De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visum en overheidsopdrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visum en overheidsopdrachten"— Transcript van de presentatie:

1 Visum en overheidsopdrachten
De gewijzigde positie van de ontvanger in het proces van overheidsopdrachten Wim Van Huffelen

2 Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen
Visum: kader Het gemeentedecreet heeft de visumverplichting ingevoerd (art. 94 en 160) Doel is om een controle uit te voeren over de voorgenomen financiële verbintenissen Het visum vormt een onderdeel in het toewijzingsproces van een overheidsopdracht Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

3 Visum: de situatie vroeger
Voor het visum: controle achteraf Voordelen toen: - beoordeling door ontvanger pas nadat de opdracht in uitvoering is  betwistingen zijn dan reeds bekend - onregelmatigheden: ontvanger kon afweging maken of ze zwaar genoeg wogen om betaling te weigeren Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

4 Visum: de situatie vroeger
Voordelen toen: - ontvanger volgde dossier tot en met de betaling. De controle liep dus verder door tot de opdracht volledig was afgewerkt, inclusief betalingen Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

5 Visum: de situatie vroeger
Nadelen toen: - verantwoordelijkheid ontvanger was zeer strak (persoonlijk aansprakelijk) - opdracht was uitgevoerd wat de druk om te betalen voor geleverde prestaties verhoogt Conclusie: risico-inschatting gebeurde anders Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

6 Visum: situatie vandaag
De beoordeling gebeurt op een vroeger tijdstip, nl. vooraleer de verbintenis wordt aangegaan Is dus een controle vooraf Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

7 Visum: situatie vandaag
Voordelen huidige situatie Dossier is nog in besluitfase en kan dus worden bijgestuurd of zelfs stopgezet Controle vooraf betekent dat men niet langer meer een opdracht kan toewijzen die manifest onwettig of onregelmatig is tenzij men het visum ontwijkt Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

8 Visum: situatie vandaag
Nadelen vandaag Controle ontvanger stopt in principe na visumverlening Maar tijdens de uitvoeringsperiode is ook controle nodig Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

9 Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen
Visum: inhoud Doel is de regelmatigheid en wettigheid na te gaan van het dossier Controle gebeurt door aftoetsing van een aantal ijkpunten Aandacht voor formele ijkpunten Aandacht voor inhoudelijke ijkpunten Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

10 Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen
Visum: ijkpunten Formele ijkpunten = controle van de procedure: is ze juist nageleefd zijn de benodigde beslissingen genomen én door het bevoegde orgaan zijn de vereiste tijdschema’s nageleefd is de juiste procedure toegepast (drempels, bekendmaking, enz.) Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

11 Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen
Visum: ijkpunten Inhoudelijke ijkpunten = controle van toegepaste waarden en beoordelingen Is de laagste regelmatige bieding gekozen (aanbesteding) en is daarbij geen onregelmatigheid over het hoofd gezien Is de meest gunstige offerte gekozen en is daarbij de beoordeling op een correcte manier verlopen Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

12 Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen
Visum: ijkpunten Zijn de criteria die toegepast werden bij de offertevraag redelijk en aanvaardbaar Werden die criteria vooraf duidelijk bekendgemaakt of werden ze nog gewijzigd of aangepast nadat de biedingen geopend werden Is de onderhandelingsprocedure op een correcte manier verlopen Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

13 Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen
Visum: ijkpunten Kregen alle deelnemers bij die onderhandelingen eenzelfde kans Is de motivering om een keuze te maken voldoende onderbouwd Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

14 Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen
Visum: ijkpunten Aspecten die buiten het visum vallen maar toch aandacht verdienen Naleven van de standstill-periode Wat met meerwerken: visum vereist ? Wat met uitgevoerde hoeveelheden ? Wat met aanvullende opdrachten ? Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

15 Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen
Visum: conclusies Controle stopt niet na visumverlening Er is nood aan verdere opvolging van de overheidsopdracht bij de uitvoering Dit moet geregeld worden door afspraken binnen het interne controlesysteem Is dit een bijkomende taak voor de ontvanger of is dit voor de secretaris Of beiden of nog iemand anders En wat is de rol van de budgethouder Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen

16 Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen
Visum: conclusies Een visum verlenen is niet vrijblijvend Doel van de decreetgever is dat het visum het risico op foute toewijzingen afdekt Visumverlener moet verder kijken dan het formele Visumverlener moet ook inhoudelijk zaken afwegen en desnoods bijkomende informatie vragen en motivering Studiedag VVSG - visum en overheidsopdrachten - W. Van Huffelen


Download ppt "Visum en overheidsopdrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google