De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B OUWTEAM 2.0 Mark Slooijer Gemeente Losser Hans Boes Universiteit Twente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B OUWTEAM 2.0 Mark Slooijer Gemeente Losser Hans Boes Universiteit Twente."— Transcript van de presentatie:

1 B OUWTEAM 2.0 Mark Slooijer Gemeente Losser Hans Boes Universiteit Twente

2 P ROGRAMMA Kader Ervaringen vanuit afgeronde projecten Bouwteam Losser Bouwteam 2.0: Vanaf scratch

3 PvE VO DO UO Uitvoering aanbesteding bouwteamfase  Klassiek  Geïntegreerd PvE VO DO UO Uitvoering B OUWTEAMVARIANTEN

4 Formele beheersing Sociale beheersing samenwerking gedeelde verantwoordelijkheid voorwaarden beloning overdragen van risico’s transparantie informeel formeel mondeling toetsing acceptatie concurrentie Contract : controle organisatiecultuur zelfbeheersing Relatie : Vertrouwen H ET SPANNINGSVELD FORMEEL OF SOCIAAL ?

5 Uitvraag obv PvE VGBouwmodel/UAV Plafondbedrag met incentive Incentive werkt niet: kostprijs > plafondbedrag Discussie meerwerk OG, ON of gezamenlijk? Conclusie : UAV niet passend bij gezamenlijk ontwerpproces met ON leidend/bepaling plafondbedrag B OUWTEAM H ELLENDOORN V ERVANGEN GEMAAL INCL. INFRASTRUCTUUR

6 Uitvraag obv PvE/VGBouwmodel/UAV Stedebouwkundig bureau adviseur gemeente Geen plafondbedrag, wel totaalbudget Opdrachtnemer in de lead in de ontwerpfase ook richting externe stakeholders Overname door opdrachtgever na aanpassing PvE door de Raad Discussie over verantwoordelijkheid ontwerpwijziging Ombouw van UAV naar UAVgc Conclusie: UAV niet passend, integrale verantwoordelijkheid ON ontwerpfase lastig gezien beperkte invloed op (politiek) gevoelige uitgangspunten B OUWTEAM T UBBERGEN : HERSTRUCTURERING HOOFDSTRAAT

7 B ENTHEIMERSTRAAT

8 UAVgc van toepassing Vast bedrag € 650.000,-- Risico en kansendossier Scoren op meerwaarde Versterken recreatief en landelijk karakter Natura 2000 Dinkeldal Nationaal Landschap Noord-Oost Twente Beleving grensovergang U ITGANGSPUNTEN

9 A ANBIEDINGSONTWERP

10 O RGANISATIE ON Projectleider Projectcoördinator Landschapsontwerper Ontwerper Uitvoerder OG Projectleider Verkeerskundige Beheerder RWS

11 Voorgeschreven Wegbreedte volgens dwarsprofiel PvE vrij gedetailleerd Onderdelen functioneel met veel ontwerpvrijheid Bermverharding Wegprofiel (asverschuiving) Inrichten verkeersremmende maatregelen Voetpad fase 1 P-vakken fase 1 Grensovergang fase 3 Onderdelen specifiek met weinig ontwerpvrijheid Kunstwerk RWS onder snelweg A1 O NTWERPVRIJHEDEN

12 D ISCUSSIES Kunstwerk RWS Herstellen voegovergangen Proces Specifieke voorgeschreven eisen RWS Ander inzicht (ervaring) ON Sluiten compromis Resultaat, voegen niet dicht Verantwoordelijkheid onduidelijk

13 E RVARINGEN Duidelijk uitspreken van wensen en verwachtingen Risico’s inventariseren en aangeven risicoverantwoordelijke (ON – OG – Beiden) Esthetisch ontwerp OG, Technisch ontwerp ON Voldoende tijd plannen tussen gunning en start uitvoering Basis moet zijn vertrouwen en contract moet hierin ondersteunend zijn.

14 S AMENVATTING BEVINDINGEN UAVgc sluit beter aan bij rolverdeling Verdeling taken en verantwoordelijkheden maatwerk Weinig ontwerpruimte stuurt eerder richting ‘formeel’ Gezamenlijk ontwerpproces betekent niet geen meerwerk Effectiviteit werken met een plafondbedrag / vaste prijs?

15 HET SPANNINGSVELD TUSSEN CONTRACT EN VERTROUWEN: DE UITERSTEN Het contract als blijk van wantrouwen Het contract als formele bevestiging van een relatie gebaseerd op vertrouwen

16 BOUWTEAM 2.0 : “VANAF SCRATCH” Insteek vanuit coöperatie/vertrouwen Vervolg: pilotproject Gezamenlijke of eenzijdige besluitvorming mbt ? Inventarisatie van de opdracht/ opstellen PvE Contractuele vastlegging Risico en taakverdeling Prijsvorming Aanbesteding … PvE VO DO UO Uitvoering

17 Dank voor uw aandacht


Download ppt "B OUWTEAM 2.0 Mark Slooijer Gemeente Losser Hans Boes Universiteit Twente."

Verwante presentaties


Ads door Google