De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Na de mededelingen zingen we Ps. 36 : 2 Schriftlezing en tekst: 2 Samuel 9 Welkom in deze eredienst

2

3 Hee…! ben jij dat? Dat komt goed uit… …want…

4 Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman
en wij zoeken jou! Help je mee, en maak je sterk voor onze kids? Meld je aan!

5 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Na de mededelingen zingen we Ps. 36 : 2 Schriftlezing en tekst: 2 Samuel 9 Welkom in deze eredienst

6

7 Hee…! ben jij dat? Dat komt goed uit… …want…

8 Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman
en wij zoeken jou! Help je mee, en maak je sterk voor onze kids? Meld je aan!

9 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Na de mededelingen zingen we Ps. 36 : 2 Schriftlezing en tekst: 2 Samuel 9 Welkom in deze eredienst

10

11 Hee…! ben jij dat? Dat komt goed uit… …want…

12 Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman
en wij zoeken jou! Help je mee, en maak je sterk voor onze kids? Meld je aan!

13 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Na de mededelingen zingen we Ps. 36 : 2 Schriftlezing en tekst: 2 Samuel 9 Welkom in deze eredienst

14

15 Hee…! ben jij dat? Dat komt goed uit… …want…

16 Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman
en wij zoeken jou! Help je mee, en maak je sterk voor onze kids? Meld je aan!

17 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Na de mededelingen zingen we Ps. 36 : 2 Schriftlezing en tekst: 2 Samuel 9 Welkom in deze eredienst

18 Liturgie Ps. 36 : 2 Moment van stilte Votum en zegengroet
Mededelingen Ps. 36 : 2 Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 118 : 1 en 10 Gz. 176a : 1 en 2 Lezen van gebod 1 - 3 Gz. 176a : 6 en 7 Lezen van gebod 6 - 9 Gz: 176a : 12 en 13 Gebed.

19 Zingen Ps. 36 : 2 Moment van stilte Votum en zegengroet
Ps. 118 : 1 en 10 Gz. 176a : 1 en 2 Lezen van gebod 1 - 3 Gz. 176a : 6 en 7 Lezen van gebod 6 - 9 Gz: 176a : 12 en 13 Gebed.

20 Zingen Vers 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog,
Psalm 36 : 2 Vers 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. ……

21 Zingen Groot is uw goedheid, trouwe God!
Psalm 36 : 2 …… Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

22 Moment van stilte

23 Liturgie Ps. 36 : 2 Moment van stilte Votum en zegengroet
Ps. 118 : 1 en 10 Gz. 176a : 1 en 2 Lezen van gebod 1 - 3 Gz. 176a : 6 en 7 Lezen van gebod 6 - 9 Gz: 176a : 12 en 13 Gebed.

24 Zingen Ps. 36 : 2 Moment van stilte Votum en zegengroet
Ps. 118 : 1 en 10 Gz. 176a : 1 en 2 Lezen van gebod 1 - 3 Gz. 176a : 6 en 7 Lezen van gebod 6 - 9 Gz: 176a : 12 en 13 Gebed.

25 Zingen Vers 1 Beurtzang Mannen: Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen,
Psalm 118 : 1 en 10 Vers 1 Beurtzang Mannen: Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen, Allen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Vrouwen: Laat, Israël, uw lofzang rijzen; Allen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Jeugd: Dit zij het lied der priesterkoren; Volw: Gij, die den HEER vreest, laat het horen;

26 Zingen Vers 10 De HEER is God, zijn gunst verheugde
Psalm 118 : 1 en 10 Vers 10 De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen; Gods liefde duurt in eeuwigheid.

27 Zingen Ps. 36 : 2 Moment van stilte Votum en zegengroet
Ps. 118 : 1 en 10 Gz. 176a : 1 en 2 Lezen van gebod 1 - 3 Gz. 176a : 6 en 7 Lezen van gebod 6 - 9 Gz: 176a : 12 en 13 Gebed.

28 Zingen Gedenk, o volk, met heilig beven,
Gezang 176a : 1 en 2 Vers 1 Gedenk, o volk, met heilig beven, hoe God, met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven en zijn Tien Woorden horen deed:

29 Zingen Ik ben de HEER, die als uw Koning u uit Egypte heb geleid.
Gezang 176a : 1 en 2 Vers 2 Ik ben de HEER, die als uw Koning u uit Egypte heb geleid. Ik riep u uit uw slavenwoning, mijn sterke arm heeft u bevrijd.

30 Liturgie Ps. 36 : 2 Moment van stilte Votum en zegengroet
Ps. 118 : 1 en 10 Gz. 176a : 1 en 2 Lezen van gebod 1 - 3 Gz. 176a : 6 en 7 Lezen van gebod 6 - 9 Gz: 176a : 12 en 13 Gebed.

31 Zingen Gedenk bij 't werk, u opgedragen,
Gezang 176a : 6 en 7 Vers 6 Gedenk bij 't werk, u opgedragen, de sabbat, aan de HEER gewijd: God schiep de wereld in zes dagen en heeft Zich in zijn werk verblijd.

32 Zingen Gij zult uw ouders eer betonen,
Gezang 176a : 6 en 7 Vers 7 Gij zult uw ouders eer betonen, opdat uw HEER, die eeuwig leeft, u vele dagen zal doen wonen in 't land dat Hij, uw God, u geeft.

