De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbestedingsbeleid gemeente Apeldoorn presentatie 22 maart 2016 voor (lokale) ondernemers Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbestedingsbeleid gemeente Apeldoorn presentatie 22 maart 2016 voor (lokale) ondernemers Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop."— Transcript van de presentatie:

1 Aanbestedingsbeleid gemeente Apeldoorn presentatie 22 maart 2016 voor (lokale) ondernemers Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop

2 Programma Opening door de wethouder Apeldoorn als opdrachtgever Kaders Procedures Tips/vragen Netwerkborrel

3 Wegwijzer vanavond. Dank voor de gelegenheid. Zie ook www.apeldoorn.nl Uitgebreide wetgeving en jurisprudentie, nu een ‘populaire samenvatting’. Uitleg werkwijze en betrokkenen.

4 Apeldoorn opdrachtgever 2015 Totaal inkoopvolume€ 167 mln. waarvan binnen regio stedendriehoek€ 76,3 mln. idem als % van het totaal volume45,7% waarvan binnen gemeente Apeldoorn€ 66,7 mln. idem als % van het totaal volume39,9% Aantal aanbestedingen met waarde > € 50.000120 Aantal Europese aanbestedingen afgerond15 Aantal nieuwe contracten per jaar aangemeld bij team inkoop 300-400

5 Soorten inkopen (met voorbeelden) Leveringen: meubilair, straatklinkers, software. Diensten: schoonmaak, advies, schoffelwerk, thuiszorg, leerlingenvervoer. Werken: aanleg weg, renovatie van een gebouw, aanleg riolering.

6 Organisatie inkoop bij de gemeente. Gecoördineerde inkoop (eenheden zijn verantwoordelijk) Circa 100 decentrale inkopers (budgethouders) Honderden betrokkenen Team inkoop ondersteunt bij deel van de aanbestedingen.

7 Team inkoop bij de gemeente. 6,3 fte Begeleiding Europese en nationale aanbestedingen Op verzoek betrokken bij meervoudig onderhands Inhuur en advies, ict altijd via team inkoop Opstellen en bewaken beleid Contractbeheer: alles boven € 10.000

8 Aanbestedingsprocedures 1.Europees/ Nationaal Openbaar Niet-openbaar (met voorselectie) 2.Onderhands: meervoudig enkelvoudig

9 Uitgangspunten: Transparant Objectief Niet-discriminerend

10 Kaders: Aanbestedingswet 2012 Flankerend beleid: gids Proportionaliteit ARW 2012 Aanbestedingsbeleid gemeente

11 Doel aanbestedingswet. 1.Meer concurrentie, doordat meer ondernemers kunnen meedingen naar een overheidsopdracht; 2.Minder administratieve lasten; 3.Meer lijn in aanbestedingsprocedures; 4.Betere naleving van de regels; 5.Betere besteding van belastinggeld; 6.Eenvoudige afhandeling van klachten.

12 Aanbestedingswet: EMVI tenzij (dus gunnen op prijs en kwaliteit) Proportionele eisen ‘MKB vriendelijk’ (afwijkende) Keuzes motiveren Eigen Verklaring Klachten regeling (commissie van aanbestedingsexperts).

13 Inkoop en aanbestedingsbeleid Oog voor lokale economie Oog voor MKB Bij meervoudig minimaal 1 lokale leverancier Duurzaamheid (circulair inkopen) SROI eis D/W > € 209.000 Inkoopvoorwaarden

14 Aanbestedingsbeleid (raming inclusief opties) Leveringen/ diensten Werken Europese aanbesteding > € 209.000> € 5.225.000 Nationaal€ 100.000 < € 209.000 € 1.500.000 < € 5.225.000 Meervoudig onderhands € 30.000 < € 100.000 € 50.000 < € 1.500.000 Enkelvoudig< € 30.000< € 50.000

15 Afwijken kan (indien niet EU) De volgende aspecten meewegen bij het bepalen van een geschikte en proportionele aanbestedingsprocedure: - omvang van de opdracht - transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers - aantal potentiële inschrijvers - gewenst eindresultaat - complexiteit van de opdracht - type van de opdracht en het karakter van de markt. Doelmatig en rechtmatig.

16 Werkwijze EU/Nationaal. Aankondiging op www.tenderned.nlwww.tenderned.nl Procedure loopt bijna altijd digitaal (via Negometrix). Uitsluitingsgronden (inschrijver algemeen) Geschiktheidseisen (aanbesteding specifiek) Programma van eisen Gunningcriteria

17 Werkwijze Meervoudig Decentrale inkoper bepaalt en motiveert uit te nodigen partijen (3 tot 5) Eventueel via team inkoop (op verzoek decentrale inkoper en voldoende tijd beschikbaar) P rogramma van eisen Gunningcriteria

18 Werkwijze enkelvoudig onderhands: Decentrale inkoper verstrekt/gunt opdracht (geen aanbesteding dus).

19 Andere afspraken  Inhuur en advies altijd via team inkoop  ICT altijd via team inkoop  Doorlopende aanbestedingsprocedure voor WMO en Jeugdzorg  Groslijst voor infra werken (doorlopende procedure)  Voor B&U werken aan systeem.

20 Tips Neem een abonnement op www.tenderned.nlwww.tenderned.nl Ben in beeld bij budgethouder. Bij concrete aanbesteding: lees de vraag goed Verdiep u in de gunningscriteria (bij emvi geen algemeen verhaal) Maak gebruik van de vraag/antwoord mogelijkheid (Nota van inlichtingen) Tijdig indienen (indien digitaal: tijdig beginnen) Indien aanbesteding verloren is toelichting op afwijzing mogelijk.

21 Overige punten. Wijziging in de Europese richtlijnen (bv 2B dienst vervalt). Per 1 juli ? Regionale inkoopsamenwerking (Stedendriehoek) Inkoopboard voor aanbestedingen > € 209.000 Nieuwe aanbestedingsvormen zoals Best Value

22 Vragen, suggesties ? Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Aanbestedingsbeleid gemeente Apeldoorn presentatie 22 maart 2016 voor (lokale) ondernemers Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop."

Verwante presentaties


Ads door Google