  Compensatie kleine scholentoeslag en directietoeslag > voor de 3 Steenderense scholen € 660.000,-- in een periode van 5 jaren.  Getrapte fusie (Olburgen en Baak later laten aansluiten) is niet aantrekkelijk > scheelt € 200.000,--  Dus fusie van alle scholen in 2015.

14 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 100%80%60%40%20%

15  Is verplicht.  Fusietoets niet, omdat er minder dan 500 leerlingen bij betrokken zijn.  FER is belangrijk voor verkrijgen van instemming van medezeggenschapsraden.

16  Onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door bureau Infinite  MR’en in staat gesteld eigen onderzoek en ondersteuning te regelen (CNV)  Groeinotitie “Tien schoenen” aangeboden met de opdracht: maak het beter…..

17  Verzet van dorpsbelangen in Baak en Olburgen  Kritische houding van medezeggenschapsraden in Baak en Olburgen  Tijd gegeven om zich de problematiek eigen te maken  Transparante / open inzage in alle stukken (via intranet)

18  Heb oog voor de emoties.  Bied een goed alternatief: een moderne school in een (nieuw) gebouw met een continurooster, goede BSO en sportfaciliteiten.  Stimuleer de dorpsbelangen om een visie op de toekomst van hun dorp te ontwerpen.

19  Garantie werkgelegenheid.  Wie wordt de directeur?  Identiteit: algemeen bijzonder!  Schoolconcept: nieuw!  Werken in een andere stichting. Fusieschool

20

21

22  23 locaties  3.000 leerlingen  In 6 gemeenten  Op 11 locaties < 100 leerlingen  Op 6 locaties < 50 leerlingen

23  Komst nieuwe AD  Sluiting of heroverweging niet in de mindset van directeuren of bestuur  Aanleiding: minimale instroom  Strategie: Krimp aangrijpen voor nieuwe wind in de organisatie: kwaliteit onderwijs en kostenreductie

24  Positieve energie zetten tegenover het negatieve van krimp  Verandering is een momentum voor iets nieuws

25  Van integraal directeur naar onderwijskundig leider (focus op onderwijs)  Clusterstructuur voor samenwerken en niet onderwijskundige zaken  IB en ICT uit de school en naar clusterstructuur  Gros van het management op andere positie  Winnende teams  Eigen vervangingspool  Profscan van al het personeel  Ongelijkheid tussen scholen creëren

26  Noodzaak om per direct met 20 fte te krimpen (bij start van dit schooljaar gerealiseerd)  Keuze om kleine scholen te laten fuseren  Gemeente betrekken en keuzes maken  Acceptatie creëren voor verwatering identiteit

27

28 1. Bestuurders moeten elkaar wat willen gunnen 2. Bepaal einddoel voordat je discussie start 3. Als je start: zorg dat je proces snel kan afronden 4. Zorg van meet af aan voor heldere communicatie 5. Mening personeel geen overwegende factor, die van ouders wel 6. Check van te voren of je het financieel aan kan

29

30


Download ppt " 13 scholen, 15 locaties  2400 leerlingen  5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3)  4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5)  3 scholen: tussen."

Verwante presentaties


Ads door Google