De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inlichtingen Aanbesteding Exploitatie DuboCalc. Rijkswaterstaat 2Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Inlichtingen Aanbesteding Exploitatie DuboCalc Agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inlichtingen Aanbesteding Exploitatie DuboCalc. Rijkswaterstaat 2Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Inlichtingen Aanbesteding Exploitatie DuboCalc Agenda."— Transcript van de presentatie:

1 Inlichtingen Aanbesteding Exploitatie DuboCalc

2 Rijkswaterstaat 2Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Inlichtingen Aanbesteding Exploitatie DuboCalc Agenda 10:00 uur Introductie (L.A. van Geldermalsen) 10:20 uurFunctionele aspecten van DuboCalc (G. Schweitzer) 10:40 uurTechnische aspecten (F. Dormans) 11:00 uurKoffie break?? 11:20 uurProces (M. Bakkali) 11:40 uurEMVI (L.A. van Geldermalsen) 12:00 uurEinde

3 Rijkswaterstaat 3Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Inlichtingen Aanbesteding Exploitatie DuboCalc Introductie Welkom Voorstel van de RWS-aanwezigen Heeft iedereen de presentielijst ingevuld? Deze bijeenkomst is ter algemene toelichting. Er zal ook een verslag van gemaakt worden. Toelichtende vragen over de aanbesteding zo veel mogelijk via TenderNed stellen. Toelichtende vragen kunnen digitaal gesteld worden vanaf heden t/m 11 februari. Daar zal een Nota van Toelichting van gemaakt worden. Vanaf heden 12:00 uur zal de DuboCalc broncode beschikbaar gesteld worden Op 29 en 30 januari zijn de mondelinge inlichtingen

4 Rijkswaterstaat 4Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Voorgeschiedenis, DuboCalc kent al een lange historie –Doel: wens om een instrument te hebben om milieukwaliteit van een GWW-werk kwantitatief te bepalen (naar analogie van GreenCalc) –Uitgangspunt van RWS: instrument moet toepasbaar zijn bij aanbestedingen –Eind jaren ‘10 neemt duurzaamheid bij RWS een sprong voorwaarts –In 1012 wordt de MKI-waarde als EMVI-criterium verplicht bij RWS –In 2013 verplichten (nagenoeg) alle overheden zich ook om DuboCalc te gebruiken (Green Deal Duurzaam GWW) 2014: nieuwe situatie –Door Green Deal toevloed aan gebruikers –RWS wil verspreiding en administratie van DuboCalc niet langer zelf doen en koppelen aan het technisch en applicatiebeheer –Bredere groep gebruikers: meer wensen –Ontwikkelingen in de ICT bieden mogelijkheden –Rijkswaterstaat wil de ontwikkelingen niet langer belemmeren door DuboCalc maar steeds in eigen hand te houden. Er komen dus veel kansen voor de markt. –Rijkswaterstaat wil tenminste de huidige functionaliteit van DuboCalc behouden Inlichtingen Aanbesteding Exploitatie DuboCalc

5 Rijkswaterstaat 5Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Functionele aspecten DuboCalc Toelichting:Gerwin Schweitzer Programmamanager Duurzaam Inkopen DuboCalc in het kort: https://www.youtube.com/watch?v=_Mlvp-i0vW https://www.youtube.com/watch?v=_Mlvp-i0vW

6 Rijkswaterstaat 6Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Waarom duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat Rijksoverheid wil uitstoot CO 2 in 2020 met 20% verminderen tov 1990 Rijksoverheid wil voorbeeld en aanjager zijn op gebied van duurzaamheid Rijksoverheid heeft zichzelf verplicht om duurzaam in te kopen Kabinetsbeleid op groene groei, circulaire economie, SER-akkoord Ambities I&M voor 2030: energieneutraal, uitstoot vrij, zuinig op grondstoffen

7 Rijkswaterstaat 7Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Doelen programma Duurzaam Inkopen Betere milieuprestatie materialen 20% energiebesparing bij primair proces Rijkswaterstaat zichtbaar als duurzame organisatie

8 Rijkswaterstaat 8Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Duurzaam Inkopen GWW CO 2 footprint Rijkswaterstaat 2010: 913 kton

