De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Financiën 22 april 2014 Richard Wiskerke, afdelingshoofd Financiën.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Financiën 22 april 2014 Richard Wiskerke, afdelingshoofd Financiën."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Financiën 22 april 2014 Richard Wiskerke, afdelingshoofd Financiën

2 Opbouw Doel Borselse Budgetcyclus Financiële positie Borsele Overig Vragen

3 De Borselse budgetcyclus Kadernota 2015-2018 3 juli 2014 Programma begroting 2015 6 november 2014 Coalitieakkoord April/ mei 2014? Programma rekening 2015 juni 2016 5 juni 2014 (voor jaarrekening 2013) Begrotingswijzigingen 2015 Maandelijks Maandelijks 2014 (voor begr.jaar 2014)

4 De budgetcyclus Kadernota Programmabegroting Programmarapportage Begrotingswijzigingen en interne budgetrapportages Jaarrekening

5 RaadB&W Ambtelijke budgethouder Programma BestuurUitvoeringsbudgetten Vb. Beleidsproduct burgerzaken - burgerlijke stand - bevolkingsadministratie - Rijbewijzen - Reisdocumenten - Afgifte vergunningen/ verklaringen Beleidsproducten uit Programma Bestuur - Bestuursondersteuning - Bestuursorganen - Voorlichting - Verkiezingen - Burgerzaken Begroting/ budgetrecht

6 Budgetten

7 Financiële positie Baten en lasten Sluitende meerjarenraming Openstaande taakstellingen Reserves en voorzieningen Weerstandsvermogen Schulden Lastendruk

8 Gemeentelijke baten

9 Gemeentelijke lasten

10 Meerjarenraming Aandachtspunten: -Delta dividend - € 184.000 -Herverdeling gemeentefonds + € 114.000

11 Openstaande taakstellingen Bezuinigingsrichting bepaald Invulling en realisatie nu een lopend proces Uit bezuinigingsronde 2010 nog € 42.000 Uit bezuinigingsronde 2013 nog € 1,1 miljoen

12 Financiële positie

13 Lastendruk

14 Overige financiële punten Financieel beleid o Financiële verordening o Controle verordening o Onderzoek verordening Belastingen o Belastingverordeningen o SaBeWa Zeeland o Fiscaal (btw, bcf) Meer info http://www.vng.nl/files/vng/20140313-de-wondere-wereld-van- gemeentefinancien.pdf

15 Vragen? - kom langs - mail naar rdawiskerke@borsele.nl - 0113-238 301rdawiskerke@borsele.nl

16 Taakstellingen

17


Download ppt "Introductie Financiën 22 april 2014 Richard Wiskerke, afdelingshoofd Financiën."

Verwante presentaties


Ads door Google