De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie “Krimp is samen groeien”.  13 scholen, 16 locaties  2400 leerlingen  5 scholen: tussen 200-500 leerlingen  4 scholen: tussen 100 en 200.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie “Krimp is samen groeien”.  13 scholen, 16 locaties  2400 leerlingen  5 scholen: tussen 200-500 leerlingen  4 scholen: tussen 100 en 200."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie “Krimp is samen groeien”

2  13 scholen, 16 locaties  2400 leerlingen  5 scholen: tussen leerlingen  4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen  3 scholen: tussen 50 en 100 leerlingen  1 school: minder dan 50 leerlingen

3 Drie stichtingen:  IJsselgraaf (openbaar onderwijs)  Gelderveste (pc onderwijs)  PRO8 (katholiek / algemeen-bijzonder onderwijs) Doel: in elke grotere kern / wijk één sterke school.

4

5  Doetinchem-Noord: Het Palet / Overstegen  Doetinchem-Oosseld: De Vijverberg / Juliana  Gaanderen: Augustinus / St.Martinus / Wis en Wierig Bronkhorst-Oost: Veldhoek / Varssel / Halle-Heide / Halle-Nijman / Wolfersveen > 1 school in Wolfersveen  Steenderen: 5 scholen > 1 school

6  Terborg: De Vlieger / De Rietborgh / St.Joris  Nieuwe fusieschool Dynamiek (algemeen- bijzonder)

7

8 Daling leerlingen binnen de 112 scholen ( ll):   (prognose)  (prognose)  (prognose)  200 FTE

9 - 33 %

10

11

12 Steenderen: St.Joannes (PRO8) De Akker (Gelderveste) De Steenuil (IJsselgraaf) St.Martinus Baak (PRO8) St.Willibrordus Olburgen (PRO8)

13 SteenderenBaakOlburgenTotaal

14 School De Akker De Steenuil St.Joannes St.Martinus St.Willibrordus27 Totalen %

15  Overeengekomen een nieuw schoolgebouw te realiseren op voorwaarde dat de Steenderse scholen fuseren.  Op basis van de leerlingaantallen in Baak en Olburgen is besloten alle (5) scholen in het nieuwe gebouw te huisvesten.

16  Kwaliteit van onderwijs is de eerste doelstelling van elke school. Dat vereist een zekere schaal en voldoende geld. Ook vraagt het om voldoende tijd voor / kwaliteit van:  het onderwijskundig leiderschap  de interne begeleiding (passend onderwijs)  moderne leermiddelen  adequate huisvesting

17  Een goed pedagogisch klimaat: voorkomen dat er te kleine leeftijdsgroepen ontstaan (“groep Joep”);  Algemene opvatting: jaargroepen van minder dan 5 leerlingen beperken de kansen op gevarieerde sociale ervaringen.

18  Een goed didactisch programma. Opbrengstgericht werken is lastig op relatief kleine scholen (< leerlingen). B.v. bij drie leerjaren in één lokaal. Aantal didactische effectieve werkvormen (coöperatief leren) kan niet optimaal toegepast worden. Realiseren van streefdoelen wordt zwaarder op kleine scholen (commissie Meijerink)

19  Hoge kwetsbaarheid  Remanentiekosten (onderhoud, energie, voorzieningen)  Voorbeeld St.Joannesschool : bijna 100 jaar oud – dak moet vernieuwd worden.

20  Compensatie kleine scholentoeslag en directietoeslag > € ,-- in een periode van 5 jaren.  Getrapte fusie (Olburgen en Baak later laten aansluiten) is niet aantrekkelijk > scheelt € ,--  Dus fusie van alle scholen in 2015.

21 %80%60%40%20%

22  FER is belangrijk voor verkrijgen van instemming van medezeggenschapsraden.  Fusietoets niet, omdat er minder dan 500 leerlingen bij betrokken zijn, alhoewel……..  Art 56 WPO geeft aan dat “ de rechtspersoon aan wie wordt overgedragen het personeel in gelijke betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in de akte van benoeming benoemt met ingang van de datum van overdracht.”.

23  Onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door bureau Infinite  MR’en in staat gesteld eigen onderzoek en ondersteuning te regelen (CNV)  Groeinotitie “Tien schoenen” aangeboden met de opdracht: maak het beter…..

24  Verzet van dorpsbelangen in Baak en Olburgen  Kritische houding van medezeggenschapsraden in Baak en Olburgen  Tijd gegeven om zich de problematiek eigen te maken  Transparantie / openheid: inzage in alle stukken (via intranet)

25  We hebben oog voor de emoties.  We bieden een goed alternatief: een moderne school in een (nieuw) gebouw met een continurooster, goede BSO en sportfaciliteiten.  We stimuleren de dorpsbelangen om een visie op de toekomst van hun dorp te ontwerpen.

26  Garantie werkgelegenheid.  Wie wordt de directeur?  Identiteit: algemeen bijzonder!  Schoolconcept: nieuw!  Werken in een andere stichting.  Regelgeving! Wet, NKSR, gemeenten Fusieschool

27

28

29  Worden geïnformeerd via de MR-en en schooldirecteuren.

30  Goedwillend, maar onvoldoende op de hoogte.  Raadsleden hebben banden met de dorpen.  Dilemma: opdracht (IKC) is omvangrijker dan het budget!  TIP: zorg dat de raad goed geïnformeerd is en doe dat in samenwerking met de ambtenaren en wethouder.  Bezoek een soortgelijk project ter oriëntatie.

31

32

33

34

35 Levert gratis warmte aan zwembad, sporthal en school !

36  Per 1 januari 2014 besturenfusie PRO8 en Stichting Katholiek Onderwijs Bergh SKOB  Samen 21 scholen in 2013, 15 scholen in 2016

37

38


Download ppt "Presentatie “Krimp is samen groeien”.  13 scholen, 16 locaties  2400 leerlingen  5 scholen: tussen 200-500 leerlingen  4 scholen: tussen 100 en 200."

Verwante presentaties


Ads door Google