De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Krachtig bestuur in Brabant” een project van provincie en VBG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Krachtig bestuur in Brabant” een project van provincie en VBG."— Transcript van de presentatie:

1 “Krachtig bestuur in Brabant” een project van provincie en VBG

2 Ambities en opgaven Manifest VBG + Agenda van Brabant! Hoe houden we de kracht van Brabant vast? Kennis en innovatie Leef- en vestigingsklimaat Opgaven in het regionale en lokale domein

3 Provincie en gemeenten samen! Doel: toekomstbestendig bestuur Slanke provincie  kerntaken Sterke en lenige gemeenten  –regionale partners –lokale regisseurs –lokale taakuitvoerders/dienstverleners

4 Brabant in beeld Spreekwoordelijk “fotoboek” over: Regionale opgaven en verhoudingen Sterktes/zwaktes/kansen/bedreigingen Bestuurlijke profielen gemeenten Inschatting bestuurlijk vermogen gemeenten

5 Stappen vormgeving “fotoboek” 1) beeld Brabant (panorama) Telos 23-11-2011 2) Uitwerking + vaststelling methodiek 3) beelden 4 regio’s (luchtfoto’s) 4) beelden 67 gemeenten (portretfoto’s) 5) conclusies/acties (actiefoto’s)  N.B. Noordoost = pilotgebied

6 Werkwijze Externe klankbordgroep (4 x O) kijkt mee met provincie en VBG Adviescommissie krachtig bestuur voert gesprekken met regio’s en gemeenten Uitvoering compact en efficiënt, SAMEN!

7 Analysemodel

8 8 Op weg naar de Panorama BMC: Verslag SWOT- gesprek BMC: Deskresearch Adviescie: Adviesgesprek Op weg naar Fotoboek Krachtig Bestuur Brabant Gem.: Vaststellen SWOT Gem.: Vragenlijst BMC: Notitie indrukken van de regio als geheel Adviescie: Aanbevelingen in vergadering geformuleerd Provincie: oplevering aanbevelingen aan regio, als beeld van de gehele provincie compleet is.

9 Resultaat Verzameling “foto’s”  inzicht stand van zaken en knelpunten Analyse en aanbevelingen door Adviescommissie krachtig bestuur Spiegel voor gemeenten  discussie/actie Conclusies voor Brabant als geheel

10 Planning Gemeenten NO-Brabant (pilot): voorjaar 2012 Overige gemeenten: najaar 2012 Analyes/aanbevelingen: eind 2012 GS-visie bestuurlijke organisatie: voorjaar 2013. Wegnemen knelpunten: 2013 – 2015.

11 Stand van zaken Noordoost-Brabant –(voorlopige) aanbevelingen 28-8-2012 –Reactie GS d.d. 25-9-2012 Midden-Brabant in afrondend stadium Zuidoost- en West-Brabant loopt

12 Positie raden Delegatie raad neemt deel aan gesprek met de adviescommissie Gespreksverslag is samen met deskresearch spiegel voor gemeenten  discussie/actie college  raad Vergroting regionale betrokkenheid

13 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "“Krachtig bestuur in Brabant” een project van provincie en VBG."

Verwante presentaties


Ads door Google