De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EMVI Evaluatie Ingenieurs Netwerk Twente

Verwante presentaties


Presentatie over: "EMVI Evaluatie Ingenieurs Netwerk Twente"— Transcript van de presentatie:

1 EMVI Evaluatie Ingenieurs Netwerk Twente
De Praktijk van Samenwerken – EMVI Evaluatie Woensdag 22 april 2015 Jan-Paul Boutkan Hoofd Stadsingenieurs Enschede / Voorzitter Ingenieurs Netwerk Twente

2 Ingenieurs Netwerk Twente (INT)
Ingenieursbureau Almelo ( inw. – 26 fte) Productgroep Uitvoering-Borne ( inw. – 4 fte) Stadsingenieurs Enschede ( inw. – 22 fte) Afdeling WGW-Hengelo ( inw. – 18 fte) Team Civiel- en Cultuurtechniek van de afdeling Stadswerken Oldenzaal ( inw. – 12 fte)

3 Ingenieurs Netwerk Twente
Redenen: Kwetsbaarheid verminderen Kwaliteit versterken en borgen kwaliteit Kansen voor medewerkers Kosten - (mogelijk) vermindering inhuur Kleur lokaal

4 Samenwerken Samenwerken zit in onze DNA
Samen projecten uitvoeren maar ook samen kennis delen en opdoen

5 Kennis delen en opdoen 1 jaar na invoering ‘nieuwe’ aanbestedingswet
Onafhankelijk onderzoek om te leren van elkaar Worsteling om te komen tot goede EMVI-criteria Bedrijf Avivas Adviseurs gevraagd onderzoek uit te voeren

6 EMVI Evaluatie Het doel van dit evaluatieonderzoek is om problemen en ‘best practices’ boven tafel te halen om zodoende te leren van de ervaringen met gunnen op basis van EMVI

7 Projecten 4 projecten onderzocht: Laad- en Loskade – Almelo
Reconstructie Westtangent – Hengelo Revitalisering bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel – Oldenzaal Dorpshart Boekelo - Enschede

8 Waar is naar gekeken Gebruikte criteria Onderscheidend vermogen
Manier van beoordelen Scoringsmethodiek Kwaliteitsaandeel Borging in de uitvoering Kosten Niet alleen de Opdrachtgever, maar ook bij de aannemers!

9 Criteria Veel verschillende criteria gebruikt.
Zorg voor criteria waar ondernemers zich echt op kunnen onderscheiden. Een criterium moet specifiek, onderscheidend en duidelijk zijn OG is op zoek naar een betrouwbare partner Vraag niet alleen naar risico’s maar ook naar kansen

10 Politieke criteria Duurzaamheid is een black box – lastig om een eenduidige en specifieke criterium van te maken CO2-prestatieladder is geen gunningscriterium maar een selectiecriterium SROI – is geen onderscheidend criterium. Stichting InfraWerkt! werkt echt!

11 Disproportioneel Vraag alleen korte en krachtige plannen van aanpak
Bij kleine projecten kan een PvA/EMVI disproportionele transactiekosten veroorzaken Wees niet bang om voor laagste prijs te gaan!

12 Scoringsmethodiek Organiseer vooraf sessie met beoordelaars
Wees helder hoe je beoordeeld Probeer het rapportcijfer denken los te laten Durf een slechte score te geven, wees kritisch

13 Verder denken Neem criteria die niet alleen voordeel opleveren bij de aanbesteding. Deze moeten ook ‘werken’ tijdens de uitvoering. Neem criteria die zowel tijdens de aanbesteding als ook bij de uitvoering meetbaar zijn. EMVI Criteria moeten tot een echte verbetering van de kwaliteit leiden

14 Projectoverstijgende conclusies
De OG is te angstig om los te laten Een fictieve korting is geen echte korting Geef kwaliteit voldoende gewicht (15% EMVI is geen EMVI) EMVI aanbesteding kost aan beide kanten van de tafel € 1.000,- per pagina Gebruik geen criteria die de relatie OG-ON onder druk zet

15 Hoe verder na dit rapport
Motivering voor laagste prijst: Uit het onderzoeksrapport van Avivas Adviseurs van 27 juni 2014 blijkt dat bij kleine projecten het toepassen van EMVI kan leiden tot disproportionele transactiekosten. Bij dit project leidt het stellen van extra eisen en wensen niet tot een grote kwaliteitsverbetering, maar dit leidt wel tot hogere interne kosten en tot onevenredig hoge kosten voor de inschrijvers. Om die reden wordt gekozen voor het criterium ‘laagste prijs’ Workshop EMVI met medewerkers 5 ingenieursbureaus Gesprek met markt over goede criteria

16 Kies bewust Elk project is maatwerk!
Dus wel bij elk project goed kijken of er toegevoegde waarde geleverd kan worden!

17 Tot Slot Samenwerken is een werkwoord en vraagt om vertrouwen
en openheid: Samenwerken doe je niet alleen. Mouwen opstropen en gewoon doen. De basis staat.

18 Bedankt!

19 Stellingen Wat is een goede EMVI criterium? Durf naar Kansen te vragen
Hoe ga je om met niet nakomen van criterium?


Download ppt "EMVI Evaluatie Ingenieurs Netwerk Twente"

Verwante presentaties


Ads door Google