De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiden Grip op nieuwe taken Gevolgen, risico's en sturingsmogelijkheden bij de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiden Grip op nieuwe taken Gevolgen, risico's en sturingsmogelijkheden bij de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ."— Transcript van de presentatie:

1 Leiden Grip op nieuwe taken Gevolgen, risico's en sturingsmogelijkheden bij de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ

2 In deze presentatie: Decentralisatie AWBZ en jeugdhulp Aantal personen Kosten Bezuiniging Drie aandachtspunten: 1.Bestuurlijke aspecten 2.Kwaliteit van zorg 3.Financiële risico’s

3 Doelgroepen en financiën Bezuiniging op basis van meicirculaire: € 8.984.000

4 Aandachtspunt 1: Bestuurlijke aspecten Aanloop was in hoog tempo Veel samen met regio/buurgemeenten opgepakt Raad vindt dat zij te weinig richting kon geven Nauwere betrokkenheid gewenst Aanbeveling Rekenkamercommissie: 1.Zorg voor grotere betrokkenheid Raad Met betrekking tot besluitvorming Periodiek rapportage over voortgang Eventueel apart overlegplatform

5 Aandachtspunt 2: kwaliteit van zorg Kennis en expertise bij gemeente Integraal aanbod en aansluiting 18- op 18+ Participatie sociaal netwerk Toegangscriteria Incidenten Aanbevelingen Rekenkamercommissie: 2.Laat zorgverleners zich uitspreken over kwaliteit 3.Borg een goede afstemming 18- op 18+ 4.Tijdige evaluatie, monitoring en bijsturing 5.Reservecapaciteit voor prestatiedip

6 Voorbeeld: Meervoudige vraag Wmo+jeugd 2014 2015 AWBZ WmoBJ Z ZVW Sociaal wijkteam Jeugd- en gezinsteam

7 Aandachtspunt 3: Financiële risico’s Grote bezuinigingsopgave moet opgevangen worden door nieuwe werkwijze Budgetoverschrijdingen zijn denkbaar Daarnaast: uitvoeringskosten Aanbeveling: 6.Zorg vanaf het begin voor goede monitoring van uitgaven en de mate waarin innovaties gerealiseerd worden

8 Voorbeeld: enkelvoudige vraag Wmo 20142015 Wmo-loket Individuele voorzieningen Netwerk, collectieve en individuele voorzieningen Sociaa l wijk- team

9 Tot slot Nogmaals de zes aanbevelingen van de rekenkamercommissie: 1.Zorg voor grotere betrokkenheid Raad 2.Laat zorgverleners zich uitspreken over kwaliteit 3.Borg een goede afstemming 18- op 18+ 4.Tijdige evaluatie, monitoring en bijsturing 5.Reservecapaciteit voor prestatiedip 6.Zorg vanaf het begin voor goede monitoring van uitgaven en de mate waarin innovaties gerealiseerd worden

10 Leiden Meer weten? Onderzoek Panteia: Grip op nieuwe taken van Leiden


Download ppt "Leiden Grip op nieuwe taken Gevolgen, risico's en sturingsmogelijkheden bij de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ."

Verwante presentaties


Ads door Google