De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie “Krimp is samen groeien”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie “Krimp is samen groeien”"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie “Krimp is samen groeien”
Krimp in BronCkhorst

2 PRO8 13 scholen, 16 locaties 2400 leerlingen
5 scholen: tussen leerlingen 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen 3 scholen: tussen 50 en 100 leerlingen 1 school: minder dan 50 leerlingen

3 Masterplan Drie stichtingen: IJsselgraaf (openbaar onderwijs)
Gelderveste (pc onderwijs) PRO8 (katholiek / algemeen-bijzonder onderwijs) Doel: in elke grotere kern / wijk één sterke school.

4

5 Lopende trajecten Doetinchem-Noord: Het Palet / Overstegen
Doetinchem-Oosseld: De Vijverberg / Juliana Gaanderen: Augustinus / St.Martinus / Wis en Wierig Bronkhorst-Oost: Veldhoek / Varssel / Halle-Heide / Halle-Nijman / Wolfersveen > 1 school in Wolfersveen Steenderen: 5 scholen > 1 school

6 Afgerond traject 2010 Terborg: De Vlieger / De Rietborgh / St.Joris
Nieuwe fusieschool Dynamiek (algemeen-bijzonder)

7

8 Personeelscluster Oost-Nederland PON
Daling leerlingen binnen de 112 scholen ( ll): (prognose) (prognose) (prognose) 200 FTE

9 Gemeente Bronckhorst 2010-2020
- 33 %

10

11 Bronckhorst: 44 kernen/dorpen

12 5 scholen Steenderen: St.Joannes (PRO8) De Akker (Gelderveste)
De Steenuil (IJsselgraaf) St.Martinus Baak (PRO8) St.Willibrordus Olburgen (PRO8)

13 Geboorten per jaar….. Steenderen Baak Olburgen Totaal 2010 16 4 5 25
2009 23 8 7 38 2008 20 1 2007 22 34 2006 32 9 46 2005 26 15 3 44 2004 13 2 47 2003 14 2002 30 51

14 Ontgroening slaat toe…..
School 2012 2016 2020 De Akker 77 57 51 De Steenuil 46 43 37 St.Joannes 112 92 61 St.Martinus 63 42 38 St.Willibrordus 27 Totalen 325 261 214 - 33%

15 Gemeente en besturen Overeengekomen een nieuw schoolgebouw te realiseren op voorwaarde dat de Steenderse scholen fuseren. Op basis van de leerlingaantallen in Baak en Olburgen is besloten alle (5) scholen in het nieuwe gebouw te huisvesten.

16 Waarom een fusie….? Kwaliteit van onderwijs is de eerste doelstelling van elke school. Dat vereist een zekere schaal en voldoende geld. Ook vraagt het om voldoende tijd voor / kwaliteit van: het onderwijskundig leiderschap de interne begeleiding (passend onderwijs) moderne leermiddelen adequate huisvesting

17 Waarom een fusie……? Een goed pedagogisch klimaat: voorkomen dat er te kleine leeftijdsgroepen ontstaan (“groep Joep”); Algemene opvatting: jaargroepen van minder dan 5 leerlingen beperken de kansen op gevarieerde sociale ervaringen.

18 Waarom een fusie….? Een goed didactisch programma. Opbrengstgericht werken is lastig op relatief kleine scholen (< leerlingen). B.v. bij drie leerjaren in één lokaal. Aantal didactische effectieve werkvormen (coöperatief leren) kan niet optimaal toegepast worden. Realiseren van streefdoelen wordt zwaarder op kleine scholen (commissie Meijerink)

19 Waarom een fusie…..? Hoge kwetsbaarheid
Remanentiekosten (onderhoud, energie, voorzieningen) Voorbeeld St.Joannesschool : bijna 100 jaar oud – dak moet vernieuwd worden.

20 Fusie-compensatieregeling
Compensatie kleine scholentoeslag en directietoeslag > € ,-- in een periode van 5 jaren. Getrapte fusie (Olburgen en Baak later laten aansluiten) is niet aantrekkelijk > scheelt € ,-- Dus fusie van alle scholen in 2015.

21 In cijfers 100% 80% 60% 40% 20%

22 Fusie effectrapportage
FER is belangrijk voor verkrijgen van instemming van medezeggenschapsraden. Fusietoets niet, omdat er minder dan 500 leerlingen bij betrokken zijn, alhoewel…….. Art 56 WPO geeft aan dat “ de rechtspersoon aan wie wordt overgedragen het personeel in gelijke betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in de akte van benoeming benoemt met ingang van de datum van overdracht.”.

23 Onderzoek en informatie
Onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door bureau Infinite MR’en in staat gesteld eigen onderzoek en ondersteuning te regelen (CNV) Groeinotitie “Tien schoenen” aangeboden met de opdracht: maak het beter…..

24 “Je vermoordt ons dorp…….”
Verzet van dorpsbelangen in Baak en Olburgen Kritische houding van medezeggenschapsraden in Baak en Olburgen Tijd gegeven om zich de problematiek eigen te maken Transparantie / openheid: inzage in alle stukken (via intranet)

25 Emoties en toekomst We hebben oog voor de emoties.
We bieden een goed alternatief: een moderne school in een (nieuw) gebouw met een continurooster, goede BSO en sportfaciliteiten. We stimuleren de dorpsbelangen om een visie op de toekomst van hun dorp te ontwerpen.

26 Mogelijke (verborgen) beren…..
Garantie werkgelegenheid. Wie wordt de directeur? Identiteit: algemeen bijzonder! Schoolconcept: nieuw! Werken in een andere stichting. Regelgeving! Wet , NKSR, gemeenten Fusieschool

27 AOB: De aanhouder wint bij mr-werk

28 Rol van de (ouders) van de MR

29 Ouders van de scholen Worden geïnformeerd via de MR-en en schooldirecteuren.

30 Rol van de gemeenteraad
Goedwillend, maar onvoldoende op de hoogte. Raadsleden hebben banden met de dorpen. Dilemma: opdracht (IKC) is omvangrijker dan het budget! TIP: zorg dat de raad goed geïnformeerd is en doe dat in samenwerking met de ambtenaren en wethouder. Bezoek een soortgelijk project ter oriëntatie.

31 Krimp is samen groeien…..

32 Op weg naar een IKC….

33 Muziek, sport, onderwijs, kinderopvang, bibliotheek, consultatiebureau

34 Zwembad, sporthal, voetbalvelden

35 AVIKO Levert gratis warmte aan zwembad, sporthal en school !

36 Besturenfusie Per 1 januari 2014 besturenfusie PRO8 en Stichting Katholiek Onderwijs Bergh SKOB Samen 21 scholen in 2013, 15 scholen in 2016

37 ! www.ppog.nl www.pro8.nu www.vanmeernaarbeter.nl www.poraad.nl

38


Download ppt "Presentatie “Krimp is samen groeien”"

Verwante presentaties


Ads door Google