9 Rijkswaterstaat 9Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Green Deal Duurzaam GWW

10 Rijkswaterstaat 10Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD De praktijk Het vliegwiel van groene groei op gang helpen. Dat het kan en werkt is oa aangetoond met de duurzame zuilen bij Projectbureau Zeeweringen. RWS heeft DuBoCalc nu in circa 15 aanbestedingen gebruikt en projecten in de pijplijn. SBK beheert de data: www.bouwkwaliteit.nlwww.bouwkwaliteit.nl

11 Rijkswaterstaat 11Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Functioneel beheer Laatste wijzigingen worden verwerkt –Invoerroutine en rekenen met opslagfactor Vertalen eisen vanuit SBK Vertalen van wensen vanuit de markt

12 Rijkswaterstaat 12Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Vragen?

13 Rijkswaterstaat 13Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Technische aspecten DuboCalc Toelichting:Frank Dormans Technisch Manager

14 Rijkswaterstaat 14Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Technische aspecten DuboCalc DuboCalc onderdelen: –DuboCalc Project (pdc): Berekenen van milieukengetallentallen van GWW werken aan de hand van milieugegevens van materialen, processen en items die beheerd worden in Dubocalc Bibliotheek. –DuboCalc Bibliotheek (ddc): Beheer van milieugegevens van materialen, processen en items voor het berekenen van milieukengetallen van GWW werken.

15 Rijkswaterstaat 15Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Technische aspecten DuboCalc ICT infrastructuur

16 Rijkswaterstaat 16Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Technische aspecten DuboCalc Maatwerk applicatie opgebouwd met: –DuboCalc Bibliotheek (ddc): Applicatie: ASP.NET, Micorosoft.Net framework 3.5, Micorosoft C#; Webservers: Internet Information Server 7.0 of hoger Development platform: MS Visual Studio 2008, Subversion voor revisiebeheer Database engine: MS-SQL server 2010 Raportage: active reports Ondersteunende clients: internet explorer 8.0 –DuboCalc Project (pdc): Windows forms Applicatie: 32 bits, multiple document interface (XML), Micorosoft.Net framework 3.5, Micorosft C# Development platform: MS Visual Studio 2008, Subversion voor revisiebeheer User input: XML bestanden met extentie *.pdc Database voor selectie van ddc gegevens: MS-Access Database engine: Access Db Engine 2010 redistributable User interface componenten: spacetrees.js, infraguistics en raportage: active reports Ondersteunende clients: Windows PC/laptop (XP, Vista, W7), Access Db Engine 2010, Micorosoft.Net framework 3.5

17 Rijkswaterstaat 17Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Technische aspecten DuboCalc Inrichting beheer en onderhoud DuboCalc: –O(T)AP principe –ICT standaards voor beheer/onderhoud: BiSL: Functioneel Beheer (Uitgevoerd door RWS) –Afstemming gebruik van de applicatie binnen de werkprocessen van RWS; –Uitgevoerd door RWS. ASL: Applicatie Beheer –Het correctief onderhoud (incident/probleemafhandeling) en het adaptief onderhoud (verbeteringen/optimalisatie); –Onder regie van RWS uitgevoerd door software leverancier. ITIL: Technisch Applicatie Beheer –Web-, database hosting en het operationeel beheer van DuboCalc Bibliotheek en het operationeel beheer FTP server; –Onder regie van RWS uitgevoerd door software leverancier.

18 Rijkswaterstaat 18Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Vragen?

19 Rijkswaterstaat 19Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD 15 mei 2014 Inkoopproces Toelichting: Mohamed Bakkali Inkoopmanager

20 Rijkswaterstaat 20Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Planning (I&B-document) 15 mei 2014 Activiteit Datum Algemene inlichtingenbijeenkomst (startbijeenkomst)20 januari 2015 Periode digitale inlichtingen20 januari 2015 t/m 11 februari 2015 Nadere inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang 29 januari 2015 en 30 januari 2015 Uiterste datum indienen van de inschrijvingen5 maart 2015 Beoordelings- en gunningsfase

21 Rijkswaterstaat 21Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD 15 mei 2014 Contract De navolgende stukken vormen straks de Overeenkomst: Basisovereenkomst incl. ARBIT voorwaarden Bestek (o.a. Programma van Eisen en bijbehorende bijlagen) Nota van Inlichtingen Offerte/ aanbieding (EMVI uitwerking) Basisovereenkomst De geest van de Overeenkomst: “het beschikbaar stellen van het DuboCalc Programmatuur aan de belanghebbenden (zoals overheden, adviesbureaus en aannemers), ten behoeve van het mogelijk maken om Milieu Kosten Indicator (MKI) waarden van een ontwerp te berekenen binnen de GWW-sector”.

