De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Actueel Hoogtebestand Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Actueel Hoogtebestand Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Actueel Hoogtebestand Nederland
MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Mr.drs. Arthur van der Putte Data ICT Dienst Ir. René van der Velden Waterschapshuis 14 april 2009

2 Rijkswaterstaat De toonaangevende, publieksgerichte en duurzame uitvoeringsorganisatie van de overheid! Onze dienst werkt mee aan de verankering van de vier pijlers van Rijkswaterstaat. 2 Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009 2

3 De Data-ICT-Dienst Als professionals regisseren en faciliteren wij de realisatie, instandhouding en ontwikkeling van de informatievoorziening voor Rijkswaterstaat. Dat zien wij als onze missie. Wij vormen met onze 700 professionals één van de Landelijk Diensten van Rijkswaterstaat. 3 Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009

4 De Data-ICT-Dienst De Data-ICT-Dienst zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van Rijkswaterstaat. Onze organisatie is opgebouwd uit 3 directies: - Data - ICT - Bedrijfsvoering (inclusief inkoop) Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009

5 AHN: Actueel Hoogtebestand Nederland
Een uniform landsdekkend hoogtebestand Belang voor Rijkswaterstaat: input voor stromingsmodellen en voor beleidsbesluiten in crisissituaties de toestand van de zeekeringen voor zandsuppleties het waterbeheer in Nederland planning van grote infrastructurele werken AHN beeld: De Linge bij Leerdam (middenboven: Wiel van Bassa) Het Schoonrewoerdse Wiel is in 1573 bij een doorbraak van de Diefdijk (grens Zuid-Holland Gelderland) ontstaan. Op dit moment is het Schoonrewoerdse Wiel het grootste doorbraakwiel van Nederland. Het AHN voor waterbeheer: Peilbesluiten Verdrogingsbestrijding projecten Droogleggingskaarten Peilscheiding en locatie gemalen Hydrologische modellen Maaivelddaling Grote infrastructurele werken: Grondverzet Tracestudies Vergunningen Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009

6 Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 26 waterschappen op het gebied van ICT: het bevorderen van samenwerking op ICT gebied tussen de waterschappen en andere overheden die actief zijn in de natte sector; kwaliteitsverbetering van digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven. streven naar een aanzienlijke kostenbesparing op alle ICT-uitgaven. 6 Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009 6

7 Aanleiding en achtergronden AHN-2
Vervaardigen en leveren hoogtebestand van Nederland AHN-2 is een vijf jaarlijkse actualisatie cyclus (excl. uitloopjaar) Inwinning van data en de controle worden apart aanbesteed AHN-2: samenwerking tussen RWS en de Waterschappen 7 Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009 7

8 Toepassingen AHN Waterschappen: waterbeheer en waterkeringen Markt:
mutatiesigaleringen visualisaties verzekeringen 3D basisbestanden (TOP10, GBKN) … AHN als basisregistratie … RWS: zie presentatie Data-ICT-Dienst Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009 8

9 (RWS-DID, Waterschappen) RWS-DID en Het Waterschapshuis (HWH)
AHN-organisatie Leveranciers Gebruikers Projectteam AHN Programmamanager (HWH) Contract team (RWS-DID / HWH) Projectleiding (HWH) Secretariaat (HWH) Beoordelingsteam (RWS-DID / HWH) Beheer en distributie (RWS-DID) Externe deskundigen Stuurgroep AHN (RWS-DID, Waterschappen) Gebruikers raad Regieraad AHN RWS-DID en Het Waterschapshuis (HWH) 9 Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009 9

10 AHN en de markt Partnership en grote verantwoordelijkheid van de markt: Van ‘hoe’, naar ‘wat’: wennen voor opdrachtgever en –nemer! Wat: gebruikerswensen bepalend Hoe: Inwinner ‘maakt’, toont en onderbouwt behaalde kwaliteit Controleur: voert steekproeven uit, rapporteert en adviseert; voor mogelijk herstel door opdrachtnemer inwinning RWS/HWH regisseert samenspel inwinning & controle Visie op kwaliteit van samenwerking: proactieve houding en onderling vertrouwen (toont zelf aan dat hij heeft vastgesteld dat product aan kwaliteit voldoet) Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009 10

11 Stelling 1 De markt kan pas investeren in een nieuw productieproces als het AHN voor langere periode wordt aanbesteed. Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009

12 Stelling 2 De markt kan de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het AHN prima dragen. NB Markt heeft moeite met het voldoen aan de eindtermen bij AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009

13 Stelling 3 Het controleproces kan ook volledig op de markt gezet worden. Actueel Hoogtebestand Nederland 14 april 2009


Download ppt "Workshop Actueel Hoogtebestand Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google