De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pakketselectie en -implementatie IT in Bedrijf hoofdstuk 3 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pakketselectie en -implementatie IT in Bedrijf hoofdstuk 3 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening,"— Transcript van de presentatie:

1 Pakketselectie en -implementatie IT in Bedrijf hoofdstuk 3 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe je dat? H2 Veranderingsanalyse: hoe kun je verandering in een ICT-omgeving managen? H3 Pakketselectie en -implementatie, o.a. in een ERP-omgeving H4 Workflow management

2 Scope (Fig 1-27 ICT in bedrijf deel 1) Maatschappij (inter-organisatie) Organisatie/ Afdeling (inter-werkplek) Werkplek Pakketselectie en -implementatie

3 Reikwijdte en leeraccenten Reikwijdte Schaal Leer- accenten Individu Persoonlijke informatie- verzorging Werkgroep (afdeling) Organi- satie Maat- schappij (e-business) Technologie Gebruik X Mana- gement X X

4 (3.1.3) Maatwerk - Inleiding -  Optimale ‘fit’ ten aanzien van gebruikerseisen  Meerdere overdrachtspunten tussen gebruikers en informatici  Relatief hoge onderhoudskosten  Ontwikkelkosten gedragen door één organisatie

5 · Niet voor alle onderdelen 100% ‘fit’ Echter steeds rijker aan functionaliteit. · Nauwe samenwerking gebruikers en pakketdeskundigen bij pakketimplementatie (verminderde kans op communicatiestoring) · Onderhoudskosten voor rekening leverancier; Ontwikkelkosten gedeeld door meerdere gebruikers · Ervaringsuitwisseling tussen gebruikers (betere bedrijfsvergelijking mogelijk); · Vermijden kinderziekten · Integratie met andere toepassingen is vaak een probleem (3.1.3) standaardpakketten - Inleiding -

6 (3.1.4) / (Fig 3-1) De diamant van SAP - Van eilandautomatisering naar geïntegreerde pakketten: software voor ERP -

7 (3.1.4) / (Fig 3-2) SAP ERP solution map

8 (3.1.4) Functionaliteiten ERP - Inleiding - · Multi Site Management. · WFM (Workflowmanagement). · EDI (Electronic Data Interchange). · Datawarehousing. Naast WFM een andere cross-functionaliteit …. · Toenemende ondersteuning van de after sales functie, de kwaliteitsfunctie en het onderhoud van het machinepark.

9 (3.1.4) Kwalitatieve aspecten ERP - Inleiding - · [keten]Integratie / denken vanuit de waardeketen. Het is mogelijk bedrijfsprocessen en functiegebieden te integreren. · Gegevensintegratie. · Procesgericht in plaats van afdelingsgericht. · Een meer en meer branche-specifieke benadering / aanpak (Industry solutions). Het gevolg is dat sofware verticaliseert. · Flexibliliteit. Denk ook aan parametrisering! · ‘Open systeem’-karakter / toenemende koppelbaarheid met andere software · Client/server architecturen. · Koppeling met het internet · Implementatie-ondersteunende tools.

10 (3.1.6) ERP-Functionaliteit - Hoofdlijnen -

11 (3.1.6) ERP-Functionaliteit - SAP Business One - Hoofdmenu en verkooporder-

12 Voor het bepalen van informatiebehoeften worden in de praktijk vier strategieën onderkend, namelijk: · De oberstrategie; Het direkt ondervragen van de gebruiker · De referentiestrategie; bijvoorbeeld het ZIM (Ziekenhuis Informatie Model) · De ontwikkelstrategie; ‘Doe het zelf’-strategie en · De iteratieve ofwel evolutionaire strategie; ‘Met vallen en opstaan’-strategie. (3.2.1) Specificatie functionaliteit en randvoorwaarden - De aanpak en resultaten van pakketselectie -

13 D ”fit” SM B: De behoeften van de organisatie P: De mogelijkheden van het pakket M D S De tekortkomingen van het pakket; behoeften waarin niet wordt voorzien/ ontbrekende functionaliteit. De behoeftedekking van het pakket. Het surplus aan mogelijkheden van het pakket/ overbodige functies. (Fig 3-8) Behoeften organisatie versus mogelijkheden pakket - Specificatie van functionaliteit en randvoorwaarden [Afwegingen en randvwd’n bij pakketselectie] -

