De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectieve belangenbehartiging in het Samenwerkingsverband (SWV) Een model voor medezeggenschap en communicatie met de achterban Utrecht, 18-01-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectieve belangenbehartiging in het Samenwerkingsverband (SWV) Een model voor medezeggenschap en communicatie met de achterban Utrecht, 18-01-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Collectieve belangenbehartiging in het Samenwerkingsverband (SWV) Een model voor medezeggenschap en communicatie met de achterban Utrecht, 18-01-2011

2 Programma Voorwaarden collectieve belangen- behartiging Het Samenwerkingsverband en medezeggenschap De belanghebbenden De achterban De samenhang Afronding

3 Voorwaarden collectieve belangenbehartiging Representatief voor alle scholen in de regio Ingebed in de onderwijsstructuur Inbreng = een getrouw beeld van wat er leeft Deskundigheid Orgaan dient over rechten te beschikken (vanuit de WMS) Faciliteiten (zeker bij de initiële besluitvorming) Laagdrempelig (zeker voor ouders)

4 Het Samenwerkingsverband Samenwerkende schoolbesturen PO/SO, VO/SO, MBO Bestuur met rechtspersoonlijkheid? Het onderwijszorgplan Aandacht voor leerlingenvervoer, ZAT, SABD, ……. Welke voorzieningen handhaven c.q. inrichten

5 Het Samenwerkingsverband

6 De medezeggenschapsorganen Ieder bestuur heeft een (G)MR Iedere (G)MR levert een afvaardiging voor de Themaraad Themaraad = personele unie

7 De medezeggenschapsorganen Een themaraad als personele unie - WMS (art. 20) - bezetting met of zonder externen - verplichte achterbanraadpleging Minimaal twee bijeenkomsten per jaar a. bespreking elementen onderwijs zorgaanbod b. beoordeling van onderwijs zorgaanbod Instemming met 2/3 meerderheid

8 De achterban (Toekomstige) gebruikersgroepen leggen hun visie voor Uitspraken ná overleg met groepen Ergo: verplichte achterbanraadpleging

9 De achterban Bestaat uit verschillende oudergroepen: - ouders van hoogbegaafde kinderen - ouders van autistische kinderen - ouders met een kind met het syndroom van Down - ouders van de …….. school - ouders uit Schooldorp - ouders van toekomstige leerlingen (peuters) - …………………………… Deze oudergroepen onderhouden een directe communicatie met de themaraad.

10 De Samenhang Bestuur SWV schrijft onderwijszorgplan Bestuur SWV legt het plan voor aan de themaraad die namens alle GMR’en optreedt De themaraad buigt zich over dit plan De themaraad stemt in met dit plan (WMS art. 10 lid b) na een verplichte achterbanraadpleging

11 Afronding Laatste vragen en opmerkingen R. van Dijk, beleidsadviseur Vereniging Openbaar Onderwijs, Almere


Download ppt "Collectieve belangenbehartiging in het Samenwerkingsverband (SWV) Een model voor medezeggenschap en communicatie met de achterban Utrecht, 18-01-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google