De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop bij de gemeente Veenendaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop bij de gemeente Veenendaal"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop bij de gemeente Veenendaal
Een kijkje in de keuken L. Verhoeven 19 februari 2015

2 Agenda Hoe is de inkoop ingericht? Organigram, taken per afdeling
Hoe komt een opdracht tot stand? Tijdens de procedure – tips & trucs Niet tevreden? Informatie aanbesteden

3 Hoe is de inkoop ingericht?
Decentraal: budget bij afdeling, koopt zelf in Centrale coördinatie: Materiedeskundigen bij afdeling, Inkoop: advies/ begeleiding uitvoering procedures, advies aanbestedingsrecht Contractmanagement: ondersteuning grote contracten Centraal: Contractregistratie Contractmanagement: gemeentebrede (facilitaire) contracten

4 Organigram WWB Participatie WMO Jeugdzorg
Strategie & Control Staf Bestuur & Directie Economie & Werk Maat-schappelijke Ondersteuning Programma’s & Projecten Wijk & Stadsbeheer Wonen & Leven Dienst-verlening Middelen WWB Participatie WMO Jeugdzorg Bouw en ontwikkeling deelgebieden Infra Groen Verkeer Parkeren Werken OR Ver-gunningen BOA’s Huisvesting ICT Inkoop Finance JUZ P&O Communicatie

5 Hoe komt een opdracht tot stand?
Inkoopbeleid gemeente: drempelbedragen, type procedure, sociaal/ maatschappelijke aspecten (lokale leveranciers) Basisvragen: Levering dienst of werk? Waarde van de opdracht? Looptijd van de opdracht? Drempelwaarden bepalen mogelijke procedure: Enkelvoudig onderhands = direct met 1 leverancier onderhandelen Meervoudig onderhands: selectietraject, zelf leveranciers kiezen Openbaar: publiceren, iedere geïnteresseerde kan reageren

6 Hoe komt een opdracht tot stand (2)?
Drempelwaarden: Europese drempelbedragen 2jaarlijks vastgesteld door EC Daaronder beleidsvrijheid gemeente (binnen kaders Aanbestedingswet & Gids Proportionaliteit) Inkoopbeleid geeft invulling aan ‘vrije ruimte’ Drempelbedragen inkoopbeleid: Leveringen/ diensten < EUR enkelvoudig < EUR meervoudig of nationaal > EUR Europees Werken < EUR enkelvoudig < EUR meervoudig < EUR nationaal > EUR Europees

7 Hoe komt een opdracht tot stand (3)?
Procedure in grote lijn: Offerte uitvraag Termijn voor stellen van vragen Nota van Inlichtingen Sluitingstermijn inschrijvingen Beoordeling Voorlopige gunning (mededeling van gunningbeslissing) Bezwaartermijn Definitieve gunning Contractering

8 Tijdens de procedure tips & trucs (1)
Zorg dat u bekend bent bij de gemeente (verplichting meerdere offertes, Veenendaalse bedrijven) Onderhandeling zit aan de voorkant: maak gebruik van NvI Wijk niet af van vereisten (uitsluiting) Pas documenten niet aan (vergelijkbaarheid offerte) Aanleveren vóór deadline (aanbestedingsbeginselen) Onderhands en niet uitgenodigd? Vraag naar selectiecriteria. Afgewezen? Sluit motivatie aan bij systematiek?

9 Tijdens de procedure tips & trucs (2)
Toetsen van een bestek aan basisbeginselen: objectiviteit, transparantie, non-discriminatie, proportionaliteit O = Is toegeschreven naar bepaalde oplossing? Worden partijen (onbedoeld) bevoordeeld? T = Is voldoende duidelijk wat de bedoeling is? Is duidelijk hoe beoordeeld wordt? Op welk gunningcriterium? (LP of EMVI) Hoe worden punten toegekend? N-D: Geschiktheideisen voor iedereen even zwaar? P: Houden vereisten voldoende verband met de opdracht (Geen copy/ paste) Geen exorbitant zware eisen?

10 Niet tevreden? Nota van Inlichtingen
Klachtenformulier (als NvI geen resultaat) Commissie van Aanbestedingsexperts (als klacht geen resultaat) Niet bindend, wel leidend Zet aanbesteding niet stop Kort geding (bij onterechte afwijzing) Zet aanbesteding stop Aanbesteding/ beoordeling opnieuw Contract nietig Bemiddeling (bij geschil tijdens contractfase)

11 Informatie aanbesteden
Inkoopbeleid: PianOo: algemeen platform voor overheidsinkopen Tenderned: platform voor overheidsopdrachten CROW: kenniscentrum infra- , openbare ruimte, verkeer en vervoer Aanbestedingsinstituut: aanbestedingen Bouw & Infra CvA: Overzicht adviezen Commissie

12 Informatie over aanbesteden:
Vragen? Informatie over aanbesteden: Mw. drs. Laura Verhoeven Dank voor uw aandacht


Download ppt "Inkoop bij de gemeente Veenendaal"

Verwante presentaties


Ads door Google