De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2012 Towers Watson. All rights reserved. Pitfalls bij liquidatie Inleiding en discussie Paulien Siegman April 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2012 Towers Watson. All rights reserved. Pitfalls bij liquidatie Inleiding en discussie Paulien Siegman April 2012."— Transcript van de presentatie:

1 © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Pitfalls bij liquidatie Inleiding en discussie Paulien Siegman April 2012

2 © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. towerswatson.com Presentation2 2 Pitfalls bij liquidatie Een bestuur pensioenfonds dat wil liquideren, maar niet precies weet waarom Onderschatting van doorlooptijd liquidatie Onderschatten besluitvormingsprocedure Te laat betrekken van relevante partijen Risicomanagement van de beleggingen Looptijd contracten (bijv. met herverzekeraar) Financiële positie fonds Timing van collectieve waardeoverdracht (cwo) DNB Afhankelijk van soort fonds: transitie van administratie

3 © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. towerswatson.com Presentation2 3 Inleiding: volgorde in tijd Artikel 2:19 BW Lid 1: Een rechtspersoon wordt ontbonden door een besluit van het bestuur (tenzij in de statuten anders is voorzien) Lid 4: Indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij alsdan op te bestaan Lid 5: De rechtspersoon blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is Lid 6: De rechtspersoon houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt Artikel 84 PW: De pensioenuitvoerder is verplicht tot waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder bij liquidatie van de eerstgenoemde pensioenuitvoerder

4 © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. towerswatson.com Presentation2 4 Inleiding: volgorde in tijd Discussie: wat is de juiste volgorde in tijd: eerst besluit tot liquidatie en daarna cwo? Kan dit ook andersom? Dus eerst het fonds leegmaken/cwo en daarna liquidatie? En worden eventuele statutaire rechten van andere organen hierdoor niet uitgehold? Wat is het meest praktisch (binnen de kaders van de wet)?

5 © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. towerswatson.com Presentation2 5 Inleiding: wijziging pensioenovereenkomst en/of reglement door liquidatie Artikel 84 PW: De pensioenuitvoerder is verplicht tot waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder bij liquidatie van de eerstgenoemde pensioenuitvoerder Artikel 20 PW: in geval van een wijziging van de pensioenovereenkomst worden de voor de aanspraakgerechtigden tot het tijdstip van wijziging opgebouwde pensioenaanspraken niet gewijzigd, behoudens het bepaalde in de artikelen 76, 78, 83 en 134 Door cwo wijzigt in ieder geval het reglement en mogelijk ook de pensioenovereenkomst Maar: artikel 20 PW. En: een pensioenovereenkomst wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer/deelnemer

6 © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. towerswatson.com Presentation2 6 Inleiding: wijziging pensioenovereenkomst en/of reglement door liquidatie Discussie: Kan liquidatie / cwo wel tot wijziging pensioenafspraken leiden? Stel: het fonds kent een onderdekking en een voorwaardelijke indexatie, kan het fonds dan liquideren?

7 © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. towerswatson.com Presentation2 7 Inleiding: bij liquidatie: keuze tussen artikel 83 en 84 PW? Een aantal verschillen tussen artikel 83 en 84: Art 83 -Uitgangspunt is verzoek werkgever tot cwo -Toestemming betrokkene nodig voor wo Art 84 -Uitgangspunt is de liquidatie van het fonds -Geen toestemming betrokkene nodig voor wo

8 © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. towerswatson.com Presentation2 8 Inleiding: bij liquidatie: keuze tussen artikel 83 en 84 PW? Discussie: mag het bestuur als de werkgever de uitvoerings- overeenkomst heeft opgezegd/gaat opzeggen kiezen tussen toepassing artikel 83 en 84?

9 © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. towerswatson.com Presentation2 9 Inleiding: uitgebreide vrijwaringsverklaring DNB eist een uitgebreide vrijwaringsverklaring van de overnemende pensioenuitvoerder bij cwo “Niet alleen de pensioenaanspraken en -rechten die in de administratie van het fonds zijn opgenomen dienen te worden overgedragen, maar ook eventuele niet uit de administratie blijkende maar wel door de werkgever toegezegde pensioenaanspraken dienen te worden overgedragen. De pensioenovereenkomst is leidend, niet de administratie die bij die overeenkomst hoort.”(openboek DNB, http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-224398.jsp)

10 © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only. towerswatson.com Presentation2 10 Inleiding: uitgebreide vrijwaringsverklaring Discussie: mag DNB dit eisen? Wat is de rechtsgrond hiervoor?


Download ppt "© 2012 Towers Watson. All rights reserved. Pitfalls bij liquidatie Inleiding en discussie Paulien Siegman April 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google