De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mark Slooijer Gemeente Losser Hans Boes Universiteit Twente

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mark Slooijer Gemeente Losser Hans Boes Universiteit Twente"— Transcript van de presentatie:

1 Mark Slooijer Gemeente Losser Hans Boes Universiteit Twente
Bouwteam 2.0 Mark Slooijer Gemeente Losser Hans Boes Universiteit Twente

2 Programma Kader Ervaringen vanuit afgeronde projecten Bouwteam Losser
Bouwteam 2.0: Vanaf scratch

3 Bouwteamvarianten Klassiek PvE VO DO UO Uitvoering Geïntegreerd
bouwteamfase PvE VO DO UO Uitvoering aanbesteding

4 Het spanningsveld formeel of sociaal? Formele beheersing
Sociale beheersing formeel samenwerking toetsing informeel concurrentie gedeelde verantwoordelijkheid Contract : controle Relatie : Vertrouwen acceptatie mondeling voorwaarden transparantie overdragen van risico’s organisatiecultuur beloning zelfbeheersing

5 Vervangen gemaal incl. infrastructuur
Bouwteam Hellendoorn Vervangen gemaal incl. infrastructuur Uitvraag obv PvE VGBouwmodel/UAV Plafondbedrag met incentive Incentive werkt niet: kostprijs > plafondbedrag Discussie meerwerk OG, ON of gezamenlijk? Conclusie : UAV niet passend bij gezamenlijk ontwerpproces met ON leidend/bepaling plafondbedrag

6 herstructurering hoofdstraat
Bouwteam Tubbergen: herstructurering hoofdstraat Uitvraag obv PvE/VGBouwmodel/UAV Stedebouwkundig bureau adviseur gemeente Geen plafondbedrag, wel totaalbudget Opdrachtnemer in de lead in de ontwerpfase ook richting externe stakeholders Overname door opdrachtgever na aanpassing PvE door de Raad Discussie over verantwoordelijkheid ontwerpwijziging Ombouw van UAV naar UAVgc Conclusie: UAV niet passend , integrale verantwoordelijkheid ON ontwerpfase lastig gezien beperkte invloed op (politiek) gevoelige uitgangspunten

7 Bentheimerstraat Obstakels in de berm  ongevalskans voor weggebruikers Obstakels zijn o.a. veldkeien, bloempotten en paaltjes Advies  obstakelvrije zone van min. 1,50 meter Wegbeheerder is aansprakelijk voor de opgelopen schade;

8 Uitgangspunten UAVgc van toepassing Vast bedrag € 650.000,--
Risico en kansendossier Scoren op meerwaarde Versterken recreatief en landelijk karakter Natura 2000 Dinkeldal Nationaal Landschap Noord-Oost Twente Beleving grensovergang

9 Aanbiedingsontwerp Obstakels in de berm  ongevalskans voor weggebruikers Obstakels zijn o.a. veldkeien, bloempotten en paaltjes Advies  obstakelvrije zone van min. 1,50 meter Wegbeheerder is aansprakelijk voor de opgelopen schade;

10 Organisatie ON OG Projectleider Projectcoördinator Landschapsontwerper
Uitvoerder OG Verkeerskundige Beheerder RWS Zoals aangegeven ligt de nadruk tijdens de eerste sessie vooral op een introductie van het gebied en het nog eens doornemen van doelstelling en op te stellen plannen. Tijdens de eerste sessie willen wij u de gelegenheid bieden om met elkaar van gedachten te wisselen over aandachtspunten die u ervaart bij de inrichting, het gebruik, het onderhoud en het behoud van wegen in het buitengebied. Waar het ons als gemeente om gaat is dat we de verschillende belanghebbenden juist ook samen naar oplossingen laten zoeken (consensus). In de tweede sessie ligt de nadruk vooral op het doornemen van verbeterpunten die zijn aangedragen en het signaleren van de problemen die zicht in het buitengebied voordoen voor verschillende gebruikers. Kader schetsen: welk onderdeel van het proces vormen deze sessies (door gemeente). Toelichting op het gebied: cultuur historisch, verkeerskundige inrichting, verharde en onverharde paden, vigerend beleid (bestemmingsplannen) (door gemeente) 19:00 start / inloop 15 min 19:15 welkom door wethouder 5 min 19:20 kaders schetsen 30 min 19:50 pauze 15 min 20:05 uitleg sessie 5 min 20:10 sessie 60 min 21:10 terugkoppeling 15 min 21:25 einde programma