14 (Fig 3-9) Een stappenplan voor de selectie van een standaardpakket

15 (3.2.4) Gereedschappen voor het selectieproces  Enquêtes en interviews  Checklists en vragenlijsten  Selectie software (www.softwarepakketten.nl en http://www.softwarepakket.nl/swpakkett en/index.htm?pakketsoorten/pakketsoo rten.htm )www.softwarepakketten.nl http://www.softwarepakket.nl/swpakkett en/index.htm?pakketsoorten/pakketsoo rten.htm

16 (Fig 3-10) Voorbeeld eisen- en wensenlijst

17 (Fig 3-11) Veel gestelde vragen over Accountview - Keuzecriteria bij pakketselectie -

18 (3.2.5) Keuzecriteria pakketselectie  Kwaliteit  Functioneel  Technisch  Leverancier

19 Overzicht Prestatieeisen / kwaliteitsattributen voor een IS - Keuzecriteria bij pakketselectie [kwaliteitseisen: ISO 9126) -

20 (Fig 3-12) Het relatieve belang van kwaliteitsattributen

21 (Fig 3-13) Voorbeeldscherm functionele eisen - ERP-Softwaredisk -

22 (Fig 3-14) Selectie en implementatie van een ERP-pakket (1) - 3.3.2 De Berenschot-methode -

23 (Fig 3-15) Selectiecriteria E-commerce & EDI - ERP-Softwaredisk

24 (Fig 3-16) Het selectiecriterium ‘database’ - ERP-Softwaredisk

25 (Fig 3-17) Selectie en implementatie van een ERP-pakket (2) - 3.3.2 De Berenschot-methode -

26 (Fig 3-18) / [3.3.3] CSF’s voor ERP-implementatie

27 (Fig 3-19) Totaaloverzicht bedrijfssoftware (Intern) - 3.3.4 Professional Services Automation -

28 (Fig 3-19) Totaaloverzicht bedrijfssoftware (Extern)

29 (Fig 3-20) Functionele gebieden PSA-omgeving

30 (Fig 3-21) Project-procesarchitectuur van een projectgeoriënteerde PSO

31 (Fig 3-22) / [3.3.5] De Systeem implementatie Methode: Via SIM naar SIM 3

32 (Fig 3-23) De drie dimensies van SIM 3 5. Integreren van een informatiesysteem 1 Voorbereiden implementatieproject 2. Het ontwerpen van een informatiesysteem 3. Het inrichten van een informatiesysteem 4. Invoeren van een informatiesysteem Project- management Contract- management Kwaliteits- management Veranderings- management Kennis- management Besturing Bedrijfs- processen Mensen Informatie Technische middelen Management (besturend) Fasering (uitvoerend) Objecten

33 (Fig 3-24) O&I-Ontwerp; samenhang beschrijvingen Beschrijving bestaande organisatiestructuur administratieve organisatie en informatie-architectuur Beschrijving bestaande organisatiestructuur administratieve organisatie en informatie-architectuur Analyse veranderingsbehoeften en -mogelijkheden Ontwerp organisatie- structuur Raamwerk administratieve organisatie Functioneel en technisch ontwerp Organisatie- architectuur Administratieve organisatie Informatie- architectuur Taakbeschrijvingen en verdeling Procedure beschrijvingen Programma’s Gegevensbanken Technische infrastructuur Beschrijving Veranderings- analyse Conceptueel ontwerp Operationeel ontwerp en beschrijvingen

34 4. Taakontwerp en werkplek- inrichting 1. Procedures 2. Parametri- sering en basis- bestanden 3. Installatie HW + SW inrichting beheer 7. Proef- Conversie 6. Gebruikerstest (integratietest) 5. Opleidings- plan en gebruikers- handleiding (Fig 3-25) Voorbereiden invoering en integratie

35 [Opgave 9] Application Service Providers & SaaS  WepERP een open source ERP-omgeving  http://www.weberp.org/ weberp/index.php http://www.weberp.org/ weberp/index.php  login as user: admin  with password: weberp  Zie ook http://www.weberp.org/ HomePage http://www.weberp.org/ HomePage


Download ppt "Pakketselectie en -implementatie IT in Bedrijf hoofdstuk 3 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening,"

Verwante presentaties


Ads door Google