De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop en aanbesteden in de Wmo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop en aanbesteden in de Wmo"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop en aanbesteden in de Wmo
Waarom en hoe Europees aan te besteden Mr. Pieter Kuypers AKD Prinsen van Wijmen Op de titelslide is het mogelijk om onder de titel een subtitel of het logo van de betreffende organisatie toe te voegen.

2 1. Wat wil je bereiken? Voorfase: visie/ strategie gemeente
Zorgvuldig afgestemd op wensen vanuit samenleving Werkbaar systeem

3 2. Wat zijn de kansen? Doel Europees aanbestedingsrecht: Interne markt
Bevorderen mededinging Gelijke kansen Voordelen aanbesteden: Aanbestedende dienst kan invloed uitoefenen Zekerheid Efficiëntie Kwaliteit van aanbiedingen Kostenbesparend

4 Hoofdpunten werkcollege
Wat wil je bereiken? Wat zijn de kansen van aanbesteden? Wat is Europees aanbesteden? Waarom moet aanbesteden in het kader van de Wmo? Hoe ziet een aanbestedingsprocedure eruit? Wat zijn de alternatieven? Hoe kun je missers voorkomen?

5 3. Wat is Europees aanbesteden?
Algemene beginselen Primair gemeenschapsrecht Richtlijn 2004/18/EG Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) Nieuwe Raamwet

6 4. Aanbestedingsplicht Wmo?
Aanbestedingsplichtige opdrachtgever? Overheidsopdracht voor leveringen/ diensten? Drempelwaarde?

7 4 A. Wie moeten aanbesteden?
Op wie zijn de aanbestedingsrichtlijnen van toepassing? aanbestedende diensten sommige door aanbestedende diensten gesubsidieerde particuliere aanbesteders positie houders van consessies voor diensten positie van welzijnsinstellingen Wie/wat zijn aanbestedende diensten? Overheidslichamen (staat, provincies, gemeentes e.d.) - Publiekrechtelijke instellingen - Verenigingen van overheidslichamen en/of publiekrechtelijke instellingen

8 4 B. Wat is aanbestedingsplichtig?
Inkopen huishoudelijke verzorging Wvg Wat is de positie van: Indicatiestelling door CIZ? Ondersteuning van de gemeente bij uitvoering van Pgb

9 4 C. Drempelwaarden Type opdracht Bedrag in EUR (excl. BTW) Leveringen
Opdrachten door organen van een centrale overheid Opdrachten door andere aanbestedende diensten Diensten Opdrachten door gesubsidieerde particuliere aanbesteders

10 5 (1) Mogelijke procedures
Welke procedures komen in aanmerking voor de Wmo: 2B-procedure Openbare procedure Niet-openbare procedure Dynamisch aankoopsysteem

11 5 (2) Openbare en niet-openbare procedure
Bekendmaking in Publicatieblad EG Iedere geïnteresseerde kan offerte uitbrengen Ten minste 52 dagen voor offerte Beoordeling offertes aan de hand van geschiktheidseisen en gunningscriteria Winnaar(s) aanwijzen en anderen afwijzen NIET-OPENBARE PROCEDURE: Bekendmaking Publicatieblad EG Iedere geïnteresseerde kan zich melden als gegadigde Ten minste 37 dagen Gegadigden beoordeeld aan de hand van selectiecriteria Geselecteerden uitnodigen om offerte uit te brengen Ten minste 40 dagen Beoordeling offertes aan de hand van gunningscriteria Winnaar(s) aanwijzen en andere inschrijvers afwijzen Wanneer te beginnen?

12 5 (3) 2A en 2B diensten Indeling op grond van: Zorg  2B dienst
bestaande ervaring met overheidsopdrachten groeipotentieel voor grensoverschrijdende opdrachten voor betrokken diensten impact volle toepassing van voorschriften op openstelling markten en mededinging praktische toepasbaarheid van regels voorbeelden opdrachten Zorg  2B dienst minder procedurevoorschriften wel algemene beginselen EU-verdrag risico’s niet naleving transparantiebeginsel bij 2B

13 5 (4) Bijzonderheden Concessie voor dienstverlening (alleenrecht)
Preferred suppliers Percelenregeling Doorlegging aanbestedingsplicht Contractsvormen - raamovereenkomst - contract

14 6. Zijn er alternatieven? Uitgangspunt:
Zorg in natura en Pgb (verplicht aan te bieden) Alternatief: Alleen Pgb (wel/geen verplichte winkelnering door clienten) Vouchersysteem Wat zijn de voor- en nadelen?

15 7. Hoe missers te voorkomen?
Kies de juiste procedure. Houdt het onderscheid tussen selectiecriteria (zien op aanbieder) en gunningscriteria (zien op de aanbieding) in de gaten. Voornemen tot gunning wordt meegedeeld, de anderen worden afgewezen. Let op motiveringsplicht. Programma van eisen vermeldt een redelijke termijn (15 dagen) waarbinnen de beslissing moet worden aangevochten (bezwaartermijn). Zo nodig ontbindende voorwaarde opnemen in overeenkomst.

16 Bedankt voor uw aandacht. pkuypers@AKD.be Tel: + 32 2 534 53 76


Download ppt "Inkoop en aanbesteden in de Wmo"

Verwante presentaties


Ads door Google