De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IT in Bedrijf hoofdstuk 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "IT in Bedrijf hoofdstuk 2"— Transcript van de presentatie:

1 IT in Bedrijf hoofdstuk 2
Veranderingsanalyse IT in Bedrijf hoofdstuk 2 H1 Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe je dat? H2 Veranderingsanalyse: hoe kun je verandering in een ICT-omgeving managen? H3 Pakketselectie en -implementatie, o.a. in een ERP-omgeving H4 Workflow management IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI

2 Scope (Fig 1-27 ICT in bedrijf deel 1)
Maatschappij (inter-organisatie) Organisatie/ Afdeling (inter-werkplek) Werkplek Veranderingsanalyse

3 Reikwijdte en leeraccenten
Reikwijdte Schaal Leer-accenten Individu Persoonlijke informatie-verzorging Werkgroep (afdeling)  Organi-satie Maat-schappij (e-business) Technologie Gebruik X Mana-gement

4 Veranderingsanalyse: een definitie
Een fase binnen de ISAC-methode. Veranderingsanalyse houdt in dat men eerst duidelijk maakt welke problemen men ondervindt bij de huidige activiteiten en vervolgens passende maatregelen voorstelt ter oplossing van deze problemen. De partiële denkwijze wordt daarbij gehanteerd.

5 Synoniemen veranderingsanalyse
Methode Veranderingsanalyse Business Area Analyse Definitiestudie Projectvooronderzoek ISAC IE SDM ??

6 Doel veranderingsanalyse
Nagaan welke veranderingen er nodig zijn ter verbetering van een bepaalde bedrijfssituatie of anders gezegd Eerst bestaande problemen binnen bedrijfsactiviteiten verduidelijken en vervolgens voorstellen doen voor goede veranderingsmaatregelen

7 (Fig 2-1) Van ‘ist’ naar ‘soll’
+ ‘SOLL’ ‘ist’

8 De start van de veranderingsanalyse

9 Succes = f (Kwaliteit * Acceptatie)

10 [Fig 2-2] De expertstrategie
Wie heeft de handen over elkaar? Strategie waarbij de systeemontwikkelaars / informatici de problemen formuleren en een oplossing uitwerken. Externe experts, mensen die niet direct met het probleem te maken hebben, lossen het probleem op.

11 [Fig 2-3] De processtrategie
Wie heeft de handen over elkaar? Strategie waarbij gebruikers in een veranderingsproces zelf hun problemen formuleren en oplossen. Specialisten op het terrein van veranderingsprocessen kunnen als 'katalysatoren' bij dit werk worden ingeschakeld. Deze strategie staat als het ware voor zelfbediening, waarbij de gebruikers het geheel in eigen hand houden, de veranderingsanalyse zelf uitvoeren.

12 [Fig 2-4] Verankeringsstrategie
Niemand heeft de handen over elkaar!

13 (2.1.4) Resultaattabel veranderingsanalyse produkten
Deelstappen veranderingsanalyse 5 Bepalen van de veranderingsaanpak 4 Maken model van gewenste situatie 3 Aangeven veranderingskader 2 Maken model van huidige situatie 1 Situatieanalyse Resultaten van activiteiten - Problemenlijst X Belangengroepentabel Globaal gegevensmodel (kortweg ER-diagram genoemd) Data Flow Diagrams Doelstellingenlijst Veranderingsbehoeftentabel Lijst van veranderingsmaatregelen Samenstelling veranderingsalternatieven Besluit veranderingsaanpak Tijdsplanning Middelenplan

14 [Fig 2-5] Pad van ‘ist’ naar ‘soll’
Aanpak en resultaten van een veranderingsanalyse Vijf deelstappen

15 (2.2) Deelstappen Veranderingsanalyse
1. Situatieanalyse 2. Model HS 3. Veranderingskader 4. Model GS 5. Veranderingsaanpak

16 (2.2) Stap 1 Algemeen VA Veranderingsanalyse 1. Situatieanalyse
Producten

17 Situatieanalyse: een definitie
Verkennende deelstap bij veranderingsanalyse die betrekking heeft op de huidige situatie. Naast het uitvoeren van een probleeminventarisatie, vindt analyse van de belangengroepen plaats en worden problemen uit de problemenlijst gegroepeerd in een aantal probleemgroepen.

18 (2.2) Probleeminventarisatie
Probleemeigenaar (==> Belangengroep) Ernst en urgentie Groeitendens Zorg voor een ‘problematische’ probleemaanduiding !

