De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Arie Jongejan directeur Carans / Scoop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Arie Jongejan directeur Carans / Scoop"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Arie Jongejan directeur Carans / Scoop
Informatiebijeenkomst '07 - opening

2 Informatiebijeenkomst geïntegreerde eerstelijnszorg
“Beleidsregel geïntegreerde eerstelijnszorg en innovatie” Beekbergen, 27 juni 2007 Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening

3 Zorg(markt) in ontwikkeling
Gezondheidszorg (algemeen) Eerstelijns gezondheidszorg Programma Vragen en opmerkingen graag tijdens mijn bijdrage Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening

4 marktpartijen / onderlinge relaties
Zorg (markt) marktpartijen / onderlinge relaties zorgvrager / verzekerde zorgmarkt verzekeringsmarkt overheid zorgaanbieder / ondernemer zorgverzekeraar / zorginkoper zorginkoopmarkt Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening

5 Informatiebijeenkomst 27-06-'07 - opening
Overheid: Toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg door: Minder (strakke) regelgeving Meer vrijheid én verantwoordelijkheid voor veldpartijen Marktprikkels waar mogelijk Transparantie Toezicht Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening

6 Rol burger (zorgvrager / verzekerde)
Eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en gezondheidszorg Meer informatie zoeken en keuze maken Kritische houding t.o.v. prijs en kwaliteit van diensten van zorgverzekeraar en zorgaanbieders Aanbod op basis van vraag Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening

7 Rol professional (zorgaanbieder / ondernemer)
Professionele verantwoordelijkheid voor kwaliteit Doelmatige zorgverlening Gedifferentieerd zorgaanbod gericht op wensen en behoeften van cliënten / patiënten Onderhandelen / afspraken i.p.v. wetgeving (minder vanzelfsprekendheden, minder regels, meer ruimte) Arbeidsomstandigheden (betere balans tussen werk – privé) Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening

8 Rol zorgverzekeraar / zorginkoper
Belangenbehartiger verzekerde (uw cliënt / patiënt) Rekening houden met wensen en behoeften van de verzekerden (klanten) Zorgplicht Van centraal naar decentraal Doelmatige inkoop van zorg Doelmatige organisatie van zorg Concurrentie tussen zorgverzekeraars Regionale diversiteit Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening

9 Eerstelijns gezondheidszorg
Kenmerken Spil en gids van de gezondheidszorg Zoeken naar zorg op het juiste niveau, op het juiste moment, op de juiste plaats Snijvlak tussen zelf-/mantelzorg en professionele zorg Toegang tot specialistische zorg Preventie, behandeling en verzorging Generalistische zorgverlening Vertrouwensrelatie: continuïteit Direct toegankelijk en in de buurt Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening

10 Eerstelijns gezondheidszorg, van nood naar kans (1)
Capaciteitsproblemen (Ha, Vk), gebrek aan samenhang Geïntegreerde ondersteuning (ontstaan ROS) Samenwerking eerstelijns beroepsgroepen en andere eerstelijns partners (LOVE) Kwaliteitsontwikkeling (standaarden, certificering) NPCF: kiezen voor geïntegreerde eerstelijnszorg, bij voorkeur in een centrum Zorgverzekeraars: kiezen voor eerste lijn ! Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening

11 Eerstelijns gezondheidszorg, van nood naar kans (2)
Financiering en organisatie chronische zorg (o.a. Diagis) Nieuwe aanbieders / rechtspersonen in eerste lijn (zorggroepen, zorg BV’s enz) Nieuwe beleidsinstrumenten / regelingen Praktijk Ondersteuner Huisartsen (chronische zorg) Module Modernisering en Innovatie (Ha) Praktijkondersteuner (huisartsen) - GGZ Beleidsregel “geïntegreerde eerstelijnszorg en innovatie” Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening

12 Informatiebijeenkomst 27-06-'07 - opening
Programma Beleidsregel geïntegreerde eerstelijnszorg en innovatie Toelichting, Nico Bernts, directeur LVG Beleidsregel en zorgverzekeraar, Theo van der Bom, accountmanager zorg Agis Pauze En nu verder …. , Frank Benne adviseur eerstelijnszorg Scoop Vragenronde Informatiebijeenkomst '07 - opening Informatiebijeenkomst 27 juni '07 - Scoop - Opening


Download ppt "Welkom Arie Jongejan directeur Carans / Scoop"

Verwante presentaties


Ads door Google