De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar Concessies 2020 Presentatie 22 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar Concessies 2020 Presentatie 22 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar Concessies 2020 Presentatie 22 juni 2016

2 Inhoudsopgave  Aanleiding  Concessiegebieden en -duur  Voorzieningenniveau en uitvoeringskwaliteit  Duurzaamheid: verlaging emissies  Financieel kader  Planning

3 Aanleiding  Huidige concessies lopen in 2020 af  Vaststelling NvU door PS 26 oktober 2016 i.v.m. kaderstelling en budgetrecht  Programma van Eisen verplicht vast te stellen door GS  Inhoud Nota van Uitgangspunten:  Bestaand beleidskaders: PVVP, PvA Duurzaam OV, RSP, Coalitieakkoord 2015-2019 uitgewerkt en geconcretiseerd  Trends en ontwikkelingen  Opgaven en maatregelen voor OV na 2020  Financieel kader begroting (ambities vs financierbaarheid)

4 Concessiegebieden, -duur  Noordelijke treindiensten: 2020-2035  Bus geheel Fryslân: 2020-2030 Trein: aanbesteden samen met Groningen

5 Voorzieningenniveau, uitvoeringskwaliteit (1)  Versterken “dikke” lijnen  Gedifferentieerde ontwikkeling “dunne” lijnen, mogelijke uitkomsten: 1.Strekken of anderszins attractiever maken 2.Maatwerk (zie verder) 3.In stand houden (niet perse ongewijzigd)  Maatwerk is verzamelterm: niet-regulier OV  Maatwerk is niet per definitie goedkoper

6 Voorzieningenniveau, uitvoeringskwaliteit (2)  Tot maatwerk behoort ook de Mobiliteitscentrale in NO-Fryslân  Deze dient om verschillende vormen van vervoer slimmer te organiseren, waaronder de Opstapper in NOF  Het is een pilot, start augustus 2017, inbreng Opstapper december 2017

7 Duurzaamheid: verlaging emissies 1.Doel: minder emissies, bus: 2025 2.Pilots inzake duurzame brandstoffen

8 Financieel kader  Voor € 50,4 mln/jaar huidige ambitie rond voorzieningenniveau en duurzaamheid mogelijk  Aanbestedingsresultaat kan mee- en tegenvallen

9 Planning  Behandeling NvU in GS 5-7-2016  Besluitvorming NvU in PS 26-10-2016 met voorafgaand inspraakmogelijkheid (Statenmarkt)  Uitvraag bureaus PvE trein loopt, PvE trein vaststellen 1 e helft 2017 door GS  PvE bus vaststelling in 2018  PvE kent inspraakprocedure


Download ppt "Op weg naar Concessies 2020 Presentatie 22 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google