11 Ontwerpvrijheden Voorgeschreven
Wegbreedte volgens dwarsprofiel PvE vrij gedetailleerd Onderdelen functioneel met veel ontwerpvrijheid Bermverharding Wegprofiel (asverschuiving) Inrichten verkeersremmende maatregelen Voetpad fase 1 P-vakken fase 1 Grensovergang fase 3 Onderdelen specifiek met weinig ontwerpvrijheid Kunstwerk RWS onder snelweg A1 Zoals aangegeven ligt de nadruk tijdens de eerste sessie vooral op een introductie van het gebied en het nog eens doornemen van doelstelling en op te stellen plannen. Tijdens de eerste sessie willen wij u de gelegenheid bieden om met elkaar van gedachten te wisselen over aandachtspunten die u ervaart bij de inrichting, het gebruik, het onderhoud en het behoud van wegen in het buitengebied. Waar het ons als gemeente om gaat is dat we de verschillende belanghebbenden juist ook samen naar oplossingen laten zoeken (consensus). In de tweede sessie ligt de nadruk vooral op het doornemen van verbeterpunten die zijn aangedragen en het signaleren van de problemen die zicht in het buitengebied voordoen voor verschillende gebruikers. Kader schetsen: welk onderdeel van het proces vormen deze sessies (door gemeente). Toelichting op het gebied: cultuur historisch, verkeerskundige inrichting, verharde en onverharde paden, vigerend beleid (bestemmingsplannen) (door gemeente) 19:00 start / inloop 15 min 19:15 welkom door wethouder 5 min 19:20 kaders schetsen 30 min 19:50 pauze 15 min 20:05 uitleg sessie 5 min 20:10 sessie 60 min 21:10 terugkoppeling 15 min 21:25 einde programma

12 Discussies Kunstwerk RWS Proces Herstellen voegovergangen
Specifieke voorgeschreven eisen RWS Ander inzicht (ervaring) ON Sluiten compromis Resultaat, voegen niet dicht Verantwoordelijkheid onduidelijk Zoals aangegeven ligt de nadruk tijdens de eerste sessie vooral op een introductie van het gebied en het nog eens doornemen van doelstelling en op te stellen plannen. Tijdens de eerste sessie willen wij u de gelegenheid bieden om met elkaar van gedachten te wisselen over aandachtspunten die u ervaart bij de inrichting, het gebruik, het onderhoud en het behoud van wegen in het buitengebied. Waar het ons als gemeente om gaat is dat we de verschillende belanghebbenden juist ook samen naar oplossingen laten zoeken (consensus). In de tweede sessie ligt de nadruk vooral op het doornemen van verbeterpunten die zijn aangedragen en het signaleren van de problemen die zicht in het buitengebied voordoen voor verschillende gebruikers. Kader schetsen: welk onderdeel van het proces vormen deze sessies (door gemeente). Toelichting op het gebied: cultuur historisch, verkeerskundige inrichting, verharde en onverharde paden, vigerend beleid (bestemmingsplannen) (door gemeente) 19:00 start / inloop 15 min 19:15 welkom door wethouder 5 min 19:20 kaders schetsen 30 min 19:50 pauze 15 min 20:05 uitleg sessie 5 min 20:10 sessie 60 min 21:10 terugkoppeling 15 min 21:25 einde programma

13 Ervaringen Duidelijk uitspreken van wensen en verwachtingen
Risico’s inventariseren en aangeven risicoverantwoordelijke (ON – OG – Beiden) Esthetisch ontwerp OG, Technisch ontwerp ON Voldoende tijd plannen tussen gunning en start uitvoering Basis moet zijn vertrouwen en contract moet hierin ondersteunend zijn. Aandachtspunt: - wat is de wegenlegger en wat is de functie van de wegenlegger (wordt later deze avond toegelicht)

14 Samenvatting bevindingen
UAVgc sluit beter aan bij rolverdeling Verdeling taken en verantwoordelijkheden maatwerk Weinig ontwerpruimte stuurt eerder richting ‘formeel’ Gezamenlijk ontwerpproces betekent niet geen meerwerk Effectiviteit werken met een plafondbedrag / vaste prijs?

15 HET SPANNINGSVELD TUSSEN CONTRACT EN VERTROUWEN: DE UITERSTEN
Het contract als blijk van wantrouwen Het contract als formele bevestiging van een relatie gebaseerd op vertrouwen

16 BOUWTEAM 2.0 : “VANAF SCRATCH”
Insteek vanuit coöperatie/vertrouwen Vervolg: pilotproject Gezamenlijke of eenzijdige besluitvorming mbt ? Inventarisatie van de opdracht/ opstellen PvE Contractuele vastlegging Risico en taakverdeling Prijsvorming PvE VO DO UO Uitvoering Aanbesteding …

17 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Mark Slooijer Gemeente Losser Hans Boes Universiteit Twente"

Verwante presentaties


Ads door Google