De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer MAART 2016 CLAUDIA LANDEWÉ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer MAART 2016 CLAUDIA LANDEWÉ."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer MAART 2016 CLAUDIA LANDEWÉ

2 Ontwikkelingen Vergrijzing Langer zelfstandig wonen Langer mobiel Andere behoeften Minder OV gebruik dus ook minder OV diensten Terugtrekkende overheid

3 Binnen nu en 2 jaar Alle huidige vormen van geïndiceerd vervoer gaan over in een nieuwe “maatwerkvoorziening vervoer” ◦Regiotaxi ◦Leerlingenvervoer ◦Vervoer dagbesteding ◦Vervoer jeugdwet OV-deel van de Regiotaxi vervalt Afname van aantal dienstregelingen of aantal busroutes Houdbaarheid Buurtbus

4 Maar ook burgerinitiatievenAppsZelfrijdend vervoer Andere vormen van vervoer Dienstverlening van zorginstellingen

5 Afwegingen Wanneer toegang? Of en welke alternatieven?

6 Activiteiten en samenhang Regionaal traject voorbereidingaanbestedingImplementatie Start maatwerk- voorziening Lokaal project herindicatie Plan van aanpak o.a. criteria Herindicaties gecombineerde indicaties Herindicaties vervoer Toelichting maatwerkvoorzieni ng Lokaal project OV Vervoersbehoefte Selectie alternatieven Pilot(s)Uitrol Innovatiespoor VNG Vervoersbehoefte Selectie Alternatieven

7 Afwegingen Wettelijke taak versus visie ◦Criteria voor indicatie maatwerkvoorziening vervoer ◦Toegang of gebruik ◦Beperkingen in aantal kilometers, aantal ritten of kosten? ◦Inkomen ◦Eigen bijdrage of niet ◦Inrichten van voorliggende voorzieningen ◦Wie krijgt er toegang tot maatwerk en wie niet? ◦Hoe groot is de groep waar we iets voor moeten regelen? ◦En wie zijn deze mensen en welke vervoersbehoefte hebben ze? ◦Rol van de gemeente versus rol van de samenleving ◦Wat kan en moet de samenleving zelf doen? ◦Wat vindt de gemeente belangrijk?

8 Vervoersbehoefte Desk research ◦Combineren bestanden GWS en Regiotaxi ◦Onderzoek Arcon ◦Onderzoek HHM Vragenlijst ◦Inwoners met vervoersindicatie ◦Inwoners zonder vervoersindicatie bijvoorbeeld via Social Media Klankbordgroep ◦Inwoners, WMOraad/WMO-lab, vervoerders, (zorg)instellingen

9

10 Regiotaxi gebruik

11 Vervoer zorginstellingen

12 Dimensies van vervoer Dimensie ActieradiusIn een kernTussen kernen FlexibiliteitVaste tijd Vaste route Elk moment/op afroep Op maat BestuurderChauffeurZelf Aantal gebruikersAlleenGezamenlijk Soort gebruikersDoelgroep specifiekGecombineerd Soort reisStructureelIncidenteel BeschikbaarheidDirectMet wachttijd Kosten LocatieVaste opstapplekOp elke plek KwaliteitVan Chauffeur Van vervoersmiddel

13 Communicatieplan op hoofdlijnen PeriodeActieCommunicatie-activiteit richting inwoners en vertegenwoordigers Jan-febr 2016Inventarisatie vervoersbehoefte niet-geïndiceerde gebruikers en alternatievenInrichten en benutten klankbordgroep met gebruikers, vervoerders, zorgaanbieders Betrekken Wmo-Raad en Wmo-Lab Maart 2016Keuzelijst van alternatieven inclusief afwegingen t.a.v. resultaat, doelgroepen, kosten en de rol van de gemeente Raadplegen klankbordgroep Betrekken Wmo-Raad en Wmo-Lab April – juli 2016Informeren inwoners over de ontwikkelingen inzake Regiotaxi Voorbereiden Team Ondersteuning en Zorg Brief aan inwoners met een indicatie inclusief vragenlijst over gebruik van vervoer en behoefte Informeren inwoners a.d.h.v. lokale nieuwsmedia, website gemeente, April-juni 2016Uitwerken alternatieven en voorbereiden eventuele pilots Raadplegen Klankbordgroep Aug 2016-maart 2017Herindiceren en overzetten van de lopende indicaties Afgeven nieuwe indicatie vanuit nieuwe beleidskaders Informeren inwoners met een indicatie via brief en informatieavonden en lokale nieuwsmedia + folder met begeleidend schrijven verstrekken met informatie waar inwoner op terug kan vallen tegen de tijd dat het “nieuwe vervoer” ingaat. Dec 2016Evalueren bevindingen t.a.v. pilots en/of alternatievenRaadplegen klankbordgroep Betrekken Wmo-Raad en Wmo-Lab December 2017Evaluatie “nieuwe vervoer” Evaluatie regionale samenwerking (opgedragen in motie 1-11-2015) Raadplegen klankbordgroep, betrekken Wmo-Raad en Wmo-Lab, benaderen inwoners via brief + vragenlijst.

14 Rol klankbordgroep Twee thema’s: - vervoersbehoefte in kaart brengen - afwegingen t.a.v. de benodigde vervoersvoorzieningen Rol: - Geluid uit de samenleving laten horen – wat is er nodig? Of juist niet? - Meedenken bijvoorbeeld over alternatieven en mogelijkheden - Kritisch zijn op de afwegingen en de aanpak en het evalueren van keuzes en opties Betrokkenheid van nu tot eind 2017 - zestal bijeenkomsten - indien nodig een stukje voorbereiding


Download ppt "Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer MAART 2016 CLAUDIA LANDEWÉ."

Verwante presentaties


Ads door Google