De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst aanbestedingen 2016 Sociaal Domein Fryslân Zorg voor Jeugd in Friesland & Beschermd Wonen in Friesland Dinsdag 16 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst aanbestedingen 2016 Sociaal Domein Fryslân Zorg voor Jeugd in Friesland & Beschermd Wonen in Friesland Dinsdag 16 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst aanbestedingen 2016 Sociaal Domein Fryslân Zorg voor Jeugd in Friesland & Beschermd Wonen in Friesland Dinsdag 16 juni 2015

2 Vooraf  Formeel onderdeel aanbestedingsprocedure  Informatief karakter  Geen rechten ontlenen  Formele beantwoording via Nota van Inlichtingen  Alle communicatie over de aanbesteding verloopt tijdens de gehele procedure via Negometrix

3 Inhoud van de presentatie  Waarom aanbesteden?  Doel aanbestedingen  Methode/procedure  Verschillen vorige aanbestedingsronde  Negometrix  Vraag- en antwoordmodule  Nota van Inlichtingen  Vorm aanbestedingen  Planning

4 Waarom aanbesteden?  Aflopende overeenkomsten 2015  Verlengen biedt onvoldoende ruimte voor vernieuwing en verbetering: o van de overeenkomsten o binnen transformatie  Zorglandschap is immers in beweging  Financiële taakstelling Rijksoverheid 2016

5 Doel aanbestedingen  voorzien in voldoende aanbod goede ondersteuning/hulp aan inwoners Friese gemeenten (Wettelijk eis)  Voortzetten transformatie  Ruimte nieuwe aanbieders  Verbeteren randvoorwaarden bedrijfsvoering o Financieel kader o Backoffice  Verhogen kwaliteit overeenkomst o Inhoud o Vorm

6 Methode/procedure  Openbare aanbesteding (nationaal) (Aanbestedingswet 2012) o transparant o objectief o non-discriminatoir o proportioneel  Variant Zeeuws model

7 Verschillen vorige aanbestedingsronde  Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân  Vorm van de aanbesteding (algemeen/specifiek)  Nieuw Zorg voor Jeugd: dyslexiezorg en kortdurende ondersteuning  Nieuw Beschermd Wonen: met verblijf voor eigen rekening  Eén raamovereenkomst per aanbieder  Ruimte voor innovatie  Meer flexibiliteit binnen (plafond)budgetten  Actief contractmanagement

8 Negometrix  Digitaal platform  Bewaart alle ingediende documenten  Dynamische vraag/antwoordmodule  Tip: lees de instructies vooraf  Helpdesk Negometrix dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar

9 Vraag- en antwoordmodule  Reeds gestelde vragen zichtbaar  Antwoorden tussentijds zichtbaar LET OP:  22 juni 14:00 uur sluiting vragen over aanbestedingsstukken  De antwoorden worden opgenomen in de 1 e Nota van Inlichtingen van 26 juni  30 juni 24:00 uur sluiting vragen over Nota van Inlichtingen  2 juli publicatie definitieve Nota van Inlichtingen

10 Nota van Inlichtingen  Beantwoording gestelde vragen  Mededelingen vanuit aanbestedende dienst  Voorgenomen publicatiedatum 2 juli 17:00 uur  NB. Nota van Inlichtingen o hogere rangorde dan de andere documenten o onderdeel van Raamovereenkomst

11 Vorm van de aanbestedingen (1)  Zorg voor Jeugd: Algemeen + 11 percelen  Beschermd Wonen: Algemeen + 3 percelen _____________________________________  Eén algemeen gedeelte voor alle aanbieders  Per perceel: aanvullend specifiek gedeelte

12 Vorm van de aanbestedingen (2) Hoofdperceel (algemeen gedeelte) 1.Informatie: aanbestedingsdocument Zorg voor Jeugd - concept-raamovereenkomst - begrippen- en definitielijst - diverse bijlagen - aanbiedingsblad (ter info) 2.Invullen en indienen: eigen verklaring - inschrijfformulier en aanbiedingsbrief - vragenlijst t.b.v. tekst (J/N) - gunningscriteria algemeen (KO) met aanbiedingsblad - instemming Klachtenprocedure 3.Ingediend: (nu nog niets te zien)

13 Vorm van de aanbestedingen (3) Per perceel aanvullend: Drie stappen: 1.Informatie: Perceelbeschrijving (met eventueel bijlagen) 2.Invullen en indienen: vragenlijst tbv tekst (J/N) / gunningscriteria perceel (KO) 3.Ingediend: (nu nog niets te zien )

14 Vorm van de aanbestedingen (4) Uitzondering: Perceel 2 Beschermd Wonen met verblijf voor eigen rekening (nieuw)  alleen als ook is aangeboden op perceel 1:  gunningseisen (KO) en:  voorstel beoordeeld op kwaliteit: o voorstel geanonimiseerd ingediend o beoordeeld op 4 aspecten en 14 criteria o gewogen score toegepast o aanbieders van de 5 beste voorstellen gegund

15 Planning  Let op: de planning zoals beschreven in het aanbestedingsdocument is een voorgenomen planning  Maar: de planning in Negometrix is leidend. Wanneer er iets wijzigt, is het daar zichtbaar.

16 Veel succes!


Download ppt "Informatiebijeenkomst aanbestedingen 2016 Sociaal Domein Fryslân Zorg voor Jeugd in Friesland & Beschermd Wonen in Friesland Dinsdag 16 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google