De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toepassing van Open Source “oplossingen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toepassing van Open Source “oplossingen”"— Transcript van de presentatie:

1 Toepassing van Open Source “oplossingen”
W&P bijeenkomst met geassocieerden 29 mei 2013

2 Agenda Open Source Software als “middel”
Waar doen we het voor? Doel en middel Eisen aan een toepassing De “scope” van de toepassing Kostenaspecten van OSS Welke problemen los ik op met OSS? Tegen welke problemen loop ik aan met OSS? Keuzen maken voor de toekomst Voorbeelden van OSS-toepassingen

3 Waar doen we het voor? Waar doen we het voor? Doelstelling(en)
Verbeterdoelstellingen(en) Met welke processen maken we het waar? Primaire processen Ondersteunende processen Hoe gaan we de processen naar het doel sturen? Besturingsmodel, organisatie & delegatie Besturingsinformatie Verantwoordingsinformatie (crisis informatie) Welke informatie hebben we nodig om doelgericht en efficiënt te besturen Waar komt de informatie vandaan? Wanneer wordt de informatie geleverd? Welke eisen worden gesteld aan kwaliteit en (lever)tijd? Informatie-organisatie, -planning, - kwaliteit

4 Eisen aan een toepassing
innovatie Fit-4-Function? Doelstelling resultaten (verbeteren) Stable? verantwoording (verbeteren) Proven technology? Systeem? Save & secure? Mix: standard vs. tailored? kritisch Knowlegde & competences Processen van toepassing primair productie Standard vs. tailored? secundair ondersteunend Costs?

5 Scope van de toepassingen
Geintegreerde oplossingen Voorbeelden: ERP, CRM, … In te richten naar specificatie van de klant/gebruiker Aansluiting naar perifere oplossingen mogelijk maken Minder stijle leercurve mogelijk Deeloplossingen OpenVPN, Mozilla Firefox, FreeFileSync “panklare oplossing” Naast andere systemen te gebruiken Stijle leercurve mogelijk

6 Kosten OSS (geïntegreerde) systemen: Aanschaf Implementatie
Standaard software Maatwerk software Implementatie Exploitatie Licenties Onderhoud Maatwerk Kennis Terugverdientijd Extended lifecycle Aanschafkosten beperkt Maatwerkkosten beperkt Implementatiekosten idem (?) licentiekosten beperkt onderhoudskosten beperkt kosten maatwerk beperkt, veel capaciteit kennis (intern) (nog) schaars! terugverdientijd korter grotere invloed door klant(en) minder afhankelijk van leverancier(s)

7 Welke problemen los ik op met OSS?
X Onveiligheid door computervirussen en andere inbreuken Beperkingen van prestaties van benodigde functionaliteiten Afhankelijkheid van leverancier m.b.t. licentie-policies, en/of slechte onderhandelingspositie Beperkingen van de (gewenste) ontwikkelingen en/of slechte onderhandelingspositie m.b.t. ontwikkelingen Beperkingen van de (gewenste) service c.q. beschikbaarheid van service Beperking van aanschafkosten Beperking van licentie- & onderhoudskosten Beperking van ….. X X X check it out! X

8 Tegen welke problemen loop ik aan met OSS?
X Beperking van kennis en ervaring m.b.t. OSS en OSS-toepassingen in de eigen organisatie Beperkt inzicht in het aanbod van OSS-toepassingen Beperkt inzicht in mogelijkheden voor ondersteuning van OSS- toepassingen Onvoldoende inzicht in mogelijkheden om OSS-toepassingen met legacy-software te combineren Imago van OSS en OSS-toepassingen versus marketing door grote sofware leveranciers Weerstand voor veranderen binnen eigen organisatie etc. X X X X check it out!

9 Dan weet ik WAT ik moet doen om voordelen van OSS te benutten
X Aanbod verkennen Kennis ontwikkelen Voordelen vaststellen Beperkingen vaststellen etc. X X X Daarmee een basis leggen voor een actuele- en toekomstgerichte strategie m.b.t. de toepassing van software binnen de onderneming: Keuzen Fasering, implementatiestrategie, ontwikkelingsstrategie Evaluatie, besluitvorming en besturing

10 Dan kan ik daarna m’n strategie m.b.t. OSS bepalen
voorbeeld! De eerste stap: Geen OSS-toepassingen implementeren Kennis en ervaring met OSS en OSS-toepassingen opbouwen ICT-beleid m.b.t. OSS aanpassen Pilot met OSS-toepassing(en) lanceren OSS-toepassingen in de periferie van legacy-systemen implementeren OSS in kantoorautomatisering implementeren (“Office”) OSS-toepassingen voor primaire functionaliteiten implementeren (ERP, HRM, CRM, …) etc. X X X X

11 Voorbeeld: legacy + OSS
ERP standaard functionaliteiten Rapportage tools (OSS) ERP maatwerk EDI tools (OSS) Open Office (OSS)

12 Voorbeeld: OSS + OSS Open ERP standaard functionaliteiten
Rapportage tools (OSS) Open ERP aanpassingen & maatwerk EDI tools (OSS) Open Office (OSS)

13 Safe & secure voorbeelden van geïntegreerde systemen
Verkeerleiding grondverkeer van vliegtuigen op luchthaven Schiphol kritisch proces & primair proces “tandem” van drie computersystemen, gebaseerd op Linux-OS (Open Source); operational, hot standby, standby Verkeersleiding schepen Maasvlakte en haven van Rotterdam idem HITT Traffic

14 Voorbeeld: small-business
Linux Debian OS OSS tools e.d. Apple OS-X Apple software Adobe software Microsoft OS Microsoft software Adobe software OSS tools e.d. Linux Xubuntu OS OSS tools e.d.

15 Toepassingen small business
MS Windows operating system; Win7, Win8 Linux (Debian, Ubunto, ..) MS Office Word, Excel, PowerPoint, Access e.d. MS Office Outlook MS Internet Explorer MS Exchange MS Tools Open Office, Libre Office Mozilla Firefox Mozilla Thunderbird SOGo voorbeeld! FreeFileSync, 7-zip, Greenshot, VLC media player Bron o.a

16 Toelichtingen en uitwerkingen
Bijlagen Toelichtingen en uitwerkingen

17 Voorbeeld: small-business


Download ppt "Toepassing van Open Source “oplossingen”"

Verwante presentaties


Ads door Google