De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pakketselectie en -implementatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pakketselectie en -implementatie"— Transcript van de presentatie:

1 Pakketselectie en -implementatie
IT in Bedrijf hoofdstuk 3 H1 Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe je dat? H2 Veranderingsanalyse: hoe kun je verandering in een ICT-omgeving managen? H3 Pakketselectie en -implementatie, o.a. in een ERP-omgeving H4 Workflow management IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI

2 Scope (Fig 1-27 ICT in bedrijf deel 1)
Maatschappij (inter-organisatie) Organisatie/ Afdeling (inter-werkplek) Werkplek Pakketselectie en -implementatie

3 Reikwijdte en leeraccenten
Reikwijdte Schaal Leer-accenten Individu Persoonlijke informatie-verzorging Werkgroep (afdeling)  Organi-satie Maat-schappij (e-business) Technologie Gebruik X Mana-gement

4 (3.1.3) Maatwerk - Inleiding -
Optimale ‘fit’ ten aanzien van gebruikerseisen Meerdere overdrachtspunten tussen gebruikers en informatici Relatief hoge onderhoudskosten Ontwikkelkosten gedragen door één organisatie

5 (3.1.3) standaardpakketten - Inleiding -
Niet voor alle onderdelen 100% ‘fit’ Echter steeds rijker aan functionaliteit. Nauwe samenwerking gebruikers en pakketdeskundigen bij pakketimplementatie (verminderde kans op communicatiestoring) Onderhoudskosten voor rekening leverancier; Ontwikkelkosten gedeeld door meerdere gebruikers Ervaringsuitwisseling tussen gebruikers (betere bedrijfsvergelijking mogelijk); Vermijden kinderziekten Integratie met andere toepassingen is vaak een probleem

6 (3.1.4) / (Fig 3-1) De diamant van SAP - Van eilandautomatisering naar geïntegreerde pakketten: software voor ERP -

7 (3.1.4) / (Fig 3-2) SAP ERP solution map

8 (3.1.4) Functionaliteiten ERP - Inleiding -
Multi Site Management. WFM (Workflowmanagement). EDI (Electronic Data Interchange). Datawarehousing. Naast WFM een andere cross-functionaliteit …. Toenemende ondersteuning van de after sales functie, de kwaliteitsfunctie en het onderhoud van het machinepark.

9 (3.1.4) Kwalitatieve aspecten ERP - Inleiding -
[keten]Integratie / denken vanuit de waardeketen. Het is mogelijk bedrijfsprocessen en functiegebieden te integreren. Gegevensintegratie. Procesgericht in plaats van afdelingsgericht. Een meer en meer branche-specifieke benadering / aanpak (Industry solutions). Het gevolg is dat sofware verticaliseert. Flexibliliteit. Denk ook aan parametrisering! ‘Open systeem’-karakter / toenemende koppelbaarheid met andere software Client/server architecturen. Koppeling met het internet Implementatie-ondersteunende tools.

10 (3.1.6) ERP-Functionaliteit - Hoofdlijnen -

11 (3.1.6) ERP-Functionaliteit - SAP Business One - Hoofdmenu en verkooporder-

12 (3.2.1) Specificatie functionaliteit en randvoorwaarden - De aanpak en resultaten van pakketselectie - Voor het bepalen van informatiebehoeften worden in de praktijk vier strategieën onderkend, namelijk: De oberstrategie; Het direkt ondervragen van de gebruiker De referentiestrategie; bijvoorbeeld het ZIM (Ziekenhuis Informatie Model) De ontwikkelstrategie; ‘Doe het zelf’-strategie en De iteratieve ofwel evolutionaire strategie; ‘Met vallen en opstaan’-strategie.

13 (Fig 3-8) Behoeften organisatie versus mogelijkheden pakket Specificatie van functionaliteit en randvoorwaarden [Afwegingen en randvwd’n bij pakketselectie] - D ”fit” S M B: De behoeften van de organisatie P: De mogelijkheden van het pakket De tekortkomingen van het pakket; behoeften waarin niet wordt voorzien/ ontbrekende functionaliteit. De behoeftedekking van het pakket. Het surplus aan mogelijkheden van het pakket/ overbodige functies.

