De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 april 2009 Workshop Actueel Hoogtebestand Nederland MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Mr.drs. Arthur van der Putte Data ICT Dienst Ir. René van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 april 2009 Workshop Actueel Hoogtebestand Nederland MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Mr.drs. Arthur van der Putte Data ICT Dienst Ir. René van."— Transcript van de presentatie:

1 14 april 2009 Workshop Actueel Hoogtebestand Nederland MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Mr.drs. Arthur van der Putte Data ICT Dienst Ir. René van der Velden Waterschapshuis

2 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland214 april 20092 Rijkswaterstaat De toonaangevende, publieksgerichte en duurzame uitvoeringsorganisatie van de overheid!  Onze dienst werkt mee aan de verankering van de vier pijlers van Rijkswaterstaat.

3 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland314 april 2009 De Data-ICT-Dienst Als professionals regisseren en faciliteren wij de realisatie, instandhouding en ontwikkeling van de informatievoorziening voor Rijkswaterstaat. Dat zien wij als onze missie. Wij vormen met onze 700 professionals één van de Landelijk Diensten van Rijkswaterstaat. 3

4 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland414 april 2009 De Data-ICT-Dienst De Data-ICT-Dienst zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van Rijkswaterstaat. Onze organisatie is opgebouwd uit 3 directies: - Data - ICT - Bedrijfsvoering (inclusief inkoop)

5 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland514 april 2009 AHN: Actueel Hoogtebestand Nederland Een uniform landsdekkend hoogtebestand Belang voor Rijkswaterstaat: input voor stromingsmodellen en voor beleidsbesluiten in crisissituaties de toestand van de zeekeringen voor zandsuppleties het waterbeheer in Nederland planning van grote infrastructurele werken

6 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland614 april 2009 Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 26 waterschappen op het gebied van ICT: het bevorderen van samenwerking op ICT gebied tussen de waterschappen en andere overheden die actief zijn in de natte sector; kwaliteitsverbetering van digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven. streven naar een aanzienlijke kostenbesparing op alle ICT-uitgaven. 6

7 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland714 april 2009 Aanleiding en achtergronden AHN-2 Vervaardigen en leveren hoogtebestand van Nederland AHN-2 is een vijf jaarlijkse actualisatie cyclus (excl. uitloopjaar) Inwinning van data en de controle worden apart aanbesteed AHN-2: samenwerking tussen RWS en de Waterschappen 7

8 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland814 april 2009 Toepassingen AHN Waterschappen: –waterbeheer en waterkeringen Markt: –mutatiesigaleringen –visualisaties –verzekeringen –3D basisbestanden (TOP10, GBKN) –… AHN als basisregistratie … RWS: –zie presentatie Data-ICT-Dienst

9 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland914 april 2009 AHN-organisatie 9 Leveranciers Gebruikers Projectteam AHN Programmamanager (HWH) Contract team (RWS-DID / HWH) Projectleiding (HWH) Secretariaat (HWH) Beoordelingsteam (RWS-DID / HWH) Beheer en distributie (RWS-DID) Externe deskundigen Stuurgroep AHN (RWS-DID, Waterschappen) Gebruikers raad Regieraad AHN RWS-DID en Het Waterschapshuis (HWH)

10 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland1014 april 2009 AHN en de markt Partnership en grote verantwoordelijkheid van de markt : –Van ‘hoe’, naar ‘wat’: wennen voor opdrachtgever en –nemer! –Wat: gebruikerswensen bepalend –Hoe: Inwinner ‘maakt’, toont en onderbouwt behaalde kwaliteit –Controleur: voert steekproeven uit, rapporteert en adviseert; voor mogelijk herstel door opdrachtnemer inwinning –RWS/HWH regisseert samenspel inwinning & controle –Visie op kwaliteit van samenwerking: proactieve houding en onderling vertrouwen

11 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland1114 april 2009 Stelling 1 De markt kan pas investeren in een nieuw productieproces als het AHN voor langere periode wordt aanbesteed.

12 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland1214 april 2009 Stelling 2 De markt kan de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het AHN prima dragen.

13 Rijkswaterstaat Actueel Hoogtebestand Nederland1314 april 2009 Stelling 3 Het controleproces kan ook volledig op de markt gezet worden.


Download ppt "14 april 2009 Workshop Actueel Hoogtebestand Nederland MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Mr.drs. Arthur van der Putte Data ICT Dienst Ir. René van."

Verwante presentaties


Ads door Google