De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Riskmanagement in relatie tot de flexibilisering door: Marjol Nikkels directeur CS Opleidingen BV 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Riskmanagement in relatie tot de flexibilisering door: Marjol Nikkels directeur CS Opleidingen BV 1."— Transcript van de presentatie:

1 Riskmanagement in relatie tot de flexibilisering door: Marjol Nikkels directeur CS Opleidingen BV 1

2 Riskmanagement Sociale Zekerheid  1901: de Ongevallenwet - ‘Risque professional’  1914: de Invaliditeitswet - ‘Risque professional’  Na WO 2: verzorgingsstaat  Kenmerk verzorgingsstaat is ook dat de betrokkene er al het nodige aan moet doen om een beroep op de uitkering te voorkomen!  1991: Ruud Lubbers: ‘Nederland is Ziek’  Privatiseringsslag: ‘de vervuiler betaalt – werken wie werken kan’  2014: werkgever ook verantwoordelijk financieel voor ‘flex werker’

3 Financiële belangen  Werkgevers hebben weinig inzicht in kosten van verzuim  Nog weinig focus op risicomanagement van verzuimende flexwerker  2 jaar verzuim en 10 jaar WGA  Re-integratiekosten  Eventuele loonsanctiekosten / administratieve sancties  Gemiddelde directe kosten: € 150.000,- over 12 jaar per dossier. Nog los van de indirecte verzuimkosten!  Sturen op schadelast levert veel geld op

4 Kosten verzuim – WGA (inkomen 1,5 * modaal) 60% arbeidsongeschiktheid- persoon 54 jaar komt niet meer aan het werk  1e jr. loondoorbetaling bij ziekte: € 45.000  2e jr. loondoorbetaling bij ziekte: € 31.500  Re-integratie en arbokosten : € 7.500  WGA doorbelasting : 10 jaar - ca. : € 151.000 (*)  Totaal: € 235.000 (**) (*) 10 WGA jaren worden doorbelast binnen een hogere WGA gedifferentieerde premie of aan de WGA eigen risicodrager (veelal privaat verzekerd, dus financiële belang bij de private WGA-ERD verzekeraar). Bij UWV geldt nog correctiefactor waardoor Wga lasten ca. 1,5 maal hoger uitvallen. Bij verzekeraar is WGA risico verzekerd. (**) Daarnaast nog indirecte verzuimkosten, zoals vervangende kracht, productiviteitsverlies, omzetverlies 4

5 Tenzij …. no risk polis  Verzuim binnen vijf jaar na in dienst treden  = Ziektewet Vangnet – art 29B ZW Bij aannemen van arbeidsgehandicapte (agh) of persoon met structureel functionele beperking (sfb) Voor Wajonger  onbeperkte no-riskpolis  Ook geen kosten van WGA instroom (van 10 jaar ) bij toepassing no-risk.  Indien persoon met WIA in dienst blijft (geen no-risk) maar wel ZW vangnet gedurende vijf jaar na in dienst houden

6 Is ziekmelding Tinus een no risk melding?  2002 : Tinus WAO met rugklachten (vanuit bouw)  2004: Tinus is succesvol omgeschoold en groeit richting salesman van grote bouwtrajecten bij werkgever A  2006: <15% WAO bij herbeoordeling op praktische verdiencapaciteit  2010: overgang naar werkgever B (koopt Tinus weg vanwege zijn succes )  Vandaag: 17 april 2014: ernstige ziekmelding, partner belt op dat Tinus op intensive care ligt met hartfalen en het zeer onzeker is of Tinus het gaat redden. Is dit een no-riskmelding? Versie 1 januari 20146

7 Norisk screening  Norisk screening (onderzoek structureel functioneel beperkt of arbeidsgehandicapt  Advies altijd doen: 2 maanden na in diensttreding  Dit alsnog doen voor personen die verzuimen en die korter dan 5 jaar in dienst zijn!  1 iemand ontdekken kan 100.000 tot 250.000 euro besparen Versie 1 januari 20147

8 Geld verdienen met riskmanagement sociale zekerheid  Aanvragen Ziektewet vangnet  Benutten mobiliteitsbonussen (3 jaar bij indiensttreding)  Regie nemen op verzuimproces  Bereidheid om vroegtijdig te investeren en activeren in snelle terugkeer  Regel bij tijdelijke contracten post contractueel re-integratiebeding  Bespreek financiële ontwikkelingen en nieuwe sociale zekerheid met werknemer  werken is het meest lonend (tenzij je echt niet meer kan) Versie 1 januari 20148

9 Post contractueel re-integratiebeding  Regel bij flex contracten het post contractueel re-integratiebeding  Juist als iemand niet eigen risicodrager voor de Ziektewet is!  Bij sluiten tijdelijk contract al opnemen dat indien werknemer ziek uit dienst gaat of zich binnen 28 dagen ziek meldt, dat werknemer zich onder de arbo- en re-integratie begeleiding van (ex) werkgever blijft stellen  Op basis van boetebeding per overtreding  Let op: kantonrechters moeten zich nog uitspreken over deze bedingen Versie 1 januari 20149

