De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingsanalyse IT in Bedrijf hoofdstuk 2 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingsanalyse IT in Bedrijf hoofdstuk 2 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe."— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingsanalyse IT in Bedrijf hoofdstuk 2 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe je dat? H2 Veranderingsanalyse: hoe kun je verandering in een ICT-omgeving managen? H3 Pakketselectie en -implementatie, o.a. in een ERP-omgeving H4 Workflow management

2 Scope (Fig 1-27 ICT in bedrijf deel 1) Maatschappij (inter-organisatie) Organisatie/ Afdeling (inter-werkplek) Werkplek Veranderingsanalyse

3 Reikwijdte en leeraccenten Reikwijdte Schaal Leer- accenten Individu Persoonlijke informatie- verzorging Werkgroep (afdeling) Organi- satie Maat- schappij (e-business) Technologie Gebruik X Mana- gement

4 Veranderingsanalyse: een definitie Veranderingsanalyse Een fase binnen de ISAC-methode. Veranderingsanalyse houdt in dat men eerst duidelijk maakt welke problemen men ondervindt bij de huidige activiteiten en vervolgens passende maatregelen voorstelt ter oplossing van deze problemen. De partiële denkwijze wordt daarbij gehanteerd.

5 Synoniemen veranderingsanalyse  Veranderingsanalyse  Business Area Analyse  Definitiestudie  Projectvooronderzoek  ISAC  IE  SDM  ?? Methode

6 Doel veranderingsanalyse  Nagaan welke veranderingen er nodig zijn ter verbetering van een bepaalde bedrijfssituatie of anders gezegd  Eerst bestaande problemen binnen bedrijfsactiviteiten verduidelijken en vervolgens voorstellen doen voor goede veranderingsmaatregelen

7 (Fig 2-1) Van ‘ist’ naar ‘soll’ ‘ist’ + ++ + ‘SOLL’

8 De start van de veranderingsanalyse

9 Succes = f (Kwaliteit * Acceptatie)

10 [Fig 2-2] De expertstrategie Wie heeft de handen over elkaar? Strategie waarbij de systeemontwikkelaars / informatici de problemen formuleren en een oplossing uitwerken. Externe experts, mensen die niet direct met het probleem te maken hebben, lossen het probleem op.

11 [Fig 2-3] De processtrategie Wie heeft de handen over elkaar? Strategie waarbij gebruikers in een veranderingsproces zelf hun problemen formuleren en oplossen. Specialisten op het terrein van veranderingsprocessen kunnen als 'katalysatoren' bij dit werk worden ingeschakeld. Deze strategie staat als het ware voor zelfbediening, waarbij de gebruikers het geheel in eigen hand houden, de veranderingsanalyse zelf uitvoeren.

12 [Fig 2-4] Verankeringsstrategie Niemand heeft de handen over elkaar!

13 (2.1.4) Resultaattabel veranderingsanalyse produkten

14 [Fig 2-5] Pad van ‘ist’ naar ‘soll’ “Ist”pad“Soll” Aanpak en resultaten van een veranderingsanalyse •Vijf deelstappen

15 (2.2) Deelstappen Veranderingsanalyse 2. Model HS 3. Veranderingskader 4. Model GS 5. Veranderingsaanpak Veranderingsanalyse 1. Situatieanalyse

16 (2.2) Stap 1 Algemeen VA Veranderingsanalyse 1. Situatieanalyse Producten

17 Situatieanalyse: een definitie Situatieanalyse Verkennende deelstap bij veranderingsanalyse die betrekking heeft op de huidige situatie. Naast het uitvoeren van een probleeminventarisatie, vindt analyse van de belangengroepen plaats en worden problemen uit de problemenlijst gegroepeerd in een aantal probleemgroepen.

18 (2.2) Probleeminventarisatie  Probleemeigenaar (==> Belangengroep)  Ernst en urgentie  Groeitendens Zorg voor een ‘problematische’ probleemaanduiding !

19 (2.2) Analyse van belangengroepen  Belangengroepen binnen en buiten de organisatie  Benoem bij projectgroepen de projectleiding  Wijze van betrekken niet vergeten! Indicatie inspanningsverplichtingen

20 (2.2) Belangengroepen Informatie- systeem BedrijfsleidingOntwikkelaarsGebruikers Systeem- beheerders Omgeving Ondernemings- raad

21 [Fig 2-6] Wijzen van betrekken Leiding & sturing Interviews/ enquêtes/ adviezen Informatie over voortgang Facilitering Participatie in projectgroep

22 Leiding & sturing Interviews/ enquêtes/ adviezen Informatie over voortgang Facilitering Participatie in projectgroep (2.2) Wijzen van betrekken IO P b

23 (2.2) Voorselectie (voorafgaand aan probleemgroepering) Het probleem  is klein, onmiddellijk oplosbaar  kan niet wachten op een oplossing  is van dien aard dat men moet leren ermee te leven  valt buiten de orde  is reeds opgelost

24 (2.2) Stap 2 Algemeen VA Producten 2. Model HS Veranderingsanalyse 1. Situatieanalyse Geen commentaar !

