De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toepassing van Open Source “oplossingen” W&P bijeenkomst met geassocieerden 29 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toepassing van Open Source “oplossingen” W&P bijeenkomst met geassocieerden 29 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Toepassing van Open Source “oplossingen” W&P bijeenkomst met geassocieerden 29 mei 2013

2 Agenda Open Source Software als “middel” Waar doen we het voor? Doel en middel Eisen aan een toepassing De “scope” van de toepassing Kostenaspecten van OSS Welke problemen los ik op met OSS? Tegen welke problemen loop ik aan met OSS? Keuzen maken voor de toekomst Voorbeelden van OSS-toepassingen

3 Waar doen we het voor? Doelstelling(en) Verbeterdoelstellingen(en) Primaire processen Ondersteunende processen Besturingsmodel, organisatie & delegatie Besturingsinformatie Verantwoordingsinformatie (crisis informatie) Informatie-organisatie, - planning, - kwaliteit Waar doen we het voor? Met welke processen maken we het waar? Hoe gaan we de processen naar het doel sturen? Welke informatie hebben we nodig om doelgericht en efficiënt te besturen Waar komt de informatie vandaan? Wanneer wordt de informatie geleverd? Welke eisen worden gesteld aan kwaliteit en (lever)tijd?

4 Eisen aan een toepassing Doelstelling innovatie resultaten (verbeteren) verantwoording (verbeteren) Processen van toepassing kritisch primair productie secundair ondersteunend Systeem ? Fit-4- Function? Stable? Proven technology? Save & secure? Mix: standard vs. tailored? Knowlegde & competences Standard vs. tailored? Costs?

5 Scope van de toepassingen Geintegreerde oplossingen – Voorbeelden: ERP, CRM, … – In te richten naar specificatie van de klant/gebruiker – Aansluiting naar perifere oplossingen mogelijk maken – Minder stijle leercurve mogelijk Deeloplossingen – OpenVPN, Mozilla Firefox, FreeFileSync – “panklare oplossing” – Naast andere systemen te gebruiken – Stijle leercurve mogelijk

6 Kosten Aanschaf – Standaard software – Maatwerk software Implementatie Exploitatie – Licenties – Onderhoud – Maatwerk – Kennis – Terugverdientijd Extended lifecycle Aanschafkosten beperkt Maatwerkkosten beperkt OSS (geïntegreerde) systemen: Implementatiekosten idem (?) licentiekosten beperkt onderhoudskosten beperkt kosten maatwerk beperkt, veel capaciteit kennis (intern) (nog) schaars! terugverdientijd korter grotere invloed door klant(en) minder afhankelijk van leverancier(s)

7 Welke problemen los ik op met OSS? o Onveiligheid door computervirussen en andere inbreuken o Beperkingen van prestaties van benodigde functionaliteiten o Afhankelijkheid van leverancier m.b.t. licentie-policies, en/of slechte onderhandelingspositie o Beperkingen van de (gewenste) ontwikkelingen en/of slechte onderhandelingspositie m.b.t. ontwikkelingen o Beperkingen van de (gewenste) service c.q. beschikbaarheid van service o Beperking van aanschafkosten o Beperking van licentie- & onderhoudskosten o Beperking van ….. X X X X X check it out!

8 Tegen welke problemen loop ik aan met OSS? o Beperking van kennis en ervaring m.b.t. OSS en OSS-toepassingen in de eigen organisatie o Beperkt inzicht in het aanbod van OSS-toepassingen o Beperkt inzicht in mogelijkheden voor ondersteuning van OSS- toepassingen o Onvoldoende inzicht in mogelijkheden om OSS-toepassingen met legacy-software te combineren o Imago van OSS en OSS-toepassingen versus marketing door grote sofware leveranciers o Weerstand voor veranderen binnen eigen organisatie o etc. X X X X X check it out!

9 Dan weet ik WAT ik moet doen om voordelen van OSS te benutten o Aanbod verkennen o Kennis ontwikkelen o Voordelen vaststellen o Beperkingen vaststellen o etc. Daarmee een basis leggen voor een actuele- en toekomstgerichte strategie m.b.t. de toepassing van software binnen de onderneming: o Keuzen o Fasering, implementatiestrategie, ontwikkelingsstrategie o Evaluatie, besluitvorming en besturing X X X X

10 Dan kan ik daarna m’n strategie m.b.t. OSS bepalen o Geen OSS-toepassingen implementeren o Kennis en ervaring met OSS en OSS-toepassingen opbouwen o ICT-beleid m.b.t. OSS aanpassen o Pilot met OSS-toepassing(en) lanceren o OSS-toepassingen in de periferie van legacy-systemen implementeren o OSS in kantoorautomatisering implementeren (“Office”) o OSS-toepassingen voor primaire functionaliteiten implementeren (ERP, HRM, CRM, …) o etc. X X X X voorbeeld! De eerste stap:

11 Voorbeeld: legacy + OSS ERP standaard functionaliteiten ERP maatwerk Rapportage tools (OSS) EDI tools (OSS) Open Office (OSS)

12 Voorbeeld: OSS + OSS Open ERP standaard functionaliteiten Open ERP aanpassingen & maatwerk Rapportage tools (OSS) EDI tools (OSS) Open Office (OSS)

13 Safe & secure voorbeelden van geïntegreerde systemen Verkeerleiding grondverkeer van vliegtuigen op luchthaven Schiphol – kritisch proces & primair proces – “tandem” van drie computersystemen, gebaseerd op Linux-OS (Open Source); operational, hot standby, standby Verkeersleiding schepen Maasvlakte en haven van Rotterdam – idem HITT Traffic www.hittraffic.com

14 Voorbeeld: small-business Apple OS-X Apple software Adobe software Microsoft OS Microsoft software Adobe software OSS tools e.d. Linux Xubuntu OS OSS tools e.d. Linux Debian OS OSS tools e.d.

15 Toepassingen small business MS Office Word, Excel, PowerPoint, Access e.d. MS Office Outlook email MS Internet Explorer MS Exchange MS Tools Open Office, Libre Office Mozilla Firefox Mozilla Thunderbird Bron o.a. https://wiki.stringit.nl/Installatie%20en%20beheer SOGo FreeFileSync, 7-zip, Greenshot, VLC media player Linux (Debian, Ubunto,..) MS Windows operating system; Win7, Win8 voorbeeld!

16 Bijlagen Toelichtingen en uitwerkingen

17 Voorbeeld: small-business


Download ppt "Toepassing van Open Source “oplossingen” W&P bijeenkomst met geassocieerden 29 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google