De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Agenda aanstaande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Agenda aanstaande."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Agenda aanstaande week 1/2 zondag 31 juli 09:15 Oppas: Geertruida & Hennie 09:30 Kerkdienst - Br. W. Schaaij 14:00 Kerkdienst - Br. J. Meijer 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. F. Molenaar Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

2 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Agenda aanstaande week 2/2 zondag 7 augustus 09:15 Oppas: Nina Hunze 09:30 Kerkdienst : Br. D. Wagenaar 14:00 Kerkdienst - Ds. J.E. Kramer (Assen- Marsdijk) 15:00 Bloemen bezorgen: P. Mulder Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

3 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Jarigen aanstaande week do 04-08J. van Breden - Bijlsma (57) vr 05-08Br. S. de Boer (61) vr 05-08Remi Vianen (12) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

4 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Welkom Voorganger:br.W. Schaaij Organist:br. Beamist:br.E. van der Heide Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

5 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

6 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Nlb: 283: 1, 2, 5 Melodie: ‘Rust mijn ziel uw God is koning’ 1In de veelheid van geluiden in het stormen van de tijd, zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt. 2En van overal gekomen, drinkend uit de ene bron, bidden wij om nieuwe dromen, richten wij ons naar de zon. 5Die ons naam voor naam wilt noemen, al uw liefde ons besteedt, zingend zullen wij U roemen en dit huis zingt met ons mee!

7 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

8 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

9 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

10 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 95: 1-3 1Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten. 2De HEER is groot, een God vol kracht, een Vorst in majesteit en macht ver boven elke god verheven. De diepste plaats is in zijn hand, van Hem zijn bergen, zee en land, Hij heeft ze hun bestaan gegeven.

11 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 95: 1-3 3Komt, knielen wij voor God, die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: zijn hand slechts kan u veilig leiden.

12 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

13 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 135: 1 1Looft de HERE, prijst zijn naam, knechten van de hoge God, u die tot zijn dienst bekwaam, alles doet naar zijn gebod en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze HEER.

14 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

15 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Lezen Psalm 77 1 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf, een psalm. 2 Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat hij mij hoort. 3 Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. 4 Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela

16 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Lezen Psalm 77 5 U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden, 6 ik zie terug op voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger, 7 bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, mijn hart zoekt, mijn geest vraagt: 8 Zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou hij niet langer liefhebben? 9 Is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woord voor eens en altijd verstomd?

17 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Lezen Psalm 77 10 Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? sela 11 En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’ 12 Ik denk terug aan de daden van de HEER – ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger, 13 overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden.

18 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Lezen Psalm 77 14 Uw weg, God, is een heilige weg – welke god is zo groot als onze God? 15 U bent de God die wonderen doet, u hebt de volken uw macht getoond, 16 uw arm heeft uw volk bevrijd, de kinderen van Jakob en Jozef. sela 17 Toen het water u zag, o God, toen het water u zag, begon het te beven, een huivering trok door de oceanen.

19 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Lezen Psalm 77 18 De wolken stortten water, de hemel dreunde luid, uw pijlen flitsten heen en weer, 19 uw donder rolde dreunend rond, bliksems verlichtten de wereld, de aarde trilde en schokte. 20 Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. 21 U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.

20 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

21 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 77: 1-3 1Roepend om gehoor te vinden, om bij God gehoor te vinden, roep en smeek ik onverpoosd maar mijn ziel blijft ongetroost. Nu de druk mij overmande, hef ik tot de Heer mijn handen, maar 't gedenken is mij pijn, nu ik zonder God moet zijn.

22 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 77: 1-3 2's Nachts doet Gij mijn ogen staren. Denkend aan het spel der snaren, aan de dagen van weleer, vindt mijn hart geen woorden meer. En ik vraag aan mijn gedachten: laat de Heer voor immer smachten? Neemt Hij hen die smekend staan niet meer in genade aan?

23 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 77: 1-3 3Zou de Heer zijn volk verstoten? Heeft de toorn zijn hart gesloten? Is zijn gunst voorgoed voorbij? Blijft niet wat Hij eenmaal zei? Kan God zijn gena vergeten? Heb ik steeds vergeefs geweten, dat des Allerhoogsten kracht stand houdt tot het laatst geslacht?

