De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma begroting 2015 CDA BOXTEL – LIEMPDE. Opbouw presentatie  Financiële knelpunten, programma 12.  Suggesties m.bt. de begroting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma begroting 2015 CDA BOXTEL – LIEMPDE. Opbouw presentatie  Financiële knelpunten, programma 12.  Suggesties m.bt. de begroting."— Transcript van de presentatie:

1 Programma begroting 2015 CDA BOXTEL – LIEMPDE

2 Opbouw presentatie  Financiële knelpunten, programma 12.  Suggesties m.bt. de begroting.

3

4 Financiële knelpunten 12.Financiën 5.7 miljoen meer lasten dan baten.

5 . Stand van de reserves van 2010-2014 Jaren201020112012201320142015 Reserves per 31-12 30.7 30.330.029.1 25.619.9 100%99%98%95% 83%65% Voorzieningen per 31-12 12.4 11.812.813.1 12.011.4 100%95%103%106% 97%92% Vaste geldleningen per 31-12 52.5 55.752.054.7 60.364.5 100%106%99%104% 115%123% Bedragen x 1 miljoen Het jaar 2010 = 100%

6 Het grondbedrijf.

7

8 Economie en Toerisme  Het stoppen van de 1 miljoen voor de economie realiseren in concrete actie. Wij zijn bang dat het vooral gestoken gaat worden in het maken van plannen.  Niet Realiseren van een busverbinding tussen toeristische attracties in Boxtel.  Realiseren van 1 informatiecentrum voor 1 gemeente, geen 3 informatiecentra verdeeld over de gemeente Boxtel.

9 Plattelandsvernieuwing  Niet inrichten horecalocatie langs de A2 als 4 e informatiecentrum; dat is veel te duur.  Kloppend maken van de Plattelandsvernieuwing met de subsidie en niet meer uitgeven dan wat er aan subsidie binnen komt.

10 WMO  Meer aandacht voor jongeren die vroegtijdig de school verlaten.  Creëren van stages/banen voor jongeren in overleg met het bedrijfsleven.  Investeren in leerlingen en leerkrachten niet in stenen.  Kritisch bekijken van KDV en peuterspeelzalen en waar nodig voorziening per wijk loslaten.

11 WMO  Eerlijk verdelen van de beschikbare gelden over de sportverenigingen.  Blijvend mogelijk maken sporten vooral voor de jeugd.  Zorgen voor een voorziening voor die gezinnen waarvan kinderen om financiële redenen niet kunnen sporten.  Uitbouwen van de sociale functie van sportverenigingen in het kader van de WMO

12 WMO  Bouwen van meer seniorenwoningen dicht bij de voorzieningen.  Clustering gezondheidszorg. eetvoorziening en woningen voor ouderen. Liefst dicht bij een basisschool.  Gebruik maken van bestaande gebouwen bij decentralisatie.  Uitbouwen functie van de wijkgebouwen in alle wijken.

13 WMO  Het voortouw nemen als gemeente bij de veranderingen die na 2015 gestalte moeten krijgen.  Intensiveren overleg met zorgverleners in de gemeente.  Uitrollen sociale wijkteams in 2015 over alle wijken.  Registreren en evalueren van alle problemen die ontstaan.  Maandelijks rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang in het proces in 2015.

14 Infrastructuur  Werk maken van het zoeken naar een goede parkeervoorziening in het centrum voordat de parkeerplaatsen op de markt verdwijnen.  Starten in 2015 met de aanleg van de Talkweg en de communicatie hierover zorgvuldig laten verlopen.  Verbeteren onderhoud straten en trottoirs  Opnemen van voldoende budget voor gladheidsbestrijding.  Wij vinden oplaadplaatsen voor elektrische fietsen wat ver gezocht. Alleen realiseren met 100% subsidie.  Invoeren ‘dichte slotenwerk‘ met 100% subsidie prima anders er nu geen geld in stoppen.

15 Slotwoord


Download ppt "Programma begroting 2015 CDA BOXTEL – LIEMPDE. Opbouw presentatie  Financiële knelpunten, programma 12.  Suggesties m.bt. de begroting."

Verwante presentaties


Ads door Google