25 Modelleren

26 Hoever detailleren?

27 (2.2) Stap 3 Algemeen VA Producten 3. Veranderingskader Veranderingsanalyse 2. Model HS 1. Situatieanalyse

28 (2.2) Classificatie doelstellingen  Financieel / economisch  Sociaal/ personeel  Organisatorisch/management  Externe relaties betreffend  Maatschappelijk Vergroot inzicht in de variëteit

29 (2.2) SMART - controle doelstellingen  Specifiek  Meetbaar  Aanwijsbaar  Realistisch  voorzien van een Tijdsindicatie

30 (2.2) P’n, D’n en Veranderingsbehoeften  Problemen  realiteit  Doelstellingen  normstellend  Huidige situatie  ‘ist’  Gewenste situatie  ‘soll’ Veranderingsbehoeften: Begin van de beoordeling van de huidige situatie

31 De weg naar veranderingsbehoeften Evaluatie Doelen Problemen Activiteiten Veranderings- behoeften Belangengroepen

32 (2.2) Stap 4 Algemeen VA Producten 4. Model GS Veranderingsanalyse 2. Model HS 3. Veranderingskader 1. Situatieanalyse Geen commentaar !

33 Nogmaals modelleren

34 (2.2) Stap 5 Algemeen VA 5. Veranderingsaanpak Veranderingsanalyse 2. Model HS 3. Veranderingskader 4. Model GS 1. Situatieanalyse Producten

35 Beoordeling alternatieven

36 (2.2) Beoordeling Veranderingsalternatieven  Bedrijfseconomisch  Probleemoplossend vermogen  Sociale factoren  Mankracht  Tijd  Cultuur  BE - kosten/baten  Standaard - veranderingsbehoeften  Gedragswetenschappen  PZ  AO .. Maak per situatie een passende keuze Pragmatiek

37 (Fig 3-5) Informatieaspecten in de tijd (ICT in bedrijf, deel I) Mediaal Syntactisch Semantisch Pragmatisch Systeem- Ontwikkeling Systeem- Invoering Aspecten Tijd

38 (Fig 3-6) Vier informatieaspecten (ICT in bedrijf, deel I)

39 Keuze veranderingsalternatief

40 VRAAG Wat volgt er na de veranderingsanalyse ?

41 [Fig 2-7] Ontwikkelingsmaatregelen voor verbetering van bedrijfsactiviteiten Slechts ÉÉN van de mogelijke ontwikkelings maatregelen

42 [Fig2-8] Fasen die mensen doorlopen tijdens een veranderingsproces

43 (2.4.2) Stap 1 Casus Fysiotherapiepraktijk VA Veranderingsanalyse 1. Situatieanalyse Producten

44 (2.4.2) Probleeminventarisatie  Tips  Gebruik unieke referentiecodes voor problemen, doelen, veranderingsbehoeften etc  Probleemaanduiding:  Cursief en maximaal één regel  problematisch laten klinken

45 (2.4.2) Belangengroepentabel Niet vergeten ! Geen probleem zonder belangengroep !

46 (2.4.2) Probleemgroepentabel

47 (2.4.3) Stap 2 Casus Fysiotherapiepraktijk VA Producten 2. Model HS Veranderingsanalyse 1. Situatieanalyse

48 [Fig2-9] DFD / Nulschema fysiotherapeutenpraktijk [HS] Grens [object]systeem

49 [Fig 2-10] ERD fysiotherapeutenpraktijk

50 (2.4.4) Stap 3 Casus Fysiotherapiepraktijk VA Producten 3. Veranderingskader Veranderingsanalyse 2. Model HS 1. Situatieanalyse

51 (2.4.4) Veranderingsbehoeften - doelen - problemen Aan geen enkel probleem gerelateerde veranderings- behoefte!

52 (2.4.5) Stap 4 Casus Fysiotherapiepraktijk VA Producten 4. Model GS Veranderingsanalyse 2. Model HS 3. Veranderingskader 1. Situatieanalyse

53 [Fig 2-11] DFD fysiotherapeutenpraktijk [GS]

54 (2.4.6) Stap 5 Casus Fysiotherapiepraktijk VA 5. Veranderingsaanpak Veranderingsanalyse 2. Model HS 3. Veranderingskader 4. Model GS 1. Situatieanalyse Producten

55 (2.4.6) Veranderingsmaatregelen en - alternatieven Alternatief: een MIX van maatregelen

56 (2.4.6) Alternatieven versus veranderingsbehoeften [Probleemoplossend vermogen]

57 (2.4.6) Sociale beoordeling alternatieven Tweedeling

58 (2.4.6) Bedrijfseconomische beoordeling alternatieven Tweedeling


Download ppt "Veranderingsanalyse IT in Bedrijf hoofdstuk 2 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe."

Verwante presentaties


Ads door Google