De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de mr in het verbeteren van binnenklimaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de mr in het verbeteren van binnenklimaat."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de mr in het verbeteren van binnenklimaat

2 Wat is de grondslag voor medezeggenschap over binnenmilieu? Rechten en bevoegdheden op basis van de WMS Rechten op basis van de Arbowet Rechten op basis van de cao Rechten op basis van de Arbocatalogus-VO Medezeggenschap over binnenmilieu

3 Wet medezeggenschap scholen Openbare en bijzondere scholen College van Bestuur / Raad van Toezicht Centrale directie Managementstatuut Medezeggenschapsstatuut De schoolorganisatie in vogelvlucht

4 Initiatiefrecht Informatierecht Instemmingsbevoegdheden Adviesbevoegdheden Bevoegdheden gmr Themaraad Rechten en bevoegdheden op basis van WMS

5 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Arbomeester Gezamenlijke verantwoordelijkheid werkgever en werknemer Plan van aanpak Informatierecht –RI&E, plan van aanpak, verslagen inspectie, contract Arbodienst, etc Rechten op basis van de Arbowet

6 Van Arbowet naar arbobesluit –Temperatuur –Ventilatie –Geluid op de werkplaats Arbocatalogus-VO Rechten op basis van de Arbowet

7 Cao Voortgezet Onderwijs 2008 – 2010 Werkgevers en werknemers zijn bij het realiseren van een gezonde en veilige leer- en werkomgeving verplicht zich te houden aan hetgeen bepaald is in bijlage 16 ‘Arbocatalogus-VO’ Rechten op basis van de cao

8 Hoofddoel: het geven van duidelijke normen t.a.v. arbo in het vo De normen geven de minimumeisen die nodig zijn om goede arbeidsomstandigheden te garanderen Instemmingsrecht bij een beleidsplan voor maatregelen tegen en bij te lage of te hoge temperaturen Adviesrecht bij de keuze van een schoonmaakbedrijf Rechten op basis van de Arbocatalogus-VO

9 Waarop kan medezeggenschap over binnenmilieu gericht zijn? Wat is binnenmilieu versus binnenklimaat? Binnenmilieu en medezeggenschap Meer kennis kan tot betere keuzes leiden Binnenmilieu en beleid –Probleem signaleren –Probleem beoordelen –Plannen –Uitvoeren –Effect beoordelen Medezeggenschap over binnenmilieu

10 Er zijn vaak weerstanden tegen het verbeteren van het beleid met betrekking tot binnenmilieu De mr heeft rechten waarmee het beleid met betrekking tot binnenmilieu te beïnvloeden is Binnenmilieu agenderen

11 Aansluiten bij bestaande overlegverplichtingen Hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid aan begin schooljaar Begroting en beleidsvoornemens Jaarverslag Plan van aanpak RI&E Nieuwbouw/belangrijke verbouwing Onderhoudsbeleid Etc, etc…. Binnenmilieu verbeteren

12 Welke ‘gezondheidsproblemen’ zijn aan het binnenmilieu toe te schrijven? Geurhinder Geluidhinder,stemproblemen,gehoorproblemen Slijmvliesprikkelingen Onwelbevinden Astma en hooikoorts Infectieziekten Ziekteverzuim Hoe weet u of er problemen zijn?

13 Tekort schietende ventilatie is te herkennen aan een bedompte geur en een hoge CO 2 Geurstoffen en hun bronnen zijn het best met de neus op te sporen Het meten van verontreinigingen in de lucht heeft alleen zin als er verdachte bronnen van verontreiniging zijn Hoe herkent u een ongunstige luchtkwaliteit?

14 Zitplaatsen op minder van een meter van enkel glas De temperatuur is niet per lokaal regelbaar Verse lucht moet binnenkomen met onderkant < 1.80 m Er is geen buitenzonwering Tijdens de les een temperatuur < 18 graden Hoe herkent u een ongunstig thermisch comfort?

15 Rijkstoezicht Onderwijsinspectie Bouw- en woningtoezicht gemeente VROM-inspectie De arbeidsinspectie Wie is verantwoordelijk voor maatregelen om binnenmilieu te verbeteren?

16 Schoolbestuur –Schoolgebouw –Doordecentralisatie –Aansprakelijkheid Het schoolbestuur moet door een goede inrichting en goed onderhoud van het schoolgebouw voorkomen dat personen schade oplopen. De werkgever moet zorgen voor een gezonde werkplek. Wie is verantwoordelijk voor maatregelen om binnenmilieu te verbeteren?

17 Decentrale financiering –Het geld voor schoolgebouwen gaat deels naar het schoolbestuur en deels naar de gemeente –De gemeente betaalt nieuwbouw, aanbouw en verbouw en eerste inrichting –Het schoolbestuur betaalt de binnenkant van het gebouw Financiering voor binnenmilieu

18 Lumpsum financiering –Scholen mogen schuiven met geld voor personeel naar gebouw of omgekeerd –Er zijn meer keuzes mogelijk en er zijn dus meer mogelijkheden voor medezeggenschap voor de mr Financiering voor binnenmilieu

19 Materiële instandhouding –Voor het onderhoud van de ‘binnenkant’ van het schoolgebouw en de schoonmaak krijgt het schoolbestuur geld van het ministerie van onderwijs –De bedragen zijn onvoldoende voor goed onderhoud en de schoonmaak Financiering voor binnenmilieu


Download ppt "De rol van de mr in het verbeteren van binnenklimaat."

Verwante presentaties


Ads door Google