De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Informatiebijeenkomst Vast Onderhoud DVM-Keten Beheergebied West Nederland Zuid (VODK-WNZ) 27 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Informatiebijeenkomst Vast Onderhoud DVM-Keten Beheergebied West Nederland Zuid (VODK-WNZ) 27 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Informatiebijeenkomst Vast Onderhoud DVM-Keten Beheergebied West Nederland Zuid (VODK-WNZ) 27 januari 2016

2 Rijkswaterstaat 27 januari 20162 Welkom Introductie RWS Hans de KnegtProjectmanager Ghodrat SoltaniContractmanager Richard v.d. VoordeBestekschrijver Leo ScholtesContractadviseur Andre TapAssetmanager DVM-DWS Erik de GraafContractmanager LVODK Alfred v.d. WerfInkoopadviseur Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

3 Rijkswaterstaat 27 januari 20163 Agenda Welkom en introductieHans de Knegt InformatiebijeenkomstAlfred v.d. Werf Procedure aanbestedingAlfred v.d. Werf Planning aanbestedingAlfred v.d. Werf Doel, scope contractHans de Knegt PrestatiecontractGhodrat Soltani Aansturing en beheersingGhodrat Soltani Pauze Vragenallen Afsluiting Alfred v.d. Werf Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

4 Rijkswaterstaat 27 januari 20164 Informatiebijeenkomst Doel Informatiebijeenkomst -Informatie over inkoopvoorwaarden en planning -Verhelderen aanbestedingsstukken -Toelichting scope werk Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

5 Rijkswaterstaat 27 januari 20165 Spelregels Informatiebijeenkomst Alleen verduidelijking van aanbestedingsstukken, geen discussie Proberen nu een antwoord op vragen te geven Aan de mondelinge beantwoording tijdens deze bijeenkomst kunnen geen rechten ontleend worden Vragen en antwoorden nav deze dag worden definitief vastgelegd in een Nota van Inlichtingen (NvI) Publicatie Nota van Inlichtingen via TenderNed.nlTenderNed.nl Deze presentatie aan Tenderned toegevoegd Hierna nog 2 schriftelijke vragenrondes Schriftelijk vragen m.b.v. format en indienen via email inkoopcentrum-iv@rws.nl inkoopcentrum-iv@rws.nl Alle vragen en antwoorden worden anoniem gemaakt Alle NvI maken onderdeel uit van de aanbestedingsstukken Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

6 Rijkswaterstaat 27 januari 20166 Procedure aanbesteding (1) Algemeen LET OP!:Aanbestedingsdocumenten worden op verschillende manieren aangeboden: De meer generieke aanbestedingsdocumenten via Tenderned De specifieke informatie m.b.t. de inrichting en toestand van het areaal via Wetransfer (na indiening getekende geheimhoudingsverklaring) Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

7 Rijkswaterstaat 27 januari 20167 Procedure aanbesteding (2) Inkoopvoorwaarden en beleid Europese Aanbesteding Openbare procedure volgens de aanbestedingswet 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 Prestatiecontract UAV-GC Beleid en richtlijnen RWS (zie Bijlagen bij vraagspecificatie vb Crow, NEN, verkeersmaatregelen, enz) Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

8 Rijkswaterstaat 27 januari 20168 Procedure aanbesteding (3) Beoordeling Beoordeling op basis van expert opinion Individuele beoordeling Beoordelingsbijeenkomst Beoordelingssystematiek (EMVI) Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

9 Rijkswaterstaat 27 januari 20169 Procedure aanbesteding (4) Communicatie: uitsluitend met de inkoopadviseur niet toegestaan contact te hebben met leden van het projectteam tijdens de aanbestedingsprocedure over dit contract (overtreding kan leiden tot uitsluiting van de aanbesteding) schriftelijk via emailadres: inkoopcentrum-iv@rws.nlinkoopcentrum-iv@rws.nl Verdere do’s don’ts: gebruik de voorgeschreven invulformulieren ga in op wat gevraagd wordt zorgt dat de aanbieding compleet is (anders volgt een afwijzing) voeg bijlagen in juiste volgorde bij uw aanbieding kortom volg indeling conform bijlage B van I&B document Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

10 Rijkswaterstaat 27 januari 201610 Planning aanbesteding Informatiebijeenkomst VODK-WNZ -27-01-2016Dag van Inlichtingen -10-02-2016Publicatie 1e NvI -10-02-2016Dag van Aanwijzing -25-03-2016Publicatie 2e NvI -18-04-2016 Indienen offerte -18-04-2016 t/mBeoordeling 13-05-2015 -27-05-2016Voorlopige gunning -20 dagenAlcatelperiode -01-07-2016 t/mTransitie 31-10-2016 -Vanaf 1-11-2016Uitvoering contract

11 Rijkswaterstaat 27 januari 201611 Doel van het contract Instandhouden van Dynamisch Verkeersmanagement Systemenin Beheergebied West Nederland Zuidvoor RWS en enkele andere overheden gedurende 3 jaar met 2 * 1 jaar mogelijke verlenging Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

12 Rijkswaterstaat 27 januari 201612 Scope van contract Instandhouding van gehele keten Vast onderhoud van DVM componenten Coördinatie over keten “van lus tot lessenaar” –1 e storingsanalyse –Coördinatie bij oplossen storingen –Veel partijen in DVM ketens Toegang tot het areaal Bijlage T Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

