De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe nu verder met de WMO? Deventer Debat 12-2-2009 Jetty Voermans Wethouder gemeente Zeevang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe nu verder met de WMO? Deventer Debat 12-2-2009 Jetty Voermans Wethouder gemeente Zeevang."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe nu verder met de WMO? Deventer Debat 12-2-2009 Jetty Voermans Wethouder gemeente Zeevang

2 Inhoud Terugblik De praktijk (in Zeevang) Toekomstperspectief

3 Sleutelen aan de Wvg 1.IBO-Wvg ‘Zorg lokaal’ (dec 2000) 2.Onderzoek dienstverleningsstelsel (2001-2002) 3.Landelijk protocol Wvg (maart 2002) 4.Aankondiging WMZ (sept 2003) ‘ Stappen naar een toegankelijke en betaalbare AWBZ ’ 5. Contourennota (april 2004 ) 6.Invoering WMO 2007

4 kenmerk scenario DOELGROEPFINANCIËNBESTUURLIJKREIKWIJDTETOEGANG smalbreedGFoor- mer- king zorg- plicht auto- nomie smalbreedmet indic. zonder indic. 1: DW individuele Diensten Wet XXXXX 2: WMD Wet Maat- schappelijke Dienstverlening XXXXXXXX 3: WMP Wet Maat- schappelijke Participatie XXXXX 4: Wvg verbetering huidige stelsel XXXXXX VOORKEURSCENARIO VNG: WMD WVGWWMOWCPVAWBZ geheeldeelsgeheelg.v.deels

5 kenmerk scenario DOELGROEPFINANCIËNBESTUURLIJKREIKWIJDTETOEGANG smalbreedGFoor- mer- king zorg- plicht auto- nomie smalbreedmet indic. zonder indic. 1: DW individuele Diensten Wet XXXXX 2: WMD Wet Maat- schappelijke Dienstverlening XXXXXXXX 3: WMP Wet Maat- schappelijke Participatie XXXXX 4: Wvg verbetering huidige stelsel XXXXXX SCENARIO 3: WMP WVGWWMOWCPVAWBZ verzekeringgeheel niet

6 Kabinetsplannen ( contourennota april 2004) De AWBZ gaat geleidelijk terug naar de basis Wet Maatschappelijke Ondersteuning geeft gemeenten opdracht ondersteuning te plannen en te organiseren Burgers zolang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam

7 Doelstelling kabinet Geen bezuiniging, maar beheersing van groei Een logischer, efficiënter rolverdeling tussen burgers, gemeenten en rijk Veiligstellen echte zware zorg voor toekomst Lokale samenhang in beleid en uitvoering Ondersteuning eenvoudig bereikbaar, dichtbij mensen

8 Reactie VNG op de contourennota Beperking doelgroep: kwetsbare burgers Beperking reikwijdte: wonen, zorg, welzijn en vervoer Regie wettelijk verankeren Collectieve én Individuele voorzieningen Gemengde financieringsvorm (GF én specifieke uitkering) Alleen delen van de Welzijnswet in de WMO opnemen Groter deel AWBZ pakket naar gemeenten (inclusief PV)

9 Wetstraject Tweede Kamer kritisch Geen vertrouwen in lokale democratie Talloze amendementen en moties

10 Uitkomst Wetstraject Invoering per 2007 Compensatiebeginsel Keuzevrijheid/PGB Geen knip in HV verplichting tot aanbesteding Geen geoormerkt budget EB regeling via CAK Welzijnswet volledig opgenomen

11 De praktijk in Zeevang Focus op: Wonen, zorg en voorzieningen op peil Versterking welzijnsbeleid Ruimte voor jeugd Vitalisering dorpskernen Hulp en ondersteuning onder een dak Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg

12 Resultaten in Zeevang Dorpservicepunten kleine kernen (één gereed, tweede in ontwikkeling) Wijksteunpunt centraal in de gemeente (gereed: incl clientondersteuning) OKC Zeevangstijl (2010) Dagverzorging/woonvorm voor mensen met dementie (gereed) Project mantelzorgondersteuning (gereed) Opplussen eigen en particulier woningbezit (2010 ev) Boodschappenbus/gratis buurtbus (gereed)

13 Knelpunten in Zeevang financieringssystematiek veel ambities/ weinig capaciteit beperkingen in lokaal maatwerk schaalgrootte overmaat aan nieuwe ontwikkelingen

14 Toekomstperspectief werken met wijkteams (Buurthulp) versterking eerste lijn (wijkverpleging) participatiebudget in GF invulling compensatieplicht Vermindering bureaucratie (EB regeling)


Download ppt "Hoe nu verder met de WMO? Deventer Debat 12-2-2009 Jetty Voermans Wethouder gemeente Zeevang."

Verwante presentaties


Ads door Google