De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brunssum op eigen kracht Beleidskader 2014-2017 Rekenkamercommissie Brunssum 7 januari 2014 Etienne Lemmens Jean-Paul Essers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brunssum op eigen kracht Beleidskader 2014-2017 Rekenkamercommissie Brunssum 7 januari 2014 Etienne Lemmens Jean-Paul Essers."— Transcript van de presentatie:

1 Brunssum op eigen kracht Beleidskader 2014-2017 Rekenkamercommissie Brunssum 7 januari 2014 Etienne Lemmens Jean-Paul Essers

2 Programma Korte inleiding op de decentralisaties in het sociale domein Beleidskader Blik op beleidskader 2014-2017 Aandachtspunten Rekenkamerbrief Gelegenheid voor vragen

3 Inleiding decentralisaties Per 1-1-2015 taken kwetsbare groepen naar gemeenten, bedoeling wetgever: dicht bij de burger effectiever en efficiënter Jeugdzorg/hulp – Werk & inkomen – Zorg & welzijn Centraal: eigen verantwoordelijkheid burgers – integrale aanpak – kanteling Risico’s én kansen Dynamisch proces met veel onduidelijkheden op financiën en taken

4 Beleidskader 2014-2017 Reeds veel in de steigers in Brunssum Thema’s beleidskader: Verantwoordelijkheidsverdeling overheid – burgers Sturingsmodel en opdrachtgeverschap Integrale aanpak toegang en ondersteuning Uitvoeringsstructuur – kanteling en schaal Maatschappelijk vastgoed Financiën Evaluatie en verantwoording Risico’s

5 Blik op beleidskader 1 - sturingsmodel Sturingsmodel: gemeente Brunssum als regisseur Opdrachtgeversrol: uitvoeringsmodel > strakke regie door gemeente > zware expertise in eigen huis nodig > zelfredzaamheid en informele zorg ‘opgelegd’ > weinig ‘drive’ tot initiatieven van onderop > innovatie is niet vanzelfsprekend Overgang naar ander model mogelijk: wanneer en onder welke voorwaarden? Aandachtspunt: consequente doorvertaling sturingsmodel

6 Blik op beleidskader 2 – kwaliteit en dekking van aanbod Democratische besluitvorming op omvang en aard van voorzieningen Veel nieuwe klanten en nieuwe aanbieders Op verschillende niveaus georganiseerd en aanbesteed (Brunssum, Parkstad, Zuid-Limburg, Limburg, landelijk) Monopolisten en/of concurrentie Onderaanneming voor ondernemers en zzp-ers PGB’s en individuele dienstverlening Aandachtspunt: bewaking en borging van de kwaliteit van het aanbod

7 Blik op beleidskader 3 – financiële middelen Nog veel onduidelijkheid wat betreft financiële kaders 0-meting omvang en aard kwetsbare groepen Effecten van langdurige crisis op omvang en aard doelgroepen Effecten van mogelijke jurisprudentie met betrekking tot ongelijke behandeling tussen gemeenten Aandachtspunt: beheersbaarheid van gemeentelijke financiën

8 Blik op beleidskader 4 – preventie en integrale toegang (ketensamenwerking) Zorgmijders en vraagonwetenden zijn en blijven problematisch met betrekking tot voorkomen van zware en dure ondersteuning Gegevensdeling tussen ketenpartijen soms gebrekkig, niet adequaat ondersteund door ICT Geen gezamenlijke targets in de keten, waardoor onvoldoende wordt samengewerkt of tegengewerkt Dezelfde (lichte) dienstverlening, informatie en kennis in de 5 verschillende wijkloketten aanwezig voor preventie en doorverwijzing Aandachtspunt: gerichte afspraken over ketensamenwerking

9 Blik op beleidskader 5 – risico’s Context raad: Gebrek aan toezicht (controleren) door raad Wijzigende wet en regelgeving, risico onrechtmatig handelen Onrust zorgvragers, zorgaanbieders: juridisch, maatschappelijk? Onvoldoende afstemming regio/bovenregionaal Focus doelmatigheid versus acceptabele mate van kwaliteit (balans)? Pas in uitvoering afspraken maken over risicomanagement: rol raad? Informatievoorziening Raad, in 2014 informatiesysteem inrichten

10 Aandachtspunten Consequente doorvertaling sturings- en opdrachtgeversmodel Bewaking en borging van de kwaliteit van het aanbod Beheersbaarheid van gemeentelijke financiën Gerichte afspraken over ketensamenwerking Adequaat risicomanagement Kaderstellende en controlerende taak gemeenteraad

11 Rekenkamerbrief Brief is instrument voor raadsleden, ter ondersteuning van mening- en besluitvorming Bandbreedte van keuzen, consequenties en risico’s geschetst aan de hand van vragen Rekenkamercommissie graag bereid deze aan te passen en toe te lichten binnen dynamisch proces van decentralisaties


Download ppt "Brunssum op eigen kracht Beleidskader 2014-2017 Rekenkamercommissie Brunssum 7 januari 2014 Etienne Lemmens Jean-Paul Essers."

Verwante presentaties


Ads door Google