De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst aanbestedingen 2016 Sociaal Domein Fryslân

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst aanbestedingen 2016 Sociaal Domein Fryslân"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst aanbestedingen 2016 Sociaal Domein Fryslân
Zorg voor Jeugd in Friesland & Beschermd Wonen in Friesland Dinsdag 16 juni 2015

2 Vooraf Formeel onderdeel aanbestedingsprocedure Informatief karakter
Geen rechten ontlenen Formele beantwoording via Nota van Inlichtingen Alle communicatie over de aanbesteding verloopt tijdens de gehele procedure via Negometrix

3 Inhoud van de presentatie
Waarom aanbesteden? Doel aanbestedingen Methode/procedure Verschillen vorige aanbestedingsronde Negometrix Vraag- en antwoordmodule Nota van Inlichtingen Vorm aanbestedingen Planning

4 Waarom aanbesteden? Aflopende overeenkomsten 2015
Verlengen biedt onvoldoende ruimte voor vernieuwing en verbetering: van de overeenkomsten binnen transformatie Zorglandschap is immers in beweging Financiële taakstelling Rijksoverheid 2016

5 Doel aanbestedingen voorzien in voldoende aanbod goede ondersteuning/hulp aan inwoners Friese gemeenten (Wettelijk eis) Voortzetten transformatie Ruimte nieuwe aanbieders Verbeteren randvoorwaarden bedrijfsvoering Financieel kader Backoffice Verhogen kwaliteit overeenkomst Inhoud Vorm

6 Methode/procedure Openbare aanbesteding (nationaal) (Aanbestedingswet 2012) transparant objectief non-discriminatoir proportioneel Variant Zeeuws model

7 Verschillen vorige aanbestedingsronde
Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân Vorm van de aanbesteding (algemeen/specifiek) Nieuw Zorg voor Jeugd: dyslexiezorg en kortdurende ondersteuning Nieuw Beschermd Wonen: met verblijf voor eigen rekening Eén raamovereenkomst per aanbieder Ruimte voor innovatie Meer flexibiliteit binnen (plafond)budgetten Actief contractmanagement

8 Negometrix Digitaal platform Bewaart alle ingediende documenten
Dynamische vraag/antwoordmodule Tip: lees de instructies vooraf Helpdesk Negometrix dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar

9 Vraag- en antwoordmodule
Reeds gestelde vragen zichtbaar Antwoorden tussentijds zichtbaar LET OP: 22 juni 14:00 uur sluiting vragen over aanbestedingsstukken De antwoorden worden opgenomen in de 1e Nota van Inlichtingen van 26 juni 30 juni 24:00 uur sluiting vragen over Nota van Inlichtingen 2 juli publicatie definitieve Nota van Inlichtingen

10 Nota van Inlichtingen Beantwoording gestelde vragen
Mededelingen vanuit aanbestedende dienst Voorgenomen publicatiedatum 2 juli 17:00 uur NB. Nota van Inlichtingen hogere rangorde dan de andere documenten onderdeel van Raamovereenkomst

11 Vorm van de aanbestedingen (1)
Zorg voor Jeugd: Algemeen + 11 percelen Beschermd Wonen: Algemeen percelen _____________________________________ Eén algemeen gedeelte voor alle aanbieders Per perceel: aanvullend specifiek gedeelte

12 Vorm van de aanbestedingen (2)
Hoofdperceel (algemeen gedeelte) Informatie: aanbestedingsdocument Zorg voor Jeugd - concept-raamovereenkomst - begrippen- en definitielijst - diverse bijlagen - aanbiedingsblad (ter info) 2.Invullen en indienen: eigen verklaring - inschrijfformulier en aanbiedingsbrief - vragenlijst t.b.v. tekst (J/N) - gunningscriteria algemeen (KO) met aanbiedingsblad - instemming Klachtenprocedure 3.Ingediend: (nu nog niets te zien)

13 Vorm van de aanbestedingen (3)
Per perceel aanvullend: Drie stappen: Informatie: Perceelbeschrijving (met eventueel bijlagen) Invullen en indienen: vragenlijst tbv tekst (J/N) / gunningscriteria perceel (KO) Ingediend: (nu nog niets te zien)

14 Vorm van de aanbestedingen (4)
Uitzondering: Perceel 2 Beschermd Wonen met verblijf voor eigen rekening (nieuw) alleen als ook is aangeboden op perceel 1: gunningseisen (KO) en: voorstel beoordeeld op kwaliteit: voorstel geanonimiseerd ingediend beoordeeld op 4 aspecten en 14 criteria gewogen score toegepast aanbieders van de 5 beste voorstellen gegund

15 Planning Let op: de planning zoals beschreven in het aanbestedingsdocument is een voorgenomen planning Maar: de planning in Negometrix is leidend. Wanneer er iets wijzigt, is het daar zichtbaar.

16 Veel succes!


Download ppt "Informatiebijeenkomst aanbestedingen 2016 Sociaal Domein Fryslân"

Verwante presentaties


Ads door Google