13 Rijkswaterstaat 27 januari 201613 Scope van contract Dynamisch Verkeersmanagementsystemen Onderhoud Verkeerscentrale Zuid West Nederland –Videowanden –Multifunctioneel Aanraak Paneel –Systeemkasten, Hardware en Bedienapplicaties –etc Onderhoud DVM aan de Wegkant –DRIP’s, TDI/VRI’s –Matrix Signaal gevers –Camera’s –Wegkantsystemen –etc Bijlage A Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

14 Rijkswaterstaat 27 januari 201614 Beheergebied 1. Meeste componenten in West Nederland Zuid 2. Klein deel in: a)Zee & Delta, b)Midden Nederland, c)Zuid Nederland, d)West Nederland Noord RWS Noord-Nederland RWS Oost-Nederland RWS Midden-Nederland RWS West-Nederland Noord RWS West-Nederland Zuid RWS Zee en Delta RWS Zuid-Nederland Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

15 Rijkswaterstaat 27 januari 201615 Beheerders 1.Rijkswaterstaat –Verschillende diensten 2.Provincie Zeeland 3.Gemeente Rotterdam 4.Gemeente Den Haag 5.Havenbedrijf Rotterdam Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

16 Rijkswaterstaat Prestatiecontract UAV GC Basis Overeenkomst Annexen Vraagspecificatie VS Algemeen VS Proces VS Eisen Bijlagen bij de vraagspecificatie Informatiebijeenkomst VODK-WNZ 27 januari 201616

17 Rijkswaterstaat 27 januari 201617 Onderdelen Prestatiecontract Inschrijving & Beoordelingsdocument Basisovereenkomst –OG/ON, Rechtskarakter, aannemingssom, datum oplevering. Vraagspecificatie Algemeen Missie en doelstelling, Essentie v/d opdracht, begripsbepalingen Vraagspecificatie Eisen Scope en objectenboom, eisen aan het areaal, functie v/h areaal Vraagspecificatie Proces PM, PB, TM, Om en Ink.M 17X Annexen 22X Bijlagen (A t/m V) en Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

18 Rijkswaterstaat Aansturing en beheersing A.Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) B.Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) C.Prestatiemeten De instrumenten die alle drie bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zowel Rijkswaterstaat als diens opdrachtnemers. SCB en prestatiemeten zijn specifiek gericht op het versterken van het werken onder/met kwaliteitsborging. 27 januari 201618 Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

19 Rijkswaterstaat A. Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) EMVI is een beoordelingsinstrument of checklist om inschrijvingen te beoordelen op objectieve en van tevoren beschreven criteria. Behalve de prijs is bij de EMVI-systematiek ook de kwaliteit van belang. De beoordelingen worden door een beoordelingsteam uitgevoerd, dat op een consistente manier werkt. De EMVI-criteria zijn voor ongeveer tachtig procent landelijk (generiek) en voor ongeveer twintig procent regionaal te bepalen 1-Publiek gerichtswerken, 2- Procesbeheersing en 3- CO 2 27 januari 201619 Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

20 Rijkswaterstaat 20 B. Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) Beheersing op afstand Op basis van kwaliteitsmanagement ON Risico gestuurd toetsen Met een mix van toetsen Uitgangspunt SCB is Vertrouwen tussen ON en OG Informatiebijeenkomst VODK-WNZ 27 januari 2016

21 Rijkswaterstaat 21 Toetssoorten Systeemtoets Toets op functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem Procestoets Toets op de beheersing van een ontwerp-, uitvoerings-, of ondersteunend proces Producttoets Toets op betrouwbaarheid van test- /keurings-/verificatieresultaten Informatiebijeenkomst VODK-WNZ 27 januari 2016

22 Rijkswaterstaat 22 Toetsstrategie Informatiebijeenkomst VODK-WNZ 27 januari 2016

23 Rijkswaterstaat 23 Resultaat van een toets (bevindingen) Wat is een bevinding: Een feit tijdens toets door de toetser vastgesteld + Positieve: Opdrachtnemer kan aantonen dat aan eisen is voldaan – Negatieve: Opdrachtnemer kan niet aantonen. --Mogelijk tekortkoming? Tekortkoming: Een negatieve bevinding die naar het oordeel van Opdrachtgever zwaarwegend is, zonder aantoonbare beheersing door Opdrachtnemer. Sancties ⇨ –Opschorten betaling tot dat de tekortkoming aantoonbaar door de Opdrachtnemer is opgeheven ; –Kortingen t.o.v. hersteltijd functieverlies –Kortingen t.o.v EMVI- eisen Informatiebijeenkomst VODK-WNZ 27 januari 2016

24 Rijkswaterstaat C. Prestatiemeten Prestatiemeten stelt de kwaliteit centraal van het proces van samenwerking bij de realisatie van opdrachten. Het instrument meet de wijze waarop aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan tijdens de uitvoering van de opdracht. Daarbij ligt de focus op houding en gedrag Hoe wordt gemeten? Een keer per kwartaal Antwoord Score Houding a. 1 Passief b. 4 Reactief c. 7 Actief d. 10 Proactief 27 januari 201624 Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

25 Rijkswaterstaat 27 januari 201625 PAUZE Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

26 Rijkswaterstaat 27 januari 201626 Vragen Informatiebijeenkomst VODK-WNZ

27 Rijkswaterstaat 27 januari 201627 Afsluiting Bedankt voor uw aandacht! Succes met de voorbereiding van uw inschrijving! Informatiebijeenkomst VODK-WNZ


Download ppt "Algemene Informatiebijeenkomst Vast Onderhoud DVM-Keten Beheergebied West Nederland Zuid (VODK-WNZ) 27 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google