24 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

25 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Preek

26

27 Is God spoorloos? Ga maar zoeken, dan ontdek je: 1. hoe God zijn eigen sporen trekt; 2. hoe je God op het spoor kunt komen; 3. hoe God je op het spoor zet van Jezus; 4. hoe je in Gods voetspoor kunt gaan.

28 God trekt zijn eigen sporen

29 Wie zoeken gaat, ontdekt hoe je God op het spoor kunt komen.

30 Hoe God ons op het spoor zet van Jezus.

31 Als je God zoekt, ontdek je ook hoe je in zijn spoor kunt gaan.

32 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

33 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 77: 4-6 4God, op wat Gij eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten. Wat Gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis. Heel de wereld zag uw sterkte, zag de wondren die Gij werkte, toen Gij, groot in heiligheid, Jakobs volk hebt uitgeleid.

34 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 77: 4-6 5Toen Gij door het diepst der zee ging, zag U d' afgrond aan met beving. Wolken goten water uit. Luchten dreunden van geluid. Toen uw felle bliksemschichten huiverend uw weg verlichtten en uw donder om U ging, lag heel d' aard in siddering.

35 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 77: 4-6 6God, uw pad was door de golven. Waatren hebben het bedolven en uw voetspoor uitgewist: geen die nog uw treden gist. Maar Gij gaaft een goed geleide aan het volk dat Gij bevrijdde: Mozes' en Aärons hand voerde 't in een veilig land.

36 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

37 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie TB

38 Thank you lord For the sky above me Thank you Lord For the earth below me Dank U heer voor de lucht boven mij Dank U Heer, Voor de grond onder mijn voeten

39 Thank you Lord For the love you've shown me Your son on the cross is ever before me Dank U Heer voor de liefde die mij telkens weer toont Uw Zoon aan het kruis is altijd in mijn gedachten

40 I don't ask much for myself But for the ones I love Ik vraag voor mijzelf niet veel Maar voor hen die ik liefheb

41 Guard them and protect them Hold them close to your heart Bewaar hen en bescherm hen Houd ze dicht bij uw hart

42 Tonight, all the windows are open Feel like a bird that can fly Whose wings were once broken Vannacht, alle ramen staan open, ik voel me als een vogel die weer kan vliegen nadat haar vleugels eens gebroken waren

43 I don't ask much for myself But for the ones I love Ik vraag voor mijzelf niet veel Maar voor hen die ik liefheb

44 If they should stray away from ya Receive them back into your arms Maar als ze bij U weg blijven of weggaan bij U Ontvang ze dan weer in Uw armen Heer

45 Thank you Lord For giving life to me A river so wide, flowing from you and trough me Dank U Heer, dat U mij leven geeft Als een rivier zo groots en stroomt van U zo door mij heen.

46 I don't ask much for myself But for the ones I love Ik vraag voor mijzelf niet veel Maar voor hen die ik liefheb

47 Guard them and protect them Hold them close to your heart Bewaar hen en bescherm hen Houd ze dicht bij uw hart

48 Thank you Lord For forgiveness and mercy Thank you Lord Dank U Heer voor vergeving en genade. Dank U Heer.

49 Thank you Lord Dank U Heer.

50 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

51 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 22: 11 uit: Levensliederen 11Het nieuws zal overal te horen zijn. En wie de Heer is, weet straks groot en klein en zelfs wie nu nog niet geboren zijn: hij houdt van daden.

52 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

53 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Collecte 1e collecte: Kruispunt 2e collecte:Huisvestingslasten

54 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

55 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 89: 1, 6, 7 1Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

56 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 89: 1, 6, 7 6Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

57 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Psalm 89: 1, 6, 7 7Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

58 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

59 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Amen uit: Psalm 89 Geloofd zij God de HEER voor eeuwig. Amen, amen.

60 Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie

61 Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Nlb.283: 1, 2, 5 Votum Ps.95: 1-3 Ps.135: 1 Lz.Ps. 77 Ps.77: 1-3 Preek Ps.77: 4-6 TB LL.22: 11 Collecte Ps.89: 1, 6, 7 Liturgie Agenda aanstaande."

Verwante presentaties


Ads door Google