19 (2.2) Analyse van belangengroepen
Belangengroepen binnen en buiten de organisatie Benoem bij projectgroepen de projectleiding Wijze van betrekken niet vergeten! Indicatie inspanningsverplichtingen

20 (2.2) Belangengroepen Bedrijfsleiding Gebruikers Ontwikkelaars
Informatie- systeem Omgeving Systeem- beheerders Ondernemings- raad

21 [Fig 2-6] Wijzen van betrekken
Leiding & sturing Interviews/ enquêtes/ adviezen Informatie over voortgang Facilitering Participatie in projectgroep

22 (2.2) Wijzen van betrekken
Leiding & sturing Interviews/ enquêtes/ adviezen Informatie over voortgang Facilitering Participatie in projectgroep P I O

23 (2.2) Voorselectie (voorafgaand aan probleemgroepering)
Het probleem is klein, onmiddellijk oplosbaar kan niet wachten op een oplossing is van dien aard dat men moet leren ermee te leven valt buiten de orde is reeds opgelost

24 (2.2) Stap 2 Algemeen VA Veranderingsanalyse Geen commentaar !
1. Situatieanalyse 2. Model HS Geen commentaar ! Producten

25 Modelleren

26 Hoever detailleren?

27 (2.2) Stap 3 Algemeen VA Veranderingsanalyse 1. Situatieanalyse
2. Model HS 1. Situatieanalyse 3. Veranderingskader Producten

28 (2.2) Classificatie doelstellingen
Vergroot inzicht in de variëteit Financieel / economisch Sociaal/ personeel Organisatorisch/management Externe relaties betreffend Maatschappelijk

29 (2.2) SMART - controle doelstellingen
Specifiek Meetbaar Aanwijsbaar Realistisch voorzien van een Tijdsindicatie

30 (2.2) P’n, D’n en Veranderingsbehoeften
Begin van de beoordeling van de huidige situatie Problemen realiteit Doelstellingen normstellend Huidige situatie ‘ist’ Gewenste situatie ‘soll’

31 De weg naar veranderingsbehoeften
Evaluatie Doelen Problemen Activiteiten Veranderings-behoeften Belangengroepen

32 (2.2) Stap 4 Algemeen VA Veranderingsanalyse Geen commentaar !
2. Model HS 3. Veranderingskader 1. Situatieanalyse Geen commentaar ! 4. Model GS Producten

33 Nogmaals modelleren

34 (2.2) Stap 5 Algemeen VA Veranderingsanalyse 1. Situatieanalyse
2. Model HS 3. Veranderingskader 4. Model GS 1. Situatieanalyse 5. Veranderingsaanpak Producten

35 Beoordeling alternatieven

36 (2.2) Beoordeling Veranderingsalternatieven
Bedrijfseconomisch Probleemoplossend vermogen Sociale factoren Mankracht Tijd Cultuur Maak per situatie een passende keuze BE - kosten/baten Standaard - veranderingsbehoeften Gedragswetenschappen PZ AO .. Pragmatiek

37 (Fig 3-5) Informatieaspecten in de tijd (ICT in bedrijf, deel I)
Mediaal Syntactisch Semantisch Pragmatisch Systeem- Ontwikkeling Systeem- Invoering Aspecten Tijd

38 (Fig 3-6) Vier informatieaspecten (ICT in bedrijf, deel I)

39 Keuze veranderingsalternatief

40 Wat volgt er na de veranderingsanalyse ?
VRAAG Wat volgt er na de veranderingsanalyse ?

41 [Fig 2-7] Ontwikkelingsmaatregelen voor verbetering van bedrijfsactiviteiten
Slechts ÉÉN van de mogelijke ontwikkelingsmaatregelen

42 [Fig2-8] Fasen die mensen doorlopen tijdens een veranderingsproces

43 (2.4.2) Stap 1 Casus Fysiotherapiepraktijk VA
Veranderingsanalyse 1. Situatieanalyse Producten

44 (2.4.2) Probleeminventarisatie
Tips Gebruik unieke referentiecodes voor problemen, doelen, veranderingsbehoeften etc Probleemaanduiding: Cursief en maximaal één regel problematisch laten klinken

45 (2.4.2) Belangengroepentabel
Geen probleem zonder belangengroep ! Niet vergeten !

46 (2.4.2) Probleemgroepentabel

47 (2.4.3) Stap 2 Casus Fysiotherapiepraktijk VA
Veranderingsanalyse 1. Situatieanalyse 2. Model HS Producten

48 [Fig2-9] DFD / Nulschema fysiotherapeutenpraktijk [HS]
Grens [object]systeem

49 [Fig 2-10] ERD fysiotherapeutenpraktijk

50 (2.4.4) Stap 3 Casus Fysiotherapiepraktijk VA
Veranderingsanalyse 2. Model HS 1. Situatieanalyse 3. Veranderingskader Producten

51 (2.4.4) Veranderingsbehoeften - doelen - problemen
Aan geen enkel probleem gerelateerde veranderings-behoefte!

52 (2.4.5) Stap 4 Casus Fysiotherapiepraktijk VA
Veranderingsanalyse 2. Model HS 3. Veranderingskader 1. Situatieanalyse 4. Model GS Producten

53 [Fig 2-11] DFD fysiotherapeutenpraktijk [GS]

54 (2.4.6) Stap 5 Casus Fysiotherapiepraktijk VA
Veranderingsanalyse 2. Model HS 3. Veranderingskader 4. Model GS 1. Situatieanalyse 5. Veranderingsaanpak Producten

55 (2.4.6) Veranderingsmaatregelen en -alternatieven
Alternatief: een MIX van maatregelen

56 (2.4.6) Alternatieven versus veranderingsbehoeften [Probleemoplossend vermogen]

57 (2.4.6) Sociale beoordeling alternatieven
Tweedeling

58 (2.4.6) Bedrijfseconomische beoordeling alternatieven
Tweedeling


Download ppt "IT in Bedrijf hoofdstuk 2"

Verwante presentaties


Ads door Google