10 Gevolgen zieke flexwerker: Bepaalde tijd contract bij grote werkgever 10

11 Werkgevers betalen per zieke flexwerker (> 2014)  Middelgrote en grote werkgevers betalen vanaf 1 januari 2014 voor eigen flexwerkers die ziek zijn wanneer hun tijdelijke contract afloopt  Kleine bedrijven < 307.000 euro loonsom betalen sectorale premies  Middelgroot: deels sectoraal en deels individueel (glijdende schaal)  Grote bedrijven: > 3.070.000 euro loonsom volledig individueel  Middelgrote en grote werkgevers moeten flexwerkers dus meenemen in het verzuimbeleid, omdat de werkgever anders flink wordt aangeslagen voor ziek flexibel personeel.

12 Vangnetters 55% van de instroom in de WGA wordt verklaard door 18% van de beroepsbevolking vangnetters

13 Voor wie wordt risico gelopen?  Zieke werknemers met (tijdelijk) contract van wie het contract afloopt tijdens ziekte  Werknemers die ziek worden binnen 28 dagen na beëindiging van het dienstverband  Ook tijdens proeftijd loopt risico al!  -------------------------------------------------------------------------------------  Uitzendkrachten (valt onder risico uitzendbureau)

14 BeZaVa risico’s  ZW ERD schap of ZW flex premie  2014 en 2015 – WGA flex en WGA vast nog gescheiden  Vanaf 2016 : flex en vast in 1 WGA totaal risico  Verzekeraars zijn zeer huiverig  Aegon als eerste verzekeraar met verzekeringsdekking voor ERD ZW Flex verzuim  Waarom zijn verzekeraars zo voorzichtig? Versie 1 januari 201414

15 Verzekeraars gingen de WGA ‘doen’ De financiële markt aangaande de WGA blijkt enorm. Volgens experts tot een volume van ruim 3 miljard Euro Verzekeraars zijn hier ingestapt en ‘doen’ de WGA (net als misschien de WW of in de toekomst wellicht bijvoorbeeld het Risque Professionel)

16 Wat ging er mis? Riskmanagement is sturing op dossierniveau (geen bulk) De financiële markt realiseerde zich onvoldoende dat het ‘doen’ (voor de verzekeraars dus het verzekeren) van sociale zekerheid, ook betekende dat werkgevers en werknemers van mening zijn dat daarmee de verantwoordelijkheid voor de (gehele of gedeeltelijke) uitvoering ook gedeeld moet worden Een aantal spelers zoals UWV en CBP (college bescherming persoonsgegevens) konden en kunnen erg zelfstandig invulling aan uitvoering en controle geven……

17 Risico ontwikkelingen Ontwikkeling BeZaVa – zoeken naar balans in hybride stelsel Nieuwe positie arbodiensten (wat mag er wel gezegd worden en wat niet – Privacy discussie nog niet ten einde) Nieuwe positie werkgevers en verzekeraars (-> werkgever moet uit claimbeoordeling wegblijven deze ligt bij UWV) Versie 1 januari 201417

18 Risico ontwikkelingen  Verharding werkgevers is te verwachten omdat de forse rekening bij werkgever ligt  Meer en eerdere sanctionering richting werknemers (o.a. ‘harde’ inkoop passend werk door werkgevers met verplichting voor werknemers deze arbeid te accepteren) Versie 1 januari 201418

19 Riskmanagement  Rechtmatigheid  Heeft een werknemer recht op bijv. loondoorbetaling, is er recht op subsidies, is er recht op een uitkering e.d.  Juistheid  Klopt de hoogte van de uitkering, kloppen nota’s van het UWV e.d.  Beïnvloedbaarheid  Re-integratie, regres, sturing – aanbieden van arbeid - sanctionerene.d.

20 Riskmanager sociale zekerheid  Er gaan miljarden in verzuim en arbeidsongeschiktheid om  Grip krijgen op de geldstromen sociale zekerheid  Specialisme : veel kennis vereist van sociale zekerheid, arbeidsrecht en juridische en fiscale aspecten  o.a. premies Werkhervattingskas, beroep en bezwaar, verzekeringskennis – afweging ERD of niet - controle van nota’s en beschikkingen – sturen op re-integratie, snelle interventies – elke dag eerder terugkeren loon  Grote behoefte aan riskmanager sociale zekerheid Versie 1 januari 201420

21 Vragen? 21Versie 1 januari 2014


Download ppt "Riskmanagement in relatie tot de flexibilisering door: Marjol Nikkels directeur CS Opleidingen BV 1."

Verwante presentaties


Ads door Google