De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectief verdedigen: wat werkt in de rechtszaal en waarom?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectief verdedigen: wat werkt in de rechtszaal en waarom?"— Transcript van de presentatie:

1 Effectief verdedigen: wat werkt in de rechtszaal en waarom?
Datum 19 december 2014 10:00 uur - 17:15 uur  Locatie: Kasteel Waardenburg mr. P.R. Wery raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden mr. dr. M.G. IJzermans universitair docent Universiteit van Tilburg, Department for Public Law, Jurisprudence and Legal History Kosten: Euro 425,00

2 UAV 2012 of UAV-GC 2005? De ontwerpende aannemer mr. Hugo Meijer
Bouwrechtdag UAV 2012 of UAV-GC 2005? De ontwerpende aannemer mr. Hugo Meijer

3 1. Inleiding Praktijk UAV-GC 2005 B&U t.o.v. GWW
Perspectief opdrachtgever Perspectief aannemer

4 2. Soorten overeenkomsten
Praktijk Traditionele aannemingsovereenkomst Bouwteamovereenkomst Turnkey-overeenkomst Model basisovereenkomst UAV-GC 2005 Ketensamenwerking

5 3. Traditioneel Opdrachtgever ontwerpt Bestek naar aannemer
Aannemer voert uit Waarschuwingsplicht

6 4. Turnkey-overeenkomst
Programma van eisen door Opdrachtgever Ontwerp (bestek plus bouwvergunning) door Aannemer Realisatie door Aannemer Eventueel ook onderhoud Aannemer UA

7 5. Contracten, voorwaarden en standaarden
Essentialia Algemene inkoopvoorwaarden Eigen administratieve besteksbepalingen UAV t.o.v. UAV-GC DNR 2011 Stabu of RAW branchevoorwaarden

8 6. Afwijkingen/verzekeren
Ken de inhoud van de voorwaarden Door- òf terugleggen afwijkingen / aanvullingen (Back to back) bijverzekeren door aannemer Ontwerprisico is méér en anders UAV-GC door Aannemer verzekeren is duur Naar adviseurs doorleggen met betaling bijverzekering?

9 7. Modelovereenkomsten (zie kopie)
Eigen model voor UAV-contract plus besteksbepalingen? Model Basisovereenkomst UAV-GC, keuzes invullen en allonges Rijkswaterstaat Prestatiecontract (+ werkwijze)

10 8. Verschillen UAV 2012 – UAV-GC 2005
Geen modelovereenkomst Model Basisovereenkomst § 1 Meer verantwoordelijkheden/risico’s Opdrachtgever § 5 Meer verantwoordelijkheden/risico’s Aannemer § 3/4 Uitvoering door Aannemer § 6 Ontwerp en uitvoering door Aannemer § 4 Bestek (DO of Bouwvergunning) § 2 e.v. Vraagspecificatie met Annexen § 3 Stabu en RAW als standaarden Nog geen algemeen aanvaarde standaard Vergunningen door Opdrachtgever § 5 Vergunningen door Aannemer § 9/10 Communicatie omgeving Opdrachtgever Communicatie omgeving Aannemer Algemeen Tijdschema Leidend § 26 Planning dwingend § 7 Coördinatie Directie § 31 Coördinatie afspreken § 8 Directievoering / Toezicht § 3 Toetsing/ Vergelijk Rijkswaterstaat § 21/22 Meerwerk opdragen § 34/36 Wijzigingen (evt. weigeren) § 14 juncto 44 Beëindiging, aannemingssom minus besparingen en kosten § 14 Beëindiging, aannemingssom naar rato plus 5% plus kosten § juncto 42/43 Onderaannemers Zhp’ers Oplevering § 9/10 Acceptatie (delen) en Aanvaarding § 22/24 Onderhoudstermijn § 11 Soms ook meerjarig onderhoud § 27 Verborgen gebreken beperkt § 12 Verborgen gebreken ruimer § 28 Aansprakelijkheid ongelimiteerd § 12 Beperking tot 10% aanneemsom (mits >1,5 mio) § 28.3 RvA § 49 Raad van deskundigen en RvA § 47

11 9. Verantwoordelijkheden UAV
Opdrachtgever: zie par. 5 Aannemer: zie par. 6

12 10. Verantwoordelijkheden UAV-GC
Opdrachtgever: Vraagspecificatie (Programma van Eisen of VO etc.), maar wellicht ook vergunning, mits in annex Medewerking, relevante informatie, terrein en/of water voor het werk, eventuele goederen die nodig zijn voor de uitvoering Betalingen Jurisprudentie (gegevens)

13 11. Verplichtingen UAV-GC
Aannemer: Ontwerp Waarschuwingsplicht Aanvraag vergunningen = inspanningsverplichting (par. 10.4) Fit for purpose NB 1: in geval van verschuiven, bijv. als Opdrachtgever voor VO en DO zorgt of als er speciale voorzieningen nodig zijn voor de uitvoering van het werk, kan het verstandig zijn dat Opdrachtgever voor de vergunningen zorgt NB 2: zorg in ieder geval dat alle vergunningen benoemd en in een annex opgenomen worden. Jurisprudentie (onderzoek i.g.v. aanbesteding)

14 12. Aansprakelijkheden UAV: meeste/veel bij Opdrachtgever
UAV-GC: Opdrachtgever verantwoordelijk voor ter beschikking stellen grond/water en (dus) voor de bodemgesteldheid Overige aansprakelijkheden voor Aannemer, tenzij Opdrachtgever meer op zich genomen heeft of zich met het werk bemoeid heeft c.q. er sprake is van voorgeschreven materialen en/of leveranciers Jurisprudentie

15 13. Bestekswijzigingen (UAV) / Wijzigingen (UAV-GC)
Par UAV: moet worden uitgevoerd, tenzij >15/10% afwijking ervan in bestek Par. 14 UAV-GC: Opdrachtgever mag weliswaar wijzigingen opdragen, hoeven niet steeds te worden uitgevoerd. Let op termijnverlenging, óók bij (bodem)verontreiniging. Kostenvergoeding (par. 44) Jurisprudentie

16 13. Oplevering, boete en bonus
Termijnen wijken (iets) af van die van de UAV Onderhoudstermijn of meerjarig onderhoud is overeengekomen Let (na oplevering) ook op par. 28 UAV-GC met een 10% limiet! Jurisprudentie

17 Uw ervaringen Vragen? ME, september 2014


Download ppt "Effectief verdedigen: wat werkt in de rechtszaal en waarom?"

Verwante presentaties


Ads door Google