14 (Fig 3-9) Een stappenplan voor de selectie van een standaardpakket

15 (3.2.4) Gereedschappen voor het selectieproces
Enquêtes en interviews Checklists en vragenlijsten Selectie software ( en )

16 (Fig 3-10) Voorbeeld eisen- en wensenlijst

17 (Fig 3-11) Veel gestelde vragen over Accountview - Keuzecriteria bij pakketselectie -

18 (3.2.5) Keuzecriteria pakketselectie
Kwaliteit Functioneel Technisch Leverancier

19 Overzicht Prestatieeisen / kwaliteitsattributen voor een IS - Keuzecriteria bij pakketselectie [kwaliteitseisen: ISO 9126) -

20 (Fig 3-12) Het relatieve belang van kwaliteitsattributen

21 (Fig 3-13) Voorbeeldscherm functionele eisen - ERP-Softwaredisk -

22 (Fig 3-14) Selectie en implementatie van een ERP-pakket (1) - 3. 3
(Fig 3-14) Selectie en implementatie van een ERP-pakket (1) De Berenschot-methode -

23 (Fig 3-15) Selectiecriteria E-commerce & EDI - ERP-Softwaredisk

24 (Fig 3-16) Het selectiecriterium ‘database’ - ERP-Softwaredisk

25 (Fig 3-17) Selectie en implementatie van een ERP-pakket (2) - 3. 3
(Fig 3-17) Selectie en implementatie van een ERP-pakket (2) De Berenschot-methode -

26 (Fig 3-18) / [3.3.3] CSF’s voor ERP-implementatie

27 (Fig 3-19) Totaaloverzicht bedrijfssoftware (Intern) - 3. 3
(Fig 3-19) Totaaloverzicht bedrijfssoftware (Intern) Professional Services Automation -

28 (Fig 3-19) Totaaloverzicht bedrijfssoftware (Extern)

29 (Fig 3-20) Functionele gebieden PSA-omgeving

30 (Fig 3-21) Project-procesarchitectuur van een projectgeoriënteerde PSO

31 (Fig 3-22) / [3.3.5] De Systeem implementatie Methode: Via SIM naar SIM3

32 (Fig 3-23) De drie dimensies van SIM3
5. Integreren van een informatiesysteem 1 Voorbereiden implementatieproject 2. Het ontwerpen van een informatiesysteem 3. Het inrichten van een informatiesysteem 4. Invoeren van een informatiesysteem Project- management Contract- management Kwaliteits- management Veranderings- management Kennis- management Besturing Bedrijfs-processen Mensen Informatie Technische middelen Management (besturend) Fasering (uitvoerend) Objecten

33 (Fig 3-24) O&I-Ontwerp; samenhang beschrijvingen
Beschrijving bestaande organisatiestructuur administratieve organisatie en informatie-architectuur Analyse veranderingsbehoeften en -mogelijkheden Ontwerp organisatie-structuur Raamwerk administratieve organisatie Functioneel en technisch ontwerp Organisatie-architectuur Administratieve organisatie Informatie-architectuur Taakbeschrijvingen en verdeling Procedure beschrijvingen Programma’s Gegevensbanken Technische infrastructuur Beschrijving Veranderings-analyse Conceptueel ontwerp Operationeel ontwerp en beschrijvingen Procedures inventariseren, maar niet uitwerken. AO, bijvoorbeeld scheiden inkoop, goederenontvangst en facturering.

34 (Fig 3-25) Voorbereiden invoering en integratie
4. Taakontwerp en werkplek inrichting 1. Procedures Parametri sering en basis- bestanden 3. Installatie HW + SW inrichting beheer Proef Conversie 6. Gebruikerstest (integratietest) Opleidings plan en gebruikers- handleiding

35 [Opgave 9] Application Service Providers & SaaS
WepERP een open source ERP-omgeving login as user: admin with password: weberp Zie ook


Download ppt "Pakketselectie en -implementatie"

Verwante presentaties


Ads door Google