De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 24 mei 2007. 20062005 2 Hoe het was… Welzijnswet Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) Aantal subsidieregelingen uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Maatschappelijke Ondersteuning 24 mei 2007. 20062005 2 Hoe het was… Welzijnswet Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) Aantal subsidieregelingen uit."— Transcript van de presentatie:

1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 24 mei 2007

2 20062005 2 Hoe het was… Welzijnswet Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) Aantal subsidieregelingen uit de AWBZ (o.a. mantelondersteuning, diensten bij wonen met zorg) De Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

3 20062005 3 Hoe het is… De Wet Maatschappelijk Ondersteuning betekent: -een samenhangend integraal lokaal beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en op aanpalende terreinen. Voor mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben is en blijft er de AWBZ. -Dus: meer samenhang in de ondersteuning voor de burger

4 2006 4 Doelstelling van de Wmo: “De Wmo moet het mensen mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig in de maatschappij te functioneren” D.m.v.: Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving Eigen verantwoordelijkheid van burgers (‘civil society’) Minder bureaucratie en integratie van wonen, welzijn en zorg Lokaal georganiseerd en maatwerk

5 2006 5 Impact Wet Maatschappelijke Ondersteuning Betreft 3.300.000 mensen direct (43.000 Eindhovenaren) 4,5 miljard euro, 1/3 totale gemeentefonds Gemeente krijgt de integrale verantwoordelijkheid voor Wonen, Welzijn en Zorg. Gemeente legt verantwoording af aan de burger, niet aan het Rijk

6 2006 6 Wmo – negen prestatievelden: 1. Leefbaarheid en samenhang in buurt en wijk 2. Preventieve voorzieningen voor Jeugd 3. Informatie en advies (lokale toegang) 4. Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers

7 2006 7 Wmo – negen prestatievelden (vervolg): 5. Participatie mensen met beperkingen 6. Voorzieningen mensen met beperkingen 7. Maatschappelijke opvang 8. Verslavingsbeleid 9. Openbare geestelijke gezondheidszorg

8 2006 8 Opdracht voor gemeente: Mogelijk maken dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen Mogelijk maken dat mensen maximaal kunnen participeren in de samenleving Vangnet organiseren voor (sociaal) kwetsbaren Compensatiebeginsel

9 2006 9 De WMO in 2007, in Eindhoven 2007 is overgangsjaar, “oude” beleid is overgenomen. Oud Wvg voorzieningen en hulp bij het huishouden Wel twee toevoegingen: - Persoonsgebonden budget (PGB) - Lokale toegang Wmo

10 2006 10 In 2007: geen wijzigingen in huidige beleid Woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen Geen eigen bijdragen op (voorheen Wvg) naturavoorzieningen (bijv.scootmobiel) Inkomensafhankelijkheid van bepaalde vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen blijft

11 2006 11 Hulp bij het huishouden in 2007 Conform huishoudelijke verzorging uit de AWBZ In natura en PGB (persoonsgebonden budget) Geleidelijke overgang naar gemeente: nieuwe PGB’s gaan via de gemeente, oude via zorgkantoor. Zorg in natura wordt door de gemeente ingekocht HbhH aanbesteed op basis van kwaliteit: 10 contractpartners Klant mag kiezen uit zorgcatalogus gemeente

12 2006 12 Toevoeging PGB voor individuele voorzieningen Bedragen gekoppeld aan basisassortiment Eindhoven dan wel huidige klassensysteem AWBZ

13 2006 13 Toevoeging Opening gemeentelijk Wmo-loket Informatie & Advies Wmo via 1 loket Bereikbaar via 4 kanalen: - Fysiek: KCC van de dienst Publiekszaken (2007) - Internet: www.wmoloketeindhoven.nlwww.wmoloketeindhoven.nl - Telefoon: 040- 2386000 (2007) - Post

14 Na 2007 meerjaren WMO beleidsplan: ontwikkeling in alle prestatievelden indicatiehuis doorontwikkeling lokale toegang Prestatieveld 10 algemeen: curatief -> preventief

15 2006 15 Consequenties professionals gemeentelijk domein Klant heeft recht op compensatie voor beperkingen, dus niet de klantvraag is leidend voor het aanbod van de gemeente, maar de klantsituatie. De casemanager moet dus doorvragen, en invulling geven aan de vrijheid die het beleid geeft. Integraliteit gaat verder dan WMO (denk aan b.v. inkomensondersteuning, WWB)

16 2006 16 Informatie Wmo-loket www.wmoloketeindhoven.nl 040- 2386000 Aanmelden Wmo- Nieuwsbrief wmo@eindhoven.nl 040- 2382758

17 2006 17 Compensatiebeginsel Het compensatiebeginsel geeft gemeenten de opdracht voorzieningen te treffen ter compensatie van de beperkingen die hun burgers ondervinden in zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. Deze voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning stellen burgers in staat om: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan


Download ppt "Wet Maatschappelijke Ondersteuning 24 mei 2007. 20062005 2 Hoe het was… Welzijnswet Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) Aantal subsidieregelingen uit."

Verwante presentaties


Ads door Google