22 Rijkswaterstaat 22Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Basisovereenkomst Kwaliteitsborging SCB Stichting Bouwkwaliteit Unieke gebruiker is gebonden aan een maximum vergoeding van € 1000 per jaar exclusief BTW (let op: derden niet zijnde Rijkswaterstaat) Licentievormen (incl. servicegraad,..) is niet gebonden aan vormeisen (de basisniveau op orde) => EMVI 15 mei 2014

23 Rijkswaterstaat 23Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD 15 mei 2014 Aanbestedingsproces Europese aanbesteding (ARW2012) Openbare procedure Inlichtingen: inlichtingenbijeenkomst (art. 2.14); digitale inlichtingen (art. 2.13 ARW en Nadere inlichtingen (art. 2.4) => Nadere inlichtingen kunnen ook digitaal verstrekt worden. Inschrijvingsfase => Alle gevraagde documenten dienen ingediend te worden (bijlage B geeft overzicht). Let op: deel 1 en deel 2. => Specificatie van Inschrijvingsprijs met plafondbedrag 750.000 euro. Gunnen op basis van EMVI (beoordeling van kwalitatief document PvA)

24 Rijkswaterstaat 24Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD 15 mei 2014 EMVI-criteria Criterium 1: Gebruikers uit de GWW-sector bedienen 1.Hoge kwaliteit van dienstverlening; (€ 250.000) 2.Doorontwikkeling van DuboCalc; (€ 200.000) Criterium 2: Business case; (€ 150.000) Maximale kwaliteitswaarde totaal € 600.000 (kwaliteit is doorslaggevend). Wijze van beoordeling, zie I&B-document.

25 Rijkswaterstaat 25Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Doelstelling Beperken administratieve lasten (transactiekosten) voor alle betrokkenen (kostenbesparing) Minder kans op vormfouten Sneller en efficiënter proces Garantie op authenticiteit 25 TenderNed Digitaal aanmelden en inschrijven bij RWS

26 Rijkswaterstaat 26Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Volledig digitaal aanmelden en inschrijven Documenten digitaal ondertekend met gekwalificeerde elektronische handtekening Ondertekenen met PKI-certificaat (e-signing) Alleen elektronische aanmelding of inschrijving vereist Informatie over PKI-certificaat: https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/ https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/ TenderNed Digitaal aanmelden en inschrijven bij RWS

27 Rijkswaterstaat 27Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Digitaal aanmelden en inschrijven zonder elektronische handtekening Documenten voorzien van analoge (“natte”) handtekening Ondertekende documenten inscannen Ingescande documenten digitaal indienen bij inschrijving in TenderNed vóór sluiting kluis Analoge documenten indienen bij aanbesteder vóór sluiting kluis TenderNed Digitaal aanmelden en inschrijven bij RWS

28 Rijkswaterstaat 28Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Vragen?

29 Rijkswaterstaat 29Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD 15 mei 2014 EMVI criteria Toelichting: Leendert van Geldermalsen Projectmanager

30 Rijkswaterstaat 30Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Sub-criteriumAandachtspuntenDoelstelling Aanbesteder 1 Gebruikers uit de GWW- sector bedienen 1.1 Hoge kwaliteit van de dienstverlening Inschrijver wordt gevraagd er voor te zorgen dat de gebruikers centraal staan en er wordt ingegaan op hun eisen en wensen. Inschrijver dient hiervoor een visie, een strategie en acties te formuleren die tezamen een PvA vormen. De acties moeten samengevat worden in een SMART–matrix met in de 1 e kolom de acties en in de 2 e t/m de 6 e kolom de omschrijving van de bijbehorende SMART-criteria. Gebruikers zijn tevreden over DuboCalc 1.2 Doorontwikkeling van DuboCalc Inschrijver dient een visie, een strategie en acties te formuleren voor de doorontwikkeling van DuboCalc die tezamen een PvA vormen. De acties moeten samengevat worden in een SMART–matrix met in de 1 e kolom de acties en in de 2 e t/m de 6 e kolom een omschrijving van de bijbehorende de SMART-criteria. Opdrachtgever wil duurzaamheid op een hoger niveau brengen door het gebruik van DuboCalc laagdrempelig te maken en het breed beschikbaar en robuust toepasbaar te maken 2 Business case Inschrijver wordt gevraagd om de business case te geven waarin de kosten en baten van criterium 1.1 én de kosten en baten van het Beheer en Onderhoud/Vernieuwing en Uitbating van DuboCalc, onderbouwd worden Opdrachtgever wil vertrouwen hebben in de levensvatbaarheid van de exploitatie EMVI criteria

