De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 99: 1,4,8 Na de zegen Ps. 104: 2,8 Schriftlezing & tekst: Genesis 1: 1-2, 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 99: 1,4,8 Na de zegen Ps. 104: 2,8 Schriftlezing & tekst: Genesis 1: 1-2, 4."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 99: 1,4,8 Na de zegen Ps. 104: 2,8 Schriftlezing & tekst: Genesis 1: 1-2, 4

2

3 Bent u de lange winteravonden nog niet vergeten kom dan 20 april om 20.00 naar de soos voor het mens erger je niet kampioenschap van het morgenlicht!! Kosten: 1 euro En voor de winnaars leuke prijzen Voor opgaven bellen met: 0523-267352

4 In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 99: 1,4,8 Na de zegen Ps. 104: 2,8 Schriftlezing & tekst: Genesis 1: 1-2, 4

5  Votum en zegengroet  Ps. 104: 2,8  Lezen van de wet  Ps. 81: 6,7  Gebed  Lezen en tekst: Genesis 1: 1-2, 4  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8 Voor de dienst: Ps. 99: 1,4,8

6 Vers 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. Psalm 99: 1,4,8

7 Vers 4 Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer. Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk. Heilig, hoog in ere is de Heer der heren. Psalm 99: 1,4,8

8 Vers 8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE. Psalm 99: 1,4,8

9 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 104: 2,8  Lezen van de wet  Ps. 81: 6,7  Gebed  Lezen en tekst: Genesis 1: 1-2, 4  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8

10  Votum en zegengroet  Ps. 104: 2,8  Lezen van de wet  Ps. 81: 6,7  Gebed  Lezen en tekst: Genesis 1: 1-2, 4  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8

11  Votum en zegengroet  Ps. 104: 2,8  Lezen van de wet  Ps. 81: 6,7  Gebed  Lezen en tekst: Genesis 1: 1-2, 4  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8

12 Psalm 104: 2,8 Vers 2 Gij grondvest het heelal, houdt het in stand, onwrikbaar staat het bouwwerk van uw hand. Gij deedt de vloed over de aarde golven en hoge bergen werden diep bedolven. Uw donder joeg het water op de vlucht, het dal viel droog, de rots rees in de lucht. De afgrond moest zich op uw woord betomen, uw vloed zal d' aarde nooit meer overstromen.

13 Psalm 104: 2,8 Vers 8 Al wat er in uw grote schepping leeft wacht, HEER, op U, tot Gij hun voedsel geeft. Ontsluit G' uw hand, zij zamelen de gaven waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven. Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood, stof worden zij weer in der aarde schoot. Maar d' adem van uw Geest brengt hen tot leven; het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.

14  Votum en zegengroet  Ps. 104: 2,8  Lezen van de wet  Ps. 81: 6,7  Gebed  Lezen en tekst: Genesis 1: 1-2, 4  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8

15  Votum en zegengroet  Ps. 104: 2,8  Lezen van de wet  Ps. 81: 6,7  Gebed  Lezen en tekst: Genesis 1: 1-2, 4  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8

16 Psalm 81: 6,7 Vers 6 Hoor, o Israël, leef naar mijn geboden. Dit is mijn bevel: geef geen afgod eer, buig u nimmer neer voor de vreemde goden.

17 Psalm 81: 6,7 Vers 7 Eer dan Mij alleen, 'k ben uw God, de HERE. Ik die u voorheen veilig door mijn hand, uit Egypteland leidde, mij ter ere.

18  Votum en zegengroet  Ps. 104: 2,8  Lezen van de wet  Ps. 81: 6,7  Gebed  Lezen en tekst: Genesis 1: 1-2, 4  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8

19  Votum en zegengroet  Ps. 104: 2,8  Lezen van de wet  Ps. 81: 6,7  Gebed  Lezen en tekst: Genesis 1: 1-2, 4  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8

20  Votum en zegengroet  Ps. 104: 2,8  Lezen van de wet  Ps. 81: 6,7  Gebed  Lezen en tekst: Genesis 1: 1-2, 4  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8

21 Psalm 8 Vers 1 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

22 Psalm 8 Vers 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

23 Genesis 1: 1-2, 4 Na de preek: Ps. 33: 5,8

24  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8  Gebed  Collecte  Gz. 149  Zegen

25 Vers 5 De grote schepper aller dingen beziet vanuit het hemels licht de gang van alle stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Hij vorm alle harten, kent hun vreugd en smarten, …… Psalm 33

26 …… weet hoe mensen zijn. Hij doorgrondt hun daden, weet wat zij beraden, kent hen, groot en klein. Psalm 33

27 Vers 8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend o grote Koning, uit uw hemelwoning …… Psalm 33

28 …… uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER. Psalm 33

29  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8  Gebed  Collecte  Gz. 149  Zegen

30  Vandaag  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz. 149

31  Ps. 8: 1,3  Preek  Ps. 33: 5,8  Gebed  Collecte  Gz. 149  Zegen

32 Vers 1 Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan, Is het of de nacht mij noemt de Naam van een machtig God, Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen opengaan, is het of de dag mij noemt de naam van een machtig God. …… Gezang 149

33 …… Deze God, die aard en hemel schiep, is dezelfde God, die mij eens riep, uit het duister tot Zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag. Die zijn liefde in mij openbaart. Mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart. Dag en nacht mij in Zijn hand bewaart: Hoe groot is God voor mij. Gezang 149

34

35

36 Tot vanmiddag om 16.30 uur Tot vanmiddag om 16.30 uur Met Ds. Tigelaar In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 99: 1,4,8 Na de zegen Ps. 104: 2,8 Schriftlezing & tekst: Genesis 1: 1-2, 4."

Verwante presentaties


Ads door Google