De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antwoorden op de quiz vragen. 1. Kennisvraag Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTVanaf 01 januari 2012 en niet 2013 2)JUISTZiek en zwanger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antwoorden op de quiz vragen. 1. Kennisvraag Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTVanaf 01 januari 2012 en niet 2013 2)JUISTZiek en zwanger."— Transcript van de presentatie:

1 Antwoorden op de quiz vragen

2 1. Kennisvraag Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTVanaf 01 januari 2012 en niet 2013 2)JUISTZiek en zwanger + ziek uit dienst= vangnet groep 2  ALTIJD UWV 3)JUIST(vervroegde) IVA is voor vast en ziek uit dienst groep van toepassing 4)ONJUISTWet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

3 2. Melding aan het UWV Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTOok de eigenrisicodrager ZW  ziek(en herstel) melding bij UWV 2)ONJUISTDe 1 e melding is de ziek uit dienst melding (vangnet melding) 3)JUIST10 weken ziek betekent ziek uit dienst melden + re-integratieverslag 4)JUIST4 weken voor uit dienst treden is het aanvragen van een WW uitkering al mogelijk. Tijdige toekenning WW voorkomt evt. nawerking.

4 3. Vaststellen van de ZW Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTDe ERD bepaalt zelf (of laat bepalen door derde partij of UWV tegen betaling) recht, hoogte en duur van de Ziektewetuitkering gebaseerd op het dagloon van het afgelopen jaar. 2)JUISTZie antwoord 1) 3)JUISTBij geen ERD bepaalt het UWV recht, hoogte en duur van de ZW uitkering en betaalt deze uitkering uit. 4)ONJUISTDe Ziektewetuitkering is 70% van het bepaalde dagloon en niet het standaard het laatst verdiende bruto loon.

5 4. Verzuimadministratie Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTDe ERD moet een aparte verzuimadministratie bijhouden. Het UWV zal dit ook controleren bij een audit. 2)ONJUISTDe ERD moet de aparte verzuimadministratie bij de ingang van het eigenrisicodragerschap op orde hebben en kan de audit van het UWV niet afwachten voor aanwijzingen. 3)JUISTBij geen ERD is het zeer verstandig de ‘ziek uit dienst’ vangnet groep goed te registreren. Zo kunnen fouten bij de jaarlijkse premietoewijzing worden opgespoord. 4)ONJUISTBij geen ERD verzorgt het UWV de beoordeling en begeleiding en heeft u hierin geen rol. U kunt wel het UWV benaderen om aan te geven dat er inmiddels mogelijk passend werk is voor uw ex- werknemer.

6 5. Geschiktheid voor werk Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)JUISTIn het eerste ziektewetjaar (week 40) geldt het criterium bedongen arbeid en passende arbeid. 2)ONJUISTPas in het tweede ziektejaar geldt het criterium gangbare arbeid. Het is nu week 40 wat nog valt in het eerste ziektewetjaar. 3)JUISTOok als geen ERD kunt u inderdaad in bezwaar en beroep gaan tegen de eerstejaars Ziektewet beslissing. De ERD kan dit overigens ook. 4)ONJUISTU heeft wel degelijk invloed op de jaarlijkse premierekening (Ziektewet en WGA). Controleer deze premierekening. Soms worden fouten gemaakt met een te hoge premierekening tot gevolg. Een checklijst zit in uw cursus map.

7 6. Re-integratie Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTDe bedrijfsarts heeft wettelijk geen rol om sollicitatie- en reïntegratie inspanningen te toetsen namens de werkgever. 2)JUISTU biedt hier zelf re-integratie begeleiding en ziet toe op sollicitatie- en re-integratie activiteiten. Dat is goed. 3)JUISTU kunt deze onder 2) genoemde begeleiding uitbesteden aan bijvoorbeeld uw arbodienst. Zij hebben professionals beschikbaar voor dergelijke procesbewaking en re-integratie begeleiding 4)ONJUISTU mag niet direct de Ziektewetuitkering stoppen. U moet rekening houden met het maatregelen en boetebeleid. U heeft dat in uw eigen verzuimprotocol voor de ‘ziek uit dienst’ groep staan en bespreekt dit met de ex-werknemer.

8 7. Begeleiding bij reïntegratie Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTNu vaststaat vanaf week 24 dat Trees blijvend ongeschikt is voor de bedongen arbeid, zult u re-integratie begeleiding moeten aanbieden bij het zoeken naar definitief passend werk. 2)JUISTDeze stelling is juist. Daarnaast zult u Trees re-integratie begeleiding naar passend werk moeten bieden. 3)JUISTZie 2) 4)ONJUISTZolang Trees in het eerste ziektewetjaar nog ongeschikt is voor de bedongen arbeid mag u de ziektewetuitkering niet stoppen ook al is zij geschikt voor passend werk.

9 8. Maatregelen nemen Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTHet consequent toepassen van uw protocol en beleid is belangrijk. Ofwel een waarschuwing of een korting van 5% gedurende een maand is op zijn plaats. 2)JUISTStelling 2) is een juiste handelingswijze. 3)ONJUISTU mag niet zomaar 25% korten terwijl in uw beleid staat 5%. Als u dit toch doet en u vraagt een beslissing aan bij het UWV, dan zal het UWV geen beslissing afgeven. 4)JUISTNadat u de beslissing heeft aangevraagd als ERD bij het UWV, kan Trees inderdaad in bezwaar en beroep gaan.

10 9. Eerstejaars ZW beoordeling UWV Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTU mag de Ziektewetuitkering na de eerstejaars beoordeling niet zomaar stoppen. U mag bezwaar en beroep aantekenen. Zodra u ‘in het gelijk gesteld bent’ vindt een verrekening van de door u teveel betaalde Ziektewetuitkering plaats. 2)JUISTAls Trees arbeidsmogelijkheden heeft, dan zult u zeker ook in het 2 e ziektewetjaar een zogenaamd spoor 2 re-integratie traject in moeten zetten. 3)JUISTOok als geen eigenrisicodrager kunt u tegen de beslissing van de eerstejaars ZW beoordeling in bezwaar en beroep gaan. 4)ONJUISTZie antwoord 3).

11 10. WVP/BeZaVa Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)JUISTHet UWV zal bij de beoordeling van de WIA aanvraag beoordelen dat u en uw ex-werknemer te weinig re-integratie inspanningen hebben gerealiseerd. Een sanctie vergelijkbaar met de loonsanctie van maximaal 52 weken volgt. 2)ONJUISTU moet ook in het 2 e Ziektewetjaar de bedrijfsarts en re-integratie begeleiding voortzetten. 3)ONJUISTHet UWV zal de ex-werknemer niet sanctioneren. Het is aan u als ERD om toe te zien dat de ex-werknemer voldoende re-integratie inspanningen realiseert. De ERD loopt risico t.a.v. loonsanctie. 4)ONJUIST3 Maanden vakantie is veel te lang. Het UWV zal bij de beoordeling van de WIA aanvraag beoordelen dat u en uw ex-werknemer te weinig re-integratie inspanningen hebben gerealiseerd. Een sanctie vergelijkbaar met de loonsanctie van maximaal 52 weken volgt.


Download ppt "Antwoorden op de quiz vragen. 1. Kennisvraag Welke van de stellingen is/zijn goed? 1)ONJUISTVanaf 01 januari 2012 en niet 2013 2)JUISTZiek en zwanger."

Verwante presentaties


Ads door Google