31 Rijkswaterstaat 31Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Toelichting Criterium 1: Gebruikers uit de GWW-sector bedienen Aan dit criterium zal worden voldaan als enerzijds de gebruikers tevreden zijn en er anderzijds een lage drempel is om DuboCalc te gebruiken Sub criterium 1.1 Een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Een goede kwaliteit van de dienstverlening kan worden bereikt door er voor te zorgen dat de gebruikers centraal staan en er wordt ingegaan op hun eisen en wensen. Hoe gaat Inschrijver hier mee om en hoe organiseert hij dit? Welke visie en strategie heeft hij. Een PvA met een SMART beschrijving van acties en producten en resultaten, inclusief een prognose van baten en lasten (business case) moet OG vertrouwen geven in de voorgestelde aanpak. In dit PvA kan de Inschrijver ook aangeven hoe hij tegemoet zal komen aan individuele wensen van gebruikers. Zo kunnen bijvoorbeeld extra input en/of output mogelijkheden worden gefaciliteerd, of input/output kan op een andere manier worden ingericht of weergegeven (er is dan niet meer sprake van een “basis” DuboCalc licentie, maar van een “speciality”). ON kan daardoor een extra markt voor het gebruik van DuboCalc creëren en op die manier een gunstiger business case ontwikkelen. EMVI criteria

32 Rijkswaterstaat 32Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Toelichting Sub criterium 1.2 Doorontwikkeling van DuboCalc ICT is continu in ontwikkeling. ON kan hiervan gebruik maken om DuboCalc verder door te ontwikkelen. TNO heeft op verzoek van OG de ICT ontwikkelingen geschetst die op DuboCalc van toepassing zijn en een advies gegeven hoe DuboCalc te doorontwikkelen. De rapportage hierover is beschikbaar. OG wil graag een beeld krijgen hoe Inschrijver deze doorontwikkeling denkt vorm te geven. Daarom wordt Inschrijver gevraagd een Plan van Aanpak in te dienen waarin hij: –zijn visie op DuboCalc toepassing in de GWW voor de komende 10 jaar geeftaangeeft welke ambities hij heeft tav de doorontwikkeling van DuboCalc en de strategie –aangeeft welke optimalisatiekansen c.q. integratie van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor het optimaliseren van gebruiksgemak (laagdrempeligheid) hij ziet –aangeeft welke (actieve) initiatieven hij wil nemen om DuboCalc te doen toepassen als standaard voor de GWW –een kostenschatting geeft van de doorontwikkeling (eventueel per onderdeel). Criterium 2 De business case De kosten en baten van criterium 1.1 én kosten en baten van het Beheer en Onderhoud/Vernieuwing en de Uitbating (hieronder wordt verstaan het uitgeven van - verschillende vormen van - licenties) van DuboCalc én de kansen voor het ontwikkelen van “specialities”, dienen toegelicht en zo goed mogelijk onderbouwd te worden. Het gaat er om dat de OG vertrouwen krijgt in de financiële robuustheid van de aanbieding. EMVI criteria

33 Rijkswaterstaat 33Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Waardering EMVI CriteriumSubcriteriumMaximale kwaliteitswaarde (€) 1 Gebruikers bedienen 1.1 Hoge kwaliteit van dienstverlening € 250.000,- 1.2 Doorontwikkeling van DuboCalc€ 200.000,- 2 Business case € 150.000,- EMVI criteria

34 Rijkswaterstaat 34Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD 15 mei 2014 Vragen?


Download ppt "Inlichtingen Aanbesteding Exploitatie DuboCalc. Rijkswaterstaat 2Inlichtingen RWS ONGECLASSIFICEERD Inlichtingen Aanbesteding Exploitatie DuboCalc Agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google