33 Liturgie Ps. 36 : 2 Moment van stilte Votum en zegengroet
Ps. 118 : 1 en 10 Gz. 176a : 1 en 2 Lezen van gebod 1 - 3 Gz. 176a : 6 en 7 Lezen van gebod 6 - 9 Gz: 176a : 12 en 13 Gebed.

34 Zingen Uw hart zal nimmer iets begeren van al wat van uw naaste is.
Gezang 176a : 12 en 13 Vers 12 Uw hart zal nimmer iets begeren van al wat van uw naaste is. Al Gods geboden zult gij eren en houden zijn getuigenis.

35 Zingen Geef dat wij trouw uw wet betrachten.
Gezang 176a : 12 en 13 Vers 13 Geef dat wij trouw uw wet betrachten. Gedenk ons in barmhartigheid. Schenk ons in Christus nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid.

36 Liturgie Ps. 36 : 2 Moment van stilte Votum en zegengroet
Ps. 118 : 1 en 10 Gz. 176a : 1 en 2 Lezen van de gebod 1 - 3 Gz. 176a : 6 en 7 Lezen van gebod 6 - 9 Gz: 176a : 12 en 13 Gebed.

37

38 Lezen Lezen: 2 Samuël 9 Ps. 89 : 1 en 6 Preek Gz. 15 Gebed Collecte
Gz. 139 : 1 en 6 Zegen

39 Zingen Lezen: 2 Samuël 9 Ps. 89 : 1 en 6 Preek Gz. 15 Gebed Collecte
Gz. 139 : 1 en 6 Zegen

40 Zingen Vers 1 des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
Psalm 89 : 1 en 6 Vers 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

41 Zingen Vers 6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,
Psalm 89 : 1 en 6 Vers 6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

42 Preek Na de preek: Gz. 15

43 Goed doen vanuit verbondenheid met een ruim hart tot eigen schade

44 Zingen Ps. Preek Gz. 15 : 1 – 5 Gebed Collecte Gz. 139 : 1 en 6 Zegen

45 Zingen Vers 1 Geloofd zijt Gij, God onze Heer, in eeuwigheid geprezen!
Gezang 15 : 1 – 5 Vers 1 Geloofd zijt Gij, God onze Heer, in eeuwigheid geprezen! U is de majesteit, de eer, hoog is uw roem gerezen: want al wat in de hemel woont en al wat leeft op aarde behoort aan U, die hoog gekroond het koningschap aanvaardde.

46 Zingen Vers 2 In majesteitelijke pracht beheerst Gij al uw werken,
Gezang 15 : 1 – 5 Vers 2 In majesteitelijke pracht beheerst Gij al uw werken, uw rechterhand heeft alle macht het zwakke te versterken; wij willen U nu en altijd lof, eer en dank bewijzen, uw hoge naam uw heerlijkheid om al uw daden prijzen.

47 Zingen Vers 3 Maar wat zou U van onze kant aan gaven zijn te geven?
Gezang 15 : 1 – 5 Vers 3 Maar wat zou U van onze kant aan gaven zijn te geven? Wij schenken U wat uit uw hand om eerder was gegeven, wijzelf zijn gast en vreemdeling; de dagen, de geslachten, een schaduw die weer verder ging, waarvan wij niets verwachten.

48 Zingen Vers 4 Wat Gij, o onze God en Heer, ons wilde toevertrouwen,
Gezang 15 : 1 – 5 Vers 4 Wat Gij, o onze God en Heer, ons wilde toevertrouwen, dat is van U – Gij krijgt het weer om U een huis te bouwen. O Heer die onze harten proeft, wij zijn oprecht genegen te geven wat uw dienst behoeft; wij geven van uw zegen.

49 Zingen Vers 5 O God van vader Abraham en God van al zijn zonen,
Gezang 15 : 1 – 5 Vers 5 O God van vader Abraham en God van al zijn zonen, wij bidden U: laat vuur en vlam, uw Geest onder ons wonen: dan zullen wij in eeuwigheid U dienen in uw woning en U volkomen toegewijd lofzingen – onze koning!

50 Liturgie Ps. Preek Gz. 15 Gebed Collecte Gz. 139 : 1 en 6 Zegen

51

52 Collecte Vandaag 1e T. U. 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Diaconie Gz. 139 : 1 en 6

53 Zingen Ps. Preek Gz. 15 Gebed Collecte Gz. 139 : 1 en 6 Zegen

54 Zingen Gezang 139: 1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam U, eeuwig Vader, U verheft al’t schepsel saam. Zingt, serafs, englen, zingt, heft aan, gij machten, tronen Onafgebroken rijz’ uw lied op hoge tonen. Gij, driemaal heilig zijt G’ o God der legerscharen Dat aard’ en hemel steeds uw grootheid openbaren.

55 Zingen Gezang 139:6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag. Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag. Geef, dat wij bij uw komst onstraff’lijk wezen mogen. Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen. Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen

56 Zegen Ps. Preek Gz. 15 Gebed Collecte Gz. 139 : 1 en 6 Zegen

57

58 Tot vanmiddag om 16.30 Met Ds. Feijen In het Morgenlicht


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google