De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestek 2014/HFB/00/31576 : technisch beheer, onderhoud en totale waarborg van de technische installaties van en prestaties op afroep voor Dossin, Goswin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestek 2014/HFB/00/31576 : technisch beheer, onderhoud en totale waarborg van de technische installaties van en prestaties op afroep voor Dossin, Goswin."— Transcript van de presentatie:

1 Bestek 2014/HFB/00/31576 : technisch beheer, onderhoud en totale waarborg van de technische installaties van en prestaties op afroep voor Dossin, Goswin de Stassartstraat Mechelen, voor een periode van 7 jaar. Opening d.d. 02/02/2015 om 9h45 Informatievergadering

2 Informatievergadering AFM Disclaimer : – De huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie 2014/HFB/00/31576 en zijn dus onvolledig. – Deze slides zijn dus geen contractueel document. – Deze slides hebben enkel tot doel de kandidaat- inschrijver te wijzen op de voornaamste elementen om te komen tot een regelmatige inschrijving

3 Informatievergadering AFM Algemene gegevens : – Voorwerp van de opdracht – Aanbestedende overheid – mandaterende overheid – Gunningswijze – Selectiecriteria – Gunningscriteria – Aandachtspunten bij inschrijving – Aandachtspunten na toewijzing – Vragen en antwoorden

4 Informatievergadering AFM Voorwerp van de opdracht : Titel : technisch beheer, onderhoud en totale waarborg van de technische installaties en prestaties op afroep CPV codes : 50700000-2 : reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen Plaats van uitvoering : Goswin de Stassartstraat Mechelen Raamcontract : neen – Duur van de overeenkomst : 7 jaar

5 Informatievergadering AFM Aanbestedende overheid : in toepassing van artikel 38 van de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 treden de Vlaamse Gemeenschap (DAR) - eigenaar van het nieuwbouwmuseum en mede-erfpachthouder van de voorbouw van het gerenoveerde Hof van Habsburg (voorheen de Dossinkazerne), de VZW Kazerne Dossin - huurder van het nieuwbouwmuseum en mede- erfpachthouder van de voorbouw van het gerenoveerde Hof van Habsburg en als aanbestedende overheid en de VZW ConsistoireIsraélite - mede-erfpachthouder van de voorbouw van het gerenoveerde Hof van Habsburg, samen op als aanbestedende overheid Mandaterende overheid : Vlaamse Overheid, Agentschap Facilitair Bedrijf

6 Informatievergadering AFM Bevoegdheid van de leidend ambtenaar : Leiding en toezicht op uitvoering (art. 11 KB Uitvoering) Het mandaat van de leidend ambtenaar bestaat enkel uit: a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; d) het opstellen van de processen-verbaal; e) de opleveringen; f) het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de opdrachtdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. De gegevens van de leidend ambtenaar zullen bekend gemaakt worden in de sluitingsbrief.

7 Informatievergadering AFM Gunningswijze : – Open offerteaanvraag : de opdracht wordt toegewezen aan de meest voordelige inschrijving Selectiecriteria : eisen ten aanzien van de persoon van de inschrijver – Financieel – economische criteria – Technische criteria Selectiecriteria zijn minima waaraan de inschrijver (& het voorwerp van de inschrijving) dient te voldoen

8 Informatievergadering AFM Gunningscriteria : prijs & kwaliteit – gewogen Gunningscriteria worden beoordeeld : – Tussen de inschrijvers onderling – Ten aanzien van de desiderata van het Bestuur Het Bestuur is niet verplicht een opdracht te gunnen !

9 Informatievergadering AFM AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN FORMEEL REGELMATIGE INSCHRIJVING - MEEST VOORKOMENDE FOUTEN DIE LEIDEN TOT ONREGELMATIGHEID : – Digitale handtekening – Volledigheid : Alle documenten ! Vooral offerte EN inventaris/meetstaat Volledigheid van documenten Invullen van documenten RSZ status

10 Informatievergadering AFM Indienen van de offerte : – Elektronisch – Slechts 1 inschrijving per kandidaat – Tijdig indienen ! Elektronisch : elk document krijgt een timestamp Snelheid van opladen : uw eigen netwerk, het Internet, de omvang van de documenten, … – Laad eerst de essentiële documenten op : offerteformulier, meetstaat/inventaris, documenten voor gunningscriteria & selectiecriteria, andere documenten

11 Informatievergadering AFM Mondelinge toelichting en korte demonstratie e- notification en e-tendering door team aanbestedingen m.b.t. het elektronisch indienen van de offerte. Volledigheid : – Alle stukken dienen bij de inschrijving aanwezig te zijn om de offerte te kunnen beoordelen : offertes moeten administratief en technisch conform zijn – De overheid beschikt over beperkte mogelijkheden om ontbrekende stukken op te vragen RSZ : de inschrijver dient in orde te zijn met de RSZ- verplichtingen

12 Informatievergadering AFM AANDACHTSPUNTEN NA TOEWIJZING – Borgstelling : dient tijdig te gebeuren – Startvergadering – Werfvergaderingen / opvolgingsvergaderingen – Clausules m.b.t. straffen en boetes – Prijsherziening – Wijze van facturatie

13 Informatievergadering AFM VRAGEN EN ANTWOORDEN –Voorlezen van de tijdig ingediende schriftelijke vragen i.v.m. het bestek en de antwoorden die hierop geformuleerd werden –Er worden geen bijkomende vragen meer beantwoord –Deze informatie wordt na de informatievergadering officieel gepubliceerd


Download ppt "Bestek 2014/HFB/00/31576 : technisch beheer, onderhoud en totale waarborg van de technische installaties van en prestaties op afroep voor Dossin, Goswin."

Verwante